Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S RODINOU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S RODINOU."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S RODINOU

2 RODINA Bývá definována jako přirozená skupina složená ze dvou dospělých opačného pohlaví a dětí, které zplodili. „odlišné“ formy rodinného soužití byly dlouhou dobu vymezovány negativně „rozpadlé rodiny“, „rozvrácené rodiny“ … v současnosti – nové formy soužití – rodiny nesezdané, doplněné, pěstounské, bezdětné, se střídavou výchovou …

3 KULTURNÍ ODLIŠNOSTI RODIN V ČESKU
Romské rodiny Vietnamské rodiny Smíšené rodiny Je nutno respektovat jisté kulturní odlišnosti Pokud chceme s takovouto rodinou pracovat, musíme poznat její kulturu, hodnoty …

4 Základní typy problémů
VYPLÝVAJÍCÍ Z OSOBNOSTI MANŽELŮ Normální rysy osobnosti - temperament, charakter Abnormální rysy osobnosti –explozivní, pedant, schizoidní, asociální, hysterická, žárlivecká, závislá …

5 Základní typy problémů
2. PROBLÉMY VYPLÝVAJÍCÍ Z MANŽELSKÉHO VZTAHU VOLBA PARTNERA OČEKÁVÁNÍ RODINNÉ MODELY PROFILY VZTAHŮ: Trvale konfliktový Citově ochladlý Účelový Živý výlučný Základní typy problémů

6 Základní typy problémů
3. Z ČASOVÉHO VÝVOJE VZTAHU Vývojové krize 3-7 let, let 4. Z VNITŘNÍ MANŽELSKÉ SITUACE Rodinné hospodaření Volný čas Výchova dětí Sex 5. Z VNĚJŠÍCH VLIVŮ rodiče, příbuzní známí

7 Konfliktová situace v rodině a její reakce
Obětní beránek – poznání, že v rodině není něco zcela v pořádku je ohrožující rodina se brání podvědomým procesem označí jednoho člena jako „případ“ dramatizuje jeho vlastnosti, chování, devalvuje jeho emoce … Získá „ospravedlnění“ situace, negativních emocí Umožňuje členům rodiny ponechat si pozitivní sebeprezentaci Obětní beránek vytuší, že se tímto jednáním uklidňuje situace v rodině Dostává se mu pozornosti a pocitu důležitosti

8 Konfliktová situace v rodině a její reakce
Popírání konfliktu Velká vzájemnost soudržnost rodiny Rodina vytváří iluzorní pocit bezpečí a jistoty Pseudovzájemnost Neproduktivní komunikace Dospívající dítě takovýto způsob fungování rodiny

9 Konfliktová situace v rodině a její reakce
Externalizace problému Příčina je hledána mimo rodinu Nepřátelství okolního světa – tato teze drží rodinu pohromadě Rodina přijímá pouze ty informace o okolí, které vyhovují a potvrzují tuto tezi Dospívající dítě takovýto způsob fungování rodiny

10 Rodinná terapie Rodinné poradenství Nejednoznačné rozlišení Jedna dimenze – práce s rodinou
Dlouhodobější Komplexnější Hlubší přístup k trvalejším charakteristikám vztahů terapeuti Krátkodobější Orientováno na konkrétní aktuální problém Praktické zručnosti (organizace práce v domácnosti, hospodaření, kompetence členů rodiny, možnosti zaměstnání, bydlení, léčení …) Psychologové, ale také soc. pracovníci, laičtí poradci

11 Rodinná terapie Metafora rodiny jako systému vztahů od 70. let 20. stol. Průkopníci rodinné terapie Salvador Minuchin se strukturální terapií – hranice, rigidní koalice Jay Haley se stategickou terapií – odpor rodiny ke změně systému, manipulace a strategické postupy Virginie Satirová – rigidní vzorce v komunikaci

