Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chybovat je lidské Lékařská psychologie 5.ročník Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chybovat je lidské Lékařská psychologie 5.ročník Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Chybovat je lidské Lékařská psychologie 5.ročník Lucie Bankovská Motlová

2 Co se dnes naučíte Kognitivních omyly lékařů a jak jim předejít Omluva a její význam

3 Bezpečnost zdravotnické péče? 44 000 – 98 000 lidí zemře v nemocnicích v USA každý rok v důsledku lékařské chyby, jíž se dalo předejít. Chyba je 8. příčinou smrti v USA. Úmrtí na chyby, jimž se dalo předejít, jsou častější než úmrtí v důsledku automobilových nehod, rakoviny prsu nebo AIDS. http://www.nap.edu/books/0309068371/html/

4 Lékařská chyba Selhání naplánované akce nebo použití špatného postupu k dosažení cíle.

5 Lékařské chyby Nežádoucí účinky léků, nesprávné infuze Poranění při chirurgických výkonech a operace na nesprávné straně Suicidia Poranění nebo smrt v důsledku použití omezovacích prostředků pády Popáleniny Záměny identity pacientů

6 Typy chyb Diagnostické Chyba při diagnostice nebo zdržená diagnóza Neprovedení indikovaných vyšetření Použití zastaralých testů Nereagování na výsledky testů Léčebné Chyba při výkonu Chyba při aplikaci léčby Chyba v dávkování Opoždění léčby nebo opožděná reakce na abnormální výsledky Neindikovaná léčba Chyby při prevenci Neposkytnutí profylaktické léčby Nedostatečné monitorování léčby Ostatní Selhání při komunikaci Selhání přístrojové Jiná systémová selhání Leape et al., 1993

7 Diagnostické chyby Diagnostický proces je zatížen vysokou mírou nejistoty, tudíž je náchylný k omylům Chybná diagnóza: 15-20% případů; polovina z nich závažně poškodí pacienta 80% chybných diagnóz je v důsledku kognitivních omylů Může přemýšlení o přemýšlení pomoci při předcházení omlyům? Diagnostika ovlivněná závažností: přecenění výskytu malignit

8 Pasti při přemýšlení Ukotvení Dostupnost Posuzování ovlivněné sociálními stereotypy Předpojatost Spoléhání na reprezentativnost

9 Ukotvení Předčasná fixace na dílčí informaci nebo data a následné „tunelové“ přemýšlení s neschopností zakomponovat později získané informace. Pacient si stěžuje na plynatost. Lékař v počátku opomine abdominální aneurysma.

10 Dostupnost Rozhodování pod vlivem dramatických nebo neobvyklých případů, které si snadno pamatujeme a snadno z paměti vybavíme, když posuzujeme případy nové. Počínající Crohnova nemoc projevující se ztrátou hmotnosti a únavou; jednotliví specialisté určili diagnózy ze svých oborů – každý jinou.

11 Posuzování ovlivněné sociálními stereotypy Ovlivnění jistými osobními charakteristikami, které korespondují se sociálními stereotypy Seniorce, která odmítala jídlo, je diagnostikováno „stáří“; nedostatečný příjem potravy a hubnutí bylo v důsledku maseterové klaudikace při temporální arteriitidě Bohatý obchodník, Ind, který má neuropatii, nemůže mít lepru, protože to je nemoc chudých

12 Předpojatost Ignorování nebo racionalizace rozporuplných dat, která „se nám nehodí krámu“, jelikož máme již předem vytvořenou představu, o jaký stav se jedná. Neobvyklá stížnost či laboratorní nález jsou opominuty, přičemž by správně měly vést ke zbystření.

13 Spoléhání na reprezentativnost Spoléhání se na prototyp v případu, který není typický. Pacient má diagnózu, ačkoli chybí typické příznaky.

14 Jak předejít omylům Zeptejte se: Co jiného to může být? Je něco, co do diagnostické představy nezapadá? Je možné, že se jedná o více nemocí? Groopman and Hartzband, 2011

15 Omluva v lékařské praxi

16 1999 Institute of medicine Report: „To Err is Human“ Lékaři byli pobízeni, aby se přiznávali k chybám Nabídka omluvy byla další logický krok Cílem bylo zvýšit bezpečnost pacientů a naplnit etický závazek poctivosti vůči pacientům Výsledkem byla redukce počtu i nákladů na odškodnění v důsledku špatné lékařské praxe

17 Omluva Potvrzení odpovědnosti za újmu spjaté s vyjádřením lítosti. Újmou se rozumí fyzické nebo psychologické poškození způsobené jedincem nebo skupinou, kterému mohlo nebo mělo být předejito při dodržení standardních postupů.

18 Vysoce rizikoví pacienti: Špatný postup nebo politováníhodná událost? Pochybení při lékařské proceduře, na němž by se shodla většina lékařů, způsobené špatným lékařovým úsudkem, je přestupek.

