Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения."— Transkript prezentace:

1 Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения постоянно действующего филиала с целью налогообложения доходов, получаемых на территории РФ Anna Barboi / Анна Барбой Praha, 2. prosince 2009 / г. Прага, 2 декабря 2009 г. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с Российской Федерацией

2 Обязательные признаки деятельности иностранной организации в Российской Федерации / Nezbytné příznaky činnosti zahraniční organizace v RF Деятельность, требующая открытие постоянного представительства / Činnost vyžadující zřízení stálého zastoupení Деятельность, не требующая регистрации постоянного представительства / Činnost nevyžadující zřízení stálého zastoupení Представительство иностранной организации в РФ – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. / Zastoupení zahraniční právnické osoby, jež se nachází mimo její sídlo, jedná v zájmu této osoby a chrání její zájmy. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

3 Деятельность, приводящая к созданию постоянного представительства / Činnost, vyžadující zřízení stálého zastoupení Постоянное представительство создается при наличии следующих обстоятельств / Stálé zastoupení se zřizuje za následujících okolnosti Наличие места ведения деятельности / Existující místo provádění činnosti Коммерческий характер деятельности / Obchodní charakter činnosti Регулярность осуществления деятельности / Pravidelní činnost Регулярность – период, превышающий 30 календарных дней в году (непрерывно или по совокупности) / Pravidelnost – období delší než 30 dnů v roce Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

4 Постановка на учет в налоговых органах / Registrace u správce daní
Особенности постановки на учет иностранных организаций / Nuance registrace zahraničních subjektu Постановка на учет в налоговых органах / Registrace u správce daní Место нахождения представительства (обособленного подразделения) на территории РФ / Sídlo zastoupení (samostatné filiálky) na území RF Место открытия банковского счета иностранного юридического лица в Российском банке / Místo zřízení bankovního účtu zahraniční právnické osoby v bance v RF Место нахождения недвижимого имущества и транспортного средства / Umístění nemovitosti a dopravního prostředku Постановка на учет в налоговом органе требуется независимо от наличия обстоятельств, с которыми законодательство РФ о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налогов / Registrace u správce dani je zapotřebí nezávislé na existenci okolností, za kterých podle legislativy RF vzniká daňová povinnost Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

5 В Чешской Республике / v ČR В Российской Федерации / v RF
Налоги, на которые распространяется Конвенция между правительствами РФ и Чешской Республики / Daně, na které se vztahuje mezivládní Konvence RF a ČR В Чешской Республике / v ČR В Российской Федерации / v RF подоходный налог с физических лиц; daň z příjmu fyzických osob; налог на прибыль предприятий и организаций; daň z příjmu podniků a organizací; налог на имущество физических лиц; daň z majetku fyzických osob; налог на имущество предприятий и организаций (именуемый «российский налог»); daň z majetku podniků a organizací (tzv. ruská daň). подоходный налог с физических лиц; daň z příjmu fyzických osob; налог на доход юридических лиц; daň z příjmu právnických osob; налог на недвижимое имущество (именуемый «чешский налог»); daň z nemovitosti (tzv. „česká daň“). Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

6 Налог на прибыль / Daň z příjmu Объект налогообложения / Daňový objekt
Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства / Pro zahraniční subjekty, které provádějí činnost prostřednictvím stálých zastupitelstev Доходы, полученные через постоянное представительство / Příjmy, které procházejí přes stálé zastoupení Расходы, произведенные постоянным представительством / Výdaje stálého zastoupení Прибыль, полученная налогоплательщиком / Zisk daňového poplatníka Доходы и расходы определяются в соответствии с правилами налогового учета / Příjmy a výdaje se zjišťuji na základě daňových norem Для иностранных организаций, получающих доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью / Pro daňové subjekty, které mají příjmy nepocházející z podnikatelské činnosti Прибыль, полученная налогоплательщиком / Zisk daňového poplatníka Доходы, полученные от источников в Российской Федерации / Příjmy ze zdrojů v RF Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

