Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI"— Transkript prezentace:

0 PRG-ZPD P1E Postavení skupiny ČEZ v Evropě a dopady otevření trhu s elektřinou a obchodování s povolenkami CO2 Ivan Novák, VO Strategie, ČEZ, a. s. Budoucnost české energetiky v Evropě konference AEM, Poděbrady, březen 2006

1 EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI
PRG-ZPD P1E EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI Od Klíčové změny Na Přístup k dostatečným přeshraničním kapacitám prostřednictvím aukcí Volné bilaterální obchody, obchodování na spotovém trhu (EEX určuje refer. cenu) Dosud mírný pokrok i přes zmenšující se rezervní výkon, s výjimkou technologií se silnou podporou (např. větrná energie) ? Izolované národní trhy Integrovaný trh v (střední) Evropě Vlastnická integrace fragmentovaných trhů (např. Německo) Akvizice v zahraničí (hlavně privatizace v nových členských státech EU) ? Několik velkých hráčů soutěžících na více trzích Lokální podniky Méně efektivní (~30%) elektrárny z let Nové elektrárny, šetrné k životnímu prostředí, schopné pokrýt rostoucí poptávku ? Průměrná cena prodeje elektřiny ČEZ, a. s.

2 PRG-ZPD P1E STŘEDOEVROPSKÁ INTEGRACE - MEZIROČNÍ RŮST CENY ELEKTŘINY V ČR ODPOVÍDÁ VÝVOJI NA REGIONÁLNÍM TRHU Průměrná cena prodeje elektřiny ČEZ, a. s. Kč/MWh +14.5 % Ceny dosahované ČEZ rostou v souladu s trendy na trhu Růst ceny elektřiny a obchod s povolenkami CO2 přispěl v r ke zvýšení provozního zisku (přes pokles výroby) 2004 2005 Source: CEZ, a. s.

3 PRG-ZPD P1E CENA ELEKTŘINY NA ČESKÉM VELKOOBCHODNÍM TRHU NA ROK 2006 JE O 26% NIŽŠÍ NEŽ V REGIONU, ROZDÍL PROTI NĚMECKÉMU VÝHLEDU NA ROK 2007 JE AŽ 60% EEX Forward 2006 45.3 EUR/MWh EEX Forward 2007 57.0 EUR/MWh Velkoobchodní cena elektřiny (zákl. zatížení) 2000 index 260 + 30 % 240 220 - 60 % + 20 % 200 - 26 % 180 160 + 15,0 % Česká republika 2006 35,9 EUR/MWh (kurs 29 Kč/EUR) 140 120 + 11,4 % 100 80 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: CEZ, a. s., EEX

4 Celkové variabilní náklady pro export
PRG-ZPD P1E PŘENOSOVÁ KAPACITA ČESKÝCH PŘESHRANIČNÍCH PROFILŮ SE V SOUČASNOSTI VÝRAZNĚ NEMĚNÍ Na r. 2006 Roční kapacita do Německa a Rakouska zůstává na úrovni r. 2005, cena vŠak vzrostla z cca 6.5 €/MWh na 12.5 €/MWh. Roční obousměrná kapacita ČR/Slovensko byla snížena o 100 MW. Nebyla vydražena žádná roční kapacita z Polska do ČR nebo na Slovensko. Vzhledem k rozhodnutí Evropského soudu č. C se očekává revize (zrušení) dlouhodobé tranzitní smlouvy z Polska do Rakouska - jde o přenosovou kapacitu 400MW. 300 MW 0 MW 400 MW po 8 měsíců v roce, dlouhodobý kontrakt Celkové variabilní náklady pro export 750 MW 50 MW 700 MW Source: CEZ, a. s.

5 PRG-ZPD P1E ČESKÉ CENY V LEDNU DOSÁHLY OBDOBNÉ ÚROBNĚ JAKO V NĚMECKU, NEBOŤ V CELÉM REGIONU CHYBĚLA KAPACITA VÝROBY 700 EUR/MWh 262 EUR/MWh EUR/MWh 300 EUR/MWh Vývoj v lednu ilustruje provázanost trhů střední Evropy (konvergence k regionálnímu trhu) Ceny termínovaných obchodů (forward) rostou v důsledku snahy o zajištění před volatilitou a výškou budoucích okamžitých cen Source: CEZ, a. s., EEX

