Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence nemovitostí v KN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence nemovitostí v KN"— Transkript prezentace:

1 Evidence nemovitostí v KN
Ing. David Slavata, Ph.D Trh nemovitostí

2 Evidence nemovitostí Historie (do roku 1992)
Současnost (od roku od roku 1993 a 2014)

3 Historie evidence Evidence věcných práv k nemovitému majetku
Evidence technických údajů o nemovitém majetku

4 Věcná práva k majetku Vlastnictví, Zástavy, Vlastnické podíly,
Břemena, Služebnosti Exekuce Právo užívání, Právo nájmu

5 Technická evidence Výměry, Způsob využití, Kvalita půdy,
Mapový zákres, Souřadnicové body.

6 Technická evidence majetku Evidence věcných práv k majetku
Rok (století) Technická evidence majetku Evidence věcných práv k majetku Pozn. 1022 První úřední soupisy půdy - 1250 Počátky daně pozemkové konec 13. stol Vznik zemských desk První doložený zápis je z roku 1278 14. stol Urbáře

7 Vesnické gruntovní knihy
15. stol - Vesnické gruntovní knihy 1654 1. rustikální katastr 1656 Lánové rejstříky na Moravě 1684 2. rustikální katastr 1748 1. rustikální katastr tereziánský 1757 2. rustikální katastr tereziánský Sloučení katastru rustikálního a dominikálního

8 První úplné zmapování terénu
1785 josefský katastr - První úplné zmapování terénu 1790 tereziánskojosefský katastr stabilní katastr 1854 Horní knihy Vznik zák. č. 146/1854 1870 Vodní knihy

9 Ukončení existence pozemkových knih Zák. č. 141/1950
1871 - Pozemkové knihy Vznik zák.č. 95/1871 1874 Železniční knihy Vznik zák. č. 70/1874 1927 pozemkový katastr 1951 Ukončení existence pozemkových knih Zák. č. 141/1950 1956 jednotná evidence půdy

10 Uzavření zemských desek
1964 evidence nemovitostí Uzavření zemských desek V roce 1989 byly zemské desky prohlášeny kulturní památkou 1993 katastr nemovitostí

11 Zemské desky České zemské desky (druhá polovina 13. stol.)
Sídlem na Pražském hradě, archiv Vladislavský sál, Karlštejn) Národní Muzeum, Národní archiv Praha, Katatsrální úřad v Praze (požár a úplné zničení) Moravské a Slezské zemské desky (14. stol.) Olomouc, Brno Zemský archiv v Opavě, Moravský zemský archiv v Brně

12 Zemské desky České země
Desky půhonné (evidence soudních sporů) Desky trhové (evidence majetkových práv) Desky zápisné (dluhy a pohledávky) Desky zápisné větší Desky zápisné menší Desky památné (privilegia šlechty)

13 Zemské desky pro Moravu a Slezsko
Knihy přední (evidence soudních sporů) Knihy zadní (evidence majetkových práv) Desky zápisné (dluhy a pohledávky) Desky zápisné větší Desky zápisné menší Desky památné (privilegia šlechty)

14 Zásady vedení Zemských desk
Konstitutivnost (zápisy jsou platné a v souladu s právem) Materiální publicita (zápisy jsou závazné) Formální publicita (zápisy jsou veřejně přístupné) Dobrovolnost (nikdo nemohl být k zápisu nucenn)

15 Význam Zemských desk dnes
Historický vývoj v Českých zemích a na Moravě Zápisy ukončeny od Restituční procesy Platnost zápisů vypršela v roce 2007

16 Urbáře Polovina 13. století Vesnické gruntovní knihy
Soupisy vrchnostenských důchodů a požitků Údaje o rustikálním hospodářství Změny ve vlastnictví a povinnostech

17 Pozemková kniha Hlavní kniha Knihovní vložka Sbírka listin Sbírka map
List A (list statkové podstaty) List B (list vlastnický) List C (list závad) Sbírka listin Sbírka map

18 Současnost KN Zásada priority Zásada dispoziční
Zásada konstitutivní (intabulace) Zásada legality Zásada publicity Zásada veřejné víry (Zásada oficiality)

19 Využití údajů z KN K ochraně práv Pro daňové a poplatkové účely
K ochraně životního prostředí Pro rozvoj území K oceňování nemovitostí Pro vědecké účely

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evidence nemovitostí v KN"

Podobné prezentace


Reklamy Google