Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunochromatografické stanovení přítomnosti antigenu RSV viru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunochromatografické stanovení přítomnosti antigenu RSV viru"— Transkript prezentace:

1 Imunochromatografické stanovení přítomnosti antigenu RSV viru
Teorie: Binax NOW® RSV TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenu RSV (Respiračního Syncyciálního Viru) z nasálního výplachu nebo výtěru z nosohltanu u symptomatických pacientů. RSV způsobuje často se vyskytující onemocnění horních i dolních cest dýchacích, nejčastěji bronchitid a pneumonií novorozenců a dětí. Infekce RSV nejčastěji propuká v podzimních, zimních a jarních měsících. Přestože může RSV způsobit onemocnění u větších dětí a dospělých, jejich průběh je mírnější než u malých dětí. Rychlé odhalení a diagnóza RSV přispívá k lepšímu výběru antimikrobiální terapie. Rychlá identifikace může vést také ke zkrácení doby hospitalizace, ke snížení spotřeby antimikrobiálních chemoterapeutik a také ke snížení ceny nemocniční péče. Pozn: Tento test je v klnické praxi určen pro in vitro diagnostiku Respiračního syncyciálního viru u novorozenců a dětí pod 5 let. Negativní výsledek by měl být potvrzen kultivací na buněčné kultuře. Cíl: Zjištění přítomnosti antigenu RSV viru

2 Metoda: imunochromatografická metoda v podobě kazetového testu (precipitace)
Materiál: Binax NOW® RSV kazetový TEST, vzorek z nasálního výplachu či výtěru z nosohltanu. PRINCIPY STANOVENÍ Anti-RSV protilátka je absorbována na nitrocelulosovou membránu ve vzorkové linii. Kontrolní protilátka je absorbována na druhou - kontrolní linii, která má u nepoužitého testu vždy modrou barvu (viz obr.). Obě protilátky jsou konjugovány a vysušeny na inertním vláknitém nosiči. Ten spolu s membránou vytváří testovací proužek. Testovací proužek je umístěn na pravé straně testovací kazety.

3 Postup: Vzorky výtěru z nosohltanu vyžadují před testováním přípravu. Ta se provádí namočením tamponu do elučního roztoku. Nasální výplachy tento krok nevyžadují a pracuje se s nimi přímo. Nasální výplach: Nasální výplach nepotřebuje přípravný krok 1. Ochrannou folii odstraňte těsně před testováním. Kazetu položte na stůl vodorovně. 2. Stlačte silně horní část pipetky, ponořte ji do vialky a uvolněním roztok nasajte. Ujistěte se, že v dolní části pipetky není žádná vzduchová bublina. 3. Celý obsah pipetky pomalu naneste na horní část testovacího proužku, tak aby se celý obsah vsáknul. 4. Odstraňte adhezívní pásku na pravé straně testovací kazety a zavřete kazetu. Výsledek přečtěte po 15 min. Výsledky odečtené dříve mohou být nepřesné!

4 Při provedení testu je vzorek aplikován na horní část testovacího proužku a systém je poté uzavřen. RSV-antigen je vázán konjugovanou anti-RSV protilátkou na mebráně a vytváří růžový proužek ve vzorkové linii. Kontrolní imobilizovaná protilátka je zachycena konjugátem a vytváří růžový proužek v kontrolní linii. Pokud kontrolní linie zůstala modrá, nelze test hodnotit. Test je hodnocen na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti detekčních růžovo-červených linií. Pozitivní výsledek je čitelný do 15 minut a zahrnuje detekci vzorkové i kontrolní linie. Negativní výsledek je čitelný za 15 minut, je prezentován pouze kontrolní linií a indikuje, že RSV-antigen není ve vzorku pacienta přítomen. Selhání kontrolní linie nebo její modrá barva ukazuje na chybný nebo špatně provedený test. Interpretace výsledků: Negativní výsledek - modrá kontrolní linie se změní na růžovo-červenou v dolní části  Pozitivní výsledek - modrá kontrolní linie se změní na růžovo-červenou a nad ní se objeví druhá růžovo-červená linie vzorku. Chybný výsledek - pokud kontrolní linie zůstane modrá nebo není-Ii přítomna žádná kontrolní linie, je test chybný a měl by být opakován na nové destičce.

5 Imunochromatografické stanovení nepřítomnosti protilátek proti HIV viru
Teorie: In vitro test, vizuální odečet, kvalitativní immunoassay pro detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě nebo celé krvi. Zjištění protilátek u infikovaných jedinců. Virové onemocnění AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) je charakterizováno změnami populace T lymfocytů. U infikovaného jedince virus způsobuje vyčerpání Th lymfocytů což vede k nižší obranyschopnosti organismu. Virus existuje ve dvou příbuzných typech HIV-1 a HIV-2. Přítomnost viru HIV vyvolává tvorbu specifických protilátek proti oběma typům. Cíl: Potvrzení nepřítomnosti protilátek proti HIV viru

6 Metoda: imunochromatografická metoda v podobě kazetového testu (precipitace)
Materiál: kazetový TEST, vzorek ze séra jedince Postup: Odběr vzorku: 1. z prstu do tubiček s EDTA nebo do eppendorfek standardní metodou s cílem získání krve, séra nebo plazmy 2. z žíly s cílem získání krve Vzorky uchovávat nanejvýš 7 dní v chladu ledničky Aplikace 50μl ze všech zdrojů (krev, sérum, plazma) na místo v kazetě označené šipkou a čekat od 15-60min a odečíst výsledek. V případě použití krve, se za 1 min po aplikaci vzorku přidává 1 kapka Chase pufru do stejného místa jako vzorek. Vzorek je aplikován na destičku. Jak migruje přes konjugátovou destičku, rozředí se a smíchá s selenium-antigen koloidním konjugátem. Tento roztok migruje přes pevnou fázi do pacientovy části (panelu), kde jsou imobilizované rekombinantní antigeny a syntetické peptidy. Jestliže jsou ve vzorku protilátky, vážou se na antigen-selenový koloid a na antigen v pacientově okénku. Jestliže protilátky ve vzorku nejsou, antigen-selenový koloid projde pacientovým okénkem a nevytvoří se žádná červená linie. Pro kontrolu kvality je zahrnut kontrolní panel.

7 Interpretace výsledků:
- pozitivní: rudý proužek se objeví jak na kontrolním panelu, tak na pacientově panelu - negativní: rudý proužek se objeví pouze v kontrolní části - neplatný: nikde se neobjeví rudý proužek

8 výsledek

9 Poznámky: - test je pozitivní, i když je proužek v pacientově části silnější nebo slabší, než v části kontrolní - síla proužku v pacientově části nekoreluje s titrem protilátek v jeho krvi - negativní výsledek nevylučuje možnost infekce HIV. Falešně negativní výsledek se může objevit, při: - množství protilátek nižším, než je dolní hranice testu - infekci variantou viru, na jejíž stanovení není test určen - HIV protilátky pacienta se nevážou na specifické antigeny v testu - špatná manipulace se vzorkem se odrazí ve špatné vaznosti protilátek - pozitivní vzorky by měly být znovu otestovány jinou metodou a porovnány s celkovým klinickým stavem Existují ověřovací testy tohoto setu při ověřování pozitivity či negativity u pacientů i negativních jedinců. Všechny testy byly 100% v ověření správnosti těchto kazetových testů.


Stáhnout ppt "Imunochromatografické stanovení přítomnosti antigenu RSV viru"

Podobné prezentace


Reklamy Google