Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka Dagmar Zemanová Zdroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka Dagmar Zemanová Zdroj:"— Transkript prezentace:

1 Třicetiletá válka Dagmar Zemanová Zdroj: http://www.ckrumlov.info/img.php?img=8352http://www.ckrumlov.info/img.php?img=8352

2 Příčiny války Proč došlo v českých zemích ke stavovskému povstání? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defenestratio n-prague-1618.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defenestratio n-prague-1618.jpg Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_am_Wei %C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlacht_am_Wei %C3%9Fen_Berg_C-K_063.jpg

3 Příčiny války náboženské rozpory KATOLÍCI X PROTESTANTI katolická strana  Liga (v čele Habsburkové) protestantská strana  Unie (v čele Friedrich Falcký) mocenské zájmy velmocí (habsburská monarchie X německé státy X severské státy X Francie X Nizozemí X Anglie( dobyvačné cíle (cizí území, kořist, drahocenné předměty)

4 Průběh války válka česká (1618-1620) válka falcká (1620 - 1623) válka dánská (1625 - 1629) válka švédská (1630 - 1635) válka švédsko - francouzská (1635 - 1648) Zopakujte průběh Ćeského stavovského povstání. Zdroj: http://en.wikipedia.org /wiki/File:Muszkieterzy.JPG http://en.wikipedia.org /wiki/File:Muszkieterzy.JPG

5 Válka česká 1618-1620 vzpoura českých stavů proti Habsburkům defenestrace místodržitelů (23.5.1618) vláda třiceti direktorů „zimní král“ Friedrich Falcký žoldnéřská vojska – střídavé úspěchy 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře 21. 6. 1621 poprava 27 pánů konfiskace majetků, emigrace Obnovené zřízení zemské – návrat katolické církve, upevnění absolutní moci Habsburků, zrovnoprávnění češtiny s němčinou

6 Válka falcká 1620 - 1623 Fridrich Falcký se snažil zvrátit výsledek Bílé hory - neúspěšně ztratil rodové državy v Říši (Horní Falc) dožívá v Nizozemí a umírá v Anglii. Do roku 1632 používá titul český král. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerard_van_Honthorst_006.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerard_van_Honthorst_006.jpg Jakou přezdívku měl Fridrich Falcký jako český král?

7 Válka dánská 1625 - 1629 Dánsko v čele protihabsburské opozice (král Kristián IV.) P finanční podpora od Anglie, Francie a Nizozemí. Poprvé se vyznamenává Albrecht z Valdštejna – jedna z nejvýraznějších postav války má vlastní vojsko ovládl německé území až k Baltu část dánských vojsk pronikla Slezskem na Moravu a do Uher (spojovali se s ostatními odpůrci Habsburků - uherská šlechta vedená Gáborem Bethlenem 1630 císař na žádost německých knížat propouští Albrechta z Valdštejna ze svých služeb (záviděli mu úspěch) Valdštejn pak odchází do Čech

8 Albrecht z Valdštejna Zdroj: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wal lenstein_Reiterbild.JPG&filetimestamp=2007022419 3135 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wal lenstein_Reiterbild.JPG&filetimestamp=2007022419 3135 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht _von_waldstein.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht _von_waldstein.jpg Prohlédni si portréty Valdštejna. Jak byl zobrazován? Jakým dojmem na Tebe působí?

9 Válka švédská 1630 – 1635 protihabsburská koalice - Švédsko (Gustav Adolf), Sasko 1631 Sasové obsazena Praha císař opět povolal Valdštejna 1632 v bitvě u Lützenu padl Gustav Adolf Roku 1634 Švédové poraženi 1635 Sasové se přidali na stranu císaře Sasko získalo Horní a Dolní Lužici (patřily k zemím Koruny České!).

10 Albrecht z Valdštejna 1583 - 1634 z rodiny hlásící se k Jednotě bratrské – později přeběhl ke katolictví – kvůli kariéře úspěšně bohatl (sňatky, majetek zabavený poražené šlechtě)  vybudoval vlastní žoldnéřské vojsko vlastní „stát ve státě“ – panství na Frýdlantsku (SZ Čechy) + další území (Slezsko, Německo) Valdštejnský palác v Praze bohatství využíval i k podnikání (mlýny, pivovary, výroba textilu, zbraní pro armádu)

11 Albrecht z Valdštejna Válečné úspěchy nejvyšší velitel císařských vojsk (titul generalissimus) úspěšný v bojích s Dány i Švédy 1632 bitva u Lützenu -  švédský král Gustav Adolf mnoho protivníků i ve vlastních řadách podezřelý z vyjednávání míru s protivníky 1634 zavražděn v Chebu

12 Bitva u Lützenu Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Lutzen.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Lutzen.jpg Jak se lišil způsob boje za třicetileté války od dnešního válčení?

