Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения."— Transkript prezentace:

1 Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения постоянно действующего филиала с целью налогообложения доходов, получаемых на территории РФ Anna Barboi / Анна Барбой Praha, 2. prosince 2009 / г. Прага, 2 декабря 2009 г. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с Российской Федерацией

2 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Обязательные признаки деятельности иностранной организации в Российской Федерации / Nezbytné příznaky činnosti zahraniční organizace v RF 2 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Деятельность, требующая открытие постоянного представительства / Činnost vyžadující zřízení stálého zastoupení Деятельность, не требующая регистрации постоянного представительства / Činnost nevyžadující zřízení stálého zastoupení Представительство иностранной организации в РФ – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. / Zastoupení zahraniční právnické osoby, jež se nachází mimo její sídlo, jedná v zájmu této osoby a chrání její zájmy.

3 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Деятельность, приводящая к созданию постоянного представительства / Činnost, vyžadující zřízení stálého zastoupení 3 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Постоянное представительство создается при наличии следующих обстоятельств / Stálé zastoupení se zřizuje za následujících okolnosti Наличие места ведения деятельности / Existující místo provádění činnosti Коммерческий характер деятельности / Obchodní charakter činnosti Регулярность осуществления деятельности / Pravidelní činnost Регулярность – период, превышающий 30 календарных дней в году (непрерывно или по совокупности) / Pravidelnost – období delší než 30 dnů v roce

4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Особенности постановки на учет иностранных организаций / Nuance registrace zahraničních subjektu 4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Постановка на учет в налоговом органе требуется независимо от наличия обстоятельств, с которыми законодательство РФ о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налогов / Registrace u správce dani je zapotřebí nezávislé na existenci okolností, za kterých podle legislativy RF vzniká daňová povinnost Постановка на учет в налоговых органах / Registrace u správce daní Место нахождения представительства (обособленного подразделения) на территории РФ / Sídlo zastoupení (samostatné filiálky) na území RF Место открытия банковского счета иностранного юридического лица в Российском банке / Místo zřízení bankovního účtu zahraniční právnické osoby v bance v RF Место нахождения недвижимого имущества и транспортного средства / Umístění nemovitosti a dopravního prostředku

5 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Налоги, на которые распространяется Конвенция между правительствами РФ и Чешской Республики / Daně, na které se vztahuje mezivládní Konvence RF a ČR 5 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 В Чешской Республике / v ČR В Российской Федерации / v RF подоходный налог с физических лиц; daň z příjmu fyzických osob; налог на доход юридических лиц; daň z příjmu právnických osob; налог на недвижимое имущество (именуемый «чешский налог»); daň z nemovitosti (tzv. „česká daň“). подоходный налог с физических лиц; daň z příjmu fyzických osob; налог на прибыль предприятий и организаций; daň z příjmu podniků a organizací; налог на имущество физических лиц; daň z majetku fyzických osob; налог на имущество предприятий и организаций (именуемый «российский налог»); daň z majetku podniků a organizací (tzv. ruská daň).

6 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Налог на прибыль / Daň z příjmu Объект налогообложения / Daňový objekt 6 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства / Pro zahraniční subjekty, které provádějí činnost prostřednictvím stálých zastupitelstev Для иностранных организаций, получающих доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью / Pro daňové subjekty, které mají příjmy nepocházející z podnikatelské činnosti Прибыль, полученная налогоплательщиком / Zisk daňového poplatníka Доходы, полученные через постоянное представительство / Příjmy, které procházejí přes stálé zastoupení Расходы, произведенные постоянным представительством / Výdaje stálého zastoupení Доходы и расходы определяются в соответствии с правилами налогового учета / Příjmy a výdaje se zjišťuji na základě daňových norem Прибыль, полученная налогоплательщиком / Zisk daňového poplatníka Доходы, полученные от источников в Российской Федерации / Příjmy ze zdrojů v RF

