Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2"— Transkript prezentace:

1 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2
Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací CZ / Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích ÚEM AV ČR AIP ČR, BACZ, INC, Minerva, OSBT, Ekon.poradce MVDr. Jitka Thurnvaldová, , Ing. Jan Čermák,

2 1 Zdůvodnění projektu a)
Téma řešené projektem: Podpora rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií v rámci ČR i EU Obecný cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti hl.m. Praha formou rozvoje podmínek pro zakládání firem, produkujících vysokou přidanou hodnotu

3 1 Zdůvodnění projektu b)
Konkrétní cíle: Zvýšení kvality spolupráce pracovišť VaV a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. Založení podnikatelského inkubátoru a školicího centra (JPD2). Poskytování znalostí z oblasti nových biotechnologií pracovníkům ÚEM, cílovým skupinám i širší veřejnosti Vybudování základu systému vzdělávání ÚEM a cílových skupin zakládání nových biotechnologicky orientovaných firem Vytvoření a rozvoj specializovaného informačního systému Networking

4 1 Zdůvodnění projektu c)
Aktivity: Rozvoj znalostí - konzultace, semináře, kursy, konference, stáže,, „simulace“ transferu technologií Vytváření strategie pro zakládání spin-off společností- hodnocení možností pro komercionalizaci produktů buněčné terapie a imunofarmakologie, konzultace podnikatelských plánů Vytváření sítí partnerství pro transfer technologií Zprostředkování stáží pro cílové skupiny projektu Příprava Biomedicínského inovačního centra (BIC) („minivědeckotechnologický“ park v rámci JPD2) Propagace

5 1 Zdůvodnění projektu d)
Podmínky projektu Osobní náklady: 5 mil. Kč Zařízení a vybavení (výpočetní technika) cca 1,9 mil.Kč Služby cca 5 mil. Kč Cestovné, kancelář projektu, přímá podpora cca 5,1 mil. Kč Intervence veřejných prostředků je nezbytná Pro postupnou aktivizaci všech nezbytných partnerů a pro zabezpečení jejich informovanosti a znalostní základny Pro založení podmínek, nezbytných pro následný vstup privátního kapitálu do procesu zakládání nových firem

6 2 Cílové skupiny a) Cílové skupiny: Pracovníci ÚEM AV ČR Studenti,
Vědečtí pracovníci Pracovníci SMEs Zájemci o vytvoření nových firem Partneři Laická i odborná veřejnost

7 2 Cílové skupiny b) Motivace cílových skupin:
Pracovníci ÚEM AV ČR a vědečtí pracovníci: - uplatnění výsledků, podíl na očekávaných benefitech Studenti: - možnost budoucího uplatnění v perspektivním odvětví Pracovníci SMEs a zájemci o vytvoření nových firem: - podnikání v oboru s vysokou přidanou hodnotou, umožňující dlouhodobou prosperitu Partneři: - kvalitní reference, předpoklad dlouhodobého poskytování sevisních služeb

8 2 Cílové skupiny c) Doprovodná opatření
Materiální zabezpečení konferencí a stáž pro cca 50 úcastníku. Umožnění studia MBA budoucímu manažerovi podnikatelského inkubátoru Poskytnutí podpory na jazykové kursy pro cca 15 subjektů Poskytnutí stravného během seminářů a kursů pro cca 2388 účastníků JPD2 – 100% Biomedicínské inovační centrum

9 3 Typy činností a) Odborné akce: Kursy regenerativní medicíny, Pokroky biotechnologie, kurs laboratorní práce, Přednáška Pokroky biomedicínských technologií, Pokroky regenerativní medicíny, Klinické studie Prednášky a konzultace pro podnikání: Spin-off spolecnosti, zakládání společnosti, základy managementu, Strategické plánování, Firemní finance, Management projektů, Firemní management, Príprava podnikatelských plánu

10 3 Typy činností b) Kurs a konzultace Legislativa podnikání v ČR, Orientace v zákoně o účetnictví a navazujících predpisech Kurs a konzultaceLegislativa ve farmaceutickém prumyslu a medicíne, Legislativa výzkumu a vývoje, verejné výzkumné instituce, Legislativa klinického hodnocení Kursy, školení a odborné akce pro realizacní tým projektu v ČR i zahraničí MBA studium budoucího manažera podnikatelského inkubátoru Kurs a konzultace: Ochrana duševního vlastnictví