12 Východiska současné rodinné terapie (systemické – viz www
Východiska současné rodinné terapie (systemické – viz Chování má vždy význam v kontextu vztahů Vztahy v rámci rodiny bývají obvykle nejdůvěrnější a osobně nejvýznamnější rodiny se však mohou stát odborníky na potíže svých členů v průběhu jejich vývoje členové rodiny se někdy chovají způsobem, který vypadá jako neužitečný anebo špatný, ale může být veden dobrými důvody Hledají se rozpory mezi tím o co se v rodině snaží, a mezi tím, co dělají Spolu s členy rodiny se zkoumá, jak se v takové situaci může rozvíjet symptomatické chování Systemická terapie působí vždy ve dvou rovinách - v rovině chování a v rovině významů Změna v problému způsobí změnu v chování člena, tím může narušit, změnit fungování rodiny Společenské skutečnosti, které považujeme za dané, mají původ v společenstvích lidí V terapii může být užitečné tyto konstrukty zpochybnit a změnit Například mateřství bývá chápáno jako instituce, vůči níž se porovnávají konkrétní matky Terapie má být citlivá vůči kategorii genderu Role mužů a žen v rodině nejsou dány pouze biologicky, jsou do značné míry historicky utvořené a sociálně udržované

13 Úkoly rodinné terapie Identifikovat mechanismy fungování rodiny a místo rizikového vývoje v rodinném systému - rozhovor, pozorování interakcí v přirozeném prostředí i navozených situacích, … 2. Zprostředkovat členům rodiny uvědomění si vlastního chování v rodině, motivů a cílů tohoto chování - otevřené vyjadřování pocitů, pantomima, zadávání úkolů, modelové přehrávání, konfrontace, metafory … Provázet rodinu a poskytovat vedení při hledání nových alternativ chování, hodnot, postojů, cílů … - formulování zásad komunikace, efektivního chování, nácvik, uzavírání rodinných dohod, přerušit bludný kruh chování, získání konstruktivních postupů, zaměřování pozornosti na pozitivní okolnosti 4. Poskytovat podporu

14 NĚKOLIK PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

15 Otázky při práci s rodinou
Zjišťovací – uzavřené Odpověď ano, nebo ne Výhody snadno se na ně odpovídá hodí se k navázání rozhovoru s málo mluvným klientem,nebo s dětmi Nevýhody Málo informací Klient není vyzýván k přemýšlení

16 Otázky při práci s rodinou
Poznáte významné oblasti ve fungování rodiny Nové otázky navazují přirozeně na odpovědi klienta Nemusíte složitě vybírat a vymýšlet nové otázky

17 Virginie Satirová Poukazuje na komunikační vzorce narušující důvěrnost vztahů mezi partnery: OBVIŇOVAČ USMIŘOVAČ CHLADNÝ RACIONALISTA = POČÍTAČ RUŠIČ = ODPOUTÁVAČ POZORNOSTI Uvedené pozice představují podle Satirové vnější fasádu, za kterou se u každého skrývá skrčené vlastní skutečné „já“ se svojí osobní potřebou lásky Tyto pozice vytvářejí nejrůznější kombinace

18 Satirová - rodinná mapa (úprava podle Kratochvíla)

19 Rodinné mýty „koncentrát“ toho, čemu rodina věří
Týkají se vzájemných vztahů, fungování rodiny, komunikace s okolním světem Řídí chování rodiny Skrývá skutečné vnitřní motivy Zjednodušuje realitu Spojuje rodinu Dodává jistotu Rodina se snaží svoje mýty potvrzovat a ujišťovat se o jejich platnosti

20 Rodinné mýty (Plaňava, Šmolka)
Mýtus o stálém manželském štěstí vině a trestu Mýtus, že manželé mají hovořit o všem otevřeně rodiče se mají obětovat dětem manželé by si měli být navzájem nejlepšími přáteli romantická láska vytváří dobré manželství příchod dítěte do rodiny vylepší i špatné manželství partneři, kteří se doopravdy milují, automaticky poznají, co si ten druhý myslí, co cítí pro děti je i nešťastné manželství rodičů lepší než jejich rozvod v dobrém manželství si můžeme dovolit téměř vše

21 Použitá a doporučená literatura
Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie. Grada: Praha. Kratochvíl, S. (2006). Manželská terapie. Portál : Praha. Labáth, Vl. a kol. (2001). Riziková mládež. Slon : Praha

22 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "PRÁCE S RODINOU."

Podobné prezentace


Reklamy Google