Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Endometrióza as.MUDr.Jiří Pavlásek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Endometrióza as.MUDr.Jiří Pavlásek"— Transkript prezentace:

1 Endometrióza as.MUDr.Jiří Pavlásek
Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV Přednosta: doc.MUDr.E.Kučera,CSc.

2 Endometrióza -definice: ektopický výskyt endometria (Přítomnost funkčních endometrálních žláz a stromatu mimo děložní dutinu) -histologie: Endometriální žlázky a stroma +/- zánětlivá reakce -Skutečná incidence neznámá: ? 1-5% -5-15% žen v reprodukčním věku ( nejmladší 11 let, nejstarší 78 let ) -15-25% žen léčených pro sterilitu -Nejčastější výskyt mezi rokem ( častěji bělošky ) -Byla zjištěna ve všech tkáních a orgánech ženského těla ( vyjma sleziny ) – systémové onemocnění

3 Etiologie: -není jednoznačně objasněna,žádná teorie není vyvrácená, nevylučuje se jejich kombinace (vs multifaktoriální původ) -jde tedy asi o systémové onemocnění s imunitně podmíněnou patogenezí

4 Nejčastější teorie: -implantační teorie (Samson,1921) -reflux menstruační krve cestou vejcovodů a implantace endometrálních buněk -imunologická teorie (Drnowski,1987) -porucha buněčné imunity umožní implantaci endometrálních buněk -teorie luteinizovaného neprasklého folikulu (LUF sy.) -následkem je nízká hladina E a P v perit.dutině jež usnadní implantaci endometrálních buněk -metaplastická teorie (Meyer,1919) -metaplazie nelomového epitelu na endometrální žlázky a stroma(spíše jde o následek iritace) -indukční teorie (Merrill,1966) -vliv chemických látek tvořených endometriem na vznik endometriozy z nediferencovaného mezenchymu -transportní teorie (Halban) -přenos endometrálních buněk krví a lymfou -teorie embryonálních zbytků (zbytky Mullerových vývodů-endometrioza rektovaginálního septa)

5 Symptomatologie Chronický syndrom pánevní bolesti, dysmenorrhoea
Abnormální děložní krvácení Infertilita Dyspareunie Adnextumor (Endometriom) Tenesmy, Hematurie, Pneumotorax, Hemoptýza

6 Výskyt

7 Diagnostika: -anamneza (cykličnost symptomů)
-gynekologické vyšetření (fixace dělohy, adnextumory, bolesti zadních vazů -vyšetření p.r.) -ultrazvuk -elevace CA 125 -hysteroskopie (prokáže vnitřní endometriozu) -laparoskopie (nezbytná pro potvrzení diagnozy a odběr histologie-nutné)-zlatý standart Dif.dg.: zánět, nádory malé pánve

8 Klasifikace: A -podle lokalizace 1)endometriosis genitalis
-interna (děloha-adenomyosis-zvětšená děloha s dysmenoreou a menorrhagií vejcovod-salpingitis isthmica nodosa) -externa (ovarium, tuba, peritoneum pánve, sacrouterinní vazy, rektovaginální septum) 2)endometriosis extragenitalis (střevo, močový měchýř, jizvy po laparotomií či epiziotomii,vzácně plíce, mozek apod.) Jiné dělení podle lokalizace -endometrioza peritoneální ovariální rektovaginální septum B -podle stupně závažnosti Klasifikace podle American Fertility Society-podle stupně postižení,lokalizace,adhezí a aktivity se rozděluje do IV stadií

9 Klasifikace - stádia Několik klasifikací
Revidovaná klasifikace ASM – nejčastěji používaná Rozsah od stádia I (Minimální) do stádia IV (Těžká) Stádia zohledňují rozsah, hloubku změn a přítomnost adhezí

10 Formy endometriózy Endometrióza červená černá (“střelný prach”)
bílá (“atypická”) Endometrióza souvisí s „peritoneálními defekty“ – syndrom Allen-Masters !

11 Léčba Zásady: – léčba bolesti – ochrana / obnovení plodnosti
Poučení pacientky: – onemocnění může být chronické a nevyléčitelné – optimální příčinná léčba neexistuje

12 Léčba bolesti Nesteroidní antiflogistika Hormonální antikoncepce
Progestiny Danazol GnRH-analoga

13 Hormonální antikoncepce – kontinuální podávání
“Pseudogravidita” (Kistner) ? Minimalizuje retrográdní menstruaci Nižší počet vyléčených infertilit než další postupy Volba kontraceptiva s nízkým estrogenním efektem

14 Progestiny Mohou být efektivní jako GnRH-a v léčbě bolesti
Medroxyprogesteronacetát mg/den, Depo-Provera 150 mg 1x za 2 týdny Dlouhodobé podávání Relativně levná metoda Vedlejší efekty: změny nálady, zvýšení váhy, amenorrhea

15 Danazol Slabý androgenní efekt Suprese LH / FSH
Působí atrofii a regresi endometria Drahý Vedlejší efekty: vahový přírůstek, maskulinizace, změny hlasu

16 GnRH-analoga Počáteční stimulace FSH / LH
Snížení citlivosti GnRH receptorů–”Pseudomenopausa” Dlouhodobý účinek je individuální Drahý Doba použití omezená pro estrogen deficitní syndrom

17 Chirurgická léčba (Laparoscopie / Laparotomie)
Excise ano / Fulgurace ne! Resekce endometriomů Lyse adhesí, reconstrukce Douglasova prostoru Uterosakrální ablace - LUNA Presakrální neurectomie Appendectomie Závěs dělohy (??? efektivita) Hysterectomie +/- BSO

18 Otázky ? Odstranit vnitřní rodidla ?
? Podávat gestageny při HRT po operaci ? ? Adjuvantní léčba ? ? Chirurgická, medikamentózní léčba, či kombinace obou ?

19 Závěry Endometrióza je častá chronická choroba
Typické příznaky zahrnují bolest, neplodnost, nepravidelné krvácení z rodidel Optimální léčba je neznámá Chirurgická léčba se zachováním fertility je efektivnější Je třeba hledat lepší medikamentózní postupy

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Endometrióza as.MUDr.Jiří Pavlásek"

Podobné prezentace


Reklamy Google