Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice průmyslových spotřebitelů energií 3/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice průmyslových spotřebitelů energií 3/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,"— Transkript prezentace:

1 Pozice průmyslových spotřebitelů energií 3/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,

2 Světová hospodářská krize Spekulativní manipulace s cenami hypoték, akcií, měn a komodit vede k zkreslování jejich hodnoty. Odtržení cen od nákladů či reálných hodnot Zkreslování hodnot statků vede ke ztrátě důvěry zákazníků, poklesu objemu půjček a růstu inflace. Pokles zákaznické a investiční spotřeby Celosvětovou nabídku a poptávku ovlivňují direktivní zásahy čínské vlády a ekologické iniciativy Střet direktivní a liberální ekonomiky

3

4 Jednou z příčin současné hospodářské krize je selhávání tržních principů a pravidel vlivem spekulativního chování a direktivních zásahů. Hospodářská soutěž výrobců přestává být hlavním motorem tržního systému, pokud nejsou dodržována pravidla této soutěže.

5

6

7 Vliv energetiky na hospodářskou recesi I přes vyrovnanou nabídku nad poptávkou jsou energie nejrychleji rostoucím nákladem spotřebitelských odvětví i obyvatel Prudký růst cen energií a zisků energetických společností nevyvolává adekvátní růst investic do výrobních zdrojů směrem k levnějším a bezpečnějším dodávkám Nekonkurenční prostředí nevytváří tlak na zvyšování efektivity energetické výroby Vývoj cen energií je jedním z hlavních inflačních faktorů

8 EU - Direktivní zásahy do energetiky Otevření trhu s energiemi - snaha o vytvoření konkurenčního prostředí mezi dodavateli energií ve prospěch odběratelů Podpora obnovitelných zdrojů – snaha o prodloužení životnosti zdrojů fosilních paliv Opatření pro zlepšení klimatu – snaha zpomalit globální oteplování planety Sympatické cíle, ale nevhodný způsob jejich realizace s možnými negativními dopady do průmyslu a životní úrovně obyvatel

9 Liberalizace trhu naruby Logika vývoje 1.Odstranění transportních překážek 2.Oddělení výroby energií od jejich dopravy a distribuce 3.Vytvoření konkurenčního prostředí na straně nabídky 4.Otevření trhu zrušením regulace cen Paradoxy reality 1.Zrušení regulace cen při nefunkčnosti trhu 2.Sloučení výroby s distribucí-upevňování pozic dominantů 3.Konsolidace energetických odvětví, vznik oligopolů, 4.Růst počtu doprovodných subjektů,spekulativní chování

10 Problémy řešené na úrovni EU - IFIEC Benefits IFIEC Europe zastupuje průmyslové spotřebitele energií při jednání týkající se spotřeby plynu a elektřiny. Cílem diskuzí je zajištění funkčního trhu s energiemi, konkurenčních cen, vybudování bezpečné infrastruktury a uplatnění efektivní politiky obnovitelných zdrojů IFIEC je jediná Asociace zahrnující spotřebitele všech průmyslových oborů,která je plně akceptovaná evropskými institucemi. Je uznávaná a jedná s Evropskou komisí, s Evropským Parlamentem,s Evropským regulačním orgánem (ERGEG), dále s Evropskými Asociacemi,reprezentujícími TSO’s (ETSO, GIE), producenty plynu a elektřiny (Eurogas, Eurelectric), obchodníky s elektřinou (EFET), a dále s ostatními účastníky trhu (Business Europe, oborové průmyslové asociace, BEUC) díky specifický znalostem členů o energetickém trhu a infrastruktuře a jejich dopadu na průmysl IFIEC má přímý přístup k vysokým představitelům evropské politiky a členům Evropského Parlamentu, IFIEC je členem pracovní komise DG TREN pro plynárenství a má status pozorovatele Madridského a Florenského Regulačního Fóra pro plyn a elektřinu. President také reprezentuje IFIEC v Nuclear Forum v rámci DG TREN IFIEC je aktivní člen fóra „Electricity and Gas Regional Initiatives“, ustanoveného Evropskými Regulatory k integraci energetických regionálních trhů.

11 Podpora obnovitelných zdrojů Fosilní paliva nejsou jen energetické zdroje,ale také nenahraditelná surovina pro chemický průmysl a metalurgii. Zamezit plýtvání těmito zdroji, či je v co největší míře nahradit, je potřebný cíl, cesta k jeho dosažení musí však být ekonomicky schůdná Jaderná energie je nejperspektivnější náhrada spalování fosilních zdrojů Využívání OZE by mělo být subvencováno i z jiných zdrojů než garantovanou výkupní cenou – ze zemědělských dotací a dotací na výzkum Zvýšenými náklady na systémové služby vlivem OZE by neměli být zatěžováni spotřebitelé

12

13 Boj proti globálnímu oteplování Cíl je velmi politizovaný a opatření nejsou implementována celosvětově, což poškozuje průmysl a obyvatelstvo ve státech EU Aukce povolenek CO2 je způsob zdražování energetických, chemických a stavebních produktů, umožňuje spekulativní chování a direktivně mění ekonomiku zdrojů energií SVSE a IFIEC podporuje sytém ETS založený na propočtu BAT či benchmarkingu technologií a skutečné výroby. Je to jediný způsob jak eliminovat vliv spekulantů

