Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomické výstupy. Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomické výstupy. Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové."— Transkript prezentace:

1 Makroekonomické výstupy

2 Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

3 Metody zjišťování HDP Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

4 Výdajová metoda GDP GDP = C + I G + G+ NX

5 Výrobní metoda Součet tzv. přidané hodnoty všech odvětví v ekonomice

6 Důchodová metoda GDP - tok důchodů před zdaněním Mzdy a platy (včetně ostatních nákladů na práci) Renty Čisté příjmy z úroků Zisky Znehodnocení kapitálu - amortizace Nepřímé daně GDP = w+r+nii+p +a + Te

7 Nominální a reálný GDP Nominální GDP – cenami běžného období (tržní ceny) Porovnávání HDP mezi jednotlivými roky – změna způsobena změnou fyzického objemu produkce nebo změnou cen Reálný GDP – zachycuje pouze změnu fyzického objemu - oceněn stálými cenami (ceny výchozího –základního roku)

8 Nominální a reálný GDP – implicitní cenový deflátor (IPD) nominální GDP Deflátor = *100 reálný HDP

9 Disponibilní důchod Hrubý domácí produkt (GDP) + saldo zahraničních důchodů = Hrubý národní důchod (GNI) - amortizace (a) = Čistý národní důchod (NNI) - nepřímé daně (Te) = Národní důchod (NI) - zisky před zdaněním (p) + transferové platby (TR) = Osobní důchod (PI) - přímé daně (Ta) = Osobní disponibilní důchod (DPI); ve výdajovém modelu značený jako YD YD se dělí na Spotřebu domácností: C - Consumption a Úspory domácností: S - Savings

10 Hrubý národní důchod HND(GNI) – k hrubému domácímu produktu přičteme saldo zahraničních důchodů, neboli rozdíl mezi důchody rezidentů dosažených v cizině a důchody nerezidentů dosažených v tuzemsku X HDP(GDP) – přidaná hodnota vyprodukovaná všemi výrobními faktory na daném území (VF držené rezidenty i nerezidenty)

11 Národní důchod ND (NI) – souhrn veškerých důchodů (před zdaněním) plynoucích z VF při produkci NI = w + nii + r + p

12 GDP a ekonomický blahobyt čím vyšší, tím lépe???!!! jiné faktory než produkce  hodnota volného času +  práce v domácnosti +  stínová ekonomika (odhady ČSÚ) +  škody na životním prostředí -

13 Potenciální produkt Y * - objem produkce vyroben při plném a zcela efektivním využití všech výrobních vstupů a kapacit jeho zvyšování je možné díky technologickému pokroku jeho překračování vede k tlakům na růst cenové hladiny


Stáhnout ppt "Makroekonomické výstupy. Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové."

Podobné prezentace


Reklamy Google