Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra (XIII. Část)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra (XIII. Část)"— Transkript prezentace:

1 Hydrosféra (XIII. Část)
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Soňa Patočková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Hydrosféra (XIII. část) Stupeň a typ vzdělávání Střední škola Vzdělávací oblast Geografie Vzdělávací obor 79-41-K/41 Gymnázium , Tematický okruh Hydrosféra Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 1. ročník Anotace Výukový materiál je určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Výukový materiál je nutno doplnit výkladem. Žák se bude orientovat v problematice hydrosféry. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Hydrosféra, voda moří, voda oceánů, vlastnosti mořské vody, říční síť. Datum

2 je omezeno rozvodnicí (rozvodní čára)
povodí je území, z něhož odtéká voda z atmosférických srážek nebo akumulovaná v ledovcích a ve stálé sněhové pokrývce povrchovou i podzemní cestou do jediného závěrového profilu je omezeno rozvodnicí (rozvodní čára) rozvodnice vymezuje geografickou hranici mezi dvěma povodími

3 povodí podle způsobu vymezení rozlišujeme orografické a hydrogeologické povodí orografické povodí je vymezeno rozvodní čarou (rozvodnicí), která probíhá přes nejvyšší kóty, mezi nimi ležící hřebeny a sedla v bezprostřední blízkosti sledovaného vodního toku orografická rozvodnice se vykresluje do topografické mapy jako spojnice průsečíků vrstevnice a kolmice vedená na tečnu k vrstevnici

4 povodí rozsah povodí s povrchovým odtokem obvykle souhlasí s rozsahem povodí s podzemním odtokem v případě složitější geologické stavby rozvodní části povodí může voda přitékat podzemní cestu z orografického povodí sousední řeky v tomto případě se na základě hydrogeologických podmínek vymezuje hydrogeologické povodí

5 Vymezení rozvodnice  (zdroj: Netopil, 1984)

6 Problematické řešení orografické rozvodnice a odlišné geologické stavby  (zdroj: Netopil, 1984)

7 plocha povodí je potřebná k výpočtu některých měrný jednotek odtoku
značíme ji F (plocha povodí) určuje se z mapy tak, že se na ní vymezí rozvodní čárou a změří se planimetrem problémy mohou nastat v místech s bifurkací toku bifurkace: řeka odvádí vodu různými směry do různých říčních systémů (Cassiquiare mezi říčním systémem Orinoka a Amazonky)

8 problém může také způsobit říční pirátství
povodí problém může také způsobit říční pirátství jde o zpětnou erozi vodního toku, kdy řeka odvádí vodu z cizího povodí

9 Říční pirátství zdroj: Smith College, 2004

10 Vysvětli pojem říční pirátství?
Opakování Co je to povodí? Vysvětli pojem říční pirátství?

11 Zdroje a prameny DE BLIJ, H., J., MULLER, P., WILLIAMS, R. Physical geography. New York: Oxford university Press, s. NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie, 1. vydání. Praha: SPN, s. STRAHLER, A., STRAHLER, A. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., s. TRIZNA, M. Klimageografia a hydrogeografia, 1. vydání. Bratislava: Geo-grafika, s. ZÍTEK, J. (ed) a kol. Hydrologické poměry ČSSR díl 1 – 3. Praha: Hydrometeorologický ústav, 1965–1970. Smith College: Influence of Structure:  USA, 2004.


Stáhnout ppt "Hydrosféra (XIII. Část)"

Podobné prezentace


Reklamy Google