Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : 3.14 Opracování kovů 3.15 Opracování plastických hmot

2 3.14 Opracování kovů Kovy se v truhlářské výrobě používají v podobě různých druhů kování, spojovacích prvků, nástrojů a nářadí, které se upravují, udržují a opravují. Z kovů se také vyrábí nábytek, který může být celokovový (například skříňky do šaten a dílen, laboratorní skříňky apod.), nebo kombinovaný se dřevem a dřevními materiály (například židle, stoly, školní lavice, apod.).‚ tento nábytek je rovněž potřeba někdy upravit nebo opravit. Proto má být součásti truhlářského provozu také pracoviště pro opracování kovů. Pracoviště pro opracování kovů je obvykle vybaveno pevným stolem s kovovou konstrukcí, pomůckami pro měření, rýsování a nástroji pro obrábění kovů (pilkami, vrtáky, pilníky, apod.). Na stole je připevněn stolový svěrák, do kterého se při obrábění upínají kovové součásti.

3 3.14 Opracování kovů 3.14.1 Měření a rýsování
K měření a rýsování se používají kovové metry a pravítka, posuvná měřítka, úhloměry, rýsovací jehly, kružítka a důlčíky. Rýsovací jehla má tvar tužky s kovovou špičkou pro předrýsování rozměrů na povrch materiálů, vytváří jemné rýhy. Kružítka mají rovněž kovové špičky k předry'sování kruhů a zaoblených tvarů. Důlčík má tupou kovovou špičku k vyznačení středu vrtaných otvorů.

4 3.14 Opracování kovů 3.14.2 Obrábění kovových součástí
Kovové součásti se obrábějí řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, zahlubováním, děrováním,ohýbáním, vyklepáváním. Řezání se provádí ruční rámovou pilou s kovovým rámem. Aby pilový list nebyl v drážce svírán, má rozvedené zuby nebo je v místě zubů mírně zvlněn. Velikost a počet zubů pilového listu závisí na druhu kovu. Tvrdé kovy (např. ocel) se řežou listem s menšími a hustějšími zuby, měkké kovy (např. hliník a měď) listem s většími a řidšími zuby. Stříháním se dělí tenké materiály-plechy a to nůžkami na plech ručními, stolnimi nebo elektrickými. Pilování se provádí pilníky podobně jako u dřeva. Hrubší pilníky se používají na měkké kovy, jemnější pilníky na tvrdé kovy.

5 3.14 Opracování kovů 3.14.2 Obrábění kovových součástí
Vrtáním se zhotovují otvory kruhového průřezu do tlustšího materiálu. K vrtání se používají šroubovité vrtáky upnuté do ruční elektrické vrtačky. Střed vrtaného otvoru se vyznačuje důlčíkem. Geometrie vrtáku závisí na vrtaném materiálu. Pro měkké kovy se používají vrtáky s větším vrcholovým úhlem ( °), pro tvrdé kovy vrtáky s menším vrcholovým úhlem (do 118°). Zahlubování otvorů pro zápustné hlavy nýtů a šroubů se provádí kuželovým záhlubníkem podobně jako u dřeva. Děrováním se zhotovují malé otvory v tenkém materiálu- plechu pomocí průbojníku. Materiál je přitom uložen na dřevěné podložce.

6 3.14 Opracování kovů 3.14.2 Obrábění kovových součástí
Ohýbání je nejčastější způsob tvarování kovových součástí v truhlářské výrobě. Malé tenčí součásti, například úhelníky z plechů používané pro spojení sedadlových desek s rámem židlí nebo stolových desek s luby stolu, se ohýbají přes hranu svěráku nebo kovadliny pomocí kladiva. Větší součásti se ohýbají pomocí různých přípravků, trubky (vyskytují se například u kovových koster židlí) se ohýbají v ohýbačkách. Při ohýbání kovových součástí je nutno počítat s pružením materiálu,jehož působením se ohyb vrací zpět, proto se obrobek ohýbá o něco více než je požadovaný poloměr ohybu. Vyklepáváním se tvarují tenké materiály - plechy pomocí kladívka, nebo paličky z tvrdé pryže, tvrdého dřeva apod. Vyklepávají se zejména měděné a mosazné plechy za účelem zhotovení ozdobných a dekorativních prvků a předmětů.

7 3.14 Opracování kovů 3.14.3 Spojování kovů
Kovové součásti lze spojovat pomocí šroubů, nýtů, pájením, svařováním a lepením. Šroubové spoje jsou rozebíratelné. Spojení se provádí pomocí šroubů průchozích nebo závrtných. Průchozí šrouby procházejí celou tloušťkou spojovaných materiálů a jsou z druhé strany upevněny maticí s podložkou. Závrtné šrouby se šroubují do závitu, který je vyřezaný v otvoru materiálu. Závrtný šroub může být bez hlavy a hlava je nahrazena maticí s podložkou. Nýtové spoje jsou nerozebíratelné. Nýt má jednu hlavu a po prostrčení otvorem spojovaných materiálů se druhá hlava vytvoří pěchováním - roznýtováním kladivem a dokončí se hlavičnikem, který vytvaruje hlavu do požadovaného tvaru.

