Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxidy, které ovlivňují životní prostředí. Co známe z kapitoly Názvosloví organických sloučenin 1 Úkol 1: Doplň text: Oxidy jsou ……….. sloučeniny kyslíku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxidy, které ovlivňují životní prostředí. Co známe z kapitoly Názvosloví organických sloučenin 1 Úkol 1: Doplň text: Oxidy jsou ……….. sloučeniny kyslíku."— Transkript prezentace:

1 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí

2 Co známe z kapitoly Názvosloví organických sloučenin 1 Úkol 1: Doplň text: Oxidy jsou ……….. sloučeniny kyslíku s jiným ……. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy …. Úkol 2: Doplň oxidační čísla a napiš názvy oxidů: K 2 O, Fe 2 O 3, SiO 2, CaO Úkol 3: Napiš vzorce oxidů: Oxid manganistý, oxid dusičný, oxid rtuťný

3 Řešení úkolu 1 Úkol 1: Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy -II. Úkol 2: oxid draselný, oxid železitý, oxid křemičitý, oxid vápenatý Úkol 3: Mn 2 O 7, N 2 O 5, Hg 2 O

4 Příprava oxidů přímým sloučením kyslíku s prvky Většina oxidů vzniká přímým sloučením kyslíku s jinými prvky, nejčastěji hořením (viz obrázky a videoklip). S + O 2 → SO 2 2Mg + O 2 → 2MgO C + O 2 → CO 2 Hoření síryHoření hořčíku Hoření dřevného uhlí

5 Příprava oxidů tepelným rozkladem sloučenin Některé oxidy připravujeme tepelným rozkladem sloučenin, např. uhličitanu vápenatého nebo dichromanu amonného (obrázky a videoklip Sopka na stole dole). CaCO 3 → CaO + CO 2 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + 4 H 2 O Dichroman amonnýOxid chromitýSopka na stole

6 Úkol 4: Příprava oxidů: Podle snímků 3 a 4 doplň text: Oxidy připravujeme nejčastěji ……. prvků nebo tepelným ……… sloučenin. Dále napiš názvy pěti oxidů, které vznikly těmito způsoby.

7 Řešení úkolu 4 Oxidy připravujeme nejčastěji hořením prvků nebo tepelným rozkladem sloučenin. Oxid siřičitý, hořečnatý, uhličitý,vápenatý, chromitý.

8 Oxidy, které ovlivňují životní prostředí Oxid uhličitý, CO 2, absorbuje tepelné záření vyzařované z povrchu Země. Proto je teplota na Zemi o 33 0 vyšší než bez skleníkového efektu. V důsledku lidské činnosti dochází v posledních letech ke zvyšování množství CO 2 v atmosféře a tím k nárůstu průměrné teploty na Zemi - globálnímu oteplování. Oxid siřičitý, SO 2, vzniká spalování méně kvalitního uhlí, které obsahuje určité množství síry. V ovzduší pozvolna reaguje s vodou na kyselinu siřičitou, která je příčinou kyselých dešťů. Ty způsobují obrovské škody v zemědělství, na materiálech a kulturních památkách.

9 Úkol 5: Podle obrázků uveď, co zvyšuje obsah CO 2, anebo SO 2 v atmosféře: 1/ Odlesňování 2/ Spalování uhlí 3/ Vulkány 4/ Automobilismus 1 23 4

10 Řešení úkolu 5: Obsah CO 2 zvyšuje odlesňování, spalování uhlí a automobilismus. Obsah SO 2 zvyšuje sopečná činnost a spalování uhlí.

11 Příprava oxidu uhličitého Oxid uhličitý vzniká nejčastěji hořením různých druhů uhlí. Čistý oxid uhličitý připravíme reakcí vápence s kyselinou chlorovodíkovou. Úkol 6: Napiš rovnici hoření uhlí: Peklo ve zkumavce - hoření dřevného uhlí v dusičnanu draselném.

12 Řešení úkolu 6 C + O 2 → CO 2

13 Úkol 7: Vlastnosti oxidu uhličitého Podle videoklipu vlevo doplň text: Oxid uhličitý je …….. plyn, ….. než vzduch, ……, ani hoření ………... Hořící …… v oxidu uhličitém ……. (Nápověda: nehoří, svíčka, bezbarvý, těžší, nepodporuje, uhasne) Směs CaCO 3 a HCl CO 2 CaCO 3 + 2HCl → CO 2 + CaCl 2 + H 2 O

14 Řešení úkolu 7: Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, nehoří, ani hoření nepodporuje. Hořící svíčka v oxidu uhličitém uhasne.

15 Úkol 8: Podle obrázků doplň, k čemu se CO 2 používá: 5 6

16 Řešení úkolu 8 výroba cukru, sycených nápojů, sody, sněhové hasicí přístroje

17 Pozoruj vlastnosti oxidu siřičitého Úkol 9: Podle obrázků doplň: Oxid siřičitý je plyn …. barvy, má …….. zápach, je žíravý a …….. Má …… účinky. Je dobře ……… ve vodě na …….. siřičitou, která zbarví lakmus ……..Proto je kyselinotvorný oxid. (Nápověda: štiplavý, bělící, kyselinu, červeně, bílé, toxický, rozpustný) Reakce SO 2 s vodou Bělicí účinky

18 Řešení úkolu 9 Oxid siřičitý je plyn bíle barvy, má štiplavý zápach, je žíravý a toxický. Má bělicí účinky.Je dobře rozpustný ve vodě na kyselinu siřičitou, která zbarví lakmus červeně. Proto je kyselinotvorný oxid.

19 Použité obrázky: Obrázek 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Lacanja_burn.JPG Obrázek 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_D%C4%9Btmarovi Obrázek 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/MSH80_eruption_mount_st_helens.jpg Obrázek 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Auto_stoped_highway.JPG Obrázek 5: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Cuboid_sugar.jpg Obrázek 6: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Macau_Grandview_Hotel_room_drink.JPG Veškeré použité obrázky a videoklipy použité v prezentaci pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Oxidy, které ovlivňují životní prostředí. Co známe z kapitoly Názvosloví organických sloučenin 1 Úkol 1: Doplň text: Oxidy jsou ……….. sloučeniny kyslíku."

Podobné prezentace


Reklamy Google