Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické rostliny Agroekologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické rostliny Agroekologie"— Transkript prezentace:

1 Energetické rostliny Agroekologie

2 Energetické plodiny Cílem pěstování energetických plodin je produkce biomasy pro přímé spalování, zplyňování, výrobu kapalných biopaliv a další metody energetického a případně i průmyslového využití. Energetické plodiny jsou obvykle děleny na rostliny bylinného a dřevinného charakteru.

3 Energetické byliny Energetické byliny jsou jednoleté či víceleté rostliny pěstované na orných půdách (obvykle s využitím standardní zemědělské techniky). Energetické byliny jsou rostliny s nedřevnatým stonkem cíleně pěstované pro produkci energie.

4 Energetické plodiny Termínem energetické plodiny nebo rostliny jsou označovány taxony dřevin, trvalek a bylin – tedy botanické druhy, kultivary, klony, přírodní i záměrní kříženci – které jsou využívány nebo testovány pro záměrnou produkci biomasy k energetickému využití. Největší rozlohy existujících porostů dosahují blahovičníky (500tis. ha primárně určených pro vlákninu v Portugalsku) a vrby (20tis ha pro energetickou štěpku zejména ve Švédsku, Velké Británii, Dánsku a Polsku).

5 Energetické byliny Šťovík uteuša (Rumex Uteusa)
Šťovík je rostlina, kterou s úspěchem pěstuje nejeden český zemědělec, patří mezi dvoumetrové víceleté rostliny. Byla speciálně vyšlechtěna pro naše podmínky. Je odolná vůči mrazu a nemá velké nároky na stanoviště. Další výhodou je její dlouhověkost. Pěstování tohoto druhu je podpořeno státem a to částkou 5500 Kč/ha ročně. Dotace je podmíněna uzavřením smlouvy se spalovnou nebo vystavěním vlastní spalovny na tuto biomasu a to do jednoho roku.

6 Energetické byliny Čičorka pestrá (Coronilla varia)
Poléhavé lodyhy této víceleté, bobovité rostliny mohou dorůst až do dvoumetrové délky. Čičorka patří k perspektivním, zejména díky spolehlivým výnosům již v druhém roce. Mimoto dobře kryje půdu, takže působí proti erozi. Spíše než na vlastní spalování se hodí na výrobu bioplynu.

7 Energetické byliny Konopí seté (Cannabis sativa)
Kulturní druh se tradičně využívá jako olejnina a rostlina přadná, zařazuje se i mezi energetické plodiny. V zahraničí se ekologicky pěstují povolené odrůdy s garantovaným nízkým obsahem omamných látek, v Česku zatím chybí praktické zkušenosti.

8 Energetické dřeviny Rychlerostoucí dřeviny jsou dřeviny s krátkou obmýtní dobou a s hmotovým přírůstkem významně převyšujícím průměrný hmotový přírůstek ostatních dřevin. Z tohoto důvodu se pěstují a sklízejí pro výrobu obnovitelné energie. Rychlerostoucí dřeviny, perspektivní pro produkční plantáže v ČR, se dělí následovně: v ČR ověřené: topoly, vrby v ČR ověřované: pajasan, jilmy v ČR perspektivní: olše, lípy, lísky, jeřáby v ČR nerostoucí: baobab

9 Biomasa Biomasa je souhrn látek tvořících těla organismů, a to jak rostlin, tak živočichů. Tímto pojmem je často označována rostlinná biomasa využitelná pro energetické účely. Energie má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto je obnovitelný zdroj energie.

10 Elektřina, teplo, pohon vozidel
Biomasa Skupina Technologie Produkty Výstupy Spalování Teplo, elektřina Chemické přeměny Zplyňování Olej, plyn, dehet, metan, čpavek, metanol Elektřina, teplo, pohon vozidel Rychlá pyrolýza Chemické přeměny ve vodním prostředí Zkapalňování Olej Esterifikace Metylester řepkového oleje (MEŘO)-bionafta Pohon vozidel Biologické procesy Anaerobní digesce Bioplyn, metan Alkoholové kvašení Etanol Kompostování Teplo (z chlazení kompostu)

11

12 Biopalivo Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Představuje tedy jedno z možných využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z papíru atd. Biopalivo se dělí se na: tuhá biopaliva kapalná biopaliva plynná biopaliva

13 Biopalivo V současnosti je chemická energie z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě elektřiny pomocí palivových článků. Biopaliva pokrývají 15% celkové světové spotřeby energie, především ve Třetím světě, kde slouží převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve Švédsku a Finsku (17% a 19%).

14 Použitá literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/EnergetickyA9_rostliny


Stáhnout ppt "Energetické rostliny Agroekologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google