Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383
Skladba Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_592_5TR_CJ Autor: Mgr. Leona Szabó Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383

2 METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU
CZ.1.07/1.4.00/ – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU Název vzdělávacího materiálu Skladba – věta, skladební dvojice, základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_592_5TR_CJ Číslo šablony III/2 Autor Leona Szabó, Mgr. Ročník 5. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVP Český jazyk Téma Očekávaný výstup Žák pozná větu jednoduchou a souvětí, určí základní a určovací skladební dvojice. Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků s větou jednoduchou, souvětím a se skladebními dvojicemi Datum vytvoření Prosinec 2012 Druh výukového materiálu Prezentace v PowerPointu Klíčová slova Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdroje Vlastní zdroje

3 Věta, souvětí, skladební dvojice
Věta je uspořádaný celek složený ze slov. Souvětí je spojení dvou nebo více vět ve větný celek. Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. (a, ale, že, když, co…) Slova, která k sobě patří, vytvářejí skladební dvojice. Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek. Na podmět se ptáme otázkou: KDO? (podtrhujeme ho vodorovnou čárou) Na přísudek se ptáme: CO dělalo(a,i,y)? (podtrhujeme ho vlnovkou) Ostatní dvojice nazýváme určovací skladební dvojice. V nich je vždy jeden člen důležitější (člen řídící). Je to ten člen dvojice, kterým se ptáme na člen druhý (člen závislý). př. Houfy špačků se slétaly na naši třešeň v zahradě.

4 Základní skladební dvojice
1. Najdi ve větách základní skladební dvojice. Přísudek podtrhni vlnovkou, podmět rovnou čarou. Doplň i,í/y,ý. Cizinc_ obdivuj_ pražské památky. Po jarním dešti se strom_ zazelenal_. Blíží se skl_zeň ob_l_. Bílé obláčk_ pomalu plul_ po neb_. Vašek um_l špinavé nádob_. Dědečkov_ starob_lé hodiny odměřoval_ čas. Pavláskovi v z_mě topí uhl_m a dřív_m. Tatínek pracuje ve strojírenstv_. Markéta má mal_ pokoj v podkrov_. U bl_zkého ob_dlí zav_l pes. Oheň uhasl a v_r nočního hm_zu ustal. Jen hl_dka nesl_šně procházela mezi stan_.

5 podmět 2. Doplň do věty vhodný podmět. prý skrývá v případě nebezpečí hlavu do písku. Od severu vanou silné . Ještě horký s jahodami je vynikající. měl tři dcery. Ve škole četly ze slabikářů. Medonosná patří mezi blanokřídlý hmyz. Zámořské byly kdysi velmi nebezpečné. se mění v kukly. loví ryby na žížaly. Z nádraží vyjely . se batolila za husou. lidí postávaly na náměstí. způsobily velké škody.

6 Základní skladební dvojice
3. Utvoř vhodné základní skladební dvojice. Z nich pak můžeš vymyslet krátkou větu a některé věty můžeš napsat do sešitu. tikaly pekaři zvonily skřivani babičky vyprávěly stříleli stály se ozývali hodiny pekli zvony hrady myslivci

7 Úkoly – shrnutí 1. Co je to věta? 2. Co je to souvětí? 3. Co tvoří základní skladební dvojici? 4. Jak se ptáme na podmět? 5. Jak se ptáme na přísudek?

8 řešení 1. Najdi ve větách základní skladební dvojice. Přísudek podtrhni vlnovkou, podmět rovnou čarou. Doplň i,í/y,ý. Cizinci obdivují pražské památky. Po jarním dešti se stromy zazelenaly. Blíží se sklizeň obilí. Bílé obláčky pomalu pluly po nebi. Vašek umyl špinavé nádobí. Dědečkovy starobylé hodiny odměřovaly čas. Pavláskovi v zimě topí uhlím a dřívím. Tatínek pracuje ve strojírenství. Markéta má malý pokoj v podkroví. U blízkého obydlí zavyl pes. Oheň uhasl a vír nočního hmyzu ustal. Jen hlídka neslyšně procházela mezi stany.

9 Podmět 2. Doplň do věty vhodný podmět.
Pštros prý skrývá v případě nebezpečí hlavu do písku. Od severu vanou silné větry . Ještě horký koláč s jahodami je vynikající. Král měl tři dcery. Ve škole děti četly ze slabikářů. Včela medonosná patří mezi blanokřídlý hmyz. Zámořské objevy byly kdysi velmi nebezpečné. Housenky se mění v kukly. Rybáři loví ryby na žížaly. Z nádraží vyjely vlaky . Housata se batolila za husou. Hloučky lidí postávaly na náměstí. Povodně způsobily velké škody.

10 Základní sklADEBNÍ DVOJICE
3. Utvoř vhodné základní skladební dvojice. Z nich pak můžeš vymyslet krátkou větu a některé věty můžeš napsat do sešitu. pekaři = pekli skřivani = se ozývali babičky = vyprávěly hrady = stály myslivci = stříleli zvony = zvonily hodiny = tikaly


Stáhnout ppt "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383"

Podobné prezentace


Reklamy Google