13 Zavraždění Valdštejna Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpg Jakou zbraní byl zavražděn Valdštejn?

14 Válka švédsko - francouzská 1635 - 1648 protihabsburské koalice - Švédsko a Francie (kardinál Richelieu). Čechy byly místem bojů mezi oběma stranami 1639 obléhání Prahy 1642 Švédové obsadili Olomouc, neovládli však Brno 1645) bitva u Jankova - zvítězili Švédové 1648 Švédové dobyli Malou Stranu a Hradčany byl vyloupen Pražský hrad a Rudolfínské sbírky odvezeny do Švédska (a do Čech se nevrátily dodnes) Co všechno bylo součástí Rudolfínských sbírek?

15 Obléhání Prahy Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_1648.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_1648.jpg

16 Obléhání Brna 1645 brněnská posádka tvořená 500 vojáky a asi tisícovkou příslušníků městské milice švédská strana asi 28 tisíc vojáků v čele šv.vojska gen. Lennart Torstenson velitel Brna - Louis Raduit de Souches obléhání trvalo od 3. května 1645 až do 23. srpna 1645

17 Obléhání Brna 1645 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:Brno_1645.jpg http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:Brno_1645.jpg Porovnej vzhled Brna v r.1645 a dnes.

18 Obléhání Brna 1645 Jean Louis Raduit de Souches (37, Francouz) - přijat s nedůvěrou, (byl protestant, dříve bojoval ve švédském vojsku) Bylo obnoveno, zpevněno a vybudován nové opevnění a příkopy Budovy vně městských hradeb byly zbourány Byly vyčištěny všechny studny. Krytou cestou (strada cooperta) bylo spojeno město se Špilberkem. Zbraně se vyráběly přímo ve městě. Mezi obránci bylo velké odhodlání vydržet.

19 Obléhání Brna Průběh bojů Švédové podkopávali hradby, chtěli je vyhodit do vzduchu – obránci budovali protipodkopy dělovou palbou ostřelovali Špilberk stříleli i zápalnými střelami – de Souches však nechal těsně před obléháním strhnout všechny šindelové střechy a na půdy domů připravit soudky s vodou. zásobování potravinami - zákaz prodeje dobytka bez souhlasu magistrátu, píce pro dobytek a koně byla vydávána na denní příděly nedostatek potravin měli i Švédové na výsměch Švédům na hradbách vyhrávala hudba, vlály prapory obránci podnikali výpady do nepřátelského tábora – moment překvapení v červnu dorazila menší posila vojska rozhodující střetnutí 14. – 15.srpna – obrana vydržela 23. srpna odchod švédských vojsk

20 Legendy Znáš nějaké brněnské pověsti vztahující se k obléhání Brna? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno, _Petrov_z_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A 9.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno, _Petrov_z_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A 9.jpg Autor: Harold17

21 Zvonění na Petrově http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno- povesti-zvoneni.html http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno- povesti-zvoneni.html Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Petrov_z_Opu%C5%A1t %C4%9Bn%C3%A9.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Petrov_z_Opu%C5%A1t %C4%9Bn%C3%A9.jpg

22 Černá madona svatotomská http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno- povesti-cerna-madona.html http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno- povesti-cerna-madona.html Zdroj: http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-povesti-cerna-madona.htmlhttp://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-povesti-cerna-madona.html

23 Mistrovská rána http://www.brno.cz/turista-volny-cas/historie- mesta/brnenske-povesti/mistrovska-rana/ http://www.brno.cz/turista-volny-cas/historie- mesta/brnenske-povesti/mistrovska-rana/ Zdroj: http://www.brno.cz/turista- volny-cas/historie-mesta/brnenske- povesti/mistrovska-rana/http://www.brno.cz/turista- volny-cas/historie-mesta/brnenske- povesti/mistrovska-rana/ Lennart Torstenson

24 Obléhání Brna Zdroj: http://cs.wikipedia. org/wiki/Soubor:Ve duta_z_obl%C3%A9 h%C3%A1n%C3%AD _Brna_%C5%A0v%C 3%A9dy_v_roce_16 45.jpg http://cs.wikipedia. org/wiki/Soubor:Ve duta_z_obl%C3%A9 h%C3%A1n%C3%AD _Brna_%C5%A0v%C 3%A9dy_v_roce_16 45.jpg Prohlédni si obrázek. Poznáváš některé stavby? Jak vypadalo okolí města?

