Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík."— Transkript prezentace:

1 Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík

2 Třídy vzdušného prostoru
FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek (CTR / MCTR) Koncová řízená oblast (TMA / MTMA) Řízená oblast (CTA) Letištní provozní zóna (ATZ) Ostatní prostory (TRA,TSA,P,D,R)

3 Rozdělení tříd vzdušných prostorů v ČR
Třída C FIR Praha VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Od oblačnosti 300m 1,5km 300m LKPR FL 165 LKKV FL 95 Ostatní FL 125 VFR nesmí letět v žádné z těchto tříd nad oblačností pokud je více jak 4/8 pokrytí Vzdálenost od oblačnosti stejná jako v E,C Třída C LKPR Třída D ostatní TMA/MTMA FL 95 Třída E Od oblačnosti VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL ne/IFR ano SSR nad FL60 ano IFR -SSR vždy 300m VFR/IFR Vis 5 km ŘLP ne/IFR ano FPL ne/IFR ano SSR nad FL60 ano IFR -SSR vždy 1.5km 300m Třída D CTR 1000 ft AGL Třída G Vis5km nebo 1.5km*, vně oblaků, FPL ne, ŘLP ne SSR ne ,IFR ne ZVFR

4 Pravidla VFR POZOR od 4.12.2014 platí nová L2 VMC minima pro lety VFR
G = letová dohlednost 5 km, vně oblaků, za dohlednosti země, nebo 1500 m s podmínkou - let je prováděn při rychlosti 140 kt IAS nebo nižší, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce … E, D a C = letová dohlednost 5 km, v a nad FL 100 8 km, 1500m horizontálně/1000ft vertikálně od oblaků VMC minimum pro let v CTR = přízemní dohlednost 5 km, základna oblačnosti 1500ft Zvláštní lety VFR v CTR Přízemní i letová dohlednost 1500 m (800m vrtulníky) a vyšší, mimo oblačnost, za stálé viditelnosti země od výška základny význačné oblačnosti není níže než 600ft Minimální výšky: 1000ft nad zástavbou, shromážděním lidí atd.(v okruhu 600m od letadla) / 500ft nad otevřenou krajinou

5 Zvláštní lety VFR Pouze v CTR, nežádat ho v třídě G!!!
CTR třída D VMC minima viz obrázek Vis 5km Oblačnost 450m= 1500ft BKN ale ne níže než 600ft Pokud je oblačnost níže nebo dohlednost pod 5km nutno žádat ZVFR!! 300m od mraků Vis 5km 150m AGL Mezi ZVFR lety a ZVFR a IFR lety se zajišťují rozstupy stejné jako u IFR!! To znamená že počet letů ZVFR v CTR bude omezený a může nastat situace kdy z důvodu zajištění rozstupů nebudou lety ZVFR v CTR povoleny, např. při nahromadění IFR provozu

6 Zvláštní lety VFR ZVFR podmínky: ze strany pilota:
1) let je prováděn mimo oblačnost a za dohlednosti země; 2) letová dohlednost není menší než m nebo u vrtulníků 800 m; 3) let je prováděn při rychlosti 140 kt IAS nebo nižší, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce; a b) ze strany ATC: 1) let je prováděn pouze ve dne, pokud není příslušným úřadem povoleno jinak; 2) přízemní dohlednost není nižší než m nebo u vrtulníků 800 m; 3) výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy není nižší než 180 m (600 ft). Pozn.: Lety HEMS mají výjimku a mohou létat pod základnou 600ft.