7 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Налог на прибыль. Налоговые ставки /Daň z příjmu. Sazby daně 7 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 20 % основная налоговая ставка / základní daňová sazba Прибыль, полученная постоянным представительством / Zisk stálého zastoupení Доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью / Příjmy, nepocházející z podnikatelské činnosti Налоговая база по отдельным видам доходов / Daňový základ podle jednotlivých druhů daní Налоговая ставка / Sazba daně Дивиденды, полученные иностранными организациями или физическими лицами – нерезидентами от российских организаций / Dividendy zahraničních organizací nebo fyzických osob – nerezidentů, obdržené od organizací RF Доходы от использования, содержания или сдачи в аренду транспортных средств или контейнеров в связи с осуществлением международных перевозок / Příjmy z používání, provozování nebo pronájmu dopravních prostředků a kontejnerů kvůli mezinárodní dopravě Прибыль сельскохозяйственных производителей, не перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) / Zisk zemědělců, které nepřešli na platbu jednotné zemědělské daní 10% (2004- 2012) - 0% (2013- 2015) - 18% (2016- 2020) - 20%

8 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací НДС «исходящий» и «входящий» / DPH na vstupu a výstupu 8 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 НДС к уплате в бюджет / DPH k placení Налоговая база / Daňový základ Момент определения налоговой базы / Okamžik zjištění daňového základu Особые случаи / Zvláštní případy 1 «Исходящий » НДС / DPH na výstupu 2 «Входящий» НДС / DPH na vstupu 3 Восстановленный НДС / Obnovený DPH 4 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет / Suma odváděné daně Случаи восстановления / Případy obnovení Условия признания / Podmínky uznání Капитализация / Kapitalizace Порядок возмещения / Postup vrácení Особые случаи / Zvláštní případy Положительная разница подлежит возмещению налогоплательщику / Pozitivní rozdíl se vrací daňovému poplatníku Возмещение не производится в случаях, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода / Vrácení se neprovádí, pokud daňové přiznání je podáno po uplynutí 3 let po skončení příslušného daňového období 324 если pokud то tak = _ +

9 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Налог на добавленную стоимость. Ставки налога / Daň z přidané hodnoty. Sazby daně 9 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Некоторые продовольственные товары, товары для детей, периодические издания, книгу, медицинские товары / Některé potraviny, dětské zboží, časopisectví, knihy, zdravotnické zboží Основная ставка / Základní sazba 18 % 10 % Расчетные ставки / Výpočtové sazby 18 100+18 x 100 соответствует ставке 18% / odpovídá sazbě 18% x 100 соответствует ставке 10% / odpovídá sazbě 10% 10 100+10 Расчетные ставки применяются при: / Výpočtové sazby se používají při: Получении денежных средств с расчетами за товары, работы, услуги / Výplatě peněžních prostředků za zboží, práci, služby Получении авансов / Výplatě záloh Передаче имущественных прав / Předání majetkových prav Реализации имущества, учитываемого с НДС (капитализация НДС) / Realizaci majetku, evidovaného s DPH (kapitalizace DPH) Реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, закупленных у населения / Realizace zemědělské produkce a produktu jejího zpracování

10 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Постоянное представительство не создается при наличии следующих обстоятельств / Stálé zastoupení se nezakládá za následujících okolnosti 10 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Деятельность подготовительного или вспомогательного характера / Přípravná nebo pomocná činnost Деятельность, не связанная с предпринимательством / Činnost, nespojená s podnikáním Деятельность, осуществляемая через посредника / Činnost přes zprostředkovatele Брокер / Broker Комиссионер / Komisionář Агент / Agent Брокер / Broker Комиссионер / Komisionář Агент / Agent Подготовка договоров, контрактов / Příprava smluv, kontraktů Хранение запасов товаров / Skladování zásob zboží Демонстрация товаров / Předvádění zboží Подготовка договоров, контрактов / Příprava smluv, kontraktů Хранение запасов товаров / Skladování zásob zboží Демонстрация товаров / Předvádění zboží Доходы, полученные от источников в Российской Федерации / Příjmy ze zdrojů v RF

