Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní konference kvality ve veřejné správě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní konference kvality ve veřejné správě"— Transkript prezentace:

1 Národní konference kvality ve veřejné správě

2 Národní konference kvality ve veřejné správě
KOMPETENCE K ŘÍZENÍ Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové Simeona Zikmundová

3 Obsah Několik vstupních poznámek Kompetence (nejen) personalisty
Kompetence pro HR řízení Dnešní ochutnávka Literatura, závěr, kontakt

4 Kompetence Souhrn pravomocí a odpovědností svěřených pracovnímu místu
Schopnost – způsobilost vykonávat určitou funkci a dosahovat při tom určitou úroveň výkonnosti Znalosti, dovednosti a vlastnosti vyjadřované chováním a postoji se nazývají kompetence

5 Kompetence Trs znalostí, dovedností a vlastností podporující dosažení konkrétního cíle Pozorovatelné způsoby chování, pomocí kterých dosahujeme výsledků Schopnost přenášet dovednosti a znalosti do nových situací Prokázané způsobilosti vykonat danou práci

6 Peter Drucker „Úspěšné organizace vytvářejí takové podmínky, které umožní jejich zaměstnancům odvádět svou nejlepší práci.“ „Všechno je o lidech.“ „Největší výzvou dneška je posunout komunikaci za hranice informací.“

7 „Všechno je o lidech.“ Veřejná správa jako služba veřejnosti (Ústava ČR, správní řád), specifický charakter prostředí, činnosti, které službu zajišťují, provádějí LIDÉ, úřad nedosáhne ničeho, na co nemá LIDI, LIDÉ už neudělají nic, pokud to dělat nechtějí, lidé dělají nejlépe to, co dovedou, co umí.

8 Kompetence k řízení Znalost prostředí (sociální , právní, kulturní…)
Znalost výkonu, definovat celý požadovaný výkon Znalost nástrojů pro dosažení výkonu – ŘLZ Dovednost komunikace, řešení situací, rozhodování, vedení lidí, strategického myšlení …. Postoje – odpovědnost, trpělivost, charisma

9 Řízení lidských zdrojů
Řízení pracovní výkonnosti a pracovního výkonu (povinnost stanoví Zákoník práce) Pracovní výkon = pracovní činnosti a pracovní chování ŘLZ - logická skladba činností, které pracovní výkon ovlivňují Různé pohledy teorie a praxe – společná dohoda organizace na názvu i obsahu

10 ŘLZ a zásada 3E Odpovědnost - povinnosti ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (vedoucí orgánu veřejné správy, řídící kontrola …) Zásada 3E i v řízení lidských zdrojů = veřejné prostředky jsou vynakládány hospodárně efektivně účelně

11 Kontext ŘLZ ŘLZ je plnohodnotný strategický partner. Jeho obsah je v souladu s vizí a strategií úřadu Nástroje ŘLZ – plánování, získávání, přijímání a orientace, řízení pracovního výkonu a hodnocení, odměňování, rozmisťování, propouštění, vzdělávání a rozvoj Cyklus ŘLZ – středem je pracovní výkon (strategie, struktura, organizační kultura) Personální činnosti – vzájemný vztah

12 ŘLZ

13 ŘLZ – úloha personalisty
Metodické a odborné centrum Stanoví a realizuje personální strategie Je partnerem vedoucím úředníkům Obsah činností Zná svou odbornost Zná skutečný výkon úřadu Zajišťuje personální činnosti Definuje ve spolupráci s vedoucími úředníky pracovní výkon pro dosažení strategie ÚSC Nabízí a prodává svou práci (PR a MGT HR)

14 Strategie personální práce
Základní dokument, který navazuje na strategii úřadu a aplikuje společné hodnoty, cíle a aktivity v oblasti ŘLZ Naplňuje zásadu 3E v personální práci Staví oddělení ŘLZ jako metodického a odborného garanta personálních činností a zároveň jako partnera vedoucím úředníkům Uskutečňuje základní poslání oddělení ŘLZ: 3S HR marketing

15 Kompetence personalisty
Portál MPSV – národní soustava povolání Personalista Personalista specialista

16 Vlivy působící na výkon
SCHOPNOST VÝKONU PRACOVNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY VÝKON MOTIVACE ABY VĚDĚL JAK ZNAL A UMĚL ABY CHTĚL ABY MOHL

17 Pracovní výkon - popis Pracovní výkonnost a výsledky práce
Pracovní a rozvojové cíle Kompetence Odbornost Standardy pracovního chování podle Etického kodexu

18 Prostředí Kompetenční model Veřejné prostředky IT podpora personálních činností Slaďování osobního a pracovního života

19 Literatura Tým TC BS, Vedení lidí a strategie v nejistých dobách, Management Press 2012 Horst Belz, Marco Siegrist, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Portál 2011 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, Praha 2003 Lidí jsou to nejcennější, co máte, APERIO 2012 Jaroslava E. Evangelu, Diagnostické metody v personalistice, Grada 2009 Vzdělávání personálních manažerů ve veřejné správě (cíle, obsah, úkoly) NVF - Phare, 2000 HRM, časopis Ekonomie

20 Máme všechny kompetence pro řízení
Máme všechny kompetence pro řízení? Máme definované kompetence pro výkon? Jak tyto kompetence řídíme? Kolik nás to stojí?


Stáhnout ppt "Národní konference kvality ve veřejné správě"

Podobné prezentace


Reklamy Google