Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnešní téma UISK – VPIZ 13 1 ■Technologie věcného pořádání informací a znalostí v 21. století ■dokumenty → data ■data → znalosti ■vizualizace ■ontologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnešní téma UISK – VPIZ 13 1 ■Technologie věcného pořádání informací a znalostí v 21. století ■dokumenty → data ■data → znalosti ■vizualizace ■ontologické."— Transkript prezentace:

1 Dnešní téma UISK – VPIZ 13 1 ■Technologie věcného pořádání informací a znalostí v 21. století ■dokumenty → data ■data → znalosti ■vizualizace ■ontologické aplikace

2 Kontext ontologických aplikací UISK – VPIZ 13 2 ■Sémantický web ■Znalostní (informační) systémy

3 3UISK – VPIZ 13 Web dokumentů (1989)

4 4UISK – VPIZ 13 Web datWeb dat (2011)

5 Technologie Sémantického webu UISK – VPIZ 13 5

6 Znalostní (informační) systém 6

7 UISK – VPIZ 13 7

8 Znalostní (informační) systém UISK – VPIZ 13 8

9 Znalostní (informační) systém UISK – VPIZ 13 9

10 Znalostní (informační) systém UISK – VPIZ 13 10

11 Znalostní (informační) systém UISK – VPIZ 13 11

12 Znalostní (informační) systém UISK – VPIZ 13 12

13 Pojmové schéma UISK – VPIZ 13 13 Pojmy reprezentující realitu a vztahy mezi nimi

14 Pojmové schéma UISK – VPIZ 13 14 Rekapitulace

15 Znalostní (informační) systém 15

16 16 Reprezentace znalostí knowledge representation UISK – VPIZ 13 reprezentace Proces, který zajišťuje, aby informace byla dostupná tomu, kdo ji má používat. předmět zkoumání metody a techniky vyjádření znalostí a jejich vztahů především pro využití v bázích znalostí expertních systémů

17 17 Reprezentace znalostí a) procedurální vyjádření znalostí ve formě pravidel b) neprocedurální či deklarativní vyjádření znalostí ve formě poznatků (ontologie) nejčastěji používané typy jazyků: predikátová logika 1. řádu, produkční systémy, sémantické (asociativní) sítě a rámce UISK – VPIZ 13

18 Reprezentace znalostí UISK – VPIZ 13 18

19 Reprezentace znalostí podle přístupu k řešení neurčitosti 1) symbolická 19 ■explicitní vyjádření prostřednictvím jednoznačných symbolů (konceptualizace) sémantické sítě: vizualizace sémantických vztahů ve formě grafu specifické aplikace: rámce, mapy námětů (topic maps) nebo datové modely (ERA diagramy nebo UML diagramy tříd) (produkční) pravidla: reprezentace procedurálních znalostí typu předpoklad – závěr (if – then) UISK – VPIZ 13

20 Rámce UISK – VPIZ 13 20 ■kombinace deklarativní a procedurální reprezentace objektů prostřednictvím položek (slots), sloužících k popisu jejich vlastností a vzájemných vztahů ■předchůdce objektově orientovaného přístupu + hodnoty atributů + vztah k ostatním třídám

21 Reprezentace znalostí podle přístupu k řešení neurčitosti 2) komputační UISK – VPIZ 13 21 alternativní názvy: výpočetní, distribuovaná, statistická, pravděpodobnostní, konekcionistická, fuzzy reprezentace; soft computing, soft programming ■zpracování neurčité informace pomocí statistických a pravděpodobnostních metod ■funkcionální simulace lidských myšlenkových procesů v počítači specifické aplikace: neuronové sítě genetické algoritmy reprezentace neurčitých znalostí

22 Reprezentace znalostí podle techniky odvozování UISK – VPIZ 13 22 odvozování / inference: jakýkoli způsob, jak získat (odvodit) nové výrazy ze starých Používané techniky odvozování: indukce – dedukce ■dědičnost (generalizace, ISA, „inference by inheritance“ ) ■logická pravidla ( IF – THEN, rezoluční metoda odvozování – „inference by resolution“ ) ■sylogismus ■ekvivalence (např. synonyma, antonyma) ■koordinace (členství ve stejné kategorii) ■celek – část

23 Jazyky pro reprezentaci znalostí 1) RDF – resource description framework formát metadat 2) RDFS – RDF schema 3) OWL – Web ontology language obsah metadat 4)SKOS 5) Topic maps – mapy námětů (ISO 13250) 6) UML – unified modeling language (ISO 19501) UISK – VPIZ 13 23

24 Standardy UISK – VPIZ 13 24 ■syntaktické ■sémantické

25 Syntaktické standardy UISK – VPIZ 13 25 ISO 2709 :2008 (4. ed.) ČSN ISO 2709 (01 0157). Informace a dokumentace: Formát pro výměnu informací. 3. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1998. 10 s., příl. ISO 8879 :1986 ČSN EN 28879 (36 9825) Zpracování informací. Textové a kancelářské systémy. Standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML). Praha: Český normalizační institut, 1995. 204 s.

