Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace s ASP.NET 2.0 (Master pages, Webparts) Recycle Bin Integrace s WWF Podpora RSS Feedu Item-level security Content types Synchronní události.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace s ASP.NET 2.0 (Master pages, Webparts) Recycle Bin Integrace s WWF Podpora RSS Feedu Item-level security Content types Synchronní události."— Transkript prezentace:

1

2

3 Integrace s ASP.NET 2.0 (Master pages, Webparts) Recycle Bin Integrace s WWF Podpora RSS Feedu Item-level security Content types Synchronní události Features framework

4

5 WSS v2 ISAPI filtr pro IIS Požadavek vykonán před inicializací ASP.NET 1.1 kontextu WSS v3 ASP.NET 2.0 HttpHandler Inicializace WSS začíná až po kompletním ověření v ASP.NET 2.0

6 Data i konfigurace uložena v SQL Serveru Základ pro Webové farmy Konfigurace uložena v konfigurační databázi Obsah a vlastní úpravy uloženy v databázi obsahu

7 Farma Nejvyšší úroveň pro nasazení WSS Instalace jednoho a více Web serverů a back-end serverů Každá farma má pouze jednu konfigurační DB WebAplikace (Virtual Server) IIS Web site rozšířený o WSS SPVirtualServer Site Collection (Site) Kontejner pro další dílčí WSS Site Obsahuje top-level site Sdílí nastavení Uloženo v jedné kontextové DB SPSite Site (Web) Kolekce stránek a dalších dílčích kolekcí Používá stejnou kontextovou DB jako rodič SPWeb

8 Každá Web Aplikace může hostovat jednu a více site collections Každá site collection má právě jednu top-level site Site collection může mít „potomky“

9 Úpravy na úrovni celé site Není k dispozici pro čtenáře

10 Nastavení celého site Top-level site obsahuje též site collection

11 Pro navigaci se využívají ASP.NET navigační prvky Navigace v rámci site Navigace v site collections

12 Seznamy (lists) Obsah uložen po položkách Obsahuje formulář pro vkládání, různé pohledy na položky, …. Jsou připraveny základní seznamy (kontakty,...) Lze vytvořit vlastní šablonu pro seznamy Knihovna souborů (document libraries) Určeno pro sdílení souborů Podporuje operace check-in/check-out, verzování dokumentů,… Web part Základní stavební prvky WSS Vše je webpart – seznamy, knihovny souborů, … Základní množina je součástí WSS Lze naprogramovat vlastní pomocí ASP.NET 2.0

13 Stránky v rámci site Na disku uložena výchozí nezměněná verze v.aspx souboru Upravená verze je uložena v kontextové databázi Aplikační stránky settings.aspx, …. Uloženo na disku v adresáři _layouts Stejné na úrovni celé farmy Nelze měnit

14

15

16 Základní stavební kameny pro tvorbu portálu Obsahují možnosti pro personalizaci Lze naprogramovat vlastní

17

18 Virtuální adresář pro všechny WSS Web aplikace C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS Poskytuje standardní relativní URL pro všechny sites /_layouts/SiteSettings.aspx Lze použít i pro vlastní aplikační stránky /_layouts/images Uloženy standardní WSS obrázky Lze použít pro vlastní obrázky

19 ~/TEMPLATES/THEMES/ABCABC.inf Titulek pro téma Theme.css Přidat záznam do ~/TEMPLATES/LAYOUT/xxxx/SPTHEM ES.xml

20

21 Master Pages jsou součástí ASP.NET 2.0 Nabízí efektivní řešení pro vytváření vzorů stránek Master page definuje místa pro vkládaní obsahu Content page umísťuje obsah do vyhrazených míst v master page WSS využívá princip master pages pro změnu stránek Master stránky lze editovat např. pomocí nástroje SharePoint Site Designer Každá site stránka obsahuje odkaz na master stránku Každý WSS site obsahuje Master Page Gallery včetně default.master Uložena v ~/TEMPLATES/GLOBAL

22 Obsahuje 31 content placeholders Při vytváření vlastní master stránky nutno použít všechny tyto placeholders Změněné master pages jsou uloženy v content db Na disku zůstává výchozí nezměněná podoba Editace fyzických souborů na serveru nelze dělat pomocí SPD Ten je určen pro běh v kontextu WSS

23

24 Skrytí obrázku: #GlobalTitleAreaImage {display:none}

25

26 ~/vti_bin/xxx.asmxLists.asmxAlerts.asmxForms.asmxMeetings.asmxSites.asmxWebs.asmx…..