8 3.14 Opracování kovů 3.14.3 Spojování kovů
Pájení je nerozebíratelné spojování kovových součástí pomocí přídavného snadno tavitelného kovu-pájky, který má nižší bod tavení než spojované součásti. Pájka může být měkká (např. cínová) pro méně namáhané spoje, nebo tvrdá (např. mosazná) pro více namáhané spoje, například pro spojování pilových pásů. S povrchu spojovaného místa se odstraňuje vrstva oxidu a při spájení se zabraňuje oxidací spojovaného místa pomocí speciální pasty. Svařování je spojení kovů teplem. Spojovaná místa jsou vytvarovaná tak, že tvoří šikmou spáru tvaru V nebo X a mezera ve spáře se vyplňuje přídavným kovem. Při svařování plamenem se materiál roztaví kyslíko-plynovým plamenem (kyslík+acetylén, nebo propan-butan) a spáru vyplní přídavný svařovací drát. Při svařování elektrickým obloukem se zároveň s materiálem taví elektroda, která tvoří přídavný materiál pro vyplnění spáry. Lepení je nerozebíratelné spojování kovových součástí pomocí lepidel. Používají se lepidla syntetická, hlavně epoxidová. Pevnost lepených spojů je vysoká. Lepení se využívá především při spojování kovů s jiným materiálem, například při nalepování kovových fólií na dřevní materiály.

9 3.15 Opracování plastických hmot
Při výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků se ve značné míře uplatňují plastické hmoty, především : k výrobě různých fólií a krycích vrstev používaných jako náhrada dýh; k výrobě tvarových výlisků zásuvek, koster nebo skořepin sedacího nábytku, doplňkového nábytku apod.; k výrobě okenních a dveřních profilů; k výrobě vodících lišt a profilů; K výrobě nábytkového kování a spojovacích prostředků; Syntetické pryskyřice se uplatňují jako lepidla a nátěrové hmoty.

10 3.15 Opracování plastických hmot 3.15.1 Opracování plastů
Podle mechanických vlastností a chování se k teplu dělíme plastické hmoty na termoplasty, reaktoplasty (též duroplasty) a elastomery. a) Termoplasty jsou plastické hmoty, které zahříváním měknou, stávají se plastickými a při dalším zahřívání se taví.. Ochlazením opět tuhnou a nabývají původní pevnost a tvrdost. Termoplasty se v plastickém stavu tvarují ohýbáním, tažením, vyfukováním nebo vakuovým lisováním. V roztaveném stavu se zpracovávají vstřikováním, vytlačováním, válcováním nebo zpěňováním. Ohýbáním se například tvaruje akrylové sklo, z něhož se vyrábí průhledný nábytek úložný, ale i sedací a stolový. Tažením pomocí pístu do formy se tvarují zahřáté fólie z PVC, polyetylénu a jiných termoplastů při výrobě mělkých výlisků zásuvek apod. Vyfukováním se tvarují zahřáté fólie pomocí stlačeného vzduchu do zaoblených tvarů. Vakuovým lisováním se tvarují zahřáté fólie při olepování plošně tvarovaných dílců ve vakuových lisech pomocí pryžové membrány, nebo se zhotovují tvarové výlisky ve formách, kam je při odsávání vzduchu vtahována zahřátá fólie (například při výrobě zásuvek).

11 3.15 Opracování plastických hmot 3.15.1 Opracování plastů
Vytlačováním se zhotovují duté profily pro výrobu zásuvek pravoúhlého tvaru, okenní a dveřní profily, apod. Vytlačování se provádí na speciálním vytlačovacím zařízení, v němž je termoplastická hmota tlačena šnekovým dopravníkem přes vytlačovací hubici požadovaného profilu do studeného prostředí, kde daný profil ztuhne. Válcováním se vyrábějí fólie určené pro olepování plošných dílců z konstrukčních desek, například fólie z PVC. Měkká hmota prochází soustavou válců, které ji válcují na nekonečný pás fólie. Strukturovanými válci se do povrchu dekoračních fólií vytlačují póry napodobující póry dřeva. Zpěňováním se zpracovává především polystyren, ale i jiné plasty. Ze zpěněného polystyrenu se lisují kostry pro čalouněný nábytek. Z měkčeného polyuretanu se zpěňováním vyrábí tvarovací materiál, používaný k čalounění (polyuretanové pěