Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 1 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Označení předpoklady:   každá lamina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 1 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Označení předpoklady:   každá lamina."— Transkript prezentace:

1 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 1 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Označení předpoklady:   každá lamina je ortotropní a kvazihomogenní   tloušťka laminy je ve srovnání s délkou a šířkou velmi malá   posunutí jednotlivých bodů ve všech třech směrech jsou malá   spoj mezi laminami je dokonalý, nekonečně tenký, a proto jsou posunutí spojitá   posunutí se v příčném směru (po tloušťce) mění lineárně   vzhledem k tomu, že tloušťka laminátu je vzhledem k ostatním rozměrům malá, je možno uvažovat rovinný stav napjatosti   příčná zkosení a proto zůstanou kolmice ke středové ploše kolmé i po deformaci a budou přímkové   normálová vzdálenost od středové roviny zůstává konstantní, a proto lze zanedbat přetvoření   v příčném směru závislost mezi deformací a napětím budou lineární Označení Klasická laminační teorie - předpoklady

2 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 2 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Deformace laminátu

3 3 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 3 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Deformace laminátu deformace na střednicové rovině křivost

4 4 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 4 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Deformace laminátu

5 5 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 5 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Síly a momenty působící na laminu k

6 6 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 6 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Síly a momenty působící na laminu

7 7 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 7 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Síly a momenty působící na laminu

8 8 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 8 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Síly a momenty působící na laminu

9 9 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 9 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Určení deformací ze zatěžovacích účinků Inverzní relace – určení deformaci (relat. prodloužení a křivostí)

10 10 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 10 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Typy laminátů Obecné lamináty (kombinované módy prodloužení a křivostí)

11 11 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 11 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Vyrovnané lamináty (Balanced laminates) (odstraňují vazbu mezi normálovými a smykovými silami) Typy laminátů

12 12 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 12 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Vyrovnané symetrické lamináty (Balanced sym. laminates) (odstraňují vazbu mezi normálovými a smykovými silami i mezi silami a momenty) Typy laminátů

13 13 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 13 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Typy laminátů Symetrické lamináty (odstraňují vazbu mezi silovými a momentovými účinky)

14 14 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 14 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Ortotropní lamináty (dva kolmé směry ortotropie v dané rovině, normálové síly nebo momenty nevyvolají smykové deformace, existuje vazba mezi tahem a ohybem) Typy laminátů

15 15 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 15 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Kvaziizotropní lamináty (není vazba mezi normálovými a smykovými účinky, chová se izotropně v dané rovině) Typy laminátů

16 16 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 16 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Izotropní lamináty (obecně nesymetrická skladba laminátu z vrstev izotropního materiálu) Typy laminátů

17 17 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 17 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Symetrické křížově vrstvené lamináty (jen vrstvy 0º a 90º symetricky ) (není vazba mezi silami a momenty ani mezi normálovými a smykovými účinky) Typy laminátů

18 18 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 18 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Typy laminátů - přehled

19 19 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 19 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Vliv změny teploty a vlhkosti Vliv změny teploty

20 20 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 20 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Vliv změny teploty a vlhkosti Vliv změny vlhkosti

21 21 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 21 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Vliv změny teploty a vlhkosti Z podmínek nulové síly a momentů určíme

22 22 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 22 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ rel. prodloužení a křivosti střednicové roviny laminátu

23 23 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 23 Kap 3 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Příklad průběhů deformace, tuhosti a napětí v laminátu

24 24 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 24 Kap 3 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ

25 25 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 25 Kap 3 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ


Stáhnout ppt "1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, Technická 4, 166 07 Praha 6 MKM List 1 Kap 5 5. ANALÝZA LAMINÁTŮ Označení předpoklady:   každá lamina."

Podobné prezentace


Reklamy Google