Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODERAČNÍ TECHNIKY brainstorming brainwriting free-wheeling

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODERAČNÍ TECHNIKY brainstorming brainwriting free-wheeling"— Transkript prezentace:

1 MODERAČNÍ TECHNIKY brainstorming brainwriting free-wheeling
setřídění dle systému „metaplán“ multivoting, vícenásobné hlasování jednobodový dotaz v jednom nebo dvou kritériích skupinová práce

2 MODERAČNÍ TECHNIKY výstupem moderace je určité rozhodnutí (nebo návrh na rozhodnutí) výstup moderace je často zpracován ve formě akčního plánu - lze použít i grafické metody výstupu

3 MODERAČNÍ TECHNIKY Výstupy moderace musí být SMART (chytré) S – specifické M – měřitelné A – akceptovatelné členy týmu R – realistické T – termínované

4 Brainstorming „bouře mozků“
metoda volné spontánní diskuse na dané téma, založená na hledání nových nápadů a návrhů a na jejich dalším tvořivém kombinování a zlepšování

5 Brainstorming skupinová metoda, jejíž podstatou je generování co nejvíce nápadů na jedno téma v krátkém čase nosnou myšlenkou je předpoklad, že více lidí má více nápadů hlavním principem metody je stanovení tématu, na jehož základě účastníci vyjadřují asociace, které jsou zapisovány např. na tabuli a z nich vyvozovány další závěry a řešení stimuluje spolupráci – snižuje závislost na autoritě – napomáhá sebeprosazení – inspiruje k novým nápadům

6 Brainstorming Pravidla žádná kritika naprostá volnost
co nejvíce nápadů každý nápad zapsat před hodnocením nechat nápady uležet

7 Brainwriting metoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou písemných reakcí a doplňků účastníků

8 Brainwriting je psaná podoba brainstormingu
na rozdíl od brainstormingu, který od začátku až do konce pracuje se skupinou lidí, brainwriting začíná u jednotlivce každý sám s papírem v ruce má za úkol napsat v určitém čase co nejvíce nápadů týkajících se řešeného problému tyto nápady se potom přepíší na společnou tabuli - flipchart

9 Free-wheeling metoda obdobně jako brainwriting založená na hledání nových návrhů a nápadů písemnou formou s rozvíjejícím komentářem ostatních účastníků (nikoliv kriticky!)

10 Free-wheeling neformální – bez omezení nebo pravidel
účastníci píší své nápady na kartičky a ve druhém kole potom tyto kartičky obíhají mezi účastníky, kteří k nim píší svoje rozvíjející komentáře

11 Metaplán moderační skupinová technika ke kategorizaci dat, která navazuje na brainstorming nebo brainwriting

12 Metaplán účastníci zapíší své nápady na kartičky a ty se vyvěsí (připíchnou) na tabuli (nástěnku), aby je měli všichni na očích – poté se nápady seřadí tematicky (klastrování) – díky tomu se mohou určit hlavní témata, která lze dále zpracovávat o přiřazení kartiček rozhodují všichni účastníci – pokud se neshodnou, kam kartičku zařadit, napíše se tolikrát, kolik je různých názorů

13 moderační technika ke zpracování dat
Multivoting moderační technika ke zpracování dat

14 Multivoting cílem je určit priority
vhodný v situacích, kdy máme již rozlišené hlavní kategorie problémů, otázek či možných řešení jedná se o přiřazování bodů k vypsaným kategoriím, podle toho, jakou důležitost té či oné kategorii jednotlivec přisuzuje (lze všechny body přiřadit jedné kategorii nebo rozložit dle libosti mezi)

15 Jednobodový dotaz moderační technika založená na tom, že se účastníkům položí uzavřená nebo alternativní otázka a oni jednotlivě odpovídají nalepením bodu (kolečka) na jednorozměrnou stupnici (osu) nebo na plochu o dvou osách.

16 Jednobodový dotaz uzavřená otázka je ta, na kterou čekáme odpověď „ano“ nebo „ne“ – používáme jí, chceme-li získat přesnou jednoznačnou odpověď alternativní otázka je ta, kdy si dotazovaný může vybrat odpověď, ale pouze z omezeného nabízeného množství odpovědí, které jsou mu nabídnuty

17 Skupinová práce moderační technika založená na kooperaci a řešení problémů a hledání nápadů v týmu


Stáhnout ppt "MODERAČNÍ TECHNIKY brainstorming brainwriting free-wheeling"

Podobné prezentace


Reklamy Google