7 Stanoviště ATS AFIS/RADIO – poskytuje služby v ATZ
FIC Praha – poskytuje služby v sektoru ČECHY TWR (MTWR) – poskytuje služby v CTR (MCTR) APP (MAPP) – poskytuje služby v TMA (MTMA) APP Brno – poskytuje služby FIS v sektoru Morava South a ATS pro IFR v CTA1 a CTA2 Brno APP Ostrava – poskytuje služby FIS v sektoru Morava North a ATS pro IFR v CTA1 a CTA2 Ostrava APP Vary – poskytuje služby FIS pod TMA LKKV a ATS pro IFR v CTA Karlovy Vary ACC – poskytuje služby v CTA Praha

8 PROSTOR ODPOVĚDNOSTI REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ 119,375 118,650 127,350
STRUKTURA VZUŠNÉHO PROSTORU PROSTOR ODPOVĚDNOSTI REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ OSTRAVA RADAR 119,375 OSTRAVA PROSTOR ODPOVĚDNOSTI REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ KARLOVY VARY KARLOVY VARY RADAR 118,650 BRNO RADAR 127,350 BRNO 2

9 POSKYTOVÁNÍ FIS 119,375 118,650 REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ 127,350
STRUKTURA VZUŠNÉHO PROSTORU POSKYTOVÁNÍ FIS OSTRAVA RADAR 119,375 KARLOVY VARY RADAR 118,650 POSKYTOVÁNÍ FIS REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ BRNO RADAR 127,350 6

10 NOVÉ SEKTORY ZMĚNA STRUKTURY VZUŠNÉHO PROSTORU 1. 5. 2014
SEKTORY pro poskytování FIS NOVÉ SEKTORY 4

11 POSKYTOVÁNÍ FIS FIC PRAHA PRACOVIŠTĚ STRUKTURA VZUŠNÉHO PROSTORU
5

12 TMA IV OSTRAVA TMA VII BRNO FL 75 - FL 125 TMA V OSTRAVA
STRUKTURA VZUŠNÉHO PROSTORU ÚPRAVA TMA LKMT A LKTB po zrušení LKPO TMA IV OSTRAVA 4000 AMSL- FL 125 TMA VII BRNO FL 75 - FL 125 TMA V OSTRAVA FL 65 - FL 125 8

13 Prostory P, R, D, TRA, TSA a ATZ – označení a popis
P – zakázané prostory – tam se nesmí letět a vždy se mu vyhneme!! R / TRA- omezené/ dočasně omezené prostory- můžeme letět jen pokud obdržíme a dodržíme povolení stanoviště ,který za tento prostor odpovídá jinak ne!! TSA – dočasně vymezený prostor- nelze do něj vstoupit , výjimku má policie a záchranka, slouží pro nízké lety vojenských letadel D – nebezpečné prostory- v době publikace je nutno se jim vyhnout nebo nadletět, např.kontrolní stanice plynu/ropovodu atd. ATZ- provozní zóna letiště- kolem aeroklubových letišť, má poloměr 3NM a sahá do 4000AMSL nebo po hranici řízeného prostoru, poskytuje se zde AFIS nebo RADIO,nejedná se o řízené letiště ale je nutno zde být na jejich frekvenci a dávat informace o své poloze, výšce, záměrech LK P9 5000AMSL GND LK TRA55 FL240 5000AMSL LK TSA20 1000ftAGL 300ft AGL LK D3 1000ft GND Kyjov 130,6

14 Vstup do CTR/TMA bez FPL
Velitelé letadel, kteří v souladu s ENR nepředložili FPL, žádají letové povolení na základě údajů o letu (ENR ) předaných příslušnému stanovišti ATS. Údaje o letu VFR se předávají příslušnému stanovišti ATS na kmitočtu nebo telefonem, při žádosti o letové povolení, při příletu a průletu, nejméně 3 minuty před vstupem do CTR nebo TMA třídy D a při odletu z řízeného letiště nebo místa v CTR, nejméně 3 minuty (u letů VFR bez FPL z LKPR 10 minut) před zahájením pojíždění nebo vzletem z heliportu, není−li dohodou stanoveno jinak (ENR ). Letiště Armády České republiky mohou být využívána pro letecký provoz civilních letadel pouze jestliže pro dané letiště byl ustanoven civilní provozovatel. Tato letiště jsou v přehledu letišť' (AD 1.3) vyznačena znakem “M” (AD ). Doplňující postupy pro letiště Praha-Ruzyně (AD ) - Velitelé letadel VFR letících v hladinách vyšších než 1000 ft AGL a zamýšlející vstoupit do CTR Ruzyně jsou žádáni, aby do CTR vstupovali v horizontálním letu v hladině 1000 ft AGL nebo nižší a navázali spojení na kmitočtu Ruzyně Radar 118,3MHz nejméně 3min.před vstupem do CTR.

