Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII „Low Back Pain“ neboli „bolestivých posturálně pohybových dysfunkčních syndromů projevujících se mimo jiné bolestí v dolním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII „Low Back Pain“ neboli „bolestivých posturálně pohybových dysfunkčních syndromů projevujících se mimo jiné bolestí v dolním."— Transkript prezentace:

1 BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII „Low Back Pain“ neboli „bolestivých posturálně pohybových dysfunkčních syndromů projevujících se mimo jiné bolestí v dolním kříži“ Michal Mayer

2

3 ...Na tomto zdánlivě poklidném obraze Jana van der Meer se ve skutečnosti odehrává spousta složitých a dramatických dějů….. (alespoň z pohledu neurokineziologie)

4 KLÍČOVÁ ROLE NEUROMUSKULÁRNÍCH FAKTORŮ LS páteř zbavená inervace se hroutí při vertikální zátěži 2kg! funkce osového orgánu je záležitostí nervové kontroly, podléhá zákonitostem motorického učení, programování pohybu, neuroplasticity, vývoje a zrání CNS BIOMECHANICKÝ POHLED MÁ SÁM O SOBĚ OMEZENÝ PŘÍNOS (ale - klouby a ligamenta - zdroj aferentace)

5 åStatická stabilizace a centrace åDynamická stabilizace a centrace åKorektivní procesy reaktivní åKorektivní procesy anticipační åAkce rytmických generátorů åMotivační a kognitivní procesy, kortikální kontrola PŘI UDRŽOVÁNÍ VZPŘÍMENÉ POLOHY PROBÍHÁ MIMO JINÉ:

6 åStatická stabilizace a centrace (izometrické koaktivace, programované centrace segmentu, reflexy sek. zakončení, fusiformní rr., nc. chain, gama 2 - diagonální komponenta, od očí k palci u nohy, SIS posuny, innominate shear ap.) åDynamická stabilizace a centrace (oligo i multisegmentální - reciproční princip, koncentrické/excentrické kontrakce, „loading/unloading“) åKorektivní procesy reaktivní - reflexní (vestibulární, proprioceptivní, zrakové, exteroceptorické) åKorektivní procesy anticipační (proaktivní, úkolově podmíněné - task oriented) åAkce rytmických generátorů (chůze: ramenní pletence TA a bránice, DKK mm obliqui abd., dýchání: bránice, pánevní dno, TA, TLF...) åMotivační a kognitivní procesy

7 Vyrovnávací strategie - různá hlediska åLoading - odpovídá napínacímu reflexu Ia, II åUnloading - analogie ERP, Ib, paradoxně rychlejší, odpověď pootočená o 90 st. åProximální~ kyčelní strategie vývojově starší (kojenec) åDistální~ kotníková strategie mladší, fragilnější åSložka rychlá, oligosegmentální a oligosynaptická (aference z vřetének krátkých paraspinálních svalů) åSložku dlouholatetní, polysynaptickou, komplexní (aference distální - noha, n.trigeminus) åRotační perturbace vyvolávají mnohem větší odpověď než translační

8 KORTIKÁLNÍ KOMPONENTA åDynamické udržování vzpřímené postury má u člověka výraznou åKORTIKÁLNÍ KOMPONENTU ?

9 KORTIKÁLNÍ KOMPONENTA åzejména anticipační mechanismy åprogramy dynamické centrace a stabilizace programy pro jednotlivé segmenty (klouby) i multisegmentální åmotivační a kognitivní procesy åSMA PMA přední insulární kortex, parietální a PO kortex („proprioceptivní a prostorová inteligence“) åokruhy k limb. systému,BG a expy, mozečku,

10 PARADOX „OPTIMÁLNÍ“ POSTURY åBiomechanicky nejvýhodnější statická neutrální poloha (nejmenší aktivace stabilizačních svalů) je také nejnebezpečnější åPohybový aparát je nejfragilnější (zdánlivě lehké, stereotypní úkoly- mikrotraumata) åRiziko je menší i při větší zátěži v pohybu u plánovaného a naučeného úkonu åCílem nikoliv staticky výhodná poloha ale DYNAMICKY PRŮBĚŽNÁ CENTRACE (aktivní neutrální poloha)

