Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení skupiny ČEZ v Evropě a dopady otevření trhu s elektřinou a obchodování s povolenkami CO2 Ivan Novák, VO Strategie, ČEZ, a. s. Budoucnost české.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení skupiny ČEZ v Evropě a dopady otevření trhu s elektřinou a obchodování s povolenkami CO2 Ivan Novák, VO Strategie, ČEZ, a. s. Budoucnost české."— Transkript prezentace:

1 Postavení skupiny ČEZ v Evropě a dopady otevření trhu s elektřinou a obchodování s povolenkami CO2 Ivan Novák, VO Strategie, ČEZ, a. s. Budoucnost české energetiky v Evropě konference AEM, Poděbrady, březen 2006

2 1 Méně efektivní (~30%) elektrárny z 60.- 80. let Izolované národní trhy Od Klíčové změny Na Integrovaný trh v (střední) Evropě Několik velkých hráčů soutěžících na více trzích  Vlastnická integrace fragmentovaných trhů (např. Německo)  Akvizice v zahraničí (hlavně privatizace v nových členských státech EU) Lokální podniky Nové elektrárny, šetrné k životnímu prostředí, schopné pokrýt rostoucí poptávku EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI ? ? ?  Přístup k dostatečným přeshraničním kapacitám prostřednictvím aukcí  Volné bilaterální obchody, obchodování na spotovém trhu (EEX určuje refer. cenu)  Dosud mírný pokrok i přes zmenšující se rezervní výkon, s výjimkou technologií se silnou podporou (např. větrná energie) Průměrná cena prodeje elektřiny ČEZ, a. s.

3 2 STŘEDOEVROPSKÁ INTEGRACE - MEZIROČNÍ RŮST CENY ELEKTŘINY V ČR ODPOVÍDÁ VÝVOJI NA REGIONÁLNÍM TRHU Průměrná cena prodeje elektřiny ČEZ, a. s. Kč/MWh +14.5 %  Ceny dosahované ČEZ rostou v souladu s trendy na trhu  Růst ceny elektřiny a obchod s povolenkami CO 2 přispěl v r. 2005 ke zvýšení provozního zisku (přes pokles výroby) 2004 2005 Source: CEZ, a. s.

4 3 CENA ELEKTŘINY NA ČESKÉM VELKOOBCHODNÍM TRHU NA ROK 2006 JE O 26% NIŽŠÍ NEŽ V REGIONU, ROZDÍL PROTI NĚMECKÉMU VÝHLEDU NA ROK 2007 JE AŽ 60% Česká republika 2006 35,9 EUR/MWh (kurs 29 Kč/EUR) Velkoobchodní cena elektřiny (zákl. zatížení) 2000 index EEX Forward 2006 45.3 EUR/MWh EEX Forward 2007 57.0 EUR/MWh 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2000200120022003200420052006 + 11,4 % + 15,0 % + 30 % Source:CEZ, a. s., EEX + 20 % - 26 % 2007 - 60 %

5 4 PŘENOSOVÁ KAPACITA ČESKÝCH PŘESHRANIČNÍCH PROFILŮ SE V SOUČASNOSTI VÝRAZNĚ NEMĚNÍ Celkové variabilní náklady pro export 750 MW 300 MW 700 MW 50 MW 400 MW po 8 měsíců v roce, dlouhodobý kontrakt Na r. 2006  Roční kapacita do Německa a Rakouska zůstává na úrovni r. 2005, cena vŠak vzrostla z cca 6.5 €/MWh na 12.5 €/MWh.  Roční obousměrná kapacita ČR/Slovensko byla snížena o 100 MW.  Nebyla vydražena žádná roční kapacita z Polska do ČR nebo na Slovensko.  Vzhledem k rozhodnutí Evropského soudu č. C 17 03 se očekává revize (zrušení) dlouhodobé tranzitní smlouvy z Polska do Rakouska - jde o přenosovou kapacitu 400MW. 0 MW Source:CEZ, a. s.