7 Налог на прибыль. Налоговые ставки /Daň z příjmu. Sazby daně
20 % основная налоговая ставка / základní daňová sazba Прибыль, полученная постоянным представительством / Zisk stálého zastoupení Доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью / Příjmy, nepocházející z podnikatelské činnosti Налоговая база по отдельным видам доходов / Daňový základ podle jednotlivých druhů daní Налоговая ставка / Sazba daně Дивиденды, полученные иностранными организациями или физическими лицами – нерезидентами от российских организаций / Dividendy zahraničních organizací nebo fyzických osob – nerezidentů, obdržené od organizací RF 10% Доходы от использования, содержания или сдачи в аренду транспортных средств или контейнеров в связи с осуществлением международных перевозок / Příjmy z používání, provozování nebo pronájmu dopravních prostředků a kontejnerů kvůli mezinárodní dopravě 10% Прибыль сельскохозяйственных производителей, не перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) / Zisk zemědělců, které nepřešli na platbu jednotné zemědělské daní ( ) - 0% ( ) - 18% ( ) - 20% Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

8 НДС «исходящий» и «входящий» / DPH na vstupu a výstupu
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет / Suma odváděné daně 1 2 3 4 НДС к уплате в бюджет / DPH k placení «Исходящий » НДС / DPH na výstupu _ «Входящий» НДС / DPH na vstupu Восстановленный НДС / Obnovený DPH = + Условия признания / Podmínky uznání Капитализация / Kapitalizace Порядок возмещения / Postup vrácení Особые случаи / Zvláštní případy Налоговая база / Daňový základ Момент определения налоговой базы / Okamžik zjištění daňového základu Особые случаи / Zvláštní případy Случаи восстановления / Případy obnovení если pokud Положительная разница подлежит возмещению налогоплательщику / Pozitivní rozdíl se vrací daňovému poplatníku Возмещение не производится в случаях, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода / Vrácení se neprovádí, pokud daňové přiznání je podáno po uplynutí 3 let po skončení příslušného daňového období то tak 3 2 4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

9 Расчетные ставки / Výpočtové sazby
Налог на добавленную стоимость. Ставки налога / Daň z přidané hodnoty. Sazby daně Расчетные ставки / Výpočtové sazby 18 % Основная ставка / Základní sazba 18 100+18 10 100+10 x 100 x 100 соответствует ставке 18% / odpovídá sazbě 18% соответствует ставке 10% / odpovídá sazbě 10% 10 % Расчетные ставки применяются при: / Výpočtové sazby se používají při: Получении денежных средств с расчетами за товары, работы, услуги / Výplatě peněžních prostředků za zboží, práci, služby Получении авансов / Výplatě záloh Передаче имущественных прав / Předání majetkových prav Реализации имущества, учитываемого с НДС (капитализация НДС) / Realizaci majetku, evidovaného s DPH (kapitalizace DPH) Реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, закупленных у населения / Realizace zemědělské produkce a produktu jejího zpracování Некоторые продовольственные товары, товары для детей, периодические издания, книгу, медицинские товары / Některé potraviny, dětské zboží, časopisectví, knihy, zdravotnické zboží Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

10 Постоянное представительство не создается при наличии следующих обстоятельств / Stálé zastoupení se nezakládá za následujících okolnosti Деятельность подготовительного или вспомогательного характера / Přípravná nebo pomocná činnost Деятельность, не связанная с предпринимательством / Činnost, nespojená s podnikáním Деятельность, осуществляемая через посредника / Činnost přes zprostředkovatele Брокер / Broker Комиссионер / Komisionář Агент / Agent Подготовка договоров, контрактов / Příprava smluv, kontraktů Хранение запасов товаров / Skladování zásob zboží Демонстрация товаров / Předvádění zboží Доходы, полученные от источников в Российской Федерации / Příjmy ze zdrojů v RF Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

