Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROLE POČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROLE POČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 ROLE POČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

2 Počítač ve vzdělávání Ve výuce se počítačů využívá především ve dvou základních oblastech, které se do určité míry prolínají a nejdou od sebe úplně oddělit. –Výuka o počítači – obsahuje poznatky o technickém vybavení (hardware), o programovém vybavení (software) a s tím související obsluhou, případně i údržbou hardware a tvorbou software. –Výuka s počítači (počítačová výuka) – zahrnuje všechny způsoby využití počítače pro účely výuky jako pomůcky pro učitele a žáka. počítačově podporovaná počítačově řízená

3 Funkce počítače ve výuce Počítač jako učební pomůcka Počítač jako didaktický prostředek Počítač jako pracovní nástroj učitele Počítač jako vnější aktivní paměť učitele

4 Možnosti využití počítače ve výuce multimediální programy, simulační programy, modelování, testovací programy, výukové programy, informační zdroje, videokonference, distanční formy výuky, virtuální realita.

5 Klady a zápory výuky s počítači Zápory: - nepřiměřená tělesná zátěž žáka, - vznik komunikačních bariér mezi žáky, - možný vznik závislosti na PC, - ztráta motivace ke čtení knih. Klady: - rozvoj kreativity žáků, - učení s počítači je zábavnější, - zvýšení motivace k učení, - lepší zapamatování učiva (zapojení sluchu i zraku), - individuální volba času samoučení žáka, - interaktivnost výuky, - přizpůsobení výuky individuu žáka, - odpadá celá řada jiných did. pomůcek.

6 Demonstrace možností využití ICT ve výuce PC + dataprojektor Elektronická interaktivní tabule (SMART Board ) Elektronické učebnice Digitální knihovny Digitální kamera, fotoaparát

7 PC + dataprojektor Prezentace látky nejčastěji probíhá pomocí jednoho, přenosného počítače (notebooku), dataprojektoru a promítacího plátna. Výuka pomocí PC a dat. se v budoucnu stane standardem. Učitel musí ovládat ICT, zejména ve spojení s aplikací PowerPoint. Výhody a nevýhody.

8 PC + dataprojektor

9 Elektronická interaktivní tabule (SMART Board ) V ČR se nejvíce rozšířil SMART Board a to díky podpoře několika projektů pro školy. Nutná kombinace s PC a dat. Vhodná pro 2. i 1. stupeň ZŠ. Příprava učitele na výuku je náročná a určitě je vhodné podpořit spolupráci i mezi školami, vytváření vhodných pomůcek a jejich výměnu v síti učitelů. Více na http://www.veskole.czhttp://www.veskole.cz

10 Elektronická interaktivní tabule (SMART Board )

11 Elektronické učebnice Spojení s tzv. laptopovými třídami – virtuální třída s připojením k internetu přes Wi-Fi + využití notebooků. Virtuální třídy = ústup klasické tištěné lit., nastupuje důležitost multimediálních a digitalizovaných zdrojů = el. učebnice. Výhoda - možnost rozšiřování a modifikace, multimediálnost a rychlá adaptace dle potřeb studentů. Nemá nahradit tištěnou učebnici, má být vhodným doplňkem.

12 Digitální knihovny Souvisí s elektronickou učebnicí. Úložiště digitálních zdrojů dat, elektronických učebnic, elektronických encyklopedií aj. Otevřené informační zdroje na internetu jsou velkou příležitostí pro zkvalitnění výuky na jedné straně a problémem v relevantnosti dat a ochraně autorských práv na straně druhé.

13 Digitální kamera, fotoaparát Jedná se o technický prostředek, který nám pomůže při vytváření různých studentských prací (též portfolia studentů), ale může také najít výborné uplatnění jako didaktický prostředek při výuce komunikace. Je potřebné další technické zázemí, ale především vyškolený a motivovaný učitel. Práce s kamerou, PC a televizí studenty motivuje a jedná se o náročnou, ale velmi zajímavou výuku, kdy se opět technologie stává prostředkem pro dosažení edukačních cílů.

14 Digitální kamera, fotoaparát

15 Požadavky na kompetence současného učitele Komunikační kompetence Motivační kompetence Prezentační kompetence Diagnostické kompetence Organizační kompetence

16 Školení SIPVZ V rámci programu Státní informační politika ve vzdělávání schváleného vládou ČR je možné se zúčastnit různě zaměřených modulů školení na využívání ICT ve vzdělávání. Moduly SIPVZ –ICT vzdělávání úrovně ZICT vzdělávání úrovně Z –ICT vzdělávání úrovně P - http://skolenip.ic.cz/ICT vzdělávání úrovně P –Volitelné moduly PVolitelné moduly P

17 ICT v jednotlivých předmětech na ZŠ http://cz-language.upol.cz/http://cz-language.upol.cz/ - český jazyk http://pmat.gym-ul.net/http://pmat.gym-ul.net/ - matematika http://www.pf.jcu.cz/p-mat/ http://www.zshk.cz/mefisto/p-mat.html http://gyml.cz/bio-phprs/view.php?cisloclanku=2006070001http://gyml.cz/bio-phprs/view.php?cisloclanku=2006070001 – přírodopis http://www.osu.cz/katedry/kbe/kbeict/?p=65 http://www.11zsmost.cz/ictzemepis.htmlhttp://www.11zsmost.cz/ictzemepis.html - zeměpis http://geografie.pataki.cz/modul/ http://pdf.uhk.cz/kch/sdruz.htmlhttp://pdf.uhk.cz/kch/sdruz.html - chemie http://ict.uhs.ujep.cz/http://ict.uhs.ujep.cz/ - dějepis

18 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "ROLE POČÍTAČE VE VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google