Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Čárka v souvětí Ročník:1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Čárka v souvětí Ročník:1."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Čárka v souvětí Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_10.3.17.CJL Anotace: Čárka v souvětí, věty souřadně spojené, věta hlavní, věta vedlejší, věta vložená. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Čárka v souvětí

3 Čárka v souvětí odděluje: 1.Věty souřadně spojené, pokud nejsou oddělené a, i, ani, nebo, či ve slučovacím významu a)Věty hlavní souřadně spojené Např.: Přišel plný nadějí, ale život ho opět naučil. Každý den byl stejný, ráno se nasnídal, v poledne poobědval, večer povečeřel. Nakonec se sešli všichni, ba i starosta dorazil. Buď zůstaň doma, nebo stále neprotestuj. Je neděle, proto zůstaneme doma. b)Věty vedlejší souřadně spojené Např.: Divil se, že se urazila, že odešla, že se nevrátila.

4 Čárka v souvětí odděluje: 2.Věty hlavní od vět vedlejších Např.: Petr se divil, že odešla. Zvítězila zpěvačka, která se do soutěže přihlásila jako poslední. Když se vrátila, všichni už na ni nedočkavě čekali. Dělám to, jak nejlépe umím. Neměl bys říkat něco, čeho bys mohl litovat. 3.Věty vložené do jiné věty Např.: Z věcí, které se tehdy odehrály, se nevzpamatoval ještě mnoho let. Každý, kdo dnes přišel pozdě, se dostaví k panu řediteli.

5 Čárka v souvětí se nepíše: Mezi větami souřadně spojenými, pokud jsou oddělené spojkami a, i, ani, nebo, či ve slučovacím významu. a)Věty hlavní souřadně spojené Např.: Přišel a rozhlédl se kolem a užíval si pocit svobody. Smála se i plakala. Na ostrově jsme nejedli ani nepili. b)Věty vedlejší souřadně spojené Např.: Divil se, že se urazila a že odešla. Byl to pohled, který ho uchvátil a který si dokonale užíval. Poprosili ho, aby tam šel a všechno urovnal. Byl bych rád, kdyby se vrátil a kdyby mi odpustil.

6 TAHÁK (jen pro vás) Psaní čárky před spojkou a 1.Věty nejsou v poměru slučovacím  píšeme čárku Např.: Čekal skoro hodinu, a ona stejně nepřišla. (a přesto nepřišla – význam odporovací) Byla zima, a ještě začal padat sníh. (a dokonce – význam stupňovací) Vzdej se, a nic se ti nestane (význam důsledkový) 2.Spojovací výrazy a proto, a tak, a tudíž, a tedy, a přece  píšeme čárku Např.: Zklamal jsi mne, a proto nepřijdu. 3.Spojovací výrazy a pak, a potom  nepíšeme čárku (jedná se pouze o časovou následnost)

7 Psaní čárky v souvětí Doplňte čárky: Pozoroval ji jak je nešťastná a nevěděl jak jí pomoci. Hledal ji celý den a nenašel ji. Buď si to opravíš nebo dostaneš pětku. Řekni mu že na něj myslím a že ho mám rád. Je květen a mrzne. Je rozumnější než byla její sestra ve stejném věku. Obloha vypadala jako když ji vymete. Řekl že mě rád vidí a rychle se rozloučil. V zimě se tu můžete toulat celý den a nepotkáte ani živáčka. Způsobil jsi to sám a proto to musíš také sám napravit. Divila jsem se že přišli všichni moje kamarádka Petra Iveta a její sestra přišla i moje teta a kdo ví, kdo se ještě objeví. Řekl mu aby to nedělal a snažil se mu pomoci.

8 Psaní čárky v souvětí Řešení: Pozoroval ji, jak je nešťastná, a nevěděl, jak jí pomoci. Hledal ji celý den, a nenašel ji. Buď si to opravíš, nebo dostaneš pětku. Řekni mu, že na něj myslím a že ho mám rád. Je květen, a mrzne. Je rozumnější, než byla její sestra ve stejném věku. Obloha vypadala, jako když ji vymete. Řekl, že mě rád vidí, a rychle se rozloučil. V zimě se tu můžete toulat celý den, a nepotkáte ani živáčka. Způsobil jsi to sám, a proto to musíš také sám napravit. Divila jsem se, že přišli všichni, moje kamarádka Petra, Iveta a její sestra, přišla i moje teta, a kdo ví, kdo se ještě objeví. Řekl mu, aby to nedělal, a snažil se mu pomoci.

9 Přeji hezký den… Více na www.pravopisne.czwww.pravopisne.cz

10 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200- 1347-4. HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-859-3730-1. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-47-0. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5301-890. STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky: Průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 85 s. ISBN 80-716-8473-2.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Čárka v souvětí Ročník:1."

Podobné prezentace


Reklamy Google