27 ~/12/ISAPI Fyzicky uložené webové služby ~/12/AMISAPI Webové služby pro správu (admin.asmx) *wsdl.aspx Wsdl soubory pro dané služby /alerts.asmx?WSDL*disco.aspx Disco soubory pro dané služby

28

29

30 Windows SharePoint Services 2.0 (WSS V2) Vlastní Web Part infrastruktura ASP.NET 2.0 Nová zabudovaná infrastruktura pro Web Parts Nepodporuje WSS v2 Web Parts Windows SharePoint Services 2007 (WSS V3) Podpora WSS v2 Web Parts Podpora ASP.NET 2.0 Web Parts (preferováno)

31 ASP.NET Web Part stránka obsahuje: Jednu instanci WebPartManager Minimálně jednu WebPart zónu Volitelně Editor zónu a/nebo zónu pro Katalog WebPartManager WebPartZone (Left)WebPartZone (Right)Editor Zone Catalog Zone Web Part 1 Web Part 2 Web Part 3 Web Part 4 Web Part 5 Editor Part 1 Editor Part 2 Catalog Part 1 Catalog Part 2

32 using System; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; namespace LitwareWebParts { public class HelloWorldWebPart : WebPart { protected override void OnPreRender(EventArgs e) { this.Title = "Litware Project Revenue"; } protected override void RenderContents(HtmlTextWriter writer) { writer.Write("Hello, world"); }

33 Persistence dat jak pro jednotlivého uživatele tak pro všechny Vlastnosti mohou být měněny uživatelem v prohlížeči using System; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; namespace LitwareWebParts { protected string _ZipCode; [ Personalizable(), WebBrowsable(true), WebDisplayName("Zip Code"), WebDescription("used to track user zip code") ] public string ZipCode { get{ return _ZipCode; } set{ value = _ZipCode; } } //... }

34 WSS Web Part stránka obsahuje: Jednu instanci SPWebPartManager Minimálně jednu WebPart zónu Volitelně Editor zónu a/nebo zónu pro Katalog SPWebPartManager WebPartZone (Left)WebPartZone (Right)Editor Zone Catalog Zone Web Part 1 Web Part 2 Web Part 3 Web Part 4 Web Part 5 Editor Part 1 Editor Part 2 Catalog Part 1 Catalog Part 2

35 ASP.NET 2.0 webparts fungují automaticky pod WSS 3.0 WSS v3 přidávají Consumer connection limit je možné nastavit na unlimited Propojení webparts mezi různými stránkami Propojení na webpart jež nejsou ve WebPart zóně Lze vytvořit client-side connection pomocí Web Page Services component Podpora cachování dat

36 1. Class library DLL 2. Potomek třídy ASP.NET Web Part 3. Přetížení potřebných metod (RenderContents, …) 4. Uložit DLL do adresáře \bin 5. Nastavit DLL knihovnu ve web.config v části SafeControl jako bezpečnou

37

38 Bezpečnost kontrolována pomocí CAS Nastavení bezpečnosti OSVR_Minimal (výchozí pro Office Server) WSS_Minimum (výchozí pro WSS V3) WSS_MediumFull -->

39 Galerie je na úrovni Site kolekce Seznam všech Web Parts použitelné v rámci site Web Parts deklarované jako SafeControls mohou být „automaticky vytvořeny“ (tlačítko New) Web Parts lze importovat do galerie pomocí.webpart a.dwp souborů (tlačítko Upload)

40 WSS V2 Runtime WSS Web Parts WSS V3 Runtime ASP.NET 2.0 Runtime ASP Web Parts Hybrid Web Parts WSS Web Parts

41 ASP.NET Web Parts Potomek třídy ASP.NET WebPart Import souborem.webpart Preferované pro nové webparty WSS v2 Web Parts Potomek třídy WSS WebPart Import souborem.dwp Pro zpětnou kompatibilitu Hybridní Web Parts Potomek třídy WSS WebPart Import souborem.webpart Využívá vlastností a novinek z ASP.NET 2.0

42

43

44 Major a Minor verze dokumentů Při ukládání dokumentu (check-in) lze zvýšit Minor či Major číslování dokumentu Dle práv uživatelé čtou buď poslední Major či Minor verzi Možno vytvářet Draft verze Nastavování limitů Specifikace počtu Major verzí, které jsou k dispozici Specifikace zda se mají Draft verze odstranit při vytvoření nové Major verze Verzování položek v seznamech Ukládají se změny metadat

45

46 Automatická podpora RSS feedu pro seznamy RSS feed _layouts/listfeed.aspx?List=%LIST_GUID%

47

48

49 Site column je definice sloupečku použitelná v rámci site Sloupec je uložen v Site Column Gallery Použitelné v libovolném listu, dokument library nebo jako typ obsahu (content type) v rámci Site

