Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/ICT03

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/ICT03"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/ICT03
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Sériové zapojení Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/ICT03 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/ICT03 Škola
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Sériové zapojení Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie, Vzdělávací oblast - obor Volitelné předměty - Informatika Klíčová slova Elektrický obvod, sériové zapojení Druh učebního materiálu Prezentace Druhy interaktivity Měření fyzikálních veličin s pomocí počítače, motivace, procvičení a ověření znalostí využití počítače v technické praxi. Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 8. a 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Prosinec 2012

3 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Pro zobrazení průběhu měření je nutný nainstalovaný Adobe Flash Player Možno nainstalovat zde: Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.1 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Kompletní dynamický záznam měření je součástí prezentace. Toto řešení není zrovna obvykle, ale v tomto případě má informační i metodický význam. Pokud by záznam měření nefungoval korektně (problém s flashplayer) jsou přiloženy i statické záznamy měření.

4 Obsah Metodické poznámky Teorie Senzor Postup Ukázky naměřených grafů
Záznam měření

5 Metodické poznámky Cílem této práce je umožnit žákům seznámení se značně opomíjeným využití výpočetní techniky v technické praxi. Žáci většinou dobře znají využití počítačů pro komunikaci, hry, zpracování textových a grafických souborů. Chápou vytváření webových stránek, vyhledávání informací i používání komunitních sítí. Opomíjená však často zůstává velká oblast využití počítačů pro měření fyzikálních a technických veličin i řízení procesů. Zde se žáci mohou prakticky nezmámit s tímto aspektem využití počítačů. Dalším vedlejším efektem je posílení mezipředmětových vztahu mezi informatikou, fyzikou, matematikou a pracovními činnostmi. Přírodovědnému a technickému vzdělání se v poslední době začíná znovu věnovat větší pozornost. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, řešení problémů a skupinové práci. Učitel zde zastává funkcí vedoucího experimentu a dbá na bezpečnost žáků i správné použití měřící techniky. Podle interaktivního návodu žáci většinou zvládnou získat požadované výsledky samostatně (případně ve skupině) jen s minimální pomocí učitele. Připojení senzorů někdy vyžaduje radu učitele, měřící software žáci zvládají většinou dobře, ovládání je intuitivní a standardní. Obsah

6 Trocha teorie na úvod Nejprve sestavíme sériový obvod skládající se ze dvou stejných žároviček (6,3V/0,05A) spojovacích vodičů a zdroje el. napětí (ploché baterie 2 x 4,5 V). Pro sériové zapojení platí Elektrické napětí Elektrický proud Elektrický odpor Obsah

7 Připojení senzorů Pro připojení více čidel je výhodné použít LabQuest Mini. Toto rozhraní umožňuje připojit tři analogové a dva digitální senzory současně. Protože při tomto měření potřebujeme připojit celkem čtyři senzory (dva voltmetry a dva ampérmetry) použijeme pro připojení čtvrtého čidla rozhraní GO!Link.

8 Ampérmetr (senzor) Maximální proud 0,6A Maximální napětí 10 V Voltmetr (senzor) Maximální napětí 6 V ! Obsah

9 Provedení měření Této jednoduchý obvod by měli žáci zvládnou sestrojit samostatně. Jako spotřebiče jsou použity dvě stejné žárovky (6,3V/0,05A). Skutečné napětí zdroje je 8 V. Žárovky tedy svití méně (jsou podžhaveny). Kladný pól zdroje Záporný pól zdroje

10 Připojení měřících čidel je poněkud obtížnější, zvláště pro nutnost připojit čidla nejen do obvodu, ale i k rozhraní pro spojení s počítačem. Ampérmetr se připojuje sériově , tedy do obvodu. Voltmetr se připojuje paralelně ke spotřebičům, tedy měří napětí na jednotlivých žárovkách. Žáci připojí celý obvod ke zdroji napětí teprve po kontrole zapojení, které provede učitel. Skutečné naměřené napětí 8,16V V1 V2 A1 A2 Ž1 Ž2 Jmenovité hodnoty 6,3V/0,05A 6,3V/0,05A

11 Skutečné napětí na zdroji Obsah
Voltmetr 1 Voltmetr 2 rozhraní pól + - pól Ž1 Ž2 Ampérmetr 1 Ampérmetr 2 rozhraní Skutečné napětí na zdroji Obsah

12

13 Naměřené hodnoty odpovídají teoretickým předpokladům
Naměřené hodnoty odpovídají teoretickým předpokladům. Elektrický proud je v celém obvodu konstantní a napětí na jednotlivých spotřebičích (žárovkách) se sčítá (8,06 V), přitom je rovno napětí zdroje (8,16 V). Drobné odchylky jsou způsobeny především odporem vodičů a spojů v obvodu. Žárovky mají stejné jmenovité hodnoty, ale i při sériové výrobě se kus od kusu mírně liší. Měřicí senzory jsou sice velmi přesné, ale i ony mají jistou toleranci. Konkrétně výrobce udává citlivost u ampérmetru 0,003 A a u voltmetru 0,003 V. Ve skutečnosti jsou naměřené odchylky zanedbatelné a v praxi bezvýznamné. Obsah

14


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/ICT03"

Podobné prezentace


Reklamy Google