15 Noční lety VFR Od 4.12.14 nutno s FPL viz nová L2
Rozdělení letů v noci podle vzdušného prostoru ve kterém jsou prováděny: lety VFR v noci v CTR a TMA (MCTR a MTMA) jako lety řízené, lety VFR v noci v prostoru třídy G a E jako lety neřízené. Podle druhu činnosti se lety v noci rozdělují na: letištní lety VFR Poznámka: Letištním letem se rozumí let v CTR (MCTR) nebo, kde CTR není zřízeno, let v blízkosti letiště tzn.: na provozním okruhu, nebo let do okruhu vstupující nebo vystupující. traťové lety VFR Poznámka: Traťové lety jsou všechny lety mimo CTR nebo lety v blízkosti AD Na letištní lety VFR v noci prováděné z řízeného letiště musí provozovatel letadla nebo pilot předat údaje o letu a tato činnost musí být předem dohodnuta s příslušným stanovištěm ATS. Na letištní lety VFR v noci prováděné z neřízeného letiště a mimo řízené vzdušné prostory předkládá provozovatel nebo pilot plán činnosti stanovišti AFIS. V plánu činnosti se uvádí počet a typ letadel, druh činnosti, upřesnění prostoru činnosti, max. hladina letu, čas zahájení a ukončení činnosti.

16 Noční lety VFR Traťové lety musí být plánovány a prováděny tak, aby letadlo letělo, kromě vzletu, přistání a nezbytného stoupání a klesání, vždy ve výšce 2000 ft AGL nebo výše. Pro vzlet a přistání při traťových letech mohou být využívána pouze letiště schválená pro noční provoz. Při traťových letech VFR v noci musí být stanoveno náhradní letiště. Při traťových letech musí mít letadlo navigační zásobu pohonných hmot a oleje jako při letu IFR. Při všech traťových letech VFR v noci musí mít letadlo v činnosti odpovídač sekundárního radaru pracující v módu A a C nebo S. Dále musí mít letadlo nejméně jedno radionavigační zařízení, které je v letadle pevně zastavěno, schváleno a které je v činnosti (ADF, VOR, GPS). Při traťových letech v prostorech třídy D a C musí být letadlo na spojení s příslušným stanovištěm ATC. Na letištích vzletu, přistání a na náhradním letišti musí být v době odletu nebo příletu letadla poskytována služba ATC nebo AFIS. Tyto služby na takovýchto letištích mohou být ukončeny až po ukončení všech traťových letů.

17 NVFR – pamatujte! U letů VFR v noci nelze povolit zvláštní let VFR
Minimum dohlednosti u letištních letů v noci je 5 KM a u traťových letů 8 KM Vrtulníky pro LZS - min. dohlednost 2500m (2 piloti) / 3000m (1 pilot) nejedná se o ZVFR Vrtulníky Policie ČR - min.dohlednost 1500m pokud letí do 1000ft AGL U traťových letů v noci nutno stanovit náhradní letiště ať už pilot letí s FPL nebo bez Náhradní letiště stanovuje pilot a ne řídící letového provozu Pokud máte IFR vybavení a IFR licenci je možno v případě zhoršení počasí přejít a dokončit let jako IFR Pokud nejste schopni pokračovat na náhr. letiště a nemáte IFR, pak služba ŘLP vám umožní přistání a poskytne vám radarovou pomoc ale pilot bude předmětem hlášení

18 Lety LZS v CTR Tuřany Postupy pro odlety záchranných vrtulníků z brněnských nemocnic. Vzhledem k potížím s navazováním oboustranného spojení a získáváním letového povolení před vzletem jsou odlety záchranných vrtulníků prováděny následovně: – Odlety z nemocnice Bohunice musí získat letové povolení vždy před vzletem bez výjimky. – Odlety z ostatních nemocnic přilétající do Tuřan smí po vzletu pokračovat severně osy RWY 10 do prostoru Černovic (MAX altitude 2000 ft), kde v případě nutnosti zahájí vyčkávání až do dalšího povolení od TWR Tuřany. – Odlety z ostatních nemocnic, které směřují mimo CTR Tuřany, pokračují po vzletu z heliportu na sever (MAX altitude 2000 ft) až do dalšího povolení od TWR Tuřany.

19 Vektorování VFR a ZVFR V případě radarového vektorování letu VFR a zvláštního letu VFR má velitel letadla odpovědnost za zabránění srážky s terénem a překážkami a je povinen: dodržovat meteorologické podmínky, které nebudou horší než podmínky stanovené v ENR ; b) neprodleně ohlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb, pokud přidělený kurz vede letadlo do prostoru, ve kterém nebude možno dodržet předepsaná minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti nebo stanovenou výšku nad terénem

20 Plánování letů Letový plán pro let VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ARO (ENR ) Letu, na který byl předložen letový plán, se poskytuje pohotovostní služba (u letů z/na letiště, kde není poskytovaná služba řízení letového provozu, podmíněno předáním zprávy o vzletu a přistání) Letový plán musí být předložen na každý let VFR civilního provozovatele z/na vojenské letiště (LKCV/KB/NA/PD/PO) - kromě letů SAR, letecké záchranné služby a vnitrostátních letů Policie ČR Letový plán musí být předložen na let VFR do/ze zahraničí, pokud je tak požadováno AIPem příslušného státu ( např. Rakousko vyžaduje FPL naopak Polsko , Německo a Slovensko je možné bez FPL) Letový plán musí být předložen na každý let VFR do prostoru třídy C (vyjma výsadků)

21 Zpráva o vzletu/přistání se předává na:
Plánování letů Zpráva o vzletu/přistání se předává na: FIC Praha, nebo APP Brno (uvnitř Morava South), nebo APP Ostrava (uvnitř Morava North ),nebo APP Karlovy Vary (pod TMA LKKV Nejbližšímu stanovišti ATC s žádostí o předání

22 Pohotovostní služba a lety kluzáků
Hlášení o přistání kluzáku mimo letiště (ENR 1.2-4) Hlášení o přistání kluzáku mimo letiště musí být předáno v případě, že byl na jeho let podán letový plán, nebo v případě, že pilot kluzáku oznámil na kmitočtu ATS své rozhodnutí přistát mimo letiště. V případě, že pilot oznámil rozhodnutí přistát mimo letiště na kmitočtu stanoviště TWR/APP, AFIS nebo FIC Praha, musí stejnému stanovišti předat hlášení o přistání. V případě, že pilot kluzáku hodlá přistát mimo letiště a místo přistání se nachází v CTR, musí toto rozhodnutí předat na kmitočtu příslušného TWR nebo APP. Oznámení o rozhodnutí pilota kluzáku přistát mimo letiště musí obsahovat identifikaci kluzáku a místo zamýšleného přistání určené polohou, odhadnutou vzdáleností a zaměřením ke známému místu nebo zeměpisnými souřadnicemi. Pilot může určit dobu, do které předá hlášení o přistání. Pokud není tato doba určena, stanoviště ATS postupují v souladu s Hlavou 5 předpisu L11.

