Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Kmitavý pohyb je průmět rovnoměrného pohybu po kružnici.  Kmitavý pohyb je harmonický tehdy, pokud je okamžitá výchylka dána vztahem:  Okamžitá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Kmitavý pohyb je průmět rovnoměrného pohybu po kružnici.  Kmitavý pohyb je harmonický tehdy, pokud je okamžitá výchylka dána vztahem:  Okamžitá."— Transkript prezentace:

1

2

3  Kmitavý pohyb je průmět rovnoměrného pohybu po kružnici.  Kmitavý pohyb je harmonický tehdy, pokud je okamžitá výchylka dána vztahem:  Okamžitá výchylka harmonického pohybu je periodickou funkcí času.  Mění se periodicky podle funkce sinus. A´ B´ M´ 0´ S r y ω.t C 0 B M A ymym y A, B, A´, B´- krajní body M, M´- bod okamžité výchylky r – poloměr kružnice

4  Úhel ω.t je fáze harmonického pohybu.  ω je úhlová frekvence, která je dána vztahem:  kde T je perioda.  Jednotkou úhlové frekvence je rad.s -1.

5  Rychlost kmitajícího bodu je:  Rychlost harmonického pohybu je rovněž periodickou funkcí času.  Mění se podle funkce kosinus.  Maximální rychlost bodu je dosažená v rovnovážné poloze.  Nejmenší rychlost je dosažená v obou krajních polohách. M´ 0´ S r ω.t C 0 M v0v0 v

6  Zrychlení harmonického pohybu je také periodickou funkcí času a je dáno vztahem:  Zrychlení harmonického pohybu se mění s funkcí kosinus.  Zrychlení je přímo úměrné okamžité výchylce.  Směr zrychlení je opačný vzhledem k okamžité výchylce.  V maximální výchylce se kmitající bod zpomaluje, zatímco s klesající výchylkou se zrychluje. M´ 0´ S r ω.t 0 M a

7  V čase t = 0 s je fáze harmonického pohybu ω.t = 0 a okamžitá výchylka y je taktéž nula.  Pokud je kmitající těleso v jiné poloze než v rovnovážné poloze (y=0) v čase t = 0, pak je okamžitá výchylka dána vztahem:  kde výraz (ω.t +φ) je fáze harmonického pohybu; φ je počáteční fáze harmonického pohybu.

8  Počáteční fáze je studována zejména při sledování dvou harmonických pohybů, kdy je určován fázový rozdíl.  Fázový rozdíl je dán rozdílem počátečních fázích dvou pohybů:  Pokud je fázový rozdíl roven nule nebo sudému násobku π, pak mají oba harmonické pohyby stejnou fázi.  Pokud je fázový rozdíl roven lichému násobku π, jedná se o opačnou fázi.

9  Rychlost je tedy dána vztahem:  Zrychlení je dáno vztahem:


Stáhnout ppt " Kmitavý pohyb je průmět rovnoměrného pohybu po kružnici.  Kmitavý pohyb je harmonický tehdy, pokud je okamžitá výchylka dána vztahem:  Okamžitá."

Podobné prezentace


Reklamy Google