Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Obyvatelstvo POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_REG_GEO_08 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): ročník – DUM – obsahuje informace lidských rasách a jejich rozdělení METODICKÝ POKYN:

2 Lidské rasy Lidská rasa je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.) Tradiční rasová teorie nikdy nedospěla ke shodě o počtu ras, udává se obvykle mezi dvěma až dvanácti rasami Často se udává tři až pět ras

3 Rasové teorie Obvykle udávané rasy jsou:
europoidní (bílá) - patří sem indoevropská, semitská a matinská skupina Je označována také jako běloši Je původem v Evropě, západní Asii a severní Africe mongoloidní (žlutá) - zahrnuje skupinu mongolskou, Inuity (Eskymáky), americké Indiány a Austronésany Je rozšířena především ve východní a jihovýchodní Asii, Severní a Jižní Americe negroidní (černá) - označována jako černoši, hanlivě negři Původem je v subsaharské Africe australoidní - patří sem Austrálci, Drávidové, Papuánci a Melanésané

4 Europoidé podle výkladového slovníkuMeyers Blitz-Lexikon z roku 1932

5 Australoidé

6 Rasové teorie Někteří antropologové odlišují ještě další rasy, například od rasy negroidní vydělují rasu kapoidní (podle mysu Dobré naděje) - odlišnou od rasy negroidní Nebo slučují rasu negroidní s australoidní v tzv. rasu ekvatoriální Svoje označení mají také míšenci jednotlivých ras: Mestici – (europoidní+mongoloidní) Mulati – (europoidní+negroidní) Zambové – (negroidní+mongoloidní)

7 Státy s dominantní populací mesticů a indiánů

8 Mulati Mulat (také Mulato) je termín španělského nebo portugalského původu a popisuje potomka bělocha a černocha V průběhu koloniální éry se termín používal jak pro děti jednoho evropského a jednoho afrického rodiče, tak pro děti dvou mulatů Barack Obama se narodil do rodiny matky Stanley Ann Dunhamové (americká běloška), jeho otcem byl Barack Hussein Obama, který pocházel z kmene Luo v Keni

9 Zambové Zambo je termín španělského původu označující obyvatele Latinské Ameriky smíšeného afro- indiánského původu Venezuelský prezident Hugo Chávez byl napůl zambo, napůl mestic

10 Antropologie a lidské rasy
Do fyzické antropologie patřilo od počátku i studium lidských ras, jež tvořilo v 19. století dokonce její hlavní náplň Vzhledem ke zneužití rasových teorií, které vyvrcholilo v rasismu, panuje dnes k pojmu rasy značná nedůvěra Jakkoli jsou určité nápadné tělesné znaky nepochybně dědičné (barva pleti, tvar nosu, vlasů a pod.), představují rozdíly spíše povrchní, které nic neříkají o intelektu a dalších schopnostech svých nositelů

11 Rasismus Jako rasismus se označují ideologie, které z příslušnosti k rase odvozují politické důsledky, nejčastěji ve smyslu, že některé lidské rasy jsou hodnotnější než jiné a mají právo či povinnost „méněcenné“ rasy ovládat či dokonce jejich příslušníky hubit Tato teorie vychází z domněnky, že jednotlivé rasy mají odlišné předky, tzv. "teorie polygenetického vzniku ras„ Rasismus založený na údajně vědeckých teoriích byl populární v 19. a první polovině 20. století, zdiskreditoval se však zejména v podobě nacistické ideologie Dnes je obvykle považován za nevědecký, nesprávný a nemorální, v řadě států včetně České republiky je hlásání rasové nenávisti dokonce trestným činem

12 Americký černoch mohl pít pouze z nádržky s označením "pro barevné", 1939, Oklahoma City

13

14 Použité zdroje a literatura
Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje:

15 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: FUNKMONK.. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SOAP. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BOOKOFJUDE. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 123ITI. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Native_American_population.png SOUZA, Pete. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KARONEN, Ilmari. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _mid-20th_century_with_african-american_drinking.jpg DNA-DENNIS. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google