Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TZ přednáška Otopné soustavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TZ přednáška Otopné soustavy"— Transkript prezentace:

1 TZ 20 5. přednáška Otopné soustavy
Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 3. Teplotní parametry Pracovní teploty v OS
Výpočtová teplota otopné vody tTp,max na vstupu do otopné soustavy t1 tw1 na výstupu z otopné soustavy t2 tw2 tw na vstupu do otopného tělesa tw1 t1 na výstupu z otopného tělesa tw2 Střední teplota otopného tělesa tw t2 Nejvyšší teplota povrchu otopných těles tTp max Teplotní spád otopného tělesa = tw1 - tw2 Teplotní spád soustavy = t1 - t2

3 3. Teplotní parametry OS Výkon přenášený soustavou
Výkon přenášený tělesem tp1,max tw1 tw2 tw t1 t2

4 3. Teplotní parametry OS kritéria pro volbu parametrů
Ekonomické faktory (minimalizace nákladů na realizaci i provoz soustavy); Fyzikální vlastnosti pracovní látky ( pro teplovodní soustavy maximální teplota 115°C); Hygienické požadavky na otopnou soustavu resp. na tělesa; Technické možnosti zdroje tepla ( např. nízkoteplotní zdroje určují maximální teplotu otopné vody v soustavě) Legislativní požadavky –vyhláška 151/2001 MPO omezuje teplotu otopné vody na 75°C

5 3. Teplotní parametry OS volba parametrů
Teplota otopné vody u soustavy Teplovodní nízkoteplotní t1 <=65°C Teplovodní otevřené 65°C <t1 <= 95°C Teplovodní uzavřené 65°C <t1 <= 115°C Horkovodní t1 > 115°C Teplotní spád OS 10K až 25K, u horkovodních soustav 40K až 50K. 90/70 °C, 85/75°C, 80/60°C, 75/65°C,70/50°C, 70/60°C.

6 3. Teplotní parametry OS volba parametrů
Teploty otopných těles maximální povrchová teplota (85 až 90°C) Teplotní spád dvoutrubka = teplotní spád OS (15 až 25 K) jednotrubka < teplotní spád OS (5 až 10 K)

7 4. Materiál rozvodu O materiálu nutno rozhodnout na počátku projektu - různé mechanické vlastnosti mají vliv na koncepci řešení Používané materiály ocel měď plasty

8 4.Materiál rozvodu 4.1 Ocel Tradiční materiál, dobré mechanické vlastnosti ocel třídy do DN 50 se používá trubek ocelových závitových běžných , pro větší průměry se používá hladkých bezešvých trubek Svařování

9 4. Materiál rozvodu 4.2 Měď Menší spotřeba materiálu
Citlivá na chem.složení vody pH min7 Nebezpečí vzniku elektrochemické koroze (Al) pájení měkké a tvrdé                                                                                                                              

10 4. Materiál rozvodu 4.3 Plasty
Materiály síťovaný polyetylén (PEX, VPE), polybuten (polybutylen, polybuten-1,PB), statistický polypropylen (PP-R, PP-RC,PP-3), chlorované PVC (C-PVC, PVC-C) vrstvená potrubí s kovovou vložkou. Uložení potrubí Životnost !!! Kyslíková bariéra ?

11 5. Konstrukce expanzní nádoby
Otevřená jistota provozu zamrzání zavzdušňování Uzavřená vyšší pracovní teploty

12 Návrhové parametry OS Shrnutí

13 Výpočty teplovodních otopných soustav

14 Výpočet Volba teplotního spádu stanovení přenášeného výkonu
způsob oběhu Hydraulické schéma , rozdělení na úseky, označení okruhů Výpočet hmotnostního průtoku v jednotlivých úsecích

15 Návrh dimenzí potrubí Přirozený oběh Nucený oběh
metoda daného tlakového rozdílu účinný tlak + přídavný vztlak etážová soustava ? Nucený oběh metoda ekonomické měrné tlakové ztráty 60 až 200 Pa.m-1 metoda optimálních rychlostí 0,05 až 1,0 m.s-1 (!!! Hluk) metoda daného tlakového rozdílu čerpadlo + přídavný vztlak, kPa

16 Výpočet tlakových ztrát
Výpočet tlakové ztráty třením místními odpory Tlakové ztráty okruhu porovnáme s dynamický tlakem Přebytek tlaku regulujeme nastavením regulačních armatur Nedostatek tlaku buď zvýšením tlaku nebo snížením tlakových ztrát

17 Vyregulování soustav v ustáleném stavu
Regulační ventily u těles ve většině případů Regulační ventily v okruhu při rozsáhlých soustavách, kde je nutné vyvážit více objektů nebo částí Clonky v potrubí nedoporučuje se (zarůstání, koroze)


Stáhnout ppt "TZ přednáška Otopné soustavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google