Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace (zprávy z podzimních jednání P RVŠ) 6. zasedání S RVŠ Praha, 18. 11. 2010 Jakub Fischer, předseda EK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace (zprávy z podzimních jednání P RVŠ) 6. zasedání S RVŠ Praha, 18. 11. 2010 Jakub Fischer, předseda EK."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace (zprávy z podzimních jednání P RVŠ) 6. zasedání S RVŠ Praha, 18. 11. 2010 Jakub Fischer, předseda EK

2 Zářijové jednání P RVŠ Informace – 25. 6. 2010 byla zveřejněna konečná verze Zásad a pravidel stanovení rozpočtu VVŠ 2011, konečné limity na počty studentů ze dne 20. 7. 2010  Komentář: limity jsou stanoveny pro počty nově zapsaných studentů pro rok 2011, přijímaných v roce 2010, tedy limity jsou k dispozici pozdě, není již možné je zohlednit pro přijímací řízení Informace – rozeslání dopisu 1. nm. Hajna rektorům VVŠ o vázání prostředků na rok 2010 a o individuálním projednání rozpočtu na rok 2011 Informace – „Zásady“ na rok 2012 budou projednány v Repre komisi 2x (říjen a prosinec), finální verze bude v únoru 2011, limity počtu studentů v březnu 2011  Komentář: k 18. 11. nejen že neproběhlo dosud první jednání RK, nebylo dosud ani svoláno a nebyl ani rozeslán (ani neoficiálně poskytnut ke konzultaci) žádný materiál

3 Zářijové jednání P RVŠ (2) Přijaté usnesení:  Rada vysokých škol upozorňuje na rozpor "vázání" prostředků veřejným vysokým školám z dopisu náměstka ministra školství čj. 18565/2010-33 ze dne 9. září se zákonem s ohledem na neexistenci zákonného zmocnění takového kroku směrem k veřejným vysokým školám.  Usnesení vlády 552 a 597 z roku 2010 se týkají organizačních složek státu, nikoli veřejných vysokých škol jako veřejnoprávních korporací. Rada vysokých škol vyzývá MŠMT k respektování zákona, neprodlenému vyplacení dlužné části příspěvku veřejným vysokým školám za rok 2010 a vyloučení situace, kdy se veřejné vysoké školy svých nároků vůči státu budou nuceny domáhat soudní cestou.  Rada VŠ žádá prvního náměstka ministra o jednoznačné vysvětlení souladu záměru individuálního jednání o rozpočtu jednotlivých VVŠ na rok 2011 se zásadou rozpočet konstruovat podle společných transparentních pravidel.

4 Říjnové jednání P RVŠ Informace – od zářijového jednání P RVŠ nedošlo k žádnému posunu, ani k žádné reakci na usnesení zářijového jednání P RVŠ Přijaté usnesení  Předsednictvo Rady VŠ žádá MŠMT o urychlenou písemnou reakci na přijaté usnesení předsednictva Rady VŠ ze 13. zasedání předsednictva Rady VŠ dne 16. 9. 2010 týkající se vázání prostředků vysokých škol v souvislosti s dopisem náměstka ministra školství čj. 18565/2010-33 ze dne 9. září 2010 a o právní odůvodnění takového postupu. Komentář: Reakci na toto usnesení jsme dosud neobdrželi, stejně jako reakci na zářijové usnesení (individuální projednávání rozpočtu). K 18. 11. 2010 9:00 nejsou žádné nové informace o rozpočtu na rok 2011 ani o „Zásadách“ na rok 2012.

5 Děkuji za pozornost. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Ekonomické informace (zprávy z podzimních jednání P RVŠ) 6. zasedání S RVŠ Praha, 18. 11. 2010 Jakub Fischer, předseda EK."

Podobné prezentace


Reklamy Google