Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII"— Transkript prezentace:

1 BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII
„Low Back Pain“ neboli „bolestivých posturálně pohybových dysfunkčních syndromů projevujících se mimo jiné bolestí v dolním kříži“ Michal Mayer

2

3 ...Na tomto zdánlivě poklidném obraze Jana van der Meer se ve skutečnosti odehrává spousta složitých a dramatických dějů….. (alespoň z pohledu neurokineziologie)

4 KLÍČOVÁ ROLE NEUROMUSKULÁRNÍCH FAKTORŮ
LS páteř zbavená inervace se hroutí při vertikální zátěži 2kg! funkce osového orgánu je záležitostí nervové kontroly, podléhá zákonitostem motorického učení, programování pohybu, neuroplasticity, vývoje a zrání CNS BIOMECHANICKÝ POHLED MÁ SÁM O SOBĚ OMEZENÝ PŘÍNOS (ale - klouby a ligamenta - zdroj aferentace)

5 Statická stabilizace a centrace Dynamická stabilizace a centrace
PŘI UDRŽOVÁNÍ VZPŘÍMENÉ POLOHY PROBÍHÁ MIMO JINÉ: Statická stabilizace a centrace Dynamická stabilizace a centrace Korektivní procesy reaktivní Korektivní procesy anticipační Akce rytmických generátorů Motivační a kognitivní procesy, kortikální kontrola

6 Statická stabilizace a centrace (izometrické koaktivace, programované centrace segmentu, reflexy sek. zakončení, fusiformní rr., nc. chain, gama 2 - diagonální komponenta, od očí k palci u nohy, SIS posuny, innominate shear ap.) Dynamická stabilizace a centrace (oligo i multisegmentální - reciproční princip, koncentrické/excentrické kontrakce, „loading/unloading“) Korektivní procesy reaktivní - reflexní (vestibulární, proprioceptivní, zrakové, exteroceptorické) Korektivní procesy anticipační (proaktivní, úkolově podmíněné - task oriented) Akce rytmických generátorů (chůze: ramenní pletence TA a bránice, DKK mm obliqui abd., dýchání: bránice, pánevní dno, TA, TLF...) Motivační a kognitivní procesy

7 Vyrovnávací strategie - různá hlediska
Loading - odpovídá napínacímu reflexu Ia, II Unloading - analogie ERP, Ib, paradoxně rychlejší, odpověď pootočená o 90 st. Proximální~ kyčelní strategie vývojově starší (kojenec) Distální~ kotníková strategie mladší, fragilnější Složka rychlá, oligosegmentální a oligosynaptická (aference z vřetének krátkých paraspinálních svalů) Složku dlouholatetní, polysynaptickou, komplexní (aference distální - noha, n.trigeminus) Rotační perturbace vyvolávají mnohem větší odpověď než translační

8 KORTIKÁLNÍ KOMPONENTA
Dynamické udržování vzpřímené postury má u člověka výraznou KORTIKÁLNÍ KOMPONENTU ?

9 KORTIKÁLNÍ KOMPONENTA
zejména anticipační mechanismy programy dynamické centrace a stabilizace programy pro jednotlivé segmenty (klouby) i multisegmentální motivační a kognitivní procesy SMA PMA přední insulární kortex, parietální a PO kortex („proprioceptivní a prostorová inteligence“) okruhy k limb. systému,BG a expy, mozečku,

10 PARADOX „OPTIMÁLNÍ“ POSTURY
Biomechanicky nejvýhodnější statická neutrální poloha (nejmenší aktivace stabilizačních svalů) je také nejnebezpečnější Pohybový aparát je nejfragilnější (zdánlivě lehké, stereotypní úkoly- mikrotraumata) Riziko je menší i při větší zátěži v pohybu u plánovaného a naučeného úkonu Cílem nikoliv staticky výhodná poloha ale DYNAMICKY PRŮBĚŽNÁ CENTRACE (aktivní neutrální poloha)

11 bludný kruh POSUNUTÉ AFERENCE
Reflexní vyrovnávání (centrace) segmentů (mono/oligosegmentální, loading/unloading) je primárně řízeno aferencí Ia+II (primární i sekundární zakončení nc. bag i nc. chain + Ib (=dynamické tělové schéma). Abnormální aference - změna/posun tělového schématu (reposition error) a zhoršení dynamické stabilizace U nemocných „LBP“ je výrazný posun aference, větší chyba repozice

12 bludný kruh POSUNUTÉ AFERENCE
Funkční příčiny posunuté aference (repoziční chyby) = všechny příčiny abnormální aktivace zůčastněných svalů statická pozice (i při „minimální“ zátěži) stereotypní úkony nedostatečný „trénink“, hypoaktivita únava dysfunkce limbického systému a RF, dráždivost NS (u „LBP“ je snížená úroveň inhibice) myoskeletální, myofasciální, viscerovertebrální, vaskulární, neurální, vegetativní etc... patologie, v experimentu vibrace

13 bludný kruh LATENCE REAKTIVNÍCH STRATEGIÍ
Čím větší výchylka, tím delší reaktivní doba korekce (zapojení složitějších okruhů) Čím delší doba korekce, tím větší riziko poškození U „LBP“ delší reakce časy (zhoršená koordinace) U „LBP“ zhoršená i proaktivní (anticipační) strategie (např. preaktivace TA, bránice kortikosubkortikální kontrola) = DALŠÍ NARUŠENÍ VYROVNÁVACÍCH MECHANISMŮ

14 bludný kruh KONFLIKTU KORTIKÁLNÍ A REFLEXNÍ STRATEGIE
Konflikt mezi plánovanou volní úlohou a reflexní kontrolou (příklad - podtržení podložky dopředu při zdvihání předmětu v předkolnu) Priorita reflexní kontroly (zapnutí flexorů místo extenzorů) U „LBP“ tento posun priority narušen - delší latence a posun reflexního vyrovnání = další traumatizace

15 Nášlap: pata > V. MT Plantigrádní mechanismus:
Příklad bludného kruhu narušení kontroly DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ Nášlap: pata > V. MT Plantigrádní mechanismus: 1: heell strike-toe off 2: mediotarsální shift 3. windlass - resupinace nohy! Odraz: II.MTT >I. MTT> palec

16 Příklad bludného kruhu narušení kontroly DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ
Vyrovnávací strategie mají složku rychlou, oligosegmentální a oligosynaptickou (aference z vřetének krátkých paraspinálních svalů) Složku dlouholatetní, polysynaptickou, komplexní (aference distální - noha) Narušení plantigrádního mechanismu - zejména resupinace) - např. pes planus, hallux valgus et rigidus, blokády, MF změny, funkční poruchy nekvalitní obuv, lokomoční hypoaktivita…….

17 Příklad bludného kruhu narušení souhry DISTOPROXIMÁLNÍ A PROXIMODISTÁLNÍ
…..Přetížení zevních rotátorů kyčle (piriformis), oslabení dynamické fixace pánve a LS přechodu ve frontální rovině - důsledek: 1) „úžinové syndromy“zvýšení intrafasciální tenze m. piriformis (často peroneální porce n. ischiadici, n. gluteus superior) - další zhoršení distálních i proximálních mechanismů 2) funkční instabilita L4-5-S1 vedoucí k mediolaterálnímu a lat. výhřezu - nervová komprese a kruh je uzavřen (paresa peroneální skupiny, gl.medius…)

18 CO JSME TAKÉ NEZMÍNILI (mimo spousty dalšího):
Kruh nociceptivních a motorických (svalových) změn Kruh funkčních a strukturálních faktorů Kruh provázanosti emočních, psychosociálních a motorických faktorů Kruh proximální i distální stabilizace ve frontální rovině Kruh inkoordinace klíčových bodů axiální dysfunkce (oči-CC-C/C-C/T-T/T-T/L-L/S-sakropelvický komplex) Kruh dysfunkce kontroly kořenových kloubů

19 Bludný kruh = Nápověda k řešení
DĚKUJEME ZA POZORNOST

20 Čtoucím pozdrav


Stáhnout ppt "BLUDNÉ KRUHY V NEUROKINEZIOLOGII"

Podobné prezentace


Reklamy Google