Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokální distribuční soustavy ( LDS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokální distribuční soustavy ( LDS)"— Transkript prezentace:

1 Lokální distribuční soustavy ( LDS)
Pracovní setkání s PLDS organizované OTE – Ing. Roman Buš, CHEMOPETROL, a.s. Ing. Roman Buš, Tel

2 Rozsah příspěvku A – obecná problematika dotýkající se LDS
B – LDS CHEMOPETROLu a.s. C – Řešení problematiky předávání údajů OTE v Chemopetrolu

3 Hlavní legislativní dokumenty
Zákon 458/2000 (energetický zákon) Zákon 406/2000 ( zákon hospodaření energií) Vyhláška 306/2001 ( o kvalitě dodávek elektřiny) Vyhláška 373/2001 se změnami dle vyhlášky 12/2003 a vyhlášky 459/2003 ( organizování trhu elektřinou) xxxxxxxxxxx Vyhláška 297/2001 ( připojení a dodávky elektřiny CHZ)

4 Další legislativní dokumenty
Vyhláška 220/2001 ( dispečerský řád) Vyhláška 219/2001 ( postup při stavech nouze) Vyhláška 218/2001 ( podrobnosti měření a předávání údajů) Vyhláška 153/2001 ( vyhodnocení ztrát distribucí a vnitřním rozvodem) Vyhláška 18/2001 ( o podmínkách připojení a dopravy v ES)

5 Navazující dokumenty Pravidla provozování LDS ( PPLDS)
( obecná pravidla na + vlastní doplnění každoročně aktualizovaná schválené ERÚ) Pravidla musí obsahovat m.j. i „Havarijní plán“ ( Bývá rozpor ve vnitřní legislativě společností provozujících LDS a požadavky ERÚ na strukturu HP) Manuál PLS ( materiál zpracovaný některými PLDS a SVSE)

6 Důležité státní orgány a organizace zabývající se problematikou LDS
ERÚ ( Energetický regulační úřad) např.: předávání výkaznictví, statistika přerušení dodávek, atd. OTE ( Operátor trhu elektřinou) např.: předávání údajů o OZ, výrobě elektřiny, obchodní údaje, atd. SEI ( Státní energetická inspekce) např.: roční výkaz ztrát, energetické audity, atd. Výbor účastníků trhu ( VÚT) složení: ERÚ ( předseda ), OTE, PDS ( PRE), PPS, ČEZ, PLDS (ME), OZ (Czech.Karbon), Obchod (Morava-Chem), nezávislí výrobci (?),

7 LDS Pojem není zakotven v zákoně 458/2000 Sb., ani v připravované novelizaci ( tzn. platí vše bez rozdílu jako u DS - REASů) LDS jsou velmi rozdílné (vznikly většinou v areálech podniků), ty větší se liší např.: - velikostí ( rozlohy, počtem konečných zákazníků, množstvím distribuované elektřiny, množstvím provozovaného zařízení, atd.) - zázemím (někde jsou součástí vyčleněných dceřiných či samostatných společností – Energetiky / součást podniků s jiným předmětem podnikání / někde součást útvarů služeb apod.)

8 LDS (pokračování rozdílností)
- charakterem a způsobem provozu .. LDS s vlastní výrobou elektřiny, .. s výrobou elektřiny jiných subjektů vyvedenou do LDS, .. s deficitem či přebytkem elektřiny v LDS .. se specifickými požadavky na zajištění spolehlivosti distribuce elektřiny(chemie–LOAD SHEDDING,apod.) - rozdílné hranice LDS .. Hranice LDS x hranice vnitřních rozvodů

9 CHEMOPETROL, a.s. co vlastní / co provozuje
Licenci na distribuci elektřiny v příslušných katastrálních územích ( v nich provozuje Lokální distribuční soustavu) dle vyhl.297/2001 – m.j.dodávky elektřiny CHZ – do , dle vyhl. 373/2001 –m.j. distribuce elektřiny OZ Licenci na výrobu elektřiny - provozované výrobny elektřiny zapojené do vlastní LDS – umožňuje prodej elektřiny OZ dle Vyhl.373/2001, §9 odst.1c ( bez licence na obchod). Licenci na výrobu tepla a distribuci tepla Licenci na distribuci plynu

10 LDS CHEMOPETROLu Zajišťuje distribuci elektřiny 195 MW v příslušných katastrálních územích dle licence Spotřeba na vn ( 6kV, 10 kV) = 184 MW na nn (0,7kV, 0,5kV, 0,4 kV) = 11 MW Délky kabelových vedení LDS pro distribuci - 110 kV = km ,69 kV = km kV = km ,5 kV = 231 km 6 kV = 284 km ,4 kV = 104 km Transformace vvn/vn – 16 x ( 55MVA, 35MVA,25MVA) Transformace vn/ nn kolem stovky v LDS, další stovka podružné ES

11 Spotřeby z LDS Spotřeba OZ – vn = 25 MW
cca odběratelů ( dva odběry kabelem 6kV do vzdálenosti 7,1 km) Spotřeba CHZ – nn = MW cca 160 odběratelů . Spotřeba Chemopetrolu vn = ,5 MW ( největší motor 12 MW) . Vlastní spotřeba tepláren = ,5 MW . Spotřeba Chemopetrolu nn = MW