6 TRŽNÍ CHOVÁNÍ - ČEZ OPTIMALIZUJE NASAZENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT
PRG-ZPD P1E TRŽNÍ CHOVÁNÍ - ČEZ OPTIMALIZUJE NASAZENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT Rozdělení výnosů ČEZ v r. 2005 100 % = 66 mld. Kč Parametry optimalizace: Proměnné náklady Cena emisních povolenek CO2 Cena elektřiny v zahraničí a cena kapacity přeshraničnch profilů Cena elektřiny v ČR Výsledkem optimalizace je nejvýhodnější poměr dodávky elektřiny, prodeje podpůrných služeb a obchodu s povolenkami 9 % 2 % 11 % 78 % Source: CEZ, a. s.

7 JAK SOUVISÍ OBCHOD ČEZ S CO2 S OBCHODEM S ELEKTŘINOU V EU
PRG-ZPD P1E JAK SOUVISÍ OBCHOD ČEZ S CO2 S OBCHODEM S ELEKTŘINOU V EU Cena elektřiny*** Cena povolenky ETS Cena elektřiny na cílovém trhu Marže pro arbitráž mezi výrobou elektřiny a prodejem povolenek Elektřina EUR/MWh CO2 EUR/t EUR/MWh 48 35 46 „Exportní“ marže 30 Cena povolenky emisí** 44 42 25 40 Cena přeshraniční kapacity 38 20 36 Celkové proměnné náklady 15 34 Proměnné náklady * 32 10 30 28 5 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct * uhelné elektrárny ** výroba 1 MWh elektřiny v hnědouhelné elektrárně vede k emisi 0,99-1,04 tuny oxidu uhličitého *** 2006 baseload future EEX zdroj: CEZ, EEX

8 CENA POVOLENEK EMISÍ CO2 PŘEDSTAVUJE NOVÝ FAKTOR V HOSPODAŘENÍ PODNIKU, VČETNĚ PLÁNOVÁNÍ INVESTIC
ČEZ optimalizuje objem prodeje a nákupu elektřiny, povolenek CO2 a nabídku výrobní kapacity s cílem dosahovat nejvyššího zisku Obrat z obchodu s CO2 činil 1,9 mld. Kč, příjem z prodeje povolenek CO2 činil 1 mld. Kč CEZ obchoduje s největšími evropskými obchodníky a na burze ECX v Amsterodamu Emisní povolenky CO2 představují pro ČEZ efektivní zajištění proti spekulacím (spekulantům) s přeshraničními přenosovými profily ČEZ nabízí zprostředkování obchodů s CO2 Vývoj ceny povolenek emisí CO2 na trhu EU EUR/t Source: ECX

9 Plánovaná dodávka energie bez obnovy zdrojů
PRG-ZPD P1E BEZ ZAHÁJENÍ OBNOVY ZDROJŮ ČEZ BY ROKEM 2015 SKONČILA SOBĚSTAČNOST ČR V ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY TWh Spotřeba v České republice IPP ČEZ Plánovaná dodávka energie bez obnovy zdrojů

10 ROZHODNUTÍ O VÝSTAVBĚ NOVÝCH ELEKTRÁREN V ČR JE VEDLE VÝVOJE NA TRHU S ELEKTŘINOU PODMÍNĚNO DALŠÍMI FAKTORY Omezené zdroje v České republice (pouze hnědé uhlí) Nejasná dlouhodobá pravidla, vliv na cenu vysoký ale málo predikovatelný Dostupnost paliv Regulace CO2 Žádná podpora pro nové elektrárny, částečné výjimky pro obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu Problematická přijatelnost u části veřejnosti – politické riziko Dlouhé procedury Ekonomické pobídky Perspektivy jádra Povolování

11 MOŽNÝ VÝVOJ CENY ELEKTŘINY - TYPOVÉ SCÉNÁŘE
PRG-ZPD P1E MOŽNÝ VÝVOJ CENY ELEKTŘINY - TYPOVÉ SCÉNÁŘE EUR/MWh Vysoké ceny paliv, aukce povolenek CO2 Nízké ceny paliv, povolenky CO2 přidělovány dle benchmarku nejlepší technologie Změna cenotvorného mechanismu z variabilních nákladů závěrné elektrárny na plné náklady nového bloku Zvýšení podílu plynu pro krytí základního zatížení V závislosti na činitelích, jejichž vývoj je obtížné předvídat, se může velkoobchodní cena elektřiny pro základní zatížení v regionu střední Evropy po roce 2010 pohybovat od 35 do 60 EUR/MWh

