Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. A. Horáčková, H. Rezutková a kol.: ČÍTANKA pro 8. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií, Alter, 2000.

4 DALIMILOVA KRONIKA Poslechová ukázka: O založení města Prahy Poslechová ukázka: O založení města Prahy Slovníček: kronika Slovníček: kronika Kronika tak řečeného Dalimila – vznik, jazyk, téma, autor Kronika tak řečeného Dalimila – vznik, jazyk, téma, autor Práce s textem – čítanka str. 46-47 Práce s textem – čítanka str. 46-47 Literární teorie Literární teorie Přemýšlíme – vlastenec, vlastenectví Přemýšlíme – vlastenec, vlastenectví Shrnutí poznatků Shrnutí poznatků Zápis Zápis Fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky Fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky Dvanáct listů pergamenu Dvanáct listů pergamenu Pět nejvzácnějších knih v Česku Pět nejvzácnějších knih v Česku

5 POSLECHOVÁ UKÁZKA O založení města Prahy

6 KRONIKA - 1. pamětní kniha s pravidelným zápisem událostí v jejich časové posloupnosti

7 tak řečeného Dalimila Dalimilova kronika vznikla na samém počátku 14. století. Je to jedno z prvních děl v národním – českém – jazyce. Autor v ní vypsal dějiny od příchodu praotce Čecha až po korunovaci Jana Lucemburského. Jak bylo ve středověké literatuře obvyklé, autora neznáme, byl anonymní. ( Autorství kroniky bylo mylně připsáno boleslavskému kanovníku Dalimilovi – odtud její název.) Dalimilova kronika vznikla na samém počátku 14. století. Je to jedno z prvních děl v národním – českém – jazyce. Autor v ní vypsal dějiny od příchodu praotce Čecha až po korunovaci Jana Lucemburského. Jak bylo ve středověké literatuře obvyklé, autora neznáme, byl anonymní. ( Autorství kroniky bylo mylně připsáno boleslavskému kanovníku Dalimilovi – odtud její název.)

8 PRÁCE S TEXTEM 1. Čítanka str. 46-47, ukázka Tuto se počíná kronika 2. Otázky k textu: Co kronikář vysvětluje čtenáři v úvodu? Co kronikář vysvětluje čtenáři v úvodu? Proč se autor rozhodl tuto kroniku psát? Proč se autor rozhodl tuto kroniku psát? Proč je dobré znát národní minulost? Proč je dobré znát národní minulost? Posuďte oprávněnost tvrzení: Autor Dalimilovy kroniky byl vlastenec a svým dílem chtěl vlasti prospět. Posuďte oprávněnost tvrzení: Autor Dalimilovy kroniky byl vlastenec a svým dílem chtěl vlasti prospět.

9 Středověké autory většinou neznáme jmény, nebyli pokládáni za důležité. Bylo zvykem, že písař, který knihu opisoval, mohl i upravovat text, něco přidat, jiné vynechat.( Nikdo ho nežaloval pro porušení autorských práv.) Vyhledejte a přečtěte v textu, která o takových zvyklostech vypovídají. Středověké autory většinou neznáme jmény, nebyli pokládáni za důležité. Bylo zvykem, že písař, který knihu opisoval, mohl i upravovat text, něco přidat, jiné vynechat.( Nikdo ho nežaloval pro porušení autorských práv.) Vyhledejte a přečtěte v textu, která o takových zvyklostech vypovídají.

10 LITERÁRNÍ TEORIE Všimněte si formy kroniky a rozhodněte: Zda je psána ve verších nebo prózou Zda je psána ve verších nebo prózou Zda se verše rýmují nebo nerýmují Zda se verše rýmují nebo nerýmují Zda jsou rýmy pravidelné Zda jsou rýmy pravidelné Zda myšlenky někdy přesahují Zda myšlenky někdy přesahují jeden verš

11 PŘEMÝŠLÍME – vlastenec, vlastenectví Rozliš pojmy vlastenec a nacionalista Rozliš pojmy vlastenec a nacionalista Zkoumáme vlastní postoje: Zkoumáme vlastní postoje: 1. Chápete českého člověka jako nadřazeného jiným lidem, český národ nadřazený jiným národům? 2. Žijí ve vyspělých západních zemích kromě původních obyvatel i lidé jiných národů a ras? Co je tam přitahuje?

12 1. I naše země se stává cílovou zemí pro emigranty. Dokážete lidi jiných ras a národností jako spoluobčany přijmout a respektovat? 2. Pokud dosáhnou čeští sportovci, umělci, vědci nebo nějaký český výrobek světového úspěchu, máte z toho radost? 3. Jak může obyčejný člověk prospět své vlasti a jak nebo čím může udělat své zemi ostudu?