26 Syntaktické standardy UISK – VPIZ 13 26

27 UISK – VPIZ 1327 RDF trojice (triple) http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH7057 česká literatura Czech literature http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH7056

28 SKOS – simple knowledge organization system UISK – VPIZ 13 28 datový slovník pro sdílení a propojování systémů organizace znalostí na webu http://www.w3.org/2004/02/skos/

29 SKOS UISK – VPIZ 13 29

30 FRSAD – functional requirements for subjects authority data UISK – VPIZ 13 30

31 FRSAD UISK – VPIZ 13 31

32 UISK – VPIZ 1332 Znalosti ■Bohumil Hrabal vydal v roce 1964 ve vydavatelství Mladá Fronta knihu Pábitelé, která patří do žánrové kategorie "české povídky" a obsahuje povídku Jarmilka. ■V roce 2009 vydalo nakladatelství Albatros Povídky Malostranské Jana Nerudy. Kniha je v NK ČR zařazená do kategorie "české povídky" se signaturou 54 F 097848. ■"České povídky" a "české novely" jsou podkategorií kategorie "česká próza", která je podkategorií kategorie "česká literatura".

33 UISK – VPIZ 1333 Znalosti – formát ■Hrabal, Bohumil. Pábitelé: Povídky. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1964. 201, [3] s. Boje; Sv. 128. URL URL ■Neruda, Jan. Povídky malostranské. V této podobě 1. vyd. Praha: Albatros, 2009. 267 s. ISBN 978-80-00-02148-5 URL URL ■česká literatura česká próza české novely české povídky

34 UISK – VPIZ 1334 ERA model ■ entita jakýkoli objekt, prvek, který nás zajímá ■ atribut charakteristika (vlastnost) entity vymezuje hodnoty, kterých mohou nabývat její instance ■ vztah sémantické spojení mezi dvěma nebo více prvky modelu

35 Entitně-relační diagram (ERA, E–R, ER, ERD) – obsah ■ Entity – tabulky (názvy) ■ Atributy – položky (názvy, datové typy) ■ Identifikátory – primární klíče ■ Vztahy (relationships) (kardinalita, referenční integrita – cizí klíče) 35UISK – VPIZ 13

36 ERA diagram – vzhled a) 1:NN:1 1:N 1:1 36UISK – VPIZ 13

37 ERA diagram – vzhled b) 37UISK – VPIZ 13

38 38 Znalosti – model obsahu podle FRBR entity a atributy: DÍLO.název díla DÍLO.forma díla VYJÁDŘENÍ.forma vyjádření PROVEDENÍ.datum vydání PROVEDENÍ.nakladatel PROVEDENÍ.údaje o odpovědnosti JEDNOTKA.identifikátor jednotky OSOBA.jméno osoby KORPORACE.jméno korporace asociace: OSOBA,KORPORACE vytváří DÍLO OSOBA,KORPORACE realizuje VYJÁDŘENÍ OSOBA,KORPORACE vyrábí PROVEDENÍ OSOBA,KORPORACE vlastní JEDNOTKU DÍLO je realizováno pomocí VYJÁDŘENÍ VYJÁDŘENÍ je ztělesněno v PROVEDENÍ PROVEDENÍ je ilustrováno JEDNOTKOU

39 A znovu ty fasety  39 M ultidimensional M anagement and D evelopment of I nformation S ystems 1) fáze rozvoje IS podniku ■ globální podniková strategie (GST) ■ informační strategie (IST) ■ úvodní studie (US) ■ globální analýza a návrh (GAN) ■ detailní analýza a návrh (DAN) ■ implementace (IM) ■ zavádění systému (ZA) ■ provoz a údržba (PU) ■ vyřazení systému (VY) 2) obsahové dimenze ■funkce/procesy (PRO) ■data/informace (INF) ■organizační a legislativní aspekty (ORG) ■pracovní, sociální a etické aspekty – aspekty lidských zdrojů (PRA) ■software (SW) ■hardware (HW) ■uživatelské rozhraní (UR) ■bezpečnost (BE) ■ekonomické a finanční aspekty (EKO) UISK – VPIZ 13


Stáhnout ppt "Dnešní téma UISK – VPIZ 13 1 ■Technologie věcného pořádání informací a znalostí v 21. století ■dokumenty → data ■data → znalosti ■vizualizace ■ontologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google