Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika v projektech spojených s výstavbou Pojem rizika lze v investičních projektech obecně vymezit jako definovanou, obvykle finanční nejistotu, popř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika v projektech spojených s výstavbou Pojem rizika lze v investičních projektech obecně vymezit jako definovanou, obvykle finanční nejistotu, popř."— Transkript prezentace:

1 Rizika v projektech spojených s výstavbou Pojem rizika lze v investičních projektech obecně vymezit jako definovanou, obvykle finanční nejistotu, popř. finančně vyjádřené nebezpečí resp. finančně vyčíslené ztráty. Management rizik: zjištění (identifikace) nebezpečí rozbor možných variant tj. scénářů ohodnocení každé z variant práce s přijatými riziky s cílem jejich omezování po celou dobu přípravy a realizace projektu

2 Proces řízení rizika – identifikace, analýza, odezva Identifikace rizik Kvantifikace a analýza rizika Odezva na riziko Výběr možnosti odezvy rizika Výstupy z procesu odezvy na riziko Řízení rizika v rámci životního cyklu projektu Úkoly a přínosy řízení rizika

3 Nástroje a postupy pro řízení rizika Kvalitativní postupy: –Brainstorming –Analýza předpokladů –Delphi –Pohovory –Studie ohrožení a provozuschopnosti (HAZOP) –Kritická analýza možných vad a jejich příčin –Kontrolní seznamy –Registry rizik –Mapování rizika –Tabulky Pravděpodobnost - Dopad

4 Nástroje a postupy pro řízení rizika Kvantitativní postupy: –Rozhodovací stromy –Simulace Monte Carlo –Analýza citlivosti –Souřadnicová analýza Pravděpodobnost - Dopad

5 Rizika v projektech spojených s výstavbou Ohodnocení rizika – vyčíslí se možná škoda podle příslušného scénáře a násobí se koeficientem pravděpodobnosti, že k tomuto riziku dojde. pro i= 1,…,n kde ijednotlivé situace, pro které jsou zpracované scénáře Rs i riziko podle i-tého scénáře P i škoda podle i-tého scénáře D i koeficient vyjadřující procento pravděpodobnosti, že událost proběhne podle i-tého scénáře. npočet scénářů

6 Rizika v projektech spojených s výstavbou Rizika finanční Rizika z vyšší moci Rizika technologická (technická) Rizika selhání lidí Řízení rizik probíhá ve všech fázích přípravy a realizace projektu: –Fáze předinvestiční (přípravná) –Fáze souborného řešení a zadávání realizace projektu –Fáze realizační –Fáze užívání (provozu)

7 Rizika v projektech spojených s výstavbou 1.Krok – identifikace rizika 2.Krok kvantifikace rizika 3.Snižování rizika V každém kroku stanovíme: –Cíl –Vstupy –Proces –Výstupy Na závěr každého kroku se zjišťuje kvalita provedení tohoto kroku.

8 Metody na podporu analyzování a řízení rizik Definování rizik

9 Metody na podporu analyzování a řízení rizik Metoda RIPRAN Metoda FDA (matice rizik) Kontrolní seznamy (v aplikaci na problematiku rizik)

10 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Metodu je možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. Autorem metody je B.Lacko.

11 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) Kroky aplikace: 1.Určení nebezpečí a zpracování scénáře – identifikace rizika 2.Kvantifikace rizika – určení výše škody a určení pravděpodobnosti s jakou ke škodě dojde 3.Reakce na rizika projektu 4.Celkové posouzení rizik projektu v jednotlivých krocích stanovíme: –cíl, –vstupy, –proces, –výstupy. NEBEZPEČÍ - SCÉNÁŘ – PRAVDĚPODOBNOST - ŠKODA

12 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) 1.Krok - projektový tým provádí identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, nejlépe ve formě tabulky. 2.Krok - provádí se identifikace rizika; tabulka se doplní pravděpodobností výskytu rizika, jeho dopadu na projekt a výslednou hodnotu rizika poř. č. rizikahrozbascénářpoznámka 1. 2.... poř. č. rizika hrozbascénářpravděpodobnostdopad na projekt hodnota rizika 1. 2....