11 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Права и обязанности налоговых агентов по налогу на добавленную стоимость (НДС) / Práva a povinnosti daňových agentů přes DPH 11 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Приобретают на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на налоговом учете / Pořizuji na území RF zboží (práce služby) u zahraničních osob, nepřihlášených k dani Выполняют посредническую функцию по реализации на территории РФ товаров (работ, услуг, имущественных прав) / Zprostředkuji realizaci zboží na území RF (práce, služby, majetková práva) Состоят на налоговом учете и имеют те же права и обязанности, что и налогоплательщики / Jsou přihlášení k dani a mají stejná práva a povinnosti, jako daňové plátci Налоговую базу определяют отдельно при совершении каждой операции по реализации на территории РФ, которая составляет сумму дохода от реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ / Určuji daňový základ zvlášť při provedení každé operace realizace na území RF, který činí souhrn příjmů z realizace zboží (práci, služeb) na území RF Организации и предприниматели, как являющиеся плательщиками НДС, так и не являющиеся ими, но состоящие на налоговом учете / Organizace a podnikatelé, plátce a neplátce DPH, přihlášené k dani Налоговые агенты удерживают НДС из доходов иностранных налогоплательщиков по соответствующей расчетной ставке / Daňové agenti srážejí DPH z příjmů zahraničních plátců daní podle odpovídající výpočtové sazby Налоговые агенты по налогу на добавленную стоимость / Daňové agenti přes DPH

12 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Определение статуса участников договора для цели исчисления НДС / Určení statutu účastníků smlouvy za účelem výpočtu DPH 12 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Иностранная организация (исполнитель, поставщик) / Zahraniční subjekt (vykonavatel, dodavatel) Российская организация (заказчик, покупатель) / Organizace v RF (zákazník, kupující) Контракт / Smlouva Иностранная организация / Zahraniční subjekt Организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в России / Organizace, fyzická osoba – podnikatel, provozující činnost v Rusku Покупатели / Odběratelé Договор Комиссии, поручения, агентский договор на продажу товара / Komise, poroučení, agentská smlouva na prodej zboží Купли – продажи, поставки товара, принадлежащего иностранной организации / Koupě a prodej, dodavky zboží, které vlastní zahraniční osoba Место реализации в Российской федерации / Místo realizace v RF

13 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Исчисление НДС налоговыми агентами, приобретающими товары (работы, услуги) у иностранных лиц / Výpočet DPH daňovými agenty, kupujícími zboží 13 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, 2.12.09 / Прага, 2.12.09 Налоговая база / Daňový základ = сумме дохода от реализации товаров (работ, услуг) с учетом НДС / souhrn příjmů za realizace zboží (práci, služeb) s DPH Пример расчета: / Příklad výpočtu Сумма контракта составляет 240 евро с учетом НДС по ставке 18% (сумма НДС должна быть выделена в договоре) / Suma kontraktu činí 240 euro s DPH 18% (suma DPH musí být uvedená ve smlouvě) Расчет осуществляется в 2 этапа: Výpočet se provádí nadvakrát 150 еurо – 1. etapa 90 еeuо – 2. etapa Сумма НДС, подлежащая удержанию с доходов иностранной компании составит: / Suma srážky z příjmů zahraniční osoby 1. etapa – 22.88 еurо (150 *18/118) 2. etapa – 13.73 еurо (90 *18/118) Право на налоговые вычеты имеют покупатели – налоговые агенты, которые являются плательщиками НДС / Právo na odpočet daně mají kupující – daňové agenti, kteři jsou plátce DPH.

14 Děkuji za pozornost Благодарю за внимание Anna Barboi /Анна Бaрбой e-mail: binfo95@gmail.com Praha, 2. prosince 2009 / г. Прага, 2 декабря 2009 г.


Stáhnout ppt "Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения."

Podobné prezentace


Reklamy Google