23 Postupy pro nastavení výškoměru
Vyjadřování vertikální polohy letadla: letovými hladinami u letu v nebo nad převodní hladinou; nadmořskými výškami při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou; výškami nad zemí při traťovém letu do 1000 ft (300 m) nad zemí; Převodní nadmořská výška (ENR ) Převodní nadmořská výška v celém FIR je 5000 ft (1500 m) AMSL. Převodní hladina (ENR ) Převodní hladina je nejnižší použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou výškou 5000 ft AMSL. Převodní vrstva (ENR ) Vzdušný prostor mezi převodní nadmořskou výškou a převodní hladinou se nazývá převodní vrstva. Horizontální let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností. Změna z nadmořské výšky na letovou hladinu a naopak se provádí: v převodní nadmořské výšce při stoupání; a v převodní hladině při klesání. Od změna výpočtu tloušťky převodní vrstvy a tím změna převodních hladin

24 Postupy pro nastavení výškoměru
To znamená , že tlak s výškou klesá a pro zajištění vertikálních rozstupů je nutné použít stejnou hodnotu tlaku 1005 hPa 1012 hPa Pamatujte si: 1hPa = 30 ft = 10 m 1013 hPa 1014 hPa 1019 hPa

25 Převodní hladina / Transitionlevel
Změny v roce 2015 Změna tloušťky převodní vrstvy Níže uvedená změna platí jak pro IFR tak VFR bez rozdílu třídy prostoru V ČR od bude: zachována převodní výšky (TA) 5000ft (příp. výše dle terénu), zvýšena minimální tloušťka převodní vrstvy na 1000ft (tj. ze současných 0-1000ft na 1000‑2000ft - v závislosti na QNH), převodní hladina (TRL) definována jako nejnižší použitelná letová hladina nacházející se nad převodní výškou (TA) zvýšenou o 1000 ft. Pozor nové převodní hladiny dle QNH QNH v/in hPa Převodní hladina / Transitionlevel >= 1051 50 1014−1050 60 978−1013 70 <= 977 80

26 Postupy pro nastavení výškoměru
od LETOVÉ HLADINY – FL používáme standard 1013,25 Klesání na standardu 1013,25 1013 hPa Používáme 1013,25 FL 060 – převodní hladina převodní vrstva převodní vrstva Alt 5000 ft AMSL – převodní nadmořská výška 1014 hPa Klesání na QNH Stoupání na QNH NADMOŘSKÁ VÝŠKA – ALTITUDE používáme QNH letiště nebo regional

27 Postupy pro nastavení výškoměru od 5.3.2015
Situace kdy QNH je 1013,25 hPa nebo méně LETOVÉ HLADINY – FL používáme standard 1013,25 FL 070 – převodní hladina na 1013,25 hPa převodní vrstva převodní vrstva 1012 hPa Alt 5000 ft AMSL – převodní nadmořská výška 1013 hPa NADMOŘSKÁ VÝŠKA – ALTITUD používáme QNH letiště nebo regional

28 Změna tloušťky převodní vrstvy
QNH 1013 a méně QNH 1014 a více Převodní hladina 70 ALT 6500 Převodní hladina 60 ALT 6000 ALT 5500 ALT 5500 TA 5000FT TA 5000FT Horizontální let v převodní vrstvě není povolen vyjma zvláštně povolených činností. Výjimky mohou být stanoveny příslušným stanovištěm ATS.

29 Postupy pro nastavení výškoměru
Informace o letištním QNH – v ATIS nebo ze stanoviště ATS Regionální QNH – v meteorologických vysíláních nebo na žádost ze stanoviště ATS Hodnoty QNH jsou uváděny v hektopascalech (Na vyžádání v milimetrech Hg) Lety VFR do nadmořské výšky 5000 ft (1500 ft) AMSL nebo do výšky 1000 ft (300 m) nad zemí (AGL), v případě, že je tato hladina výše než 5000 ft (1500 m) AMSL, musí být na výškoměru nastaven QNH Popis oblasti pro nastavení výškoměru QNH řízeného letiště − v CTR, TMA a v ATZ, jejíž horní hranici nebo její část tvoří spodní hranice TMA, pod TMA, při všech letech prováděných mezi spodní hranicí TMA definovanou nadmořskou výškou (AMSL) a hladinou 1000 ft (300 m) pod touto hranicí regionální QNH nebo QNH nejbližšího neřízeného letiště − v ostatních případech. Uplatňování cestovních hladin

30 Postupy pro používání odpovídače SSR
Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností “Elementary Surveillance” (ELS) jako minimum je povinné pro lety letadel letících podle pravidel IFR a VFR jako “General Air Traffic” (GAT) v tomto stanoveném vzdušném prostoru: - IFR lety ve FIR Praha: a)vrtulníky bez ohledu na MTOW; b)letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg a méně nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí 250 kt (463 km/hod) a méně, –VFR lety ve FIR Praha nad FL 95, –VFR lety v TMA Praha a CTR Ruzyně.

