Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomické výstupy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomické výstupy"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomické výstupy

2 Hrubý domácí produkt – GDP (GDP)
Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

3 Metody zjišťování HDP Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

4 Výdajová metoda GDP GDP = C + IG+ G+ NX

5 Výrobní metoda Součet tzv. přidané hodnoty všech odvětví v ekonomice

6 Důchodová metoda GDP - tok důchodů před zdaněním
Mzdy a platy (včetně ostatních nákladů na práci) Renty Čisté příjmy z úroků Zisky Znehodnocení kapitálu - amortizace Nepřímé daně GDP = w+r+nii+p +a + Te

7 Nominální a reálný GDP Nominální GDP – cenami běžného období (tržní ceny) Porovnávání HDP mezi jednotlivými roky – změna způsobena změnou fyzického objemu produkce nebo změnou cen Reálný GDP – zachycuje pouze změnu fyzického objemu - oceněn stálými cenami (ceny výchozího –základního roku)

8 Nominální a reálný GDP – implicitní cenový deflátor (IPD)
nominální GDP Deflátor = *100 reálný HDP

9 Disponibilní důchod Hrubý domácí produkt (GDP)
+ saldo zahraničních důchodů = Hrubý národní důchod (GNI) - amortizace (a) = Čistý národní důchod (NNI) - nepřímé daně (Te) = Národní důchod (NI) - zisky před zdaněním (p) + transferové platby (TR) = Osobní důchod (PI) - přímé daně (Ta) = Osobní disponibilní důchod (DPI); ve výdajovém modelu značený jako YD YD se dělí na Spotřebu domácností: C - Consumption a Úspory domácností: S - Savings

10 Hrubý národní důchod HND(GNI) – k hrubému domácímu produktu přičteme saldo zahraničních důchodů, neboli rozdíl mezi důchody rezidentů dosažených v cizině a důchody nerezidentů dosažených v tuzemsku X HDP(GDP) – přidaná hodnota vyprodukovaná všemi výrobními faktory na daném území (VF držené rezidenty i nerezidenty)

11 Národní důchod ND (NI) – souhrn veškerých důchodů (před zdaněním) plynoucích z VF při produkci NI = w + nii + r + p

12 GDP a ekonomický blahobyt
čím vyšší, tím lépe???!!! jiné faktory než produkce hodnota volného času + práce v domácnosti + stínová ekonomika (odhady ČSÚ) + škody na životním prostředí -

13 Potenciální produkt Y* - objem produkce vyroben při plném a zcela efektivním využití všech výrobních vstupů a kapacit jeho zvyšování je možné díky technologickému pokroku jeho překračování vede k tlakům na růst cenové hladiny


Stáhnout ppt "Makroekonomické výstupy"

Podobné prezentace


Reklamy Google