Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu.pdf: odkaz – Informatika I – přednášky Přístup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu.pdf: odkaz – Informatika I – přednášky Přístup."— Transkript prezentace:

1 hesova@pef.czu.cz1 Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu.pdf: http://pef.czu.cz/~hesova odkaz – Informatika I – přednášky Přístup k cvičením pro praktické zkoušení http://pef.czu.cz/~hesova odkaz - informatika I - cvičení

2 moodle https://moodle.czu.cz /https://moodle.czu.cz / KLÍČ K ZÁPISU VÁM PŘIDĚLÍ CVIČÍ NA 1. CVIČENÍ 17. témat, rozděleno podle přednášek Stejné heslo jako na předchozí adrese hesova@pef.czu.cz2

3 3 Základní pojmy informatiky, definice Informatika Informační technologie Data Informace Znalosti Informační systém

4 hesova@pef.czu.cz4 Informatika -1 1962 - spojení francouzských slov information (informace) a automatique (ve smyslu automatické zpracování) Věda, která se zabývá: –daty (technologiemi jejich přenosu a zpracování) –distribucí a zprostředkováváním informací různým uživatelům –přenosem informací –věda o cílevědomém zpracování informací prostřednictvím automaticky pracujících strojů

5 hesova@pef.czu.cz5 - studiem informačních systémů (dále IS) - návrhem IS = analýza problému = vlastní návrh = implementace - bezpečností IS - ochranou dat Informatika - 2

6 hesova@pef.czu.cz6 Informační technologie (IT) techniky, technologie a poznatky vědeckých disciplín, které se používají pro shromažďování, uchovávání, zpracování a distribuci informací –počítače –přenosové a komunikační technologie –databázové technologie –umělá inteligence –expertní systémy –poznatky psychologie

7 hesova@pef.czu.cz7 Data vlastnosti objektů, popisují realitu, obraz skutečnosti(značka auta) jsou prezentací faktů, tzv. konceptů –koncept = všeobecně sdílená představa, spojená s objektem (auto) základní prvek informace (vhodně formalizované pro přenos, interpretaci nebo zpracování pomocí počítačů) mají identifikátor (označení) mají hodnotu

8 hesova@pef.czu.cz8 Data Indikační (kvalitativní) - nevstupují do matemat. operací tzv. klíče - kódují, třídí nebo seskupují data, souvisí s nimi číselníky = seznam možných výskytů s přiřazenými kódy ( např. Id. č. pracovníka, knihy, pozemku….., a jiného sled. objektu)

9 hesova@pef.czu.cz9 Data Hodnotová (kvantitativní) jsou předmětem matematických operací např. vyjadřují hodnotu cena materiálu spotřeba krmiva

10 hesova@pef.czu.cz10 Informace Informace je tvořena daty v určitém kontextu a reprezentaci informace je význam, který člověk přisuzuje datům informace redukuje entropii systému (entropie = neurčitost, množina jevů a pravděpodobnost jejich výskytu) skládá se z údajů

11 hesova@pef.czu.cz11 Informace Dělení: relevantní – potřebná (využitelná v rozhodovacím procesu) irelevantní – nežádoucí, netýká se problému

12 hesova@pef.czu.cz12 Informace má obsah (sémantická stránka) vyjádření (syntaktická stránka) význam (pragmatická stránka) je relativní z hlediska : příjemce, prostoru a času zpráva se může stát informací, má-li ji správná osoba na správném místě ve správný čas.

13 hesova@pef.czu.cz13 Znalost vyšší stupeň abstrakce zobecněné poznání (určité části) reality

14 hesova@pef.czu.cz14 Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi Vzdělání Informace Data Zkušenosti Rozhodování Akce Znalosti

15 hesova@pef.czu.cz15 Informační systém - 1 poskytuje informace o stavu a vývoji zdrojů (za určité období) zdroje: personální finanční hmotný a nehmotný majetek za určité období (v aktuálním čase)

16 hesova@pef.czu.cz16 Informační systém - 2 Informační systém je množina lidí, postupů a techniky, navržené, postavené, provozované a udržované pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, uchovávání, vyhledávání a zpřístupňování informací (viz J. Peterka, COMPUTERWORLD 41/94).

17 hesova@pef.czu.cz17 Informační systém -3 Činnosti probíhající v IS: sběr datdistribuce přenosprezentace ukládáníochrana dat výběr zpracování

18 hesova@pef.czu.cz18 Typy IS dle úrovně řízení operativní řízení (TPS Transaction Processing Systems) taktické řízení (MIS Management Information Systems)  strategické řízení (SIS Strategic Information Systems ) MIS Informační systémy pro podporu rozhodování TPS Informační systémy pro transakční zpracování SIS

19 hesova@pef.czu.cz19 Úroveň operativní provozní agendy vedení účtů v bankách rezervace letenek RIS GIS, CAD CAM (Computer Aided Manufacturing) CIS (Customer IS) styk se zákazníkem (odečty elektřiny) rozhodnutí –jsou strukturovaná, předvídatelná –týkají se úzkého časového rámce –jsou založená na rutinních procedurách

20 hesova@pef.czu.cz20 Úroveň taktického řízení systémy pro podporu řízení větší potřeba odvozených informací sumarizace, analýzy, trendy, výjimky, průměry, zákonitosti technologie OLAP ( On-Line Analytical Processing) n-dimenzionální datová matice Data Warehouse ( DWH) Data mining (vytěžování dat)

21 hesova@pef.czu.cz21 Úroveň strategického řízení IS na podporu rozhodování strategie podniku rozhodování se týká budoucnosti potřeba informací zvnějšku

22 hesova@pef.czu.cz22


Stáhnout ppt "Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu.pdf: odkaz – Informatika I – přednášky Přístup."

Podobné prezentace


Reklamy Google