Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com."— Transkript prezentace:

1 Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com

2 PwC Co je švarcsystém – pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá práce Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Závislou práci lze vykonávat pouze v základním pracovněprávním vztahu: pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti Smluvní vztah, který vykazuje všechny znaky závislé práce, ale není vztahem pracovněprávním, je zakázán. 2 Červen 2012PwC Legal

3 PwC Závislá práce – zákonná definice Závislá práce je definována jako práce: –Ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti –Jménem zaměstnavatele –Dle pokynů zaměstnavatele –Na základě osobního výkonu Závislá práce musí být vykonávána: –Za mzdu, plat či odměnu –Na náklady zaměstnavatele a jeho odpovědnost –V pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele PwC Legal 3 Červen 2012

4 PwC Obchodněprávní úprava – podnikání § 2 ObchZ Obvyklým vztahem ve švarcsystému je vztah obchodně-právní mezi právnickou osobou a OSVČ, tedy vztah podnikatel/podnikatel OSVČ musí podnikat soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku Typy obchodních smluv: mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o dílo, smlouva o spolupráci, smlouva o outsourcingu, inominátní smlouvy Občansko-právní vztah: smlouva o dílo, příkazní smlouva 4 Červen 2012PwC Legal

5 PwC Hlavní znaky prokazující švarcsystém Znaky nejsou v žádném zákoně, jsou dány judikaturou a výkladem pojmu závislá práce. 1.Vystupování jménem zaměstnavatele: OSVČ pracuje na živnostenský list, ale vystupuje jménem právnické osoby – svého „zaměstnavatele“ 2.Odměny: OSVČ pravidelně fakturuje a odměna je ve stejné výši 3.„Zaměstnavatel“ zakazuje OSVČ práci pro jiného 4.Pracovní nástroje: OSVČ pracuje s nástroji a přístroji „zaměstnavatele“ PwC Legal 5 Červen 2012

6 PwC Hlavní znaky prokazující švarcsystém 5.Pracovní doba: OSVČ má pevně stanovenou pracovní dobu 6.Nadřízenost a podřízenost: OSVČ bezvýhradně plní příkazy nadřízené osoby ze strany „zaměstnavatele“. OSVČ je zařazen do organizační struktury „zaměstnavatele“ 7.Specializovaná činnost: čím méně je činnost OSVČ specializovaná, tím větší je riziko výskytu švarcsystému 8.Odpovědnost: za škodu způsobenou třetí osobě, neodpovídá OSVČ, ale „zaměstnavatel“ PwC Legal 6 Červen 2012

7 PwC Kontrola Kontrolu provádí Státní úřad inspekce práce Kontrolní orgán může provést přímo na pracovišti výslech a ověření totožnosti zaměstnance Kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost, materiální a technické zabezpečení Kontrolní orgán může vyžadovat po zaměstnanci i zaměstnavateli předložení kopie pracovní smlouvy přímo na pracovišti PwC Legal 7 Červen 2012

8 PwC Sankce Sankce uděluje Státní úřad inspekce práce Pro fyzické osoby „zaměstnance“ až 100.000 Kč Pro osoby „zaměstnavatele“ dolní hranice je 250.000, horní až do výše 10.000.000 Kč PwC Legal 8 Červen 2012

9 Děkuji za pozornost This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kanceláře, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2012 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. All rights reserved. “PwC” is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together, these firms form the PwC network. Each firm in the network is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way.


Stáhnout ppt "Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google