11 bludný kruh POSUNUTÉ AFERENCE åReflexní vyrovnávání (centrace) segmentů (mono/oligosegmentální, loading/unloading) je primárně řízeno aferencí Ia+II (primární i sekundární zakončení nc. bag i nc. chain + Ib (=dynamické tělové schéma). åAbnormální aference - změna/posun tělového schématu (reposition error) a zhoršení dynamické stabilizace åU nemocných „LBP“ je výrazný posun aference, větší chyba repozice

12 bludný kruh POSUNUTÉ AFERENCE Funkční příčiny posunuté aference (repoziční chyby) = všechny příčiny abnormální aktivace zůčastněných svalů statická pozice (i při „minimální“ zátěži) stereotypní úkony nedostatečný „trénink“, hypoaktivita únava dysfunkce limbického systému a RF, dráždivost NS (u „LBP“ je snížená úroveň inhibice) myoskeletální, myofasciální, viscerovertebrální, vaskulární, neurální, vegetativní etc... patologie, v experimentu vibrace

13 bludný kruh LATENCE REAKTIVNÍCH STRATEGIÍ Čím větší výchylka, tím delší reaktivní doba korekce (zapojení složitějších okruhů) Čím delší doba korekce, tím větší riziko poškození U „LBP“ delší reakce časy (zhoršená koordinace) U „LBP“ zhoršená i proaktivní (anticipační) strategie (např. preaktivace TA, bránice kortikosubkortikální kontrola) = DALŠÍ NARUŠENÍ VYROVNÁVACÍCH MECHANISMŮ

14 bludný kruh KONFLIKTU KORTIKÁLNÍ A REFLEXNÍ STRATEGIE åKonflikt mezi plánovanou volní úlohou a reflexní kontrolou (příklad - podtržení podložky dopředu při zdvihání předmětu v předkolnu) åPriorita reflexní kontroly (zapnutí flexorů místo extenzorů) åU „LBP“ tento posun priority narušen - delší latence a posun reflexního vyrovnání å= další traumatizace

15 Příklad bludného kruhu narušení kontroly DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ Plantigrádní mechanismus: 1: heell strike-toe off 2: mediotarsální shift 3. windlass - resupinace nohy! Odraz: II.MTT >I. MTT> palec Nášlap: pata > V. MT

16 Příklad bludného kruhu narušení kontroly DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ åVyrovnávací strategie mají složku rychlou, oligosegmentální a oligosynaptickou (aference z vřetének krátkých paraspinálních svalů) åSložku dlouholatetní, polysynaptickou, komplexní (aference distální - noha) åNarušení plantigrádního mechanismu - zejména resupinace) - např. pes planus, hallux valgus et rigidus, blokády, MF změny, funkční poruchy nekvalitní obuv, lokomoční hypoaktivita…….

17 Příklad bludného kruhu narušení souhry DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ å…..Přetížení zevních rotátorů kyčle (piriformis), oslabení dynamické fixace pánve a LS přechodu ve frontální rovině - důsledek: å1) „úžinové syndromy“zvýšení intrafasciální tenze m. piriformis (často peroneální porce n. ischiadici, n. gluteus superior) - další zhoršení distálních i proximálních mechanismů å2) funkční instabilita L4-5-S1 vedoucí k mediolaterálnímu a lat. výhřezu - nervová komprese a kruh je uzavřen (paresa peroneální skupiny, gl.medius…)

18 CO JSME TAKÉ NEZMÍNILI (mimo spousty dalšího): åKruh nociceptivních a motorických (svalových) změn åKruh funkčních a strukturálních faktorů åKruh provázanosti emočních, psychosociálních a motorických faktorů åKruh proximální i distální stabilizace ve frontální rovině åKruh inkoordinace klíčových bodů axiální dysfunkce (oči-CC-C/C-C/T-T/T-T/L-L/S- sakropelvický komplex) åKruh dysfunkce kontroly kořenových kloubů

19 Bludný kruh = Nápověda k řešení DĚKUJEME ZA POZORNOST Bludný kruh = Nápověda k řešení DĚKUJEME ZA POZORNOST

20 Čtoucím pozdrav


Stáhnout ppt "BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII „Low Back Pain“ neboli „bolestivých posturálně pohybových dysfunkčních syndromů projevujících se mimo jiné bolestí v dolním."

Podobné prezentace


Reklamy Google