14 Ekologická daňová reforma EDR v kontextu nedokončené liberalizace trhu s energiemi pouze dále komplikuje konkurenční pozice domácího průmyslu. Ekologická daň postihuje paradoxně nejvíce energeticky intenzivní průmysl,který se nejvíce snaží snižovat spotřebu energií, jako jednu ze svých největších nákladových položek SVSE i IFIEC usilují o ochranu energeticky náročného průmyslu před dopady EDR – rozšířením výjimky dle klasifikace NACE

15 Jak to zvládne český průmysl ??? Proexportně orientovaný průmysl s nízkým podílem vlastních, globálně působících firem. Nedostatečná ekonomika z rozsahu. Vysoká citlivost na kurz Kč. Mizející konkurenční výhoda cenově dostupné energetické a dopravní infrastruktury. Riziko dočasnosti působení výrobních poboček zahraničních firem Menší firmy „neustojí“ prudké cenové výkyvy Hrozí zánik celých průmyslových odvětví a tím know how, znalostního a vzdělanostního efektu

16 Market organizations are more industry friendly out of Europe Zdroj: Prezentace Arcellor Mittal, 11.9.2008 Australia: Pool is obligatory. Energy price: 20 to 40 €/MWh Maintain of regulated tariffs in some states. Lack of investments. New-Zealand: Pool is obligatory Energy price + transport: 45 €/MWh Maintain of long term contracts for industrials. CO 2 : no market, ratified the Kyoto Protocol South Africa: Failure of wholesale market > set up of a single-buyer system Energy price: 15 to 20 €/MWh Regulated tariffs will be maintained Scandinavia: Pool Energy price: 30 to 50 €/MWh Long term contracts + direct investments for industrials. Gradual disconnection between pool prices and fundamentals. USA: Each state chooses its market organization 18 are completely open to competition 33 did not deregulate or interrupted the process (ex: California) Energy price: mostly 40 to 65 €/MWh CO 2 : local markets, did not ratify the Kyoto protocol Canada: Each province chooses its market organization. Single buyer system in Quebec and British Colombia. CO 2 : No market, ratified the Kyoto protocol United Kingdom: Failure of the pool > set up of pseudo bilateral systems with centralization and adjustment. Energy price: 50 to 80 €/MWh Pool system « Power exchange » model « Single buyer » model System depending on the States, no unique system Continental Europe: Energy price: 65 to 75 €/MWh CO 2 = EU-ETS

17 Situace na trhu s energií v ČR Trh s elektřinou je technicky omezen na středoevropský region.Komoditní ceny elektřiny v ČR kopírují ceny na německém trhu, a jsou jedny z nejvyšších cen v Evropě. Na nich vydělává společnost ČEZ,ale pro český průmysl s malým domácím trhem může být pokles konkurenceschopnosti smrtící Český spotřebitel doplácí na německou a rakouskou expanzi větrných elektráren vyššími náklady na systémové služby

18

19 Situace na trhu s energií v ČR Dodávky plynu do ČR jsou majoritně závislé na zdrojích a dopravě z Ruska Ceny plynu jsou navázány na ceny ropy s čím dál menší logikou. Návaznost cen elektřiny na cenách ropy postrádá logiku vůbec Ceny plynu,elektřiny a uhlí se navzájem ovlivňují – riziko spirálovitého vývoje Průmysl v ČR nemá přímý vliv na velkou energetiku a jen velmi slabý nepřímý vliv ČR jsou v důsledku dominantního postavení ČEZ a RWE omezené způsoby nákupu energií

20 Rizika stanovení cen v ČR Nákup plynu dle klouzavých průměrů cen komodit nebo stálé ceny.Riziko vlivu spekulace s cenami ropy.Uzavření smlouvy je požadováno již v srpnu Nákup ročních pásem elektřiny či celkových dodávek musí být organizována v krátkém časovém úseku. Málo času pro výběrová řízení,vysoké riziko špatného rozhodnutí. Rizika spekulativních obchodů na PXE Množstevní slevy nejsou poskytovány

21

22 Energetika jako státní služba Státní služby nejsou přenositelné na EU či jiný stát.Vláda a státní orgány musí mít v ruce potřebné pravomoci, s jejichž pomocí jsou schopny energetiku aktivně ovlivňovat SEK řeší zajištění surovin a podporu výstavby energetických zdrojů a sítí privátními či polostátními společnostmi, neřeší ale zároveň jak bude tyto společnosti ovlivňovat a řídit. SEK neřeší jaký z ní budou mít občané a podniky prospěch

23 Požadavek na rozšíření nabídek - Dlouhodobé bilaterální smlouvy s nákladovými vzorci mezi výrobcem a konečným spotřebitelem (francouzský model) -Možnost postupného, děleného nákupu pásma k snížení cenového rizika (německý model)) -Možnost dodávek za průměrnou cenu v referenčním roce - Možnost nákladové kalkulace množstevních slev

24 Závěr Český průmysl čelí více než kdykoliv předtím velmi tvrdé konkurenci.Jakákoliv konkurenční výhoda může pomoci celým průmyslovým odvětvím přežít ekonomickou krizi a hospodářskou recesi. Vláda ČR by měla zajišťovat státní službu v energetice stálým tlakem na snižování nákladů v regulovaných síťových společnostech a svým vlivem prosazovat výhodnější způsoby cenotvorby plynu a elektřiny


Stáhnout ppt "Pozice průmyslových spotřebitelů energií 3/2009 K.Šimeček – SVSE/AEM,"

Podobné prezentace


Reklamy Google