Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jistící přístroje v rozvodnách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jistící přístroje v rozvodnách"— Transkript prezentace:

1 Jistící přístroje v rozvodnách
Střední odborná škola Otrokovice Jistící přístroje v rozvodnách Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /5 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-El-RZ/3-EL-1/20 Název DUM Jistící přístroje v rozvodnách Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-51-H/01 Obor vzdělávání Elektrikář Vyučovací předmět Rozvodná zařízení Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Pojistky, jističe, měřící transformátory proudu, měřící transformátory napětí Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Pojistky, jističe, měřící transformátory proudu, měřící transformátory napětí Datum

3 Jistící přístroje v rozvodnách
Náplň výuky Základní pojmy Pojistky NN Pojistky VN Jističe Měřící transformátor proudu Měřící transformátor napětí

4 Základní pojmy Elektrická pojistka – (pojistka) je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Tavná elektrická pojistka je obvykle tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší také elektrický obvod. Vlákno tavné pojistky je obvykle zabudováno do skleněného tělíska. Princip tavné pojistky spočívá – pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. Tím se vodič pojistkové patrony zahřívá. V závislosti na velikosti proudu se zvyšuje výkonová ztráta na vodiči pojistky. Ztrátový výkon je funkcí čtverce proudu a proto se stoupající velikostí proudu se výrazně zkracuje doba do přetavení vodiče pojistky. Přetavením vodiče pojistky a uhašením vzniklého elektrického oblouku dojde k přerušení elektrického obvodu. Pojistka se skládá z pojistkového soklu a pojistkové vložky = patrony. Pro nezáměnnost jmenovitých hodnot proudu patrony jsou některé závitové patice vybaveny vymezovacím kroužkem.

5 Základní pojmy Jistič – elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením. Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce: bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu ruční vypnutí obvodu ruční zapnutí obvodu reakce jističe za 4 – 20 ms bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu Charakteristickými hodnotami jističe jsou: Jmenovité napětí, pro které je určen Jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod Zkratový proud, který je schopen vypnout typicky 6 až 25 kA Vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu

6 Pojistky NN Pojistky nn
• závitové nn – pojistkový spodek s vymezovacím kroužkem kvůli nezaměnitelnosti patrony za vyšší hodnotu, hlavice, nejčastěji závit E27, vlastní pojistka – patrona s indikátorem stavu (terčík); řada jmenovitých hodnot a barvy; jištění jednotlivých okruhů. • nožové nn – pojistkový spodek, patrona s indikátorem stavu (plíšek), nevyžaduje se nezaměnitelnost (výměna jen odborníkem); vysoká vypínací schopnost; jištění skupin okruhů, budov. • válcové nn • velmi rychlé pro jištění polovodičů • trubičkové vzduchové (přístrojové) aj

7 Pojistky NN Pojistky nn
• Nejvíce se používají v obvodech nízkého napětí pojistky závitové a nožové, válcovými výkonovými pojistkami se někdy jistí i obvody vysokého napětí. Obr. 1: Trubičková pojistka Obr. 2: Závitová pojistka Obr. 3: Nožová pojistka

8 Pojistky VN Pojistky vn
• válcové výkonové – pojistkový spodek, patrona s indikátorem stavu; jištění vývodů vn, přístrojových transformátorů vn, v pojistkových odpínačích. Vysokonapěťové pojistkové vložky řady PL, PM, PQ se používají pro jištění VN zařízení pracujících s napětím nad 1000 V a.c.. Pojistkové vložky bezpečně vypínají všechny proudy od jejich jmenovité vypínací schopnosti I1 směrem dolů k minimálnímu vypínacímu proudu I3, uvedeném na štítku pojistek. Jsou určeny pro vnitřní a vnější použití. Obr. 4: Pojistka VN, Un=3/7,2 kV In=10 A Obr. 5: Pojistky VN ETI VV – Thermo Obr. 6: Vysokonapěťová pojistka xj22 10 A 22 kV

9 Jističe Jistič – spínací přístroje nízkého napětí, které samočinně vypínají při nadproudu a zkratu. Druhy charakteristik: B – jištění zařízení, kde nevznikají proudové nárazy (vedení, tepelné spotřebiče) C – jištění zařízení, kde vznikají proudové nárazy (motory s lehkým rozběhem, skupiny žárovek) D – jištění zařízení, kde vznikají velké proudové nárazy (motory s těžkým rozběhem, transformátory Spouště: tepelná a elektromagnetická, anebo elektronická (lze nastavit vypínací charakteristiky) Další příslušenství (často volitelné): zapínací spoušť (umožňuje místní či dálkové zapnutí), napěťová – vypínací (po přivedení napětí jistič vypne), podpěťová (vypíná při poklesu napětí), střadačový a ruční pohon (napínání pružin), signalizační spínače (pomocné kontakty)

10 Jističe Spouště: elektromagnetická - proti zkratu (časově nezávislá), tepelná (bimetalová) – proti přetížení (časově závislá) Obr. 7: Třífázový jistič Scrack Obr. 9: Vzduchové jističe Arion Obr. 8: Řez jističem

11 Měřící transformátor proudu
Měřící transformátor proudu ( MTP) – primární vinutí (malý počet závitů, zpravidla jeden) je zapojeno do série s měřeným obvodem a sekundární vinutí (velký poet závit) je připojeno k ampérmetru s co nejmenším vnitřním odporem Ri, aby MTP pracoval ve stavu nakrátko. Jmenovitý sekundární proud transformátoru (na straně ampérmetru) I2 je 5, resp. 1 A. Obr. 10: Zapojení měřícího transformátoru proudu Obr. 11: Měřící transformátor proudu

12 Měřící transformátor napětí
Měřící transformátor proudu ( MTN) – primární vinutí (velký počet závitů) připojeno k měřenému obvodu s vysokým napětím (nebo i jiným) a sekundární vinutí (malý poet závit) k voltmetru s velkým vnitřním odporem RV, aby MTN pracoval jako při stavu naprázdno. Obr. 12: Zapojení měřícího transformátoru napětí Obr. 13: Měřící transformátor proudu

13 Kontrolní otázky: Jistí pojistky proti přepětí? Ano Ne Jen při bouřce
Má jistič zhášecí komůrky? Pouze když jistí proti přepětí Charakteristika „B“ u jističe? Jistí vedení Jistí malé motory do 1 kW Jistí velké motory do 10 kW

14 Kontrolní otázky – řešení:
Jistí pojistky proti přepětí? Ano Ne Jen při bouřce Má jistič zhášecí komůrky? Pouze když jistí proti přepětí Charakteristika „B“ u jističe? Jistí vedení Jistí malé motory do 1 kW Jistí velké motory do 10 kW

15 Seznam obrázků: Obr. 1: [vid. 2. 6. 2013], dostupné
 Obr. 2: [vid ], dostupné Obr. 3: [vid ], dostupné Obr. 4: [vid ], dostupné Obr. 5: [vid ], dostupné Obr. 6: [vid ], dostupné Obr. 7: [vid ], dostupné G09EO6PBs35Obk0Y2g

16 Seznam obrázků: Obr. 8 : [vid. 24. 5. 2013], dostupné
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Circuitbreaker.jpg/220 px-Circuitbreaker.jpg Obr. 9: [vid ], dostupné Obr. 10: [vid ], dostupné Obr. 11: [vid ], dostupné form%C3%A1tory%20proudu Obr. 12: [vid ], dostupné Obr. 13: [vid ], dostupné HFNkah5hJ8SS4eNYXtnHWZjU

17 Seznam použité literatury:
[1] BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL [2] ELEKTRICKÉ STANICE. In: Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline [online], Dostupné z: [3] VRÁNA, Václav. transformátory [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/BC_FBI/Prednasky/Trafa_bc.pdf‎Archiv [4] wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_jistič‎Archiv [5] wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: cs.wikipedia.org/wiki/Tavná_pojistka

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Jistící přístroje v rozvodnách"

Podobné prezentace


Reklamy Google