19 Struktura a obsah omluvy

20 Díl první: Přiznání Obsahuje: určení identity provinilce, relevantní detaily přestupku a potvrzení, že chování bylo neakceptovatelné. Ujištění, že vina není na straně pacienta. Shoda mezi lékařem a pacientem na sdílených hodnotách (co je správně a co je špatně).

21 Díl druhy: Vysvětlení Vysvětlení proč a jak se přestupek stal. „Opozdil jsem se kvůli neodkladné operaci“; zmírňuje vnímání přestupku „Opustil jsem operační sál protože jsem spěchal do banky“; zveličuje vnímání přestupku Univerzální sdělení: „To, co se stalo, je neomluvitelné.“

22 Díl třetí: Vyjádření hluboké lítosti Lítost Přiznání viny Ujištění o tom, že se to již nestane Pokora

23 Díl čtvrtý: Nabídka náhrady škody Častější a dřívější kontroly Finanční kompenzace Jiné

24 Cíl omluvy 1. Znovunabytí důstojnosti a kompetence 2. Obnovení důvěry 3. Zajištění pocitu, že se o pacienta někdo stará 4. Vyjádření empatie a pochopení 5. Uzavření případu Pacienti si nepřejí být znevažováni a ponižováni

25 Logistika při omluvě Kdo, kde a kdy

26 Kdo by měl být přítomen Pacient Rodinný příslušník nebo kamarád, kterého vybere pacient Lékař Zvážit přítomnost dalších osob: zdravotní sestra, zástupce nemocniční administrativy

27 Kde se omluva projednává Komfortní prostředí Vypnuté mobily Zajistit, aby nikdo nerušil

28 Načasování omluvy Jakmile je potvrzené, že šlo o chybu Neodůvodněné odkládání komunikace je vnímáno jako nezdvořilé a nečestné

29 Jak se omluvit

30 Jak komunikovat při omluvě Pacient musí mít možnost ventilace, abreakce a dostatek prostoru o události hovořit. OREL

31 Dialog Vzájemné partnerství Nevést monolog Pacient musí mít prostor klást otázky, vyjádřit obavy, starosti a ventilovat pocity, včetně kritiky osob, které se na proceduře podílely Bezbariérová komunikace

32 Jak omluva léčí Obnovením důstojnosti a sebevědomí Navozením pocitu, že pacient má hodnotu Obnovením jistoty, že pacient má nad situací kontrolu Potvrzením, že přestupek nastal, aneb pojmenováním problému Zadostiučiněním z utrpení viníka Někteří pacienti si přejí vidět utrpení viníka; Mohou se domáhat resignace někoho z terapeutického týmu

33 Chyby při omlouvání se Neschopnost dostatečně potvrdit přestupek. Vágní: „ Omlouvám se.“ „ Omlouvám se za cokoli, co se stalo“; Pasivní tvar: „ Staly se chyby.“ Použití slov „kdyby“ a „ale“ ke zmírnění přestupku: „ kdyby se stala chyba“; „stala se chyba, ale…“

34 Chyby při omlouvání se Nepřijatelná vysvětlení: „to za mě udělal alkohol“ Arogance místo pokory, nemístné průpovídky: „takové věci se dějí jen těm nejlepším lidem“; „vítejte v klubu!“; „nejste první ani poslední, tak se s tím smiřte“ Nepřijatelné nabídky na vypořádání se

35 Odpor k omluvě Strach z důsledků: nazlobený pacient, podání stížnosti k nadřízeným a licenčním orgánům, soud pro špatný výkon povolání Potvrzení přestupku a omluva posiluje vztah, spíše než by jej poškodila a snižuje pravděpodobnost odvety

36 Odpor k omluvě Potřeba lékaře „zachovat si před sebou tvář“, a před ostatními image silného, neomylného a vždy připraveného jedince, který nedává najevo emoce Obavy ze ztráty sebepojetí mohou vést k pocitu hanby a viny a následné depresi

37 Jiné přestupky v medicíně Ponižování mediků (zejména mediček) pedagogy Ponižování pacientů lékaři: neadekvátní čekací doby, záměna jména pacienta při oslovení, neschopnost naslouchat a vysvětlovat, atd.

38 Závěry Omluva = nejúčinnější prostředek ke smíření mezi jedinci, skupinami, národy. Omluva může napravit poškozené vztahy nebo upevnit uspokojivé vztahy Viníkovi může omluva přinést snížení viny a pocitu hanby i zmírnění strachu z odplaty Poškozenému omluva otupí vztek, umožní odpuštění a smíření se se situací

39 Zdroje Aaron Lazare. Apology in Medical Practice. JAMA, 2006- vol 296, No 11


Stáhnout ppt "Chybovat je lidské Lékařská psychologie 5.ročník Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google