25 Po bojích velké materiální ztráty padlo 250 obránců a 150 jich bylo zraněno Švédů zahynulo 8000 Brno se stalo jediným městem, které odolalo náporu švédských vojsk Brňané tak zachránili Vídeň, na kterou již Torstensonova zcela vyčerpaná armáda nemohla zaútočit

26 Odměna pro město císařská materiální pomoc při obnově města Brno a všichni jeho měšťané na šest let osvobozeni od všech daní a přirážek finanční výpomoc ve výši třicet zlatých formou ročního odpočtu tří tisíc zlatých z daní byl vylepšen městský znak císař osvobodil měšťany od placení cla, mýta a jakýkoliv poplatků ze zboží bylo také uděleno právo konat koňské a dobytčí trhy jednotliví stateční obyvatelé, tovaryši, měšťanští pomocníci a obyvatelé brněnských předměstí dostali měšťanská práva a byli osvobozeni od povinných poplatků Raduit de Souches byl povýšen na hraběte, dostal darem od města Schwanzův palác na Dolním trhu a čekala ho další skvělá vojenská kariéra.

27 Znak města Brna Porovnej rozdíly V čem se liší starší znak od znaku z r.1646? Zdroj: http://heraldikamest.wz.cz/00-frames.htmhttp://heraldikamest.wz.cz/00-frames.htm

28 Radouit de Souches Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean- Louis_Raduit_de_Souches.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean- Louis_Raduit_de_Souches.jpg

29 Úkol  Zjisti, ve kterém brněnském kostele je pohřben Raduit de Souches. Kde je v Brně busta Raduita de Souches? Zdroj: http://cs.wikipedia.org/w iki/Soubor:Jean- Louis_Raduit_de_Souches.jpg http://cs.wikipedia.org/w iki/Soubor:Jean- Louis_Raduit_de_Souches.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:I MG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JP G http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:I MG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JP G

30 Mírová jednání konala se v letech 1644 – 1648 v německém Vestfálsku (Münster, Osnabrück)  Vestfálský mír náboženské poměry - „cuius regio, eius religio“ – čí vláda, toho náboženství Jak rozumíš tomuto pravidlu?

31 Mírová jednání Münster Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Westfaelischer_Friede_in_Muenster_%28Gerard_Terborch_1648%29.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Westfaelischer_Friede_in_Muenster_%28Gerard_Terborch_1648%29.jpg

32 Vestfálský mír náboženství jednotlivých zemí se řídilo náboženstvím jejich panovníků Jaké jediné náboženství tak bylo povoleno v českých zemích? Jaké náboženství zde bylo dříve? Jak reagovali lidé na tuto situaci?

33 Vestfálský mír posílil se vliv a moc Francie – získala nová území na hranicích s Německem další územní zisky dosáhlo Švédsko, Bavorsko, Braniborsko země Koruny české přišly o území Horní a Dolní Lužice Za kterých českých králů jsme tyto země získali?

34 Evropa po vestfálském míru Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_map_1648.PNGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_map_1648.PNG

35 Důsledky války úbytek obyvatelstva v průměru o 30 % (Braniborsko 50 %, Pomořansko 75) české země 30 % šíření epidemií – mor, úplavice, tyfus, syfilis, kurděje Víš o jaké nemoci se jedná?

36 Důsledky války úpadek hospodářství kulturní ztráty hladomory zpustošené a vylidněné oblasti přeživší obyvatelé museli více pracovat pro feudály – utužení poddanství – přechod k nevolnictví („připoutání“ k půdě, zákaz stěhování, učení se řemeslu, naprostá závislost na vrchnosti)

37 Hrůzy války Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JPG

38 Hrůzy války Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMG_2975_JL_Raduit_De_Souches.JPG

39 Hrůzy války Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_Francoforte_oder.JPG?uselang=dehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_Francoforte_oder.JPG?uselang=de

40 Hrůzy války Zdroj: http://commons.wikimedi a.org/wiki/File:Assedio_Fr ancoforte_oder.JPG?usela ng=de http://commons.wikimedi a.org/wiki/File:Assedio_Fr ancoforte_oder.JPG?usela ng=de Jak prožívalo válku civilní obyvatelstvo?

41 Hrůzy války Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_F rancoforte_oder.JPG?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_F rancoforte_oder.JPG?uselang=de Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_Francoforte_o der.JPG?uselang=de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assedio_Francoforte_o der.JPG?uselang=de


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka Dagmar Zemanová Zdroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google