11 по налогу на добавленную стоимость / Daňové agenti přes DPH
Права и обязанности налоговых агентов по налогу на добавленную стоимость (НДС) / Práva a povinnosti daňových agentů přes DPH Организации и предприниматели, как являющиеся плательщиками НДС, так и не являющиеся ими, но состоящие на налоговом учете / Organizace a podnikatelé, plátce a neplátce DPH, přihlášené k dani Приобретают на территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц, не состоящих на налоговом учете / Pořizuji na území RF zboží (práce služby) u zahraničních osob, nepřihlášených k dani Налоговые агенты по налогу на добавленную стоимость / Daňové agenti přes DPH Состоят на налоговом учете и имеют те же права и обязанности, что и налогоплательщики / Jsou přihlášení k dani a mají stejná práva a povinnosti, jako daňové plátci Выполняют посредническую функцию по реализации на территории РФ товаров (работ, услуг, имущественных прав) / Zprostředkuji realizaci zboží na území RF (práce, služby, majetková práva) Налоговую базу определяют отдельно при совершении каждой операции по реализации на территории РФ, которая составляет сумму дохода от реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ / Určuji daňový základ zvlášť při provedení každé operace realizace na území RF, který činí souhrn příjmů z realizace zboží (práci, služeb) na území RF Налоговые агенты удерживают НДС из доходов иностранных налогоплательщиков по соответствующей расчетной ставке / Daňové agenti srážejí DPH z příjmů zahraničních plátců daní podle odpovídající výpočtové sazby Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

12 Определение статуса участников договора для цели исчисления НДС / Určení statutu účastníků smlouvy za účelem výpočtu DPH Контракт / Smlouva Иностранная организация (исполнитель, поставщик) / Zahraniční subjekt (vykonavatel, dodavatel) Российская организация (заказчик, покупатель) / Organizace v RF (zákazník, kupující) Место реализации в Российской федерации / Místo realizace v RF Договор Договор Иностранная организация / Zahraniční subjekt Организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в России / Organizace, fyzická osoba – podnikatel, provozující činnost v Rusku Покупатели / Odběratelé Комиссии, поручения, агентский договор на продажу товара / Komise, poroučení, agentská smlouva na prodej zboží Купли – продажи, поставки товара, принадлежащего иностранной организации / Koupě a prodej, dodavky zboží, které vlastní zahraniční osoba Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

13 Налоговая база / Daňový základ
Исчисление НДС налоговыми агентами, приобретающими товары (работы, услуги) у иностранных лиц / Výpočet DPH daňovými agenty, kupujícími zboží Налоговая база / Daňový základ сумме дохода от реализации товаров (работ, услуг) с учетом НДС / souhrn příjmů za realizace zboží (práci, služeb) s DPH = Пример расчета: / Příklad výpočtu Сумма контракта составляет 240 евро с учетом НДС по ставке 18% (сумма НДС должна быть выделена в договоре) / Suma kontraktu činí 240 euro s DPH 18% (suma DPH musí být uvedená ve smlouvě) Расчет осуществляется в 2 этапа: Výpočet se provádí nadvakrát 150 еurо – 1. etapa 90 еeuо – 2. etapa Сумма НДС, подлежащая удержанию с доходов иностранной компании составит: / Suma srážky z příjmů zahraniční osoby 1. etapa – еurо (150 *18/118) 2. etapa – еurо (90 *18/118) Право на налоговые вычеты имеют покупатели – налоговые агенты, которые являются плательщиками НДС / Právo na odpočet daně mají kupující – daňové agenti, kteři jsou plátce DPH. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговля с РФ / Praha, / Прага,

14 Praha, 2. prosince 2009 / г. Прага, 2 декабря 2009 г.
Děkuji za pozornost Благодарю за внимание Anna Barboi /Анна Бaрбой Praha, 2. prosince 2009 / г. Прага, 2 декабря 2009 г.


Stáhnout ppt "Podmínky registrace k DPH a podmínky vzniku stálé provozovny pro účely daně z příjmů v RF / Условия регистрации плательщика НДС и условия возникновения."

Podobné prezentace


Reklamy Google