31 Postupy pro používání odpovídače SSR
Vybavení odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v módu A ve 4096 kódech s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C je povinné ve FIR Praha do FL 95 (s výjimkou TMA Praha/CTR Ruzyně), pro následující druhy letadel: –všechny motorové letouny, vrtulníky a balóny provádějící lety VFR v a nad FL60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, pokud je převodní hladina FL 70, –všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci Výjimky může povolit příslušné stanoviště ATC na žádost předem.

32 Zásady používání Postupy pro používání odpovídače SSR Kódy
Při všech traťových letech VFR v noci musí mít letadlo v činnosti odpovídač SSR pracující v modu A a C nebo S U skupinových letů musí být přidělený kód zapnutý jen na letadle vedoucího skupiny Letadlo vybavené odpovídačem SSR musí mít za letu odpovídač v činnosti a musí odpovídat na dotazy v módu A a C, tj. vysílat výšku Velitel letadla nastavuje kód letu podle pokynů ATS a zásad stanovených v AIP ČR Kódy kód 2000 – nastavuje velitel letadla řízeného letu vždy, pokud nebylo stanovištěm ATS určeno jinak kód 7000 – nastavuje velitel letadla neřízeného letu VFR vždy, pokud nebylo stanovištěm ATS určeno jinak kód 7500 – nastavuje velitel letadla v případě protiprávního činu kód 7600 – nastavuje velitel letadla v případě ztráty radiového spojení kód 7700 – nastavuje velitel letadla v případě nouze

33 AFIS AFIS- letištní letová informační služba- poskytuje se v ATZ neboli letištní provozní zóně, letiště AFIS jsou neřízená letiště ale poskytují informační službu a pohotovostní službu v rámci letiště a prostoru ATZ AFIS na letišti se musí poskytovat v publikované provozní době a mimo tuto dobu za následujících okolností: 1, v noci, je li na letišti provoz nebo je li očekáván 2,probíhá.li na letišti výcvik pro získání průkazu pilota letounu nebo vrtulníku 3,probíhá-li na letišti současně místní činnost dvou nebo více letadel 4,jsou-li prováděny výsadky 5,při navijákovém provozu 6, při leteckém veřejném vystoupení nebo soutěži Dispečer AFIS není oprávněn vydávat letová povolení, ale v případě kdy je to nutné v zájmu bezpečnosti může vydávat letadlům zákazy a příkazy !!!Navázání spojení se stanovištěm AFIS je povinné pro letadla vybavená radiostanicí, pohybující se na neřízeném letišti a nebo v ATZ. Piloti musí vysílat hlášení bez ohledu na to zda je Letištní letová informační služba (AFIS) poskytována!!!!

34 RADIO RADIO – poskytuje informace všem známým letadlům, které tvoří provoz na letišti a v ATZ RADIO na letišti se musí poskytovat v publikované provozní době a mimo tuto dobu za následujících okolností: 1, v noci, je li na letišti provoz nebo je li očekáván 2,probíhá.li na letišti výcvik pro získání průkazu pilota letounu nebo vrtulníku 3,probíhá-li na letišti současně místní činnost dvou nebo více letadel 4,jsou-li prováděny výsadky 5,při navijákovém provozu 6, při leteckém veřejném vystoupení nebo soutěži Při leteckém výcviku a provádění činností v noci, musí být zajištěna pohotovostní služba! Osoba poskytující RADIO není oprávněn vydávat letová povolení, ale v případě kdy je to nutné v zájmu bezpečnosti může vydávat letadlům zákazy a příkazy !!!Navázání spojení se stanovištěm RADIO je povinné pro letadla vybavená radiostanicí, pohybující se na neřízeném letišti a nebo v ATZ. Piloti musí vysílat hlášení bez ohledu na to zda je RADIO poskytováno!!!!

