Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální herní výkon (IHV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální herní výkon (IHV)"— Transkript prezentace:

1 Individuální herní výkon (IHV)
Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Definice pojmu IHV je suma herních dovedností, realizovaných hráčem v utkání. vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu.

3 Herní dovednost=pohybový celek
Váže se ke specifickému hernímu úkolu, výsledek učení, praxe, trvalá změna chování. Důsledek: Zformování funkčního systému, autonomní nervové funkce, biomechanické struktury, psychické procesy.

4 V základu: proměnlivá skladba schopností obecného charakteru.
Schopnosti: limitující faktor úspěšnosti výkonu v konkrétní dovednosti

5 IHV-specifické herní zatížení působí na:
Funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy → bioenergetické determinanty b) Funkce hybného systému → biomechanické determinanty Řídící činnost CNS a psychické procesy → psychické determinanty

6 Požadavky: Zjevné- úkoly formulované před utkáním
Skryté-příprava na plnění role v podmínkách utkání

7 S C H O P N O S T I

8 Bioenergetické determinanty
IHV- vnější pohybový projev vnitřní odezva (uspokojování bioenergetických nároků) Proměnlivost intenzity a objemu, nepravidelná struktura intervalů činnosti vysoké intenzity střední až velmi nízké intenzity (zotavný charakter -průběžné doplňování ATP a CP)

9 Umožňuje to: opakovat HČJ mezní intenzity zabezpečené z plných zásob ATP a CP Prevenci doplňování pohotových energ. zdrojů v LA zóně MBK Prevenci metabol. tendence k únavě

10 Bioenergetický základ
Ve sportovních hrách dominují krátkodobé výbušné činnosti. Úroveň rozvoje neoxidativní ALA zóny MBK Zvýšení výkonu → zvýšená spotřeba O2 deficit O2 → energie se získává neoxidativně 2-3 sec. Výkony kryty přímo volným ATP Dalším zdrojem CP (12-15 sec.)

11 Determinanty Rychlost rozpadu ATP a CP Jejich množství
Aktivita FG vláken Plocha příčného průřezu svalu

12 Doplňující využívání bioenergetického zabezpečování syceného z LA neoxi zóny MBK + důsledky metabolické acidózy Individuální ANP Hranice individuálně dobře tolerovaného zvýšení laktacidémie Potřebné: zvyšovat odolnost proti důsledku acidózy Nežádoucí: zvyšovat LA neoxi možnost bioenerg. zabezpečení

13 O úspěchu rozhoduje Opakovaná způsobilost hráče uplatňovat klíčové herní činnosti vysoké intenzity Bioenergetický základ Úroveň rozvoje oxid. zóny MBK energ. Výdeje Pohybové zatížení na úrovni ANP: Výraz nejvyšší možné úrovně dynamické rovnováhy mezi potřebami a možnostmi transportu O2

14 Biomechanické determinanty
Motorické provedení HČJ Objektivně pozorovatelný výsledek psychických a fyziologických procesů a působících biomechanických principů a zákonů Pohybová realizace HČJ Produkt celého hybného systému fungujícího podle principů koordinace Při stejném pohybovém úkolu se aktivuje stejné kombinace svalů ve stejném konstantním sledu

15 Dynamický stereotyp Neboli pohybový návyk
Dočasná neměnná soustava podm. a nepodm. reflexů vznikajících na základě stereotypně se opakujících podnětů

16 Schopnost realizovat princip koordinace
Individuální Dědičně limitovaná Ovlivňuje úroveň HD Variace nervosvalového systému Jedinečná individuální biomechanická činnost (vzdálenost, čas, odpor soupeře) Různý stupeň úsilí Různý poměr aktivace jednotlivých svalů Síla Příčina vzniku každého pohybu Stupeň svalového napětí nutného k pohybu Kolísání síly a rychlosti pohybu Zdůvodněné, potřebné nežádoucí