12 Výrobny elektřiny Chemopetrolu připojené do LDS
Roční plán výroby MWh elektřiny ( 30,5 TJ tepla) Teplárna T700 - elektřina průměrná roční výroba MWh/h maximální výroba MWh/h Teplárna T200 - elektřina průměrná roční výroba 66 MWh/h maximální výroba MWh/h ( dříve cca 170 MW s 12 kotli, nyní provoz 2 kotlů)

13 Příprava v LDS Chemopetrolu rozhodnutí o kompletní rekonstrukci LDS
- 25 trafostanic pro distribuci 0,5/0,4 kV (z toho 15 rekonstruováno náklady 250 mil.Kč) - rozvodna R700 rekonstrukce za 450 mil.Kč - rozvodna RPCH rekonstrukce za 180mil.Kč - rozvodna AP ( nová a rek.) 1994,2002 za mil.Kč - rozvodna – 1999, za 250 mil.Kč - propojení nadřazených oblastí SČE přes R110 (první propoj v ČR) xxxxxxxxxxxxx Chybí rozvodna R200 – předpoklad 300 – 350 mil. Kč Chybí instalace Load Sheddingu – 45 mil.Kč Chybí rekonstrukce desítek podružných rozvoden vn – uživatelů LDS

14 Vybavení v LDS po rekonstrukci
Na vývodech – většinou elektroměry L&G ( schopné exportovat data pro další zpracování) Propojení všech rozvoden optikou, další nezávislá optika je připravena pro Load Shedding Instalace RTU pro shromáždění dat k přenosu optikou, instalace INO Pořízení řídících, monitorovacích a bilančních systémů HW + SW ( MicroSCADA, ENERGIS, ASRU, NETAN) xxxxxxxxxxx Tím vytvořen dobrý základ pro plnění povinností LDS

15 Řešení v CHEMOPETROLu z pohledu plnění povinností PLDS k OTE
říjen 2002 – požadavek na firmu Instar, zabývat se řešením přenosu dat z Energisu na OTE ( tehdy odmítnuto) – požadavek prvního OZ na změnu dodavatele elektřiny (jeho záměr od ) Provedena prověrka: - stavu měření OZ - jak poskytovat údaje OTE - jak smlouvu s OTE o předávání údajů

16 Postup realizace Měření – elektroměry L&G vyhovovaly požadavkům
Předávání údajů – firma Instar zahájila práce na potřebné aplikaci, dokončeno a odzkoušeno koncem února 2003 Stanovení zodpovědných pracovníků (za smluvní záležitosti, posílání dat, komunikace s OTE, přístup do systému, řešení reklamací, atd.) Smlouva s OTE – nadstandardní přístup zástupců OTE ( podepsána ) , Smlouva s firmou LOGICA – dodávka SW a HW,

17 Postup realizace pokračování
Požadavek na IT útvar Chemopetrolu - PC ( dvě) s Win 2000, XP - instalace Outlooku Express ( v mnoha společnostech problém s Lotus Notes) - přístup na internet, - záložní přístup na internet - instalace SW pro čtečku, SW Energisu

18 Zprovoznění cesty na OTE
1 pracoviště ( samostatné PC ) - zprovozněno k , - data na OTE předávána od . 2 pracoviště ( v síti běžně používané PC) - zprovozněno v říjnu 2003 ( problémy s Outlookem, certifikátem,)

19 Povinnosti k OTE Výrobce elektřiny – předávat data na OTE o vyrobené elektřině – hodinové údaje (MWh), ( do 11,00 hod. následující pracovní den) Distributor elektřiny – předávat data spotřeby OZ, kteří změnily dodavatele ( dodavatelem elektřiny již není LDS, kam jsou připojeny a kde mají OPM), předávány jsou hodinové údaje (MWh), ( do 11,00 hod. následující pracovní den)

20 Současné možnosti s vlastním řešením
Elektroměry – řada výrobců s příslušnými parametry Systém – pro zpracování měření a konverze na protokol XML, IDE – Energis (výhodný systém i s bilancemi, jednoduchý monitoring, atd.) - Landis + Gyr ( pořízení několik desítek a stovek tisíc dle rozsahu) Karta s certifikáty , čtečka – LOGICA ( se čtečkou, SW a instalací cca ,- Kč) ……………………………. + Outlook, přístup na internet, smlouva o připojení OZ, registrace OPM

21 Současné možnosti s přenesením na jiný subjekt
Zůstávají – elektroměry v režii PLDS Vše spojené s předáváním údajů lze řešit dohodou a smluvně s provozovatelem DS,

22 Použité přenosy dat z elektroměru na OTE
INO - karty vstupů, mikropočítač HLI - PC zpracování dat Elektroměr SERVER IŘS Energis INO - karty vstupů, mikropočítač Elektroměr HLI - PC zpracování dat Převodníky Podniková síť OTE Optokabel INO - karty vstupů, mikropočítač Elektroměr HLI - PC zpracování dat Radiové pojítko Převodníky


Stáhnout ppt "Lokální distribuční soustavy ( LDS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google