Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITOLOGIE TEST 12. 1. Soustava teorií, názorů a idejí je ? A.Doktrína B.Utopie C.Ideologie D.Ani jedna z nich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITOLOGIE TEST 12. 1. Soustava teorií, názorů a idejí je ? A.Doktrína B.Utopie C.Ideologie D.Ani jedna z nich."— Transkript prezentace:

1 POLITOLOGIE TEST 12

2 1. Soustava teorií, názorů a idejí je ? A.Doktrína B.Utopie C.Ideologie D.Ani jedna z nich

3 2. Kdo stát za zrodem pojmu „ideologie“ ? A.K. Marx B.A. D. de Tracy C.I. Kant D.H. Grotius

4 3. Je ideologie náboženským dogmatem ? A.Ano, vždy B.Ano, ale jen u států Evropy C.Částečně D.Ne

5 4. Mezi tradiční západní demokratické ideologie nepatří ? A.Nacionalismus B.Socialismus C.Konzervatismus D.liberalismus

6 5. „Sociální demokratismus“ je označení pro jakou ideologii ? A.Marxismus B.Socialismus C.Neoliberalismus D.Neokonzervatismus

7 6. Liberální ideologie vznikla ? A.Ve Spojených státech amerických B.Až ve 20. st. C.Na Britských ostrovech v 17.st. D.Ve Francii v 19.st.

8 7. „Laissez-faire“ je doktrínou ? A.Neokonzervatismu B.Tradičního konzervatismu C.Socialismu D.Ekonomického liberalismu

9 8. Co je typické pro liberalismus ? A.Svoboda jedince B.Důraz na náboženství C.Ochrana majetku D.Nesouhlas s rozvody

10 9. Dílo „Bohatství národů“ napsal ? A.A. Smith B.J. Bentham C.J. Raws D.J.S. Mill

11 10. Pojem „utilitarismus“ ? A.Přinesl J. Bantham B.Byl poprvé použit ve 20.st. C.Platí pouze pro nedemokratické režimy D.Týká se pouze ekonomické oblasti

12 11. Milton Friedman napsal dílo ? A.Teorie spravedlnosti B.Cesta do otroctví C.Kapitalismus a svoboda D.Stát a utopie

13 12. Francis Fukuyama napsal ? A.Konec lidstva B.Konec světa C.Konec civilizace D.Konec dějin

14 13. Který pojem nesouvisí s konzervatismem ? A.Tradice B.Majetek C.Lidská nedokonalost D.Občanská společnost

15 14. Dílo „Politický diskurs“ napsal ? A.E. Burke B.D. Hume C.J. de Maistre D.J. Lock

16 15. Autorem díla „Vzpoura davů“ kritizující masovou společnost je ? A.J. Ortega B.R. Kirk C.S. Coleridge D.E. Burke

17 16. Německá polit. strana CDU-CSU představuje jaký ideologický směr ? A.Kulturní konzervatismus B.Křesťanský demokratismus C.Neokonzervatismus D.Klasický konzervatismus

18 17. Libertiariánský konzervatismus ? A.Vznikl v 19 st. B.Je nestarší pravicovou ideologií C.Reprezentuje např. USA prezident Barack Obama D.Je označení pro neokonzervatismus

19 18. Sloučení myšlenek neoliberalismu a neokonzervatismu vznikla doktrína ? A.Laissez-faire B.Občanské společnosti C.Nové pravice D.Sociálního neokonzervatismu

20 19. Robert Scruton je autorem díla ? A.Svobodná ekonomika a silný stát B.Smysl konzervatismu C.Reflexe revoluce ve Francii D.Politický diskurz

21 20. Mezi současné neokonzervativce nepatří ? A.B. Clinton B.G.W. Bush C.G. Bush D.V. Klaus

22 VÝSLEDKY 1C, 2B, 3D, 4A, 5B, 6C, 7D, 8A, 9B, 10A, 11C, 12D, 13D, 14B, 15A, 16B, 17D, 18C, 19B, 20A


Stáhnout ppt "POLITOLOGIE TEST 12. 1. Soustava teorií, názorů a idejí je ? A.Doktrína B.Utopie C.Ideologie D.Ani jedna z nich."

Podobné prezentace


Reklamy Google