35 AUP, NOTAM, Informace o prostorech
AUP – vydává se každý den v roce ve 14:00 UTC a platí od 06:00 UTC následujícího dne až do 06:00 dalšího dne UUP – může se vydat od 09:00 UTC Souhrnná informace je dostupná na - Aktivace prostorů uvedeného v AUP je ohlašována 15 min předem, prostor ,který není uveden v AUP, nemůže být aktivován NOTAM – prostřednictvím NOTAM se publikují omezení ve vzdušném prostoru mimo prostory uvedené v AIP Informace o stavu letišť a ploch SLZ AIP část AD, Databáze letišť ( vydává LAA), NOTAM, u provozovatelů na konkrétním AD Vše pod „jednou střechou“ najdete na :

36 VFR Manuál – bude publikován VFR Manuál, který
Změny v roce 2014 Od VFR Manuál – bude publikován VFR Manuál, který nahradí AIP ČR, VOL III (AD4), (je k nahlédnutí na webu RLP) CIV-MIL Integrace a změna prostorů CTA Změna prostorů pro poskytování FIS – nové sektory FIC Zavedení pozice DIREKTOR na stanovištích LKMT, LKTB, LKKV Od je v platnosti nová L2 – změny pro VFR, NVFR

37 Změny v roce 2015 Zavedení bezobslužného ARO na AD LKTB a LKKV Na AD LKMT bude zavedeno bezobslužné ARO cca.březen 2016

38 Změna označení RWY na AD LKTB
Změny v roce 2015 Změna označení RWY na AD LKTB POPIS ZMĚNY K publikačnímu termínu dojde ke změně označení RWY LKTB: - betonová RWY 10/28 bude nově označena jako RWY 09/27 travnatá RWY 09/27 bude nově označena jako RWY 08/26. Tato změna se projeví jednak v publikovaných přístrojových postupech, dále ve změnách příslušných systémů ATM a v dokumentech, které jsou vztaženy k číslu RWY ( např. SpVS, UTP, atd). Změna RNAV SID a STAR POZOR po přechodnou dobu po zavedení změny bude povinnost při vydání povolení k přistání a vstupu na dráhu doplnit označení „RWY 09/27 beton“ resp. „RWY 09/27 concrete“ – požadavek studie bezpečnosti

39 Pravidla letu pro kluzáky -změna L 2 (Doplněk P)
Změny v roce 2015 Pravidla letu pro kluzáky -změna L 2 (Doplněk P) POPIS ZMĚNY změna v předpisu L2 – Doplněk P – Pravidla pro lety kluzáků Nově Doplněk P má 6 částí: 1, Vzlety kluzáků 2, Létání v termice 3, Létání v oblačnosti 4, Létání v dlouhé vlně 5, Létání na svahu 6, Vybavení posádek záchrannými padáky

40 Cvičení LION EFFORT 2015 velké vojenské cvičení NATO na území ČR cvičení se bude konat od do (mimo víkend) významné omezení provozu VFR a IFR v prostoru FIR Praha

41 Od 15.10.2015 další změny např.: Změny v roce 2015
nová mapa ICAO 1: změna třídy G, namísto do 1000FT AGL se navrhuje 2500FT nebo 3500FT AMSL prostor třídy C od FL 95 v celém FIR včetně TMA CIV a MIL stanovišť úprava a přejmenování všech MIL prostorů (MTMA, TRA, TSA, LKR) změna supernízkých prostorů (sloučení CTA 1 a 2 na regionech a navýšení do FL125) změna horizontálních hranic CTA PRAHA, BRNO, OSTRAVA a K.Vary změna poskytování ATS pro IFR lety pod TMA Praha

42 KONEC Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík."

Podobné prezentace


Reklamy Google