Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV Petr Husa Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, MHD 2012. Sympozium Roche, Karlovy Vary, 16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV Petr Husa Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, MHD 2012. Sympozium Roche, Karlovy Vary, 16."— Transkript prezentace:

1 Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV Petr Husa Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, MHD 2012. Sympozium Roche, Karlovy Vary, 16. května 2012

2  Váží se kovalentně, ale reverzibilně, na aktivní místo HCV NS3, tím přerušují štěpení polyproteinu a tak inhibují virový replikační proces 1  Kombinovaná terapie DAA+PEG-IFN+RBV působí 2 –Přímo proti replikaci HCV –Stimuluje hostitelskou imunitní reakci proti viru BOC, TVR - inhibitory HCV NS3/4A proteázy 2 1. Bacon BR et al. N Engl J Med. 2011;364:1207 – 1217. 2. Lopez-Labrador F. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2008:3:157–167. 3. Adapted from Ray SC et al. In: Mandell GL et al. Principles and Practices of Infectious Diseases. 7th ed. Churchill Livingstone Elsevier; 2010:2157 – 2185. BOC, TVR inhibují tvorbu proteinů potřebných pro replikaci HCV Host cell Surface receptors HCV X X

3 Nežádoucí účinky léčby DAAs

4 TVR – souhrn nežádoucích účinků

5 BOC – souhrn nežádoucích účinků

6 Anémie

7 SPRINT-2: BOC a anémie

8 TVR a anémie (souhrn studií)

9 TVR a časový vývoj anémie (souhrn studií fázi II a III)

10 Management anémie ve studiích s BOC a TVR

11 TVR – vliv anémie a redukce RBV na SVR

12 BOC – vliv anémie, redukce RBV a EPO na SVR

13 Management anémie při léčbě DAAs  Četnost výskytu a hloubka anémie jsou při léčbě BOC/TVR častější než při terapii pouze PEG-IFN/RBV Možnosti ovlivnění: 1.Redukce dávky ribavirinu 2.Podání EPO 3.Podání transfuzí Dosažení SVR není žádnou léčbou anémie ovlivněno

14 Exantém

15 Exantém při léčbě telaprevirem (TVR) 1. Jacobson IM, et al. Hepatology 2010;52(Suppl.):427A; 2. Sherman KE, et al. Hepatology 2010;52(Suppl.):401A; 3. Foster GR, et al. Hepatol Int 2011;5: Abstract PS02-04; 4. http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/AntiviralDrugsAdvisoryCommittee/UCM252562.pdf; 5. Poordad F, et al. N Engl J Med 2011;364:1195-206; 6. Bacon BR, et al. N Engl J Med 2011;364:1207-17 velmi častý - 50-55% léčených v klinických studiích TVR mělo exantém - výskyt asi o 20 % častější než při léčbě pouze PEG-IFN a RBV většinou (> 90%) byla vyrážka ekzematózní, mírná, odpovídající na léčbu charakter exantému odlišný od alergického, podobný vyrážce, která se vyskytuje u léčby PEG-IFN/RBV dosud se vyskytlo jen několik případů těžkých kožních reakcí, po vysazení léčby se zcela upravily

16 Mírný exantém (Stupeň 1) Kožní erupce lokalizované a/nebo s omezenou distribucí Svědění +/- Přerušení léčby TVR není obvykle nutné Telaprevir French cohort ATU Protocol, dostupné na http://www.afssaps.fr

17 TVR – vyrážka – stupeň 1 Hezode C. PHC 2012

18 TVR – vyrážka – stupeň 1 Weiland O. PHC 2012

19 Středně závažný exantém (Stupeň 2) difuzní erupce do 50 % povrchu těla s/bez povrchového olupování, pruritu nebo postižení sliznic Přerušení léčby TVR není obvykle nutné Pokud je přerušení léčby nutné (např. progredující vyrážka), vysadit nejprve TVR Pokud se vyrážka nezlepší do 7 dnů po vysazení TVR (nebo se zhoršuje) – vysazení RBV topicky KS, lokálně nebo celkově antihistaminika, nechodit na slunce Telaprevir French cohort ATU Protocol, dostupné na http://www.afssaps.fr

20

21 TVR – vyrážka – Grade 2

22 TVR – vyrážka – stupeň 2 Weiland O. PHC 2012

23 Závažný exantém (Stupeň 3) generalizovaná kožní erupce postihující buď >50% tělesného povrchu nebo provázená některým z dalších příznaků nebo těžkou alterací celkového stavu  vesikuly nebo buly  povrchové ulcerace sliznic  epidemální detachment  palpovatelná purpura  drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)  erythema multiforme (EM)  acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) Léčbu TVR ihned zastavit Pokud se vyrážka nezlepší do 7 dnů po vysazení TVR (nebo se zhoršuje) – vysazení RBV Telaprevir French cohort ATU Protocol, dostupné na http://www.afssaps.fr

24 Život ohrožující kožní projevy (Stupeň 4) toxická epidermální nekrolýza Stevens-Johnsonův syndrom generalizované bulózní erupce Okamžité a trvalé ukončení léčby TVR i ostatními podávanými léky Telaprevir French cohort ATU Protocol, dostupné na http://www.afssaps.fr

25 Dysgeusia

26  Velmi častá při léčbě BOC (37-43 %)  Kovová (hořká) pachuť v ústech  Vede ke zhoršení chuti k jídlu, nevolnosti, podílí se na váhovém úbytku Léčba dysgeusie = obtížná: Často pít Často jíst malé dávky potravy Individuální přístupy dle tolerance

27 Anorektální syndrom

28 Anorektální syndrom po TVR  Objevuje se většinou během prvních 2 týdnů léčby  Hlášen jako anální pruritus, anorektální diskomfort, hemorrhoidy  Týká se asi 25 % léčených  Mechanismus vzniku není jasný Léčba symptomatická: Lokální anestetika (při pálení) Steroidní masti (při svědění) Systémová antihistaminika Léčba TVR může pokračovat Výrazné zlepšení nebo úplné vymizení po skončení léčby TVR

29 Interakce s jinými léky

30 Lékové interakce BOC/TVR  BOC/TVR jsou inhibitory CYP3A4  BOC je primárně metabolizován aldo-ketoreduktázou a částečně CYP3A4/5, telaprevir jen CYP3A4 –Zhruba polovina všech užívaných léků je metabolizována CYP3A4 –Seznam lékových interakcí je velmi dlouhý –Nutné ověření metabolických cest všech léků podávaných současně s BOC/TVR

31 Léky kontraindikované při léčbě BOC/TVR 1. Boceprevir [package insert]. May 2011. 2. Telaprevir [package insert]. May 2011. Léková třídaKontraindikace s BOC [1] Kontraindikace s TVR [2] Alpha 1-adrenoreceptor antagonist Alfuzosin AnticonvulsantsCarbamazepine, phenobarbital, phenytoin N/A AntimycobacterialsRifampin Ergot derivativesDihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine GI motility agentsCisapride Herbal productsHypericum perforatum (St John’s wort)Hypericum perforatum HMG CoA reductase inhibitors Lovastatin, simvastatinAtorvastatin, lovastatin, simvastatin Oral contraceptivesDrospirenoneN/A NeurolepticPimozide PDE5 inhibitorSildenafil or tadalafil when used for tx of pulmonary arterial HTN Sedatives/hypnoticsTriazolam; orally administered midazolam Orally administered midazolam, triazolam

32


Stáhnout ppt "Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV Petr Husa Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, MHD 2012. Sympozium Roche, Karlovy Vary, 16."

Podobné prezentace


Reklamy Google