13 SHRNUTÍ poznatků veršovaná SROVNÁNÍ 1.Autor - 2.Jazyk - 3.Forma - 4.Téma - 5.Spolehlivost - 1.Autor - 2.Jazyk - 3.Forma - 4.Téma - 5.Spolehlivost - děkan anonym latina čeština próza Nejstarší české dějiny do začátku 12. st. České dějiny až do doby Jana Lucemburského ano ne KOSMOVA kronika DALIMILOVA kronika

14 ZÁPIS Dalimilova kronika Dalimilova kronika poč. 14. století poč. 14. století nejstarší česky psaná veršovaná kronika nejstarší česky psaná veršovaná kronika anonymní autor ( text chybně přiřčen muži jménem Dalimil, autorem pravděpodobně nižší šlechtic ) anonymní autor ( text chybně přiřčen muži jménem Dalimil, autorem pravděpodobně nižší šlechtic ) téma – dějiny od příchodu praotce Čecha po korunovaci Jana Lucemburského téma – dějiny od příchodu praotce Čecha po korunovaci Jana Lucemburského historicky méně spolehlivá, ale vyhledávaná historicky méně spolehlivá, ale vyhledávaná Proč? – podporuje češství - vlastenecký odpor proti rostoucímu - vlastenecký odpor proti rostoucímu německému vlivu německému vlivu

15 FRAGMENT latinského překladu DALIMILOVY KRONIKY Český stát desítky let nezískal tak vzácnou památku. 18. března 2005 Národní knihovna koupila v pařížské aukční síni Drouot Richelieu donedávna zcela neznámý přepis Dalimilovy kroniky.

16 DVANÁCT listů pergamenu Čeští vědci znají osm úplných rukopisů Dalimilovy kroniky a pět zlomků. Žádný z nich však není tak bohatě ilustrovaný jako nečekaně objevený latinský fragment, který se 18. 3. 2005 dražil v Paříži. Stát za knihu z doby Karla IV. zaplatil 10 milionů korun. Latinský překlad obsahuje naprosto unikátní obrazovou knížecí a královskou galerii. Podle ředitelky Historických a hudebních fondů Národní knihovny paní Miroslavy Hejnové tato vydražená kniha vznikla ve druhé čtvrtině 14. století v Itálii. Napsat a bohatě ilustrovat si ji patrně nechal český král Jan Lucemburský nebo jeho syn Karel IV. Čeští vědci znají osm úplných rukopisů Dalimilovy kroniky a pět zlomků. Žádný z nich však není tak bohatě ilustrovaný jako nečekaně objevený latinský fragment, který se 18. 3. 2005 dražil v Paříži. Stát za knihu z doby Karla IV. zaplatil 10 milionů korun. Latinský překlad obsahuje naprosto unikátní obrazovou knížecí a královskou galerii. Podle ředitelky Historických a hudebních fondů Národní knihovny paní Miroslavy Hejnové tato vydražená kniha vznikla ve druhé čtvrtině 14. století v Itálii. Napsat a bohatě ilustrovat si ji patrně nechal český král Jan Lucemburský nebo jeho syn Karel IV.

17 Předpokládá se, že ji středověcí umělci vytvořili buď v Bologni, nebo v Padově či Benátkách. Z knihy se dochovalo jen několik kapitol. Předpokládá se, že ji středověcí umělci vytvořili buď v Bologni, nebo v Padově či Benátkách. Z knihy se dochovalo jen několik kapitol. Dvanáct pergamenových listů obsahuje řadu iluminací. Výjevy zobrazují například křest prvního českého knížete Bořivoje, zavraždění svaté Ludmily, skutky svatého Václava nebo scény týkající se zřejmě Břetislavova tažení. Fragment je ojedinělý i v tom, že jde o italský pohled na české země. Dvanáct pergamenových listů obsahuje řadu iluminací. Výjevy zobrazují například křest prvního českého knížete Bořivoje, zavraždění svaté Ludmily, skutky svatého Václava nebo scény týkající se zřejmě Břetislavova tažení. Fragment je ojedinělý i v tom, že jde o italský pohled na české země.

18 PĚT NEJVZÁCNĚJŠÍCH KNIH V ČESKU 1. Kodex vyšehradský Období: rok 1085, odhadovaná cena přes miliardu korun 2. Velislavova Bible Období: rok 1340, hodnota: desítky až stovky milionů korun 3. Pasionál abatyše Kunhuty Období: gotika, hodnota: desítky milionů korun 4. Žaltář Hanuše z Kolovrat Období: rok 1438, hodnota: desítky milionů korun 5. Životy svatých Otců Období: rok 1516, hodnota: desítky milionů korun

19 Téma: Dalimilova kronika – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google