Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální herní výkon (IHV) Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální herní výkon (IHV) Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Individuální herní výkon (IHV) Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Definice pojmu IHV IHV je suma herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. je suma herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu. vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu.

3 Herní dovednost=pohybový celek Váže se ke specifickému hernímu úkolu, Váže se ke specifickému hernímu úkolu, výsledek učení, praxe, výsledek učení, praxe, trvalá změna chování. trvalá změna chování.Důsledek: Zformování funkčního systému, Zformování funkčního systému, autonomní nervové funkce, autonomní nervové funkce, biomechanické struktury, biomechanické struktury, psychické procesy. psychické procesy.

4 V základu:proměnlivá skladba schopností obecného charakteru. V základu:proměnlivá skladba schopností obecného charakteru. Schopnosti: limitující faktor úspěšnosti výkonu v konkrétní dovednosti Schopnosti: limitující faktor úspěšnosti výkonu v konkrétní dovednosti

5 IHV-specifické herní zatížení působí na: a)Funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy → bioenergetické determinanty b)Funkce hybného systému → biomechanické determinanty c)Řídící činnost CNS a psychické procesy → psychické determinanty

6 Požadavky: Zjevné- úkoly formulované před utkáním Zjevné- úkoly formulované před utkáním Skryté-příprava na plnění role v podmínkách utkání Skryté-příprava na plnění role v podmínkách utkání

7 Deformační faktory S C H O P N O S T I

8 Bioenergetické determinanty IHV- vnější pohybový projev IHV- vnější pohybový projev vnitřní odezva (uspokojování bioenergetických nároků) vnitřní odezva (uspokojování bioenergetických nároků) Proměnlivost intenzity a objemu, nepravidelná struktura intervalů činnosti Proměnlivost intenzity a objemu, nepravidelná struktura intervalů činnosti vysoké intenzity vysoké intenzity střední až velmi nízké intenzity (zotavný charakter - průběžné doplňování ATP a CP) střední až velmi nízké intenzity (zotavný charakter - průběžné doplňování ATP a CP)

9 Umožňuje to: Umožňuje to: opakovat HČJ mezní intenzity zabezpečené z plných zásob ATP a CP opakovat HČJ mezní intenzity zabezpečené z plných zásob ATP a CP Prevenci doplňování pohotových energ. zdrojů v LA zóně MBK Prevenci doplňování pohotových energ. zdrojů v LA zóně MBK Prevenci metabol. tendence k únavě Prevenci metabol. tendence k únavě

10 Bioenergetický základ  Ve sportovních hrách dominují krátkodobé výbušné činnosti.  Úroveň rozvoje neoxidativní ALA zóny MBK  Zvýšení výkonu→ zvýšená spotřeba O 2 deficit O 2 → energie se získává neoxidativně  2-3 sec. Výkony kryty přímo volným ATP  Dalším zdrojem CP (12-15 sec.)

11 Determinanty Rychlost rozpadu ATP a CP Rychlost rozpadu ATP a CP Jejich množství Jejich množství Aktivita FG vláken Aktivita FG vláken Plocha příčného průřezu svalu Plocha příčného průřezu svalu

12 Doplňující využívání bioenergetického zabezpečování syceného z LA neoxi zóny MBK + důsledky metabolické acidózy Doplňující využívání bioenergetického zabezpečování syceného z LA neoxi zóny MBK + důsledky metabolické acidózy Individuální ANP  Hranice individuálně dobře tolerovaného zvýšení laktacidémie  Potřebné: zvyšovat odolnost proti důsledku acidózy  Nežádoucí: zvyšovat LA neoxi možnost bioenerg. zabezpečení

13 O úspěchu rozhoduje Opakovaná způsobilost hráče uplatňovat klíčové herní činnosti vysoké intenzity Opakovaná způsobilost hráče uplatňovat klíčové herní činnosti vysoké intenzity Bioenergetický základ Bioenergetický základ Úroveň rozvoje oxid. zóny MBK energ. Výdeje Úroveň rozvoje oxid. zóny MBK energ. Výdeje Pohybové zatížení na úrovni ANP: Pohybové zatížení na úrovni ANP: Výraz nejvyšší možné úrovně dynamické rovnováhy mezi potřebami a možnostmi transportu O 2 Výraz nejvyšší možné úrovně dynamické rovnováhy mezi potřebami a možnostmi transportu O 2