17 Princip sumace sil Princip kontinuity kloubních sil Princip impulsu Princip směru aplikace síly Princip sumace rychlostí segmentů

18 Kategorie pohybu hráčů
Stabilita Lokomoce Manipulace Základ herní motoriky Nervově svalový systém Jediný prvek celého pohybového systému, který je praxí ovlivnitelný

19 Psychické determinanty
kognitivní volních Jendota procesů motivačních emočních

20 Kognitivní procesy slouží v průběhu utkání aktuálním potřebám řízení a organizace herních činností, regulaci podnětů a rozhodování, regulaci a kontrole motorického provedení HČJ KP vyúsťují do psychické činnostní regulace: Způsobilost hráče kontrolovat a řídit cíleně (v souladu s požadavky) a samostatně (vlastní jednání v konkrétní herní situaci) Součástí KP je pozornost

21 KP-podílející se na orientaci HČ
Vnímání vlastních pohybů Vnímání cizích pohybů Vnímání pohybu míče Vnímání neměnících se objektů

22 Nároky na vnímání Cíl vnímání: Velký objem vnímání Měnící se obsahy
Nároky na přesnost Časový tlak Vysoké zatížení Cíl vnímání: Identifikace rozhodujícího faktoru nebo podnětu

23 KP-podílející se na rozhodnutí o volbě určité herní činnosti
Zpracování informací prostřednictvím myšlení Operativní myšlení Faktory ovlivňující kvalitu a rychlost myšlenkových procesů rychlost a přesnost příjmu informací Aktivace a správné nasazení různých druhů pozornosti Taktické vědomosti, způsobilosti a zkušenosti Motivační, emoční a volní vlastnosti hráče

24 Zvláštnosti herního rozhodování
Měnící se situace spoluhráčů a soupeřů Více alternativ Jistá, nejistá riziková rozhonutí Nepřetržitost Časový tlak Individuální kolektiv Vliv emocí Vysoké fyzické a psychické zatížení

25 Anticipace Předpoklad pro rozhodnutí o činnostní odpovědi Anticipace
vlastního cíle a programů vlastních HČJ cíle a programu herních jednání spoluhráčů a soupeřů Na základě vnímání HS a anticipace dojde k rozhodnutí o výběru z většího či menšího počtu činnostních alternativ Rozhodnutí je určeno faktory objektivními subjektivními

26 Emoční napětí Rozdíly laboratoř- terén Význam finty
Možnost odhadnout příčiny selhání ve výkonu Emoční napětí Únava Soupeř Proměnlivost herních situací

27 Pozornost Vlastnost všech psychických procesů
Aspekt vzájemného působení mezi hráčem a herním prostředím Různá přitažlivá síla objektu Kritéria pozornosti Znaky pozornosti Distribuce Koncentrace JSOU TRÉNOVATELNÉ přepínání

28 Výzkumy reakční doby potvrzují KP
Stadia RD Identifikace podnětu Volba odpovědi Programování odpovědi

29 Deformační faktory Výsledek působení rušivých vlivů
Odolnost proti rušivým vlivům: Způsobilost hráče vykonávat danou činnost v podmínkách působení DF bez výrazného snížení efektivnosti činnosti

30 Odolnost přesnosti HČJ s míčem
Vlivy: Postupují do psychických procesů (snížení kvality percepce a rozhodování) Zvyšují požadavky na energetické krytí Vyvolávají biomechanické bariéry Vedou k diskoordinaci pohybů s nároky na přesnost

31 DF se projevují: Výzkumy: Mění se: Neočekávaně, jednorázově Diskrétně
Kontinuálně (únava, nemoc) Výzkumy: Stálost biomechanické struktury pohybů při TH-emoční napětí- narušení struktury Hluk diváků-diskoordinace pohybů při střelbě-snížení přesnosti Mění se: Časová struktura Kloubní rozsah Prostorové parametry

32   KONEC  


Stáhnout ppt "Individuální herní výkon (IHV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google