Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu .pdf:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu .pdf:"— Transkript prezentace:

1 Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu .pdf:
ALT+126 Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu .pdf: odkaz – Informatika I – přednášky Přístup k cvičením pro praktické zkoušení odkaz - informatika I - cvičení

2 https://moodle.czu.cz/
KLÍČ K ZÁPISU VÁM PŘIDĚLÍ CVIČÍ NA 1. CVIČENÍ 17. témat, rozděleno podle přednášek Stejné heslo jako na předchozí adrese

3 Základní pojmy informatiky, definice
Informatika I 1/úvod Základní pojmy informatiky, definice Informatika Informační technologie Data Informace Znalosti Informační systém Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

4 Informatika -1 spojení francouzských slov information (informace) a automatique (ve smyslu automatické zpracování) Věda, která se zabývá: daty (technologiemi jejich přenosu a zpracování) distribucí a zprostředkováváním informací různým uživatelům přenosem informací věda o cílevědomém zpracování informací prostřednictvím automaticky pracujících strojů

5 Informatika - 2 - studiem informačních systémů (dále IS)
- návrhem IS = analýza problému = vlastní návrh = implementace - bezpečností IS - ochranou dat

6 Informační technologie (IT)
techniky, technologie a poznatky vědeckých disciplín, které se používají pro shromažďování, uchovávání, zpracování a distribuci informací počítače přenosové a komunikační technologie databázové technologie umělá inteligence expertní systémy poznatky psychologie

7 Data vlastnosti objektů, popisují realitu, obraz skutečnosti(značka auta) jsou prezentací faktů, tzv. konceptů koncept = všeobecně sdílená představa, spojená s objektem (auto) základní prvek informace (vhodně formalizované pro přenos, interpretaci nebo zpracování pomocí počítačů) mají identifikátor (označení) mají hodnotu

8 Data Indikační (kvalitativní) - nevstupují do matemat. operací
tzv. klíče - kódují, třídí nebo seskupují data, souvisí s nimi číselníky = seznam možných výskytů s přiřazenými kódy (např. Id. č. pracovníka, knihy, pozemku….., a jiného sled. objektu)

9 Data Hodnotová (kvantitativní) jsou předmětem matematických operací
např. vyjadřují hodnotu cena materiálu spotřeba krmiva

10 Informace Informace je tvořena daty v určitém kontextu a reprezentaci
informace je význam, který člověk přisuzuje datům informace redukuje entropii systému (entropie = neurčitost, množina jevů a pravděpodobnost jejich výskytu) skládá se z údajů

11 Informace Dělení: relevantní – potřebná (využitelná v rozhodovacím procesu) irelevantní – nežádoucí, netýká se problému

12 Informace má obsah (sémantická stránka)
vyjádření (syntaktická stránka) význam (pragmatická stránka) je relativní z hlediska : příjemce, prostoru a času zpráva se může stát informací, má-li ji správná osoba na správném místě ve správný čas.

13 Znalost vyšší stupeň abstrakce zobecněné poznání (určité části) reality

14 Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi
Informatika I 1/úvod Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi Vzdělání Zkušenosti Data Informace Znalosti Rozhodování Akce Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

15 Informační systém - 1 poskytuje informace o stavu a vývoji zdrojů (za určité období) zdroje: personální finanční hmotný a nehmotný majetek za určité období (v aktuálním čase)

16 Informační systém - 2 Informační systém je množina lidí, postupů a techniky, navržené, postavené, provozované a udržované pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, uchovávání, vyhledávání a zpřístupňování informací (viz J. Peterka, COMPUTERWORLD 41/94).

17 Informační systém -3 Činnosti probíhající v IS: sběr dat distribuce
přenos prezentace ukládání ochrana dat výběr zpracování

18 Typy IS dle úrovně řízení
operativní řízení (TPS Transaction Processing Systems) taktické řízení (MIS Management Information Systems) strategické řízení (SIS Strategic Information Systems) SIS MIS Informační systémy pro podporu rozhodování TPS Informační systémy pro transakční zpracování

19 Úroveň operativní provozní agendy rozhodnutí vedení účtů v bankách
rezervace letenek RIS GIS, CAD CAM (Computer Aided Manufacturing) CIS (Customer IS) styk se zákazníkem (odečty elektřiny) rozhodnutí jsou strukturovaná, předvídatelná týkají se úzkého časového rámce jsou založená na rutinních procedurách

20 Úroveň taktického řízení
systémy pro podporu řízení větší potřeba odvozených informací sumarizace, analýzy, trendy, výjimky, průměry, zákonitosti technologie OLAP (On-Line Analytical Processing) n-dimenzionální datová matice Data Warehouse (DWH) Data mining (vytěžování dat)

21 Úroveň strategického řízení
IS na podporu rozhodování strategie podniku rozhodování se týká budoucnosti potřeba informací zvnějšku

22


Stáhnout ppt "Důležité adresy: Přístup z Internetu k přednáškám ve formátu .pdf:"

Podobné prezentace


Reklamy Google