Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etické kategorie – humanita, tolerance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etické kategorie – humanita, tolerance"— Transkript prezentace:

1 Etické kategorie – humanita, tolerance
Střední odborná škola Otrokovice Etické kategorie – humanita, tolerance Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/4-ON-3/4 Název DUM Etické kategorie – humanita, tolerance Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: definice a projevy humanity, tolerance Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Humanita, humanitární pomoc, tolerance, xenofobie, rasismus Datum

3 Etické kategorie – humanita, tolerance
Náplň výuky Humanita Mezinárodní červený kříž Lékaři bez hranic OXFAM Tolerance Rasismus Xenofobie

4 Humanita Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova "dobrý". Může tedy znamenat to, co lze v silném slova smyslu označit za dobré. Toto označení lze zhruba chápat ze tří stránek, které se navzájem nevylučují: subjektivní dobro – to, co těší; objektivní dobro – to, co prospívá; mravní dobro – to, co slouží ke cti. Znamená nejvyšší morální hodnotu a protiklad zla; nicméně řada filosofů se mu raději vyhýbá (Spinoza, Nietzsche, A. J. Ayer)

5 Příklady humanity ve společnosti
Humanitární pomoc je krátkodobá materiální a logistická pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů jako důsledek humanitárních krizí. Základními cíli humanitární pomoci je: zachránit lidské životy zajistit základní lidské potřeby (vodu, jídlo, přístřeší) poskytnout základní hygienickou a zdravotnickou pomoc Od rozvojové pomoci se liší především krátkodobostí a řešením pouze bezprostředních rizik S řešením pomáhají: Mezinárodní červený kříž Lékaři bez hranic Oxfam

6 Mezinárodní červený kříž
humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.) Jeho mottem je „the power of humanity“ (síla lidskosti) Červený kříž je větven do národních celků; celkem působí ve 185 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě Červený kříž se snaží respektovat i některé náboženské odlišnosti světa, a tak vznikla pro muslimský svět jeho obdoba, která se nazývá Červený půlměsíc a má stejná poslání a cíle jako mateřská organizace

7 Symbolika červeného kříže
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce pracuje podle těchto sedmi zásad: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, univerzálnost Symboly: Obr. 1: Vlajka Červeného kříže Obr. 2: Vlajka Červeného půlměsíce Obr. 3: Vlajka Magen David Adom používaná na území Izraele

8 Lékaři bez hranic francouzsky: Médecins Sans Frontières,
anglicky: Doctors without borders je sekulární humanitární nezisková organizace, která je známa svými projekty ve válkami sužovaných oblastech a v rozvojových zemích, které čelí endemiím. Obr. 5: Očkování dětí v utečeneckém táboře, Čad, 2005 Obr. 4: Boj s dětskou podvýživou v Etiopii 2005

9 OXFAM (VB, USA, Kanada, Belgie, Irsko,
je významná mezinárodní charitativní organizace, která pod hlavičkou OXFAM International sdružuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě (VB, USA, Kanada, Belgie, Irsko, Německo, Japonsko, Francie, Hong Kong, Španělsko, Vlámsko…) Obr. 6: Oxfam upozorňuje na problém chudoby i během summitů G8

10 Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) znamená česky snášenlivost, tj. ochotu, schopnost případně možnost přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného Obecně lze rozlišit toleranci objektivní, tj. rozsah přípustných odchylek od ideální nebo nominální hodnoty, rozměru a pod. toleranci subjektivní, tj. schopnost či ochotu organismu, člověka nebo určité společnosti snášet a přijímat například bolest, námahu, nepříjemné prostředí, odlišné lidské povahy a zejména odlišné kulturní zvyklosti. toleranci organismu vůči návykovým látkám, lékům a drogám.

11 Tolerance v životě člověka
Respektování, kam až lze odchylky od osobní, rodinné nebo společenské normy snášet čili tolerovat. Tato mez závisí na mnoha okolnostech: na zvyklostech a běžném očekávání (toleranci lze výchovou a společenským tlakem buď rozšiřovat nebo zužovat); na životním pocitu či náladě – je-li člověk v dobrém rozpoložení, je ochoten tolerovat víc než má-li například strach; na společenském postavení toho nebo těch, které je třeba tolerovat: člověk je obvykle tolerantnější vůči svým nadřízeným a podobně; na obecném hodnocení tolerance v dané společnosti a době.

12 Tolerance ve společnosti
Moderní společnosti potřebují poměrně značnou míru vzájemné tolerance nejen mezi svými členy, ale také vůči lidem hodně odlišným, příchozím, migrantům, azylantům a podobně. I když se míra společenské tolerance dá značně rozšířit, není nikdy neomezená a cítí-li značná část společnosti, že nároky na jejich tolerantnost jsou příliš veliké, vznikají nebezpečné reakce, které mohou vyvolávat rasismus či xenofobii

13 Rasismus se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi. Obr. 7: Europoidní rasa Obr. 8: Negroidní rasa Obr. 9:

14 Xenofobie strach z neznámého
často se slovo používá k označení strachu z cizinců, či při obavách z jejich tradic a odlišné kultury, také proti imigraci bez integrace do společnosti Obr. 10: Homosexuálové Obr. 11: Děti jiného etnika

15 Kontrolní otázky: Co je to humanita? Uveď příklady humanity.
Které organizace se zabývají humanitární pomocí? Co je to tolerance? Co víš o xenofobii?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Jon Harald Søby, [vid ], dostupné z: Obr. 2: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Denelson83, [vid ], dostupné z: Obr. 4: Wikipedie: otevřená encyklopedie. DFID, [vid ], dostupné z: Obr. 5: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Mark Knobil, [vid ], dostupné z: Obr. 6: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Cornelius Zoch/Oxfam, [vid ], dostupné z: Obr. 7: Wikipedie: otevřená encyklopedie .Edmond.frederik, [vid ], dostupné z: Obr. 8: Wikipedie: otevřená encyklopedie. anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 9: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Frans Hals, [vid ], dostupné z: Obr. 10: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Danny Fowler, [vid ], dostupné z: Obr.11: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Zigomar, [vid ], dostupné z:

17 Seznam použité literatury:
[1] BRÁZDA, Roman a kol., Společenské vědy pro střední školy – 4. díl – Učebnice, 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2011, s. 95, ISBN [2] DRÁBOVÁ, Renáta, ZUBÍKOVÁ Zdeňka, Maturita. Společenské vědy, 1. vyd., Praha, FRAGMENT 2007, s. 104, ISBN [3] DVOŘÁK, Jan a kol., Odmaturuj ze společenských věd, 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2008, s. 256, ISBN [4] ADAMOVÁ, Lenka, DUDÁK, Vladislav, VENTURA, Václav. Základy Filozofie a etiky. Základy společenských věd. Pro střední školy, 3. vyd., Praha, Fortuna 2001, s. 152, ISBN [5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. OXFAM [online] [vid ], dostupné z: [6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Humanitární pomoc [online] [vid ], dostupné z: [7] Wikipedie: otevřená encyklopedie. MČK [online] [vid ], dostupné z: C5%BE [8] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Lékaři bez hranic [online] [vid ], dostupné z: [9] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Tolerance [online] [vid ], dostupné z:

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Etické kategorie – humanita, tolerance"

Podobné prezentace


Reklamy Google