50 Mohou být použity v definici seznamů

51

52 Obdoba Site Columns Obsahuje schéma pro seznamy Definuje omezení a požadavky na položky Dále může obsahovat Sloupce pro ukládání metadat Šablonu pro dokumenty Formuláře pro New, Edit a Display Event handlery Workflow Tlačítko New může obsahovat více Content Types

53

54 Lze vytvořit základní prevk content type a od něho vytvářet specifičtější prvky content type Base Document Litware Document Litware Presentation Litware Customer Report Litware Proposal

55

56 Site columns a content types mohou být aktualizovány po vytvoření Změny lze dále propagovat Provést změny do existujících objektů Nechat stávající objekty beze změny Site administrator může “Seal” content type

57 Name Value Pair (NVP) Index Pro tvorbu pohledů nad velkým počtem položek Např. Všechny dokumenty splňující podmínku Datum Dokončení = TODAY V SQL Serveru se vytváří tabulka pro tento index V dotazech se používá pouze jeden index

58 UNION napříč více listy Rozšíření WSS dotazovacího jazyku Lze použít list template nebo specifické ID listu Může využít column index „Out of the box“ příklady “My Documents”, “My Tasks” Data View Web Part Content By Query Web Part (Office Servers)

59 Dotaz probíhá ve dvou fázích V první WSS vybírá relevantní seznamy a případně použije NVP index pro odstranění seznamů, které mají stejný obsah Ve druhé fázi WSS prochází data v každém seznamu a případně použije NVP index pro urychlení SPSiteDataQuery vrací DataTable SPSiteDataQuery.Query = @" 'Fitzmaurice' " SpSiteDataQuery.Lists =

60

61

62

63 SPVirtualServer SPWebServer SPGlobalAdmin SPSite SPWeb SPList SPListItem SPControl

64

65 Přímo ze sharepointu SPSite sps = SPContext.Current.Site; SPWeb site = SPContext.Current.Web; Nebo SPSite sps = new SPSite (“http://...”); SPWeb site = sps.AllWebs[siteguid];

66 Přidání položek rodic.Add(......) Mazání položek polozka.Delete() Přístupné všechny vlastnosti známé z prostředí Po změnách vlastností nutné zavolat polozka.Update()

67

68 Event handler je.NET assembly obsahující alespoň jednu třídu zpracovávající události WSS WSS 2.0 Pouze pro document library Asynchronní zpracování WSS 3.0 Rozšířeno o seznamy a content types Podpora pro změnu schématu tak i položek v seznamech Podpora jak pro synchronní tak i asynchronní události Synchronní události jsou vyvolány PŘED operací a lze je zrušit Asynchronní jsou vyvolány PO operaci

69 .NET class library Microsoft.SharePoint.dll Potomek WSS třídy SPItemEventReceiver nebo SPWebEventReciever using Microsoft.SharePoint; namespace Demos { public class MyEventHandler: SPItemEventReceiver { public override void ItemDeleting(SPItemEventProperties properties) { properties.Cancel = true; properties.ErrorMessage = “my message"; } public override void ItemDeleted(SPItemEventProperties properties) { // neco udelame }

70 Vytvořit strong-named assembly Uložit DLL do GAC Zaregistrovat DLL jako event handler ve WSS Použít WSS v2 přístup (pouze pro document library) Programově pomocí OM Využít nové vlastnosti WSS Feature Framework

71 private void RegisterForList (string site, string web, string listname, string assembly, string class) { SPSite site = new SPSite(site); SPWeb web = site.OpenWeb(web); SPList list = web.Lists[listname]; list.EventReceivers.Add (SPEventReceiverType.ItemDeleting, assembly, class); list.EventReceivers.Add (SPEventReceiverType.ItemDeleted, assembly, class); }

72

73 MSDN http://msdn.microsoft.com/sharepoint/ SDK http://www.microsoft.com/downloads/deta ils.aspx?FamilyId=05E0DD12-8394-402B- 8936-A07FE8AFAFFD&displaylang=en http://www.microsoft.com/downloads/deta ils.aspx?FamilyId=05E0DD12-8394-402B- 8936-A07FE8AFAFFD&displaylang=enWebcasty http://download.microsoft.com/download/9/5/ 2/952607F5-2D30-4857-8081- A092AA0B7931/WSS01.zip http://download.microsoft.com/download/9/5/ 2/952607F5-2D30-4857-8081- A092AA0B7931/WSS01.zip

74 Integrace s ASP.NET 2.0 Nové typy prvků pro práci s obsahem Podpora RSS Feeds Nový Objektový model Nové možnosti zpracování událostí

75


Stáhnout ppt "Integrace s ASP.NET 2.0 (Master pages, Webparts) Recycle Bin Integrace s WWF Podpora RSS Feedu Item-level security Content types Synchronní události."

Podobné prezentace


Reklamy Google