12 VÝVOJ TRHU: POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR
PRG-ZPD P1E VÝVOJ TRHU: POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR TWh ČEZ Vysoký scénář ČEZ základní scénář Base 2 - EGÚ ČEZ Nízký Rozptyl predikce poptávky ČEZ Base a EGÚ po r vyplývá z různých možností vývoje energetické intenzity – s rostoucím HDP může klesat, nebo bude stabilní Růst HDP, % ročně 3.2 4.2 3.4 2.9 2.6 Růst popt., % ročně 2.2 2.0 1.2 0.8 0.8

13 PRG-ZPD P1E PROBLÉM ČESKÉHO STABILIZAČNÍHO POLŠTÁŘE PALIVOVÝCH NÁKLADŮ: TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ MÁ SVÉ LIMITY V roce 1990 činila těžba 79,0 mil t., v roce 2000 činila 50,3 mil. t mil. t/rok Zdroj: VÚHU, 2004 V dotčeném území za ekologickými limity dolu ČSA obce (Dolní Jiřetín, Černice), v dotčeném území za ekologickými limity dolu Bílina není sídelní útvar

14 PARADOX: NYNÍ JSOU STÁTEM PODPOROVÁNY POUZE ZDROJE S NÍZKÝM MNOŽSTEVNÍM POTENCIÁLEM
Objemový potenciál Přehled podpor v České republice Ne více než 8% spotřeby v roce 2010, tj. max. 5 TWh Garantované připojení a ceny (nyní cca Eur/MWh podle typu zdroje), které zajistí návratnost investic za 15 let Obnovitelné zdroje V současné době 8-9 TWh, omezený potenciál dalšího růstu Cenový bonus k výrobě uplatněné na trhu Kombinovaná výroba V současné době cca 15 TWh, omezený potenciál dalšího růstu Decentrální výroba kromě OZE a komb. Cenový bonus k výrobě uplatněné na trhu Ostatní zdroje Rozhodující pro pokrývání budoucí poptávky po elektřině Žádná podpora !

15 PRG-ZPD P1E ČEZ ZAMÝŠLÍ POSTAVIT SVŮJ VÝROBNÍ PARK BUDOUCÍCH ELEKTRÁREN NA BÁZI NOVÉ GENERACE HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN A POKRAČOVAT V ROZVOJI JAD. ENERGETIKY Uhlí * Jádro Plyn Obnovitelné zdroje Dopad na životní prostředí Konkurenční výhody Rizika/ omezení Přijatelné emise je-li dobře vyprojektováno /řízeno Nízké náklady na hnědé uhlí v České republice Dostupnost HU Regulace/cena CO2 Základní kámen budoucího výrobního parku CEZ Žádné emise Nízké „radioaktivní“ riziko Polit. přijatelné v České republice (ne pro SZ?) Velká investice Veřejnoprávní průchodnost Spolu s HU pro pokrytí základního zatížení Nízké emise Flexibilita, relativně nízké investiční náklady Vysoká/volatilní cena plynu Potenciální zdroj flexibilní energie Limitované/bez emisí Obnovitelný zdroj Veřejná podpora (mimo větrnou energii) Stálost podpory nejistá Doplňující role (např. kombinované spalování uhlí a biomasy) *) využitelnost černého uhlí limitována jeho (nyní) vysokou světovou cenou

16 ZÁSOBY HNĚDÉHO UHLÍ NEJSOU DOSTATEČNÉ PRO VÝSTAVBU POUZE NOVÝCH ELEKTRÁREN, I KDYBY BYLY LIMITY TĚŽBY ROZŠÍŘENY Nové kapacity při těžbě hnědého uhlí omezené stávajícími limity Nové kapacity při rozšířené těžbě hnědého uhlí nad stávající limity Výkon, MW Výkon, MW Stávající zdroje Stávající zdroje Retrofit Retrofit Nové bloky Retrofit Nové bloky Retrofit vs. Nový blok: náklady, doba životnosti, účinnost, vliv na ŽP celkový a „měrný“

