Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM Eva Bouchalová, Adriana Šnajdrová, Johana Zelinská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM Eva Bouchalová, Adriana Šnajdrová, Johana Zelinská."— Transkript prezentace:

1 ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM Eva Bouchalová, Adriana Šnajdrová, Johana Zelinská

2 Islám الإسلام  Monoteistické náboženství  Prorok Muhammade  „Islám“ = podrobení se či odevzdání se Bohu  Bůh = Alláh Stoupenec = Muslim  2. největší náboženství světa (1-1,8 miliardy příznivců)  2 větve – Sunnité, Šíité  Pět základních povinností  Uznávat Alláha jako jediného a všemocného Boha  Pětkrát denně se modlit  Dodržovat třicetidenní půst v měsíci ramadánu  Poskytovat almužnu chudým  Alespoň jedenkrát za život vykonat pouť do Mekky

3 1. klišé Islámu - geografie Co je muslimská země?  „Islámský svět je jen východ, tam kde jsou Arábie.“ Muslimská země = jedná se o zemi, kde je více než 50% obyvatel věřících muslimů  Nelze měřit, sporné hranice kdo už je, kdo ještě není muslim

4 Rozdělení muslimských zemí  Islám je státním náboženstvím a základ zákonodárství  Afgánistán, Brunej, Írán, Jemen, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Mauretánie, Pákistán, Saúdská Arábie, Súdán  Islám je státním náboženstvím  Alžírsko, Bahrajn. Bangladéš, Egypt, Irák, Malajsie, Maledivy, Maroko, Omán, Somálsko, Spojené Arabské Emiráty, Tunisko, Západní Sahara  Islám je převládajícím náboženstvím  Albánie, Bosna a Hercegovina, Čad, Eritrea, Etiopie, Indonésie, Jordánsko, Kazachstán, Sýrie, Libanon, Palestina, Turecko aj.

5

6 2. klišé Islámu – postavení žen Jaké je postavení žen ve společnosti?  „Ve všech muslimských zemích musí nosit šátek a jsou utlačovány.“ „Islám má vždy na mysli především ochranu důstojnosti ženy. Mnohé muslimky skutečně soudí, že islámská pravidla chování slouží ochraně jejich důstojnosti lépe než rozvolněná západní morálky.“  V každé zemi jsou různé podmínky, ne všichni jsou ortodoxní muslimové

7 3. klišé – terorismus Jak je to s terorismem v muslimském světě?  „Každý muslim je terorista!“ Islámští teroristé hlásají, že pomoci terorismu chrání svou víru, což jim nařizuje Korán – konkrétně šestý pilíř Džihád.

8 Džihád  Džihád = termín označující náboženskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve vlastním srdci a ve světě  „Džihád“ = „snaha o důležitou věc“  Dělí se na několik složek  Džihád srdcem – přemáhání hříchu, projevy zbožnosti  Džihád jazykem – podpora a šíření misijní činnosti islámu  Džihád mečem – vedení válek za obranu islámu  Džihád rukou – pomoc potřebným, charitativní činnost

9 Džihád Rozpory ve výkladu  Překlad Džihádu jako Svatá válka – medializace Korán nejednoznačně dovoluje užití násilí ve dvou případech: Sebeobrana -,,Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití" (Korán 2:193). „Boj na stezce Boží“-,,A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.“ Muhammad zanechal Džihád bez podrobnějšího vysvětlení.

10 Džihád  Sebevražedné útoky jsou v islámském právu šaría zapovězeny „Jakýkoli člověk, který si vezme svůj život, skončí navěky v ohni pekelném." Stoupenci ale namítají, že nejde o sebevraždu, ale mučednickou smrt ve jménu božím.  Mudžáhid je vykonavatel Džihádu, bojovník na cestě Boží, které mu je za tuto aktivitu slibován pobyt v ráji.  „Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.“(4:76)

11 Islamofobie  Negativní předsudky a očerňování muslimů  Znepokojení, negativní vnímání, diskriminace, útoky  Reakce společnosti na útoky v západním světě v kombinaci s negativními informacemi v médiích  Poukázání na neslučitelnost islámu se západními hodnotami  Důsledkem je xenofobní chování vůči muslimům a lidem z muslimských zemí

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ISLÁMSKÝ NÁBOŽENSKÝ SYSTÉM Eva Bouchalová, Adriana Šnajdrová, Johana Zelinská."

Podobné prezentace


Reklamy Google