14 Biomechanické determinanty Motorické provedení HČJ Motorické provedení HČJ Objektivně pozorovatelný výsledek psychických a fyziologických procesů a působících biomechanických principů a zákonů Objektivně pozorovatelný výsledek psychických a fyziologických procesů a působících biomechanických principů a zákonů Pohybová realizace HČJ Pohybová realizace HČJ Produkt celého hybného systému fungujícího podle principů koordinace Produkt celého hybného systému fungujícího podle principů koordinace Při stejném pohybovém úkolu se aktivuje stejné kombinace svalů ve stejném konstantním sledu Při stejném pohybovém úkolu se aktivuje stejné kombinace svalů ve stejném konstantním sledu

15 Dynamický stereotyp Neboli pohybový návyk Neboli pohybový návyk Dočasná neměnná soustava podm. a nepodm. reflexů vznikajících na základě stereotypně se opakujících podnětů Dočasná neměnná soustava podm. a nepodm. reflexů vznikajících na základě stereotypně se opakujících podnětů

16 Schopnost realizovat princip koordinace Schopnost realizovat princip koordinace Individuální Individuální Dědičně limitovaná Dědičně limitovaná Ovlivňuje úroveň HD Ovlivňuje úroveň HD Variace nervosvalového systému Variace nervosvalového systému Jedinečná individuální biomechanická činnost (vzdálenost, čas, odpor soupeře) Jedinečná individuální biomechanická činnost (vzdálenost, čas, odpor soupeře) Různý stupeň úsilí Různý stupeň úsilí Různý poměr aktivace jednotlivých svalů Různý poměr aktivace jednotlivých svalů Síla Síla Příčina vzniku každého pohybu Příčina vzniku každého pohybu Stupeň svalového napětí nutného k pohybu Stupeň svalového napětí nutného k pohybu Kolísání síly a rychlosti pohybu Kolísání síly a rychlosti pohybu Zdůvodněné, potřebné Zdůvodněné, potřebné nežádoucí nežádoucí

17 Princip sumace sil Princip sumace sil Princip kontinuity kloubních sil Princip kontinuity kloubních sil Princip impulsu Princip impulsu Princip směru aplikace síly Princip směru aplikace síly Princip sumace rychlostí segmentů Princip sumace rychlostí segmentů

18 Kategorie pohybu hráčů Stabilita Stabilita Lokomoce Lokomoce Manipulace Manipulace Základ herní motoriky  Nervově svalový systém  Jediný prvek celého pohybového systému, který je praxí ovlivnitelný

19 Psychické determinanty kognitivní kognitivní volních volních Jendota procesů Jendota procesů motivačních motivačních emočních emočních

20 Kognitivní procesy slouží v průběhu utkání aktuálním potřebám řízení a organizace herních činností, regulaci podnětů a rozhodování, regulaci a kontrole motorického provedení HČJ slouží v průběhu utkání aktuálním potřebám řízení a organizace herních činností, regulaci podnětů a rozhodování, regulaci a kontrole motorického provedení HČJ KP vyúsťují do psychické činnostní regulace: KP vyúsťují do psychické činnostní regulace: Způsobilost hráče kontrolovat a řídit cíleně (v souladu s požadavky) a samostatně (vlastní jednání v konkrétní herní situaci) Způsobilost hráče kontrolovat a řídit cíleně (v souladu s požadavky) a samostatně (vlastní jednání v konkrétní herní situaci) Součástí KP je pozornost Součástí KP je pozornost

21 KP-podílející se na orientaci HČ A. Vnímání vlastních pohybů B. Vnímání cizích pohybů C. Vnímání pohybu míče D. Vnímání neměnících se objektů

22 Nároky na vnímání Velký objem vnímání Velký objem vnímání Měnící se obsahy Měnící se obsahy Nároky na přesnost Nároky na přesnost Časový tlak Časový tlak Vysoké zatížení Vysoké zatížení Cíl vnímání:  Identifikace rozhodujícího faktoru nebo podnětu

