Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk MEZILIDSKÉ VZTAHY. když se lidé dostanou do n ě jakého kontaktu, vznikají MEZILIDSKÉ VZTAHY a) SPOLE Č ENSKÉ VAZBY - vztahy mezi lidmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk MEZILIDSKÉ VZTAHY. když se lidé dostanou do n ě jakého kontaktu, vznikají MEZILIDSKÉ VZTAHY a) SPOLE Č ENSKÉ VAZBY - vztahy mezi lidmi."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk MEZILIDSKÉ VZTAHY

2 když se lidé dostanou do n ě jakého kontaktu, vznikají MEZILIDSKÉ VZTAHY a) SPOLE Č ENSKÉ VAZBY - vztahy mezi lidmi jsou pevné a trvalé, nap ř. manželé, sourozenci, p ř átelé b) NÁHODNÉ VZTAHY – vznikají jen náhodou a do č asn ě, nap ř. cestující - nej č ast ě jší jsou vztahy dvoustranné, mohou být dobré, neutrální a špatné - nejtrvalejší: manželé, rodi č e a d ě ti, sourozenci, p ř átelé - v ě tšinu mezilidských vztah ů provází kladný citový vztah a pocit zodpov ě dnosti v ůč i druhému

3 Spole č enská vazba Náhodný vztah

4 JAK VZNIKAJÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY? a) dobrovoln ě b) p ř irozen ě c) právním úkonem d) nedobrovoln ě

5 KAMARÁDSTVÍ vzniká na základ ě blízkosti kamarádi se lépe znají, mají podobné zájmy, podobný zp ů sob chování a životní styl

6 MILOSTNÉ VZTAHY manželství partnerství registrované partnerství

7 ZÁKLADNÍ POJMY AUTORITA – p ř evaha ur č itého č lov ě ka nad ostatními lidmi, m ů že být p ř irozená ( č lov ě k je všeobecn ě uznávaný a vážený) nebo formální (dána spole č enským postavením osoby nebo funkcí, kterou vykonává) SOLIDARITA – soudržnost, vzájemná podpora, pomoc v rámci spole č enské skupiny ALTRUISMUS – ob ě tavé a nezištné chování ve prosp ě ch druhého č lov ě ka, pomoc druhým, aniž od nich n ě co o č ekáváme EGOISMUS – opak altruismu, sobectví, p ř ehnaná láska k sob ě samému

8 ZDROJE romskych-obcanu/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ romskych-obcanu/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ menu_oziveni_lokalky.html menu_oziveni_lokalky.html mezi-sourozenci mezi-sourozenci casopis-pankrac-times-1ud-/literatura.aspx?c=A100813_103543_literatura_ob casopis-pankrac-times-1ud-/literatura.aspx?c=A100813_103543_literatura_ob tisic-paru tisic-paru svatba-pro-gaye-a-lesbicky.html svatba-pro-gaye-a-lesbicky.html


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk MEZILIDSKÉ VZTAHY. když se lidé dostanou do n ě jakého kontaktu, vznikají MEZILIDSKÉ VZTAHY a) SPOLE Č ENSKÉ VAZBY - vztahy mezi lidmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google