13 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) Verbální kvantifikace hodnocení rizik Tab. Verbální hodnocení hodnot pravděpodobnosti Tab. Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt Vysoká pravděpodobnostVPnad 66% Střední pravděpodobnostSP33 – 66% Nízká pravděpodobnostNPpod 33% Velký nepříznivý dopad na projekt VD  ohrožení cíle projektu  ohrožení koncového termínu projektu  možnost překročení celkového rozpočtu projektu  škoda více než 20% hodnoty projektu Střední nepříznivý dopad na projekt SD  škoda 0,51% - 19,5% hodnoty projektu  ohrožení nákladů, termínu resp. zdrojů některé dílčí činnosti – mimořádné zásahy do plánu projektu Malý nepříznivý dopad na projekt MD  škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu  dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu

14 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) Verbální kvantifikace hodnocení rizik Tab. Verbální hodnoty rizika Tab. Vazební tabulka pro přiřazení hodnoty rizika Vysoká hodnota rizikaVHR Střední hodnota rizikaSHR Nízká hodnota rizikaNHR VDSDMD VPvysoká hodnota rizika VHR vysoká hodnota rizika VHR střední hodnota rizika VHR SPvysoká hodnota rizika VHR střední hodnota rizika VHR nízká hodnota rizika VHR NPstřední hodnota rizika VHR nízká hodnota rizika VHR nízká hodnota rizika VHR

15 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) 3.Krok - sestavují se opatření, která mají snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň 4.Krok – posouzení a vyhodnocení rizik Doporučená forma zachycení výsledků analýzy rizik: Poř. č. rizika –Hrozba: –Scénář: –Pravděpodobnost: –Dopad: –Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: –Výsledná snížená hodnota rizika: Poř. č. rizika Návrh na opatření Předpokládané náklady Termín realizace opatření Osobní odpovědnost Nová hodnota sníženého rizika 1. 2....

16 Metody FDA (matice rizik) Skupiny rizik Stavebně-technologická a projekční rizika Stavební a projekční rizika Rizika lokality Rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb Kreditní rizika Riziko likvidity Rizika nesplnění závazků / riziko dostupnosti Tržní rizika Riziko poptávky Riziko zvýhodnění konkurence Ostatní tržní rizika

17 Metody FDA (matice rizik) Skupiny rizik Vnější rizika Politická rizika Vyšší moc Ostatní vnější rizika Operační rizika Rizika související se zařízením Rizika související s lidmi Bezpečnostní rizika Strategická rizika Smluvní rizika Ostatní strategická rizika

18 Metody FDA (matice rizik) Obsah matice rizik O jaké riziko se jedná? Jak riziko vzniká? Co riziko způsobí? Jak lze dopad rizika omezit? Kdo je vlastníkem rizika?

19 Metody FDA (matice rizik) Sestavení dvojrozměné matice: Řádky - pravděpodobnost realizace scénáře –I velmi velká do 75% –II velká 20 – 40% –III střední 10 – 20% –IV malá – 1 – 10% –V nepatrná – méně než 1% Sloupce – předpokládaná výše škody –A nevýznamná do 10 tis. Kč –B malá do 50 tis. Kč –C citelná 50 – 500 tis. Kč –D kritická 500 – 2000 tis. Kč –E katastrofální nad 2000 tis. Kč

20 Metody FDA (matice rizik) Matice rizik

21 Metody FDA (matice rizik)

22

23 Kontrolní seznamy (Checklist) Návod pro postupy v různých situacích 1.Seznamy otázek na prozkoumání konkrétní situace Kladná odpověď - postup je v pořádku Záporná odpověď – provést doporučené opatření Byla provedena identifikace rizik? Byla provedena kvantifikace rizik? Je zpracován plán protirizikových opatření? 2.Seznamy příkazů, které musí být provedeny ve stanoveném pořadí např. pro každou činnost stanovit: Časový odhad Odhad nákladů Potřebné zdroje Co může ohrozit kvalitu výsledku Co může ohrozit dodržení termínu Co může ohrozit dodržení nákladů Co může vést ke zvýšení nároků na zdroje Určení zodpovědného pracovníka


Stáhnout ppt "Rizika v projektech spojených s výstavbou Pojem rizika lze v investičních projektech obecně vymezit jako definovanou, obvykle finanční nejistotu, popř."

Podobné prezentace


Reklamy Google