Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevDomácí násilí jako trestný čin AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePrávní pohled na problematiku domácího násilí Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu v problematice různých podob domácího násilí VY_32_INOVACE_53_17

2 Nový trestní zákoník Trestní zákoník je v České republice platný zákoník trestního práva hmotného, přijatý Parlamentem České republiky a vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. Nový trestní zákoník nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010.

3 Právní zařazení Domácí násilí je možné zařadit do zvláštní části - Trestního zákoníku. V katalogu trestných činů, podle charakteru chráněného společenského zájmu je můžeme zařadit do těchto hlav: 1) Trestné činy proti životu a zdraví. 2) Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. osobnosti, soukromí a listovního tajemství. 3) Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 4) Trestné činy proti rodině a dětem.

4 Definice DN a jeho aktéři Týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými, žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.  Fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní svobody, vydírání…=> trvalý strach oběti ze svého trýznitele ! vydírání…=> trvalý strach oběti ze svého trýznitele !  Mezi aktéry domácího násilí spadá vždy agresor a oběť.  Agresor – neexistuje žádný typický pachatel.  Oběť – může se jí stát kdokoliv.

5 Znaky domácího násilí  Skrytost ataků  Opakující se ataky  Stupňující se agresivita  Obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost  Asymetrie ve vztahu  Blízké vztahy intimního charakteru  Společné bydlení  Společná propojenost  Dlouhodobost  Pokračování násilí i po rozchodu

6 Sociologické rozvrstvení obětí domácího násilí  Ženy – nejčastější oběti ( 92 – 98% ).  Děti – syndrom týraného, 69% domácího násilí se odehrává za přítomnosti dětí. se odehrává za přítomnosti dětí.  Muži – málokterý muž přizná, že je svou ženou týrán (2 – 5% ). týrán (2 – 5% ).  Senioři – zřídka zveřejní násilí, většinou jsou agresorem jejich vlastní děti, (3 – 5% ). agresorem jejich vlastní děti, (3 – 5% ).  Zdravotně postižení – téměř neznámá skupina. skupina.

7 Druhy domácího násilí A) FYZICKÉ NÁSILÍ  Nejvíce viditelné (modřiny, jizvy, popáleniny, zlomeniny…) popáleniny, zlomeniny…)  Brutální bolestivé útoky – může vyústit v ohrožení života !!! života !!!  Příklady : facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou, rdoušení, tahání za vlasy, ohrožování předměty, rdoušení, tahání za vlasy, ohrožování předměty, řezání, pálení, svazování apod. řezání, pálení, svazování apod.

8  Zprvu samostatně, později současně s fyzickým násilím. s fyzickým násilím.  Obtížně dokazatelné.  Oběť si ze začátku neuvědomuje, že jde o násilí. že jde o násilí.  Příklady: ponižování, hrubé nadávky, urážení, zesměšňování na veřejnosti, urážení, zesměšňování na veřejnosti, vyhrožování, zastrašování, snižování osobních vyhrožování, zastrašování, snižování osobních kvalit, znevažování schopností ohrožené osoby… kvalit, znevažování schopností ohrožené osoby… B) B) PSYCHICKÉ NÁSILÍ

9 C) EMOCIONÁLNÍ NÁSILÍ Orientované na osoby, zvířata a věci, k nimž má oběť citový vztah!  Osoby – zaměření na děti, rodiče, sourozence apod. sourozence apod.  Zvířata – vyhrožování jejich likvidací nebo provedením likvidace provedením likvidace  Věci – ničení věcí patřící do osobního vlastnictví oběti. Věci, s citovým podbarvením. vlastnictví oběti. Věci, s citovým podbarvením.

10 D) SOCIÁLNÍ NÁSILÍ Sociální postavení a prostředí osoby  Izolace od ostatních lidí  Zablokování telefonu,  Zákaz vycházení z bytu apod. Oběť ztrácí kontakt s vnějším světem => deformace vnímání reality !!!

11 Dotýká se základních potřeb.  Zákaz docházení do zaměstnání – kontrola oběti nad vydáváním peněz. nad vydáváním peněz.  Odmítá platit nájem, stravu, poskytovat ošacení, odebírání peněz apod. odebírání peněz apod. V poslední době: agresor si vyřídí vysokou půjčku, ale nesplácí => firmy vymáhají po oběti (jedná–li se o manželský pár, který může být již po rozvodu, ale půjčka je z doby manželství). E) EKONIMICKÉ NÁSILÍ

12 F) SEXUÁLNÍ NÁSILÍ  Hůře rozpoznatelné, nezanechává stopy.  Odehrává se v intimním prostředí bez svědků – proto utajené! svědků – proto utajené!  Příklady: znásilnění, vynucování si sexuálního styku, sexuální napadání sexuálního styku, sexuální napadání a pod … a pod …

13 Fáze – kruh domácího násilí Nejedná se o jednorázový čin !  Má svou vlastní dynamiku či spirálu násilí  Cyklicky se opakující etapy Fáze: 1. Fáze – napětí 2. Fáze – fyzické a psychické násilí 3. Fáze – usmiřování

14  Stálý stres.  Strach z příštího setkání.  Pocit, že když cokoliv udělá jinak, bude konec vztahu. vztahu.  Pocit, že jsou všechno jen její chyby.  Slepotu – ohrožení života, ohrožení jejich dětí.  Pocit, že nikdo nemůže pomoci !!! Domácí násilí může způsobit oběti:

15 Pokus se odpovědět 1. Čím se vyznačuje nejčastěji kruh domácího násilí ? 2. Kdo je nejčastější obětí domácího násilí? 3. Pokus se stručně popsat co může domácí násilí způsobit oběti. 4. Jaké znáš druhy domácího násilí? 5. Do které právní oblasti je možné zařadit domácí násilí?

16 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maori_Rugbyplayer_tatooed.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maori_Rugbyplayer_tatooed.jpg 6.12.2012 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Scared_Crying_Child.jpghttp://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Scared_Crying_Child.jpg 6.12.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google