Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologický přínos Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologický přínos Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka."— Transkript prezentace:

1 Ekologický přínos Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Jaroslav Dufka Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3–SO-2/20 Název DUM Ekologický přínos Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP36-52-H/01 Obor vzděláváníInstalatér Vyučovací předmětVytápění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Význam CZT z hlediska ekologie Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Snižování emisí v ČR do roku 2020, klimaticko-energetický balíček, emisní povolenky, komíny Datum25. 3. 2013

3 Ekologický přínos Náplň výuky: Snižování emisí v ČR do roku 2020 Klimaticko-energetický balíček Emisní povolenky Komíny

4 Snižování emisí v ČR do roku 2020 Dokument vlády ČR o snižování emisí vyčísluje snížení emisí pěti znečišťujících látek, kterého je Česká republika schopna dosáhnout do roku 2020 při aplikaci opatření vyplývajících z platné legislativy a evropské legislativy. Ke stávajícím čtyřem znečišťujícím látkám (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak), které mají emisní stropy stanoveny již od roku 2010, přibyla ještě jedna: jemné prachové částice, které jsou přenášeny na velké vzdálenosti a mají významné zdravotní dopady. Rozšíření stopových látek o prachové částice bylo v ČR již dříve meziresortně odsouhlaseno v rámci přípravy instrukcí k průběžným jednáním v rámci orgánů Úmluvy, které rozšíření odsouhlasily. Snižování emisí je připravováno vládou v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. To dodalo klíčové vstupní údaje o energetických spotřebách v jednotlivých sektorech hospodářství, které zásadně předurčují výsledné emise. Na základě připomínek z meziresortního připomínkového řízení byly některé vstupní údaje modelu ještě upraveny, aby lépe odpovídaly reálným předpokladům vývoje v jednotlivých sektorech. Revidovaný protokol přináší nově tzv. flexibilní mechanizmus posuzování plnění emisních stropů.

5 Klimaticko-energetický balíček Země Evropské unie jsou vázány společnou politikou snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické efektivity. Jde zejména o tzv. klimaticko-energetický balíček, který zahrnuje čtyři základní předpisy: - směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; - rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů mezi země EU; - směrnice o zachytávání a ukládání oxidu uhličitého do geologického podloží; - směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. je obchodování s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. Další podstatná iniciativa na úrovni EU je závazek zvýšit efektivitu využívání energie o 20 % do roku 2020. Nepřímé ekonomické přínosy jsou ještě větší: snížení nákladů zvyšuje konkurenceschopnost evropských výrobců a podporuje export. Evropský parlament vyhlásil cíl snížit emise v EU o 80 – 95 % do roku 2050. Celosvětově je totiž nutné snížit emise nejméně o 50 % do roku 2050, aby mohl být růst teploty vzduchu zadržen na úrovni 2 stupňů Celsia.

6 Emisní povolenky Podle pravidel Evropské unie musí minimálně polovina výnosů z povolenek směřovat do ekologických opatření, druhá polovina pak může být použita v rámci státního rozpočtu na jiné účely. Provoz národního rejstříku obchodování s povolenkami bude mít na starosti MŽP prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou (OTE). Program využití výnosů z dražeb povolenek chce MŽP připravit do konce ledna 2013. MŽP s výnosy z emisních povolenek ve výši asi 1,4 miliardy Kč počítá v návrhu svého rozpočtu pro rok 2014. Kompromisní návrh mezi rezorty životního prostředí a průmyslu a obchodu stanovuje poměr, v jakém budou finance směřovat do zlepšení stavu životního prostředí. V prvním roce, tj. 2013, získá program pro konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti z poloviny celkových peněz z prodeje povolenek, která je přímo určená na oblast životního prostředí, celých 100 %. V následujících letech to pak bude 64 % na konečné spotřebitele, veřejné budovy a domácnosti, 36 % částky připadne na projekty úspor energie zaměřené na rozvodné systémy tepla i na vlastní úspory v průmyslu.

7 Emisní povolenky Energetické firmy si musí od příštího roku nově pořizovat emisní povolenky, jak vyžadují pravidla EU. Aby se však zabránilo skokovému nárůstu nákladů firem na povolenky, a tím zdražení elektřiny či tepla pro spotřebitele, budou podniky část povolenek dostávat zdarma. Ušetřené peníze mají pak investovat do ekologických opatření. Počet bezplatných povolenek bude postupně klesat až na nulu v roce 2020. V roce 2013 bude bezplatně přiděleno 27 milionů povolenek. Provozovatelé elektráren či tepláren vyrábějících elektřinu získají v roce 2013 až 70 procent povolenek bezplatně. Výrobci tepla mohou obdržet až 80 procent bezplatných povolenek v roce 2013 s poklesem na 30 procent v roce 2020. V roce 2027 by pak teplárny neměly získat již žádné bezplatné povolenky. Povolenky dávají energetickým podnikům a dalším velkým producentům emisí právo vypouštět do atmosféry průmyslové plyny. Jedna povolenka se rovná tuně emisí.

8 Komíny Velkou měrou ovlivňují rozptylování emisí do okolí. Rozhodující je výška komína. Čím má teplárna, výtopna či kotelna větší výkon, tím je větší spotřeba paliva a vzniká více emisí v procesu spalování paliva. Výsledkem je pak výška komína, která dosahuje až několik stovek metrů. Chvaletická elektrárna má komín dosahující výšky 305 metrů. V Evropě je nejvyšší komín ve Slovinsku, který má 360 metrů, v Kazachstánu jeden měří až kolem 420 metrů. Teplárny i komíny by měly být stavěny pokud možno za městem. Jestliže tomu tak není a teplárna je ve středu města (např. Zlín), musí být komín tím vyšší, aby oxidy a popílek nepadal na město, ale až za město.

9 Obr. 1: Komín nízký – vlevo Obr. 2: komín vysoký - vpravo

10 Kontrolní otázky: 1.Proč je důležité snižování emisí? 2.Jaký význam má klimaticko-energetický balíček? 3.Z čeho vychází klimaticko-energetický balíček 4.Proč se používají emisní povolenky? 5.Na čem závisí výška komína?

11 Seznam obrázků: Obr. 1: FOTOGALERIE - DIAMO I A II. In: Stavby COMPLET [online]. 2013 [cit. 15. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.stavby-complet.cz/fotogalerie/category/22- diamo-i-a-iihttp://www.stavby-complet.cz/fotogalerie/category/22- diamo-i-a-ii Obr. 2: FOTOGALERIE - DIAMO I A II. In: Stavby COMPLET [online]. [vid. 15. 2. 2013], dostupné z: http://www.stavby-complet.cz/fotogalerie/category/34-haashttp://www.stavby-complet.cz/fotogalerie/category/34-haas

12 Seznam použité literatury: [1] Štěchovský, J.: Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN 978-80-86817-11-8

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekologický přínos Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka."

Podobné prezentace


Reklamy Google