Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM
Eva Bouchalová, Adriana Šnajdrová, Johana Zelinská

2 Islám الإسلام Monoteistické náboženství Prorok Muhammade
„Islám“ = podrobení se či odevzdání se Bohu Bůh = Alláh Stoupenec = Muslim 2. největší náboženství světa (1-1,8 miliardy příznivců) 2 větve – Sunnité, Šíité Pět základních povinností Uznávat Alláha jako jediného a všemocného Boha Pětkrát denně se modlit Dodržovat třicetidenní půst v měsíci ramadánu Poskytovat almužnu chudým Alespoň jedenkrát za život vykonat pouť do Mekky

3 1. klišé Islámu - geografie
Co je muslimská země? „Islámský svět je jen východ, tam kde jsou Arábie.“ Muslimská země = jedná se o zemi, kde je více než 50% obyvatel věřících muslimů Nelze měřit, sporné hranice kdo už je, kdo ještě není muslim

4 Rozdělení muslimských zemí
Islám je státním náboženstvím a základ zákonodárství Afgánistán, Brunej, Írán, Jemen, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Mauretánie, Pákistán, Saúdská Arábie, Súdán Islám je státním náboženstvím Alžírsko, Bahrajn. Bangladéš, Egypt, Irák, Malajsie, Maledivy, Maroko, Omán, Somálsko, Spojené Arabské Emiráty, Tunisko, Západní Sahara Islám je převládajícím náboženstvím Albánie, Bosna a Hercegovina, Čad, Eritrea, Etiopie, Indonésie, Jordánsko, Kazachstán, Sýrie, Libanon, Palestina, Turecko aj.

5

6 2. klišé Islámu – postavení žen
Jaké je postavení žen ve společnosti? „Ve všech muslimských zemích musí nosit šátek a jsou utlačovány.“ „Islám má vždy na mysli především ochranu důstojnosti ženy. Mnohé muslimky skutečně soudí, že islámská pravidla chování slouží ochraně jejich důstojnosti lépe než rozvolněná západní morálky.“ V každé zemi jsou různé podmínky, ne všichni jsou ortodoxní muslimové

7 3. klišé – terorismus Jak je to s terorismem v muslimském světě?
„Každý muslim je terorista!“ Islámští teroristé hlásají, že pomoci terorismu chrání svou víru, což jim nařizuje Korán – konkrétně šestý pilíř Džihád.

8 Džihád Džihád = termín označující náboženskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve vlastním srdci a ve světě „Džihád“ = „snaha o důležitou věc“ Dělí se na několik složek Džihád srdcem – přemáhání hříchu, projevy zbožnosti Džihád jazykem – podpora a šíření misijní činnosti islámu Džihád mečem – vedení válek za obranu islámu Džihád rukou – pomoc potřebným, charitativní činnost

9 Džihád Rozpory ve výkladu
Překlad Džihádu jako Svatá válka – medializace Korán nejednoznačně dovoluje užití násilí ve dvou případech: Sebeobrana - ,,Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití" (Korán 2:193). „Boj na stezce Boží“- ,,A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.“ Muhammad zanechal Džihád bez podrobnějšího vysvětlení.

10 Džihád Sebevražedné útoky jsou v islámském právu šaría zapovězeny
„Jakýkoli člověk, který si vezme svůj život, skončí navěky v ohni pekelném." Stoupenci ale namítají, že nejde o sebevraždu, ale mučednickou smrt ve jménu božím. Mudžáhid je vykonavatel Džihádu, bojovník na cestě Boží, které mu je za tuto aktivitu slibován pobyt v ráji. „Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.“(4:76)

11 Islamofobie Negativní předsudky a očerňování muslimů
Znepokojení, negativní vnímání, diskriminace, útoky Reakce společnosti na útoky v západním světě v kombinaci s negativními informacemi v médiích Poukázání na neslučitelnost islámu se západními hodnotami Důsledkem je xenofobní chování vůči muslimům a lidem z muslimských zemí

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google