17 POSTUP ČEZ JE V SOULADU S PILÍŘI STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
PRG-ZPD P1E Otázka: Podle finančních ukazatelů vaší společnosti to vypadá, že zdražovat nepotřebujete. Odpověď: Finanční ukazatele popisují aktuální stav spolelčnosti. Pokud má ČEZ dodržet veškeré závazky v oblasti investic, udržet tempo akvizic a garantovat stabilní prostředí, je nezbytné, aby i nadále byl finančně zdravou a funkční společností. Interpretace: Finanční zdraví společnosti je předpokladem pro záruku stability vůči svým zákazníkům. Dlouhodobě si udržujeme optimální úroveň zadluženosti a hodláme v tomto trendu i nadále pokračovat. Tento ukazatel je pod přísným dohledem renomovaných ratingových agentur. POSTUP ČEZ JE V SOULADU S PILÍŘI STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE nezávislost česká elektroenergetika není (s výjimkou jaderného paliva) závislá na dodávkách energie ze zahraničí, ale bez uskutečnění projektu obnovy zdrojů ČEZ by se stala již před rokem 2020 čistým importérem zabezpečení dodávek česká elektroenergetika má pro příštích 10 let dostatek disponibilních kapacit, stabilní a odolné portfolio zdrojů a efektivně funkční trh s podpůrnými službami udržitelný rozvoj efektivní využívání zdrojů zvýšení účinnosti přeměny energie u obnovovaných bloků o 15%, u nových více než 20% ekologičnost splnění požadavků na ochranu životního prostředí z 90. let zpřísnění emisních limitů po r. 2015 prevence změn klimatu (regulace emisí CO2) rovné podmínky působení unbundling regulovaných (monopolních) a neregulovaných (soutěži vystavených) činností

18 PRG-ZPD P1E ZÁKLADNÍ TRŽNÍ FAKTORY A ZÁVĚRY ROZHODOVÁNÍ O OBNOVĚ VÝROBNÍCH ZDROJŮ ČEZ Díky konvergenci cen elektřiny v ČR a v Německu (nebo ve Střední Evropě) může ČEZ v příštích letech očekávat příznivý vývoj cen. Z hlediska množstevního je příležitost (domácí i exportní) také slibná, i když se po r může situace v regionu měnit významněji, než v současnosti. Hlavní stavební kameny budoucího portfolia výrobních zdrojů ČEZ jsou hnědouhelné a jaderné jednotky. Rozhodování bude záviset zejména na 2 faktorech, ovlivňujících situaci na trhu: způsobu regulace CO2 (alokačním schématu) a možnostech exportu. Vysoká exportní příležitost Nízká exportní příležitost Aukce povolenek emisí CO2 Specifické benchmarky pro povolené emise CO2 Důležitá rozhodnutí bude muset ČEZ přijmout v letech 2008 and 2010, určité nepochybné možnosti ale existují a ČEZ je může již uskutečňovat.

19 PRG-ZPD P1E VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU – NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU OBNOVY HU ELEKTRÁREN 2005 2010 2015 2020 ETU (4x200 MW, komplexní obnova) příprava realizace ELE (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4x200 MW, komplexní obnova) Konzervativní (bez ČSA) EPC (1x660 MW, nový zdroj) EPC (3x200 MW, komplexní obnova nebo 1x660 MW nový zdroj) EPC (1x660 MW, nový zdroj) Optimistická (s ČSA) EPR (1x660 MW, nový zdroj)

20 PRG-ZPD P1E POZNATKY A ZÁVĚRY Aktuální výsledky vývoje energetického trhu ve střední Evropě: Elektřina se stává komoditou s regionálním trhem Energetika se stává podnikáním za standardních tržních podmínek, včetně soutěže o finanční zdroje Poptávka po elektřině zvolna roste, elektrárny stárnou – vzniká potřeba nových investic ve velmi nejistém prostředí Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími vývoj ceny elektřiny jsou ceny paliv a způsob regulace emisí CO2 Velkoobchodní cena elektřiny v ČR zkonverguje k jednotné ceně regionu střední Evropy Signály pro vývoj regionální ceny elektřiny nejednoznačné, přesvědčivých prognostiků nedostatek Závěr I za těchto nejistých podmínek je ČEZ schopen úspěšně působit na trhu v blízké perspektivě a souběžně koncipovat robustní obnovu portfolia svých dlouhodobých výrobních zdrojů


Stáhnout ppt "EVROPSKÉ ENERGETICKÉ TRHY PROCHÁZEJÍ VELKÝMI STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google