11 3 Typy činností c) Seminář a konzultace: Seznámení s možnostmi podpory VaV a MSP, Príprava žádosti o programovou podporu Uživatelské PC programy pro pokrocilé Kurs Prezentacní dovednosti Seminár a konzultace Public relations, Popularizace vedy a jejích výsledku Kurs Business anglictina

12 4 Vnitřní postupy řízení
Složení realizačního týmu – Manažer projektu + asistentka + externí konzultant + odborní pracovníci ÚEM (pro dílčí odborné aktivity) Většina kurzů je nakupována Řízení je zaměřeno víc na odborné aspekty Administrace projektu – v současné době je dopracováván její systém Hlavní rizika – splnění dodavatelských smluv Bylo upravováno pojetí školení a tréninků – je preferováno individuální, přesně cílené pojetí

13 5 Zajištění publicity www stránky (internet, e-learning) – ic-biotech.cz Rozesílání pozvánek na akce Odkaz ve studii proveditelnosti JPD2 Tisková konference v 11/2006 společně s Občanským sdružením buněčná terapie

14 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace a)
Vytváření podmínek pro zapojení biomedicíny do ERA (European Research Area) Konkrétnost - projekt je součástí širšího záměru vybudování Inovačního biomedicínského centra Rozvinutí provázání potenciálu soucasného základního i aplikovaného biomedicínského výzkumu v Praze s aplikovatelností na ČR Efektivnost - Podpora efektivního transferu technologií a nových poznatku do již existujících ci nove vznikajících malých a stredních podniku

15 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace b)
rozsah a komplexnost, s důrazem na všestranné a dlouhodobé vzdělávání provázanost všech skupin od studentu po podnikatele,návazností na výchovou budoucího managementu high-tech firem,komplexností, širokou spoluprácí s podnikatelskými i vzdelávacímí asociacemi a tím, že je soucástí dlouhodobého plánu širšího rozsahu. podnikatelská výchova nové podnikatelské generace ve vysoce perspektivním oboru duraz na spolupráci akademické a podnikatelské sféry

16 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace c)
Multiplikační efekty E-learningový systém umožní lepší vzájemnoou komunikaci různých profesí Efektivní transfer biotechnologií lze využívat opakovaně Odborníci vyškolení v rámci stáží budou nově nabyté znalosti předávat dalším zůčastněným v rámci mateřských organizací Manažer projektu využije znalosti získané v rámci stáží a MBA studia při vybudování a řízení IBC Absolventi kursů z řad studentů budou uplatňovat nabyté znalosti v dalších podnicích a institucích Dlouhodobá spolupráce s investory a poznatky ze zpětné vazby budou využity také v rámci budoucího podnikatelského inkubátoru.

17 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů
Projekt je velmi úzce orientován na předpokládaný projekt JPD2 – IBC (Inovační biomedicínské centrum) Odborná příprava budoucího managementu – splnění základního předpokladu udržitelnosti Školení a tréninky všech participientů budoucího projektu JPD2 Částečné samofinancovaní (po vybudování IBC) Pokračování ve vzdělávacích aktivitách (zájem o další programy podpory) Zpětné poskytování poznatků a podpory pro aplikovaný výzkum a podnikatelský inkubátor

18 8 Výstupy a Výsledky Dostupnost metodik i vlastních produktů (částečná – materiály z akcí na www stránkách projektu) Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav(údaje z MZč.2) PODPOŘENÉ OSOBY 2388 188 ORGANIZACE 33 13 PRODUKTY 68 28

19 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství
„LEARNING BY DOING“ Zavádění projektového řízení pro IBC Networking 1 podpořený patent zavádění systému managementu duševního vlastnictví 1 vzorový připravený TT příprava metodiky pro systém jištění jakosti v IBC Horizontální témata informační společnost lokální aktivity a sítě Partnerství pro IBC výrazný rozvoj – snaha po komlexnosti a ecelenci

20 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
Možná doporučení: Doprecizovat instrukce pro administraci u konečných příjemců ŘO by měl požadovat podrobnější rozpracování indikátorů Pro zefektivnění monitoringu by mohlo být přínosné posouzení systémů z pracovišť s mnohaletou zkušeností – např. SFŽP ale i EAFRD apod. Měla by být ve větší míře uplatňována zpětná vazba – spolu s řešiteli projektů – z toho by mohla vyplynout např. změna vah hodnocení atd. Změna pravidel pro podávání žádostí by měla být velmi výjimečná


Stáhnout ppt "ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2"

Podobné prezentace


Reklamy Google