23 KP-podílející se na rozhodnutí o volbě určité herní činnosti Zpracování informací prostřednictvím myšlení Zpracování informací prostřednictvím myšlení Operativní myšlení Operativní myšlení Faktory ovlivňující kvalitu a rychlost myšlenkových procesů rychlost a přesnost příjmu informací rychlost a přesnost příjmu informací Aktivace a správné nasazení různých druhů pozornosti Aktivace a správné nasazení různých druhů pozornosti Taktické vědomosti, způsobilosti a zkušenosti Taktické vědomosti, způsobilosti a zkušenosti Motivační, emoční a volní vlastnosti hráče Motivační, emoční a volní vlastnosti hráče

24 Zvláštnosti herního rozhodování Měnící se situace spoluhráčů a soupeřů Měnící se situace spoluhráčů a soupeřů Více alternativ Více alternativ Jistá, nejistá riziková rozhonutí Jistá, nejistá riziková rozhonutí Nepřetržitost Nepřetržitost Časový tlak Časový tlak Individuální kolektiv Individuální kolektiv Vliv emocí Vliv emocí Vysoké fyzické a psychické zatížení Vysoké fyzické a psychické zatížení

25 Anticipace Předpoklad pro rozhodnutí o činnostní odpovědi Předpoklad pro rozhodnutí o činnostní odpovědi Anticipace Anticipace vlastního cíle a programů vlastních HČJ vlastního cíle a programů vlastních HČJ cíle a programu herních jednání spoluhráčů a soupeřů cíle a programu herních jednání spoluhráčů a soupeřů Na základě vnímání HS a anticipace dojde k rozhodnutí o výběru z většího či menšího počtu činnostních alternativ Na základě vnímání HS a anticipace dojde k rozhodnutí o výběru z většího či menšího počtu činnostních alternativ Rozhodnutí je určeno faktory Rozhodnutí je určeno faktory objektivními objektivními subjektivními subjektivními

26 Rozdíly laboratoř- terén Rozdíly laboratoř- terén Význam finty Význam finty Možnost odhadnout příčiny selhání ve výkonu Možnost odhadnout příčiny selhání ve výkonu Emoční napětí Únava Únava Soupeř Soupeř Proměnlivost herních situací Proměnlivost herních situací

27 Pozornost Vlastnost všech psychických procesů Vlastnost všech psychických procesů Aspekt vzájemného působení mezi hráčem a herním prostředím Aspekt vzájemného působení mezi hráčem a herním prostředím Různá přitažlivá síla objektu Různá přitažlivá síla objektu Kritéria pozornosti Kritéria pozornosti Znaky pozornosti Znaky pozornosti Distribuce Distribuce Koncentrace JSOU TRÉNOVATELNÉ Koncentrace JSOU TRÉNOVATELNÉ přepínání přepínání

28 Výzkumy reakční doby potvrzují KP Stadia RD Identifikace podnětu Volba odpovědi Programování odpovědi

29 Deformační faktory Výsledek působení rušivých vlivů Výsledek působení rušivých vlivů Odolnost proti rušivým vlivům: Odolnost proti rušivým vlivům: Způsobilost hráče vykonávat danou činnost v podmínkách působení DF bez výrazného snížení efektivnosti činnosti Způsobilost hráče vykonávat danou činnost v podmínkách působení DF bez výrazného snížení efektivnosti činnosti IHV

30 Odolnost přesnosti HČJ s míčem Vlivy: Postupují do psychických procesů (snížení kvality percepce a rozhodování) Zvyšují požadavky na energetické krytí Vyvolávají biomechanické bariéry Vedou k diskoordinaci pohybů s nároky na přesnost

31 DF se projevují: DF se projevují: Neočekávaně, jednorázově Neočekávaně, jednorázově Diskrétně Diskrétně Kontinuálně (únava, nemoc) Kontinuálně (únava, nemoc) Výzkumy: Výzkumy: Stálost biomechanické struktury pohybů při TH-emoční napětí- narušení struktury Stálost biomechanické struktury pohybů při TH-emoční napětí- narušení struktury Hluk diváků-diskoordinace pohybů při střelbě-snížení přesnosti Hluk diváků-diskoordinace pohybů při střelbě-snížení přesnosti Mění se: Mění se: Časová struktura Časová struktura Kloubní rozsah Kloubní rozsah Prostorové parametry Prostorové parametry

32 KONEC KONEC


Stáhnout ppt "Individuální herní výkon (IHV) Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google