6 5 ČESKÉ CENY V LEDNU DOSÁHLY OBDOBNÉ ÚROBNĚ JAKO V NĚMECKU, NEBOŤ V CELÉM REGIONU CHYBĚLA KAPACITA VÝROBY Source: CEZ, a. s., EEX EUR/MWh 700 EUR/MWh 300 EUR/MWh 262 EUR/MWh  Vývoj v lednu ilustruje provázanost trhů střední Evropy (konvergence k regionálnímu trhu)  Ceny termínovaných obchodů (forward) rostou v důsledku snahy o zajištění před volatilitou a výškou budoucích okamžitých cen

7 6 TRŽNÍ CHOVÁNÍ - ČEZ OPTIMALIZUJE NASAZENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT  Parametry optimalizace:  Proměnné náklady  Cena emisních povolenek CO 2  Cena elektřiny v zahraničí a cena kapacity přeshraničnch profilů  Cena elektřiny v ČR  Výsledkem optimalizace je nejvýhodnější poměr dodávky elektřiny, prodeje podpůrných služeb a obchodu s povolenkami Rozdělení výnosů ČEZ v r. 2005 100 % = 66 mld. Kč 78 % 11 % 2 % 9 % Source: CEZ, a. s.

8 7 EUR/MWh Proměnné náklady * Cena přeshraniční kapacity „Exportní“ marže Celkové proměnné náklady Cena povolenky emisí** Elektřina EUR/MWh 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Jan FebMar Apr May JunJul 5 10 15 20 25 30 35 CO 2 EUR/t *uhelné elektrárny **výroba 1 MWh elektřiny v hnědouhelné elektrárně vede k emisi 0,99-1,04 tuny oxidu uhličitého ***2006 baseload future EEX Marže pro arbitráž mezi výrobou elektřiny a prodejem povolenek Cena elektřiny*** Cena povolenky ETS JAK SOUVISÍ OBCHOD ČEZ S CO2 S OBCHODEM S ELEKTŘINOU V EU zdroj:CEZ, EEX AugSept Oct Cena elektřiny na cílovém trhu

9 8 CENA POVOLENEK EMISÍ CO 2 PŘEDSTAVUJE NOVÝ FAKTOR V HOSPODAŘENÍ PODNIKU, VČETNĚ PLÁNOVÁNÍ INVESTIC  ČEZ optimalizuje objem prodeje a nákupu elektřiny, povolenek CO 2 a nabídku výrobní kapacity s cílem dosahovat nejvyššího zisku  Obrat z obchodu s CO 2 činil 1,9 mld. Kč, příjem z prodeje povolenek CO 2 činil 1 mld. Kč  CEZ obchoduje s největšími evropskými obchodníky a na burze ECX v Amsterodamu  Emisní povolenky CO 2 představují pro ČEZ efektivní zajištění proti spekulacím (spekulantům) s přeshraničními přenosovými profily  ČEZ nabízí zprostředkování obchodů s CO 2 Vývoj ceny povolenek emisí CO 2 na trhu EU EUR/t Source: ECX

10 9 BEZ ZAHÁJENÍ OBNOVY ZDROJŮ ČEZ BY ROKEM 2015 SKONČILA SOBĚSTAČNOST ČR V ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY TWh ČEZ IPP Spotřeba v České republice Plánovaná dodávka energie bez obnovy zdrojů

11 10  Omezené zdroje v České republice (pouze hnědé uhlí)  Nejasná dlouhodobá pravidla, vliv na cenu vysoký ale málo predikovatelný  Žádná podpora pro nové elektrárny, částečné výjimky pro obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu  Problematická přijatelnost u části veřejnosti – politické riziko  Dlouhé procedury Dostupnost paliv Regulace CO 2 Ekonomické pobídky ROZHODNUTÍ O VÝSTAVBĚ NOVÝCH ELEKTRÁREN V ČR JE VEDLE VÝVOJE NA TRHU S ELEKTŘINOU PODMÍNĚNO DALŠÍMI FAKTORY Povolování Perspektivy jádra

12 11 Vysoké ceny paliv, aukce povolenek CO2 MOŽNÝ VÝVOJ CENY ELEKTŘINY - TYPOVÉ SCÉNÁŘE V závislosti na činitelích, jejichž vývoj je obtížné předvídat, se může velkoobchodní cena elektřiny pro základní zatížení v regionu střední Evropy po roce 2010 pohybovat od 35 do 60 EUR/MWh EUR/MWh Změna cenotvorného mechanismu z variabilních nákladů závěrné elektrárny na plné náklady nového bloku Zvýšení podílu plynu pro krytí základního zatížení Nízké ceny paliv, povolenky CO2 přidělovány dle benchmarku nejlepší technologie

13 12 VÝVOJ TRHU: POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR TWh ČEZ Nízký Base 2 - EGÚ ČEZ základní scénář Růst HDP, % ročně Růst popt., % ročně 3.2 2.2 4.2 2.0 3.4 1.2 2.9 0.8 2.6 0.8 ČEZ Vysoký scénář Rozptyl predikce poptávky ČEZ Base a EGÚ po r. 2030 vyplývá z různých možností vývoje energetické intenzity – s rostoucím HDP může klesat, nebo bude stabilní

14 13 PROBLÉM ČESKÉHO STABILIZAČNÍHO POLŠTÁŘE PALIVOVÝCH NÁKLADŮ: TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ MÁ SVÉ LIMITY V dotčeném území za ekologickými limity dolu ČSA obce (Dolní Jiřetín, Černice), v dotčeném území za ekologickými limity dolu Bílina není sídelní útvar V roce 1990 činila těžba 79,0 mil t., v roce 2000 činila 50,3 mil. t mil. t/rok Zdroj: VÚHU, 2004

15 14 PARADOX: NYNÍ JSOU STÁTEM PODPOROVÁNY POUZE ZDROJE S NÍZKÝM MNOŽSTEVNÍM POTENCIÁLEM Kombinovaná výroba Obnovitelné zdroje Objemový potenciál  Ne více než 8% spotřeby v roce 2010, tj. max. 5 TWh  V současné době 8-9 TWh, omezený potenciál dalšího růstu  Rozhodující pro pokrývání budoucí poptávky po elektřině Přehled podpor v České republice  Garantované připojení a ceny (nyní cca 50- 200 Eur/MWh podle typu zdroje), které zajistí návratnost investic za 15 let  Cenový bonus k výrobě uplatněné na trhu  Žádná podpora ! Ostatní zdroje Decentrální výroba kromě OZE a komb.  V současné době cca 15 TWh, omezený potenciál dalšího růstu  Cenový bonus k výrobě uplatněné na trhu

16 15  Žádné emise  Nízké „radioaktivní“ riziko  Polit. přijatelné v České republice (ne pro SZ?)  Velká investice  Veřejnoprávní průchodnost  Spolu s HU pro pokrytí základního zatížení Uhlí *JádroPlyn Dopad na životní prostředí Konkurenční výhody Rizika/ omezení  Přijatelné emise je-li dobře vyprojektováno /řízeno  Nízké náklady na hnědé uhlí v České republice  Dostupnost HU  Regulace/cena CO 2  Základní kámen budoucího výrobního parku CEZ  Nízké emise  Flexibilita, relativně nízké investiční náklady  Vysoká/volatilní cena plynu  Potenciální zdroj flexibilní energie Obnovitelné zdroje  Limitované/bez emisí  Obnovitelný zdroj  Veřejná podpora (mimo větrnou energii)  Stálost podpory nejistá  Doplňující role (např. kombinované spalování uhlí a biomasy) ČEZ ZAMÝŠLÍ POSTAVIT SVŮJ VÝROBNÍ PARK BUDOUCÍCH ELEKTRÁREN NA BÁZI NOVÉ GENERACE HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN A POKRAČOVAT V ROZVOJI JAD. ENERGETIKY *) využitelnost černého uhlí limitována jeho (nyní) vysokou světovou cenou

17 16 ZÁSOBY HNĚDÉHO UHLÍ NEJSOU DOSTATEČNÉ PRO VÝSTAVBU POUZE NOVÝCH ELEKTRÁREN, I KDYBY BYLY LIMITY TĚŽBY ROZŠÍŘENY Nové kapacity při rozšířené těžbě hnědého uhlí nad stávající limity Výkon, MW Nové kapacity při těžbě hnědého uhlí omezené stávajícími limity Nové bloky Retrofi t Nové bloky Stávající zdroje Retrofi t Stávající zdroje Retrofit vs. Nový blok: náklady, doba životnosti, účinnost, vliv na ŽP celkový a „měrný“

18 17 POSTUP ČEZ JE V SOULADU S PILÍŘI STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE nezávislost  česká elektroenergetika není (s výjimkou jaderného paliva) závislá na dodávkách energie ze zahraničí, ale bez uskutečnění projektu obnovy zdrojů ČEZ by se stala již před rokem 2020 čistým importérem zabezpečení dodávek  česká elektroenergetika má pro příštích 10 let dostatek disponibilních kapacit, stabilní a odolné portfolio zdrojů a efektivně funkční trh s podpůrnými službami udržitelný rozvoj  efektivní využívání zdrojů  zvýšení účinnosti přeměny energie u obnovovaných bloků o 15%, u nových více než 20%  ekologičnost  splnění požadavků na ochranu životního prostředí z 90. let  zpřísnění emisních limitů po r. 2015  prevence změn klimatu (regulace emisí CO 2 )  rovné podmínky působení  unbundling regulovaných (monopolních) a neregulovaných (soutěži vystavených) činností

19 18 ZÁKLADNÍ TRŽNÍ FAKTORY A ZÁVĚRY ROZHODOVÁNÍ O OBNOVĚ VÝROBNÍCH ZDROJŮ ČEZ Díky konvergenci cen elektřiny v ČR a v Německu (nebo ve Střední Evropě) může ČEZ v příštích 10-20 letech očekávat příznivý vývoj cen. Z hlediska množstevního je příležitost (domácí i exportní) také slibná, i když se po r. 2015 může situace v regionu měnit významněji, než v současnosti. Hlavní stavební kameny budoucího portfolia výrobních zdrojů ČEZ jsou hnědouhelné a jaderné jednotky. Rozhodování bude záviset zejména na 2 faktorech, ovlivňujících situaci na trhu: způsobu regulace CO 2 (alokačním schématu) a možnostech exportu. Vysoká exportní příležitost Nízká exportní příležitost Vysoká exportní příležitost Nízká exportní příležitost Aukce povolenek emisí CO 2 Specifické benchmarky pro povolené emise CO 2 Důležitá rozhodnutí bude muset ČEZ přijmout v letech 2008 and 2010, určité nepochybné možnosti ale existují a ČEZ je může již uskutečňovat.

20 19 VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU – NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU OBNOVY HU ELEKTRÁREN 200520102015 2020 Konzervativní (bez ČSA) Optimistická (s ČSA) ETU (4x200 MW, komplexní obnova) ELE (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4x200 MW, komplexní obnova) EPC (3x200 MW, komplexní obnova nebo 1x660 MW nový zdroj) EPC (1x660 MW, nový zdroj) příprava realizace EPC (1x660 MW, nový zdroj) EPR (1x660 MW, nový zdroj)

21 20 POZNATKY A ZÁVĚRY  Aktuální výsledky vývoje energetického trhu ve střední Evropě:  Elektřina se stává komoditou s regionálním trhem  Energetika se stává podnikáním za standardních tržních podmínek, včetně soutěže o finanční zdroje  Poptávka po elektřině zvolna roste, elektrárny stárnou – vzniká potřeba nových investic ve velmi nejistém prostředí  Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími vývoj ceny elektřiny jsou ceny paliv a způsob regulace emisí CO 2  Velkoobchodní cena elektřiny v ČR zkonverguje k jednotné ceně regionu střední Evropy  Signály pro vývoj regionální ceny elektřiny nejednoznačné, přesvědčivých prognostiků nedostatek  Závěr  I za těchto nejistých podmínek je ČEZ schopen úspěšně působit na trhu v blízké perspektivě a souběžně koncipovat robustní obnovu portfolia svých dlouhodobých výrobních zdrojů


Stáhnout ppt "Postavení skupiny ČEZ v Evropě a dopady otevření trhu s elektřinou a obchodování s povolenkami CO2 Ivan Novák, VO Strategie, ČEZ, a. s. Budoucnost české."

Podobné prezentace


Reklamy Google