Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud"— Transkript prezentace:

1 FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Stejnosměrný elektrický proud
se někdy označuje zkráceně značkou ss nebo DC (direct current). jedná se o elektrický proud, který má stále stejný směr, na rozdíl od proudu střídavého. se stejnosměrným elektrickým proudem se můžeme setkat nejčastěji u hraček, malých elektrospotřebičů (mobil, svítilna, hodinky, fotoaparát a podobně), které jsou napájeny elektrickými články.

4 Zdroj stejnosměrného proudu
Stejnosměrný proud vzniká ve zdroji stálého stejnosměrného napětí, tj. zdroje, který má na jednom z pólů stálý kladný potenciál a na druhém pólu stálý záporný potenciál. Takovým zdrojem je např. : galvanický článek. Elektrický proud z tohoto zdroje má alespoň po určitou dobu stálý směr i velikost. termočlánek fotoelektrických článek dynamo, neboli generátor

5 Použití stejnosměrného proudu
Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison. Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností - například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například kondenzátor nebo tranzistor. Při výrobě a přenosu proudu na větší vzdálenosti je ale vhodnější střídavý proud z důvodu menších ztrát.

6 Směr elektrického proudu
Směr elektrického proudu je stanoven dohodou od kladného k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj(elektronů). Ty se pohybují od záporného pólu ke kladnému pólu. Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů. V obvodu se směr elektrického proudu značí šipkou.

7 Střídavý elektrický proud
se někdy značí značkou AC (alternating current). Tento termín označuje elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current). (pozn.: říká ti něco značka AC / DC v hudbě ?)

8 Průběh střídavého proudu
Ideálním průběhem střídavého proudu je tzv. harmonický střídavý proud. Okamžitá hodnota harmonického střídavého proudu se v čase mění podle matematické funkce sinus:

9 Výroba střídavého proudu
Střídavý proud vzniká elektromagnetickou indukcí v generátoru, nazývaném alternátor. Alternátor je možné najít například v automobilu

10 Princip vzniku střídavého proudu
Střídavý proud vzniká elektromagnetickou indukcí. Permanentní magnet (rotor) se otáčí uvnitř cívky (stator). Změnou intenzity magnetického pole v okolí cívky vzniká v cívce indukovaný elektrický proud proměnného směru.

11 Výhody střídavého proudu
Hlavní výhodou střídavého proudu je mnohem jednodušší průmyslová výroba a distribuce, než u střídavého proudu jednoduché zvyšování a snižování napětí pomocí transformátorů. vzhledem k tomu, že proud prochází nulou každou půlperiodu, vycházejí přístroje určené k vypínání (vypínače a stykače) a ochraně (pojistky, jističe a chrániče) silových obvodů střídavého proudu konstrukčně mnohem menší a jednodušší. generátory střídavého proudu, na rozdíl od stejnosměrných dynam, nepoužívají komutátory (mechanické střídače), takže jsou jednodušší z hlediska výroby i údržby.

12 Nevýhody střídavého proudu
Hlavní nevýhody střídavého proudu ve srovnání se stejnosměrným: složitější rekuperace (vracení energie do sítě) - tento problém je zmírněn nástupem pokročilé polovodičové techniky. nutnost plně synchronizovat všechny elektrické generátory v celé síti, tak aby pracovaly na stejné frekvenci.

13 Otázky k opakování tématu
Jaký je hlavní rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem ? Jak se značí stejnosměrný a střídavý elektrický proud ? Jaký je dohodnutý směr stejnosměrného elektrického proudu ? Jak se nazývá křivka popisující průběh střídavého elektrického proudu ? Na jakém principu vzniká střídavý proud ? Jaké jsou výhody střídavého proudu ? Jaké jsou nevýhody střdavého proudu ? Máte doma v zásuvce střídavý, nebo stejnosměrný elektrický proud ?

14 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Sin.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Alternator 1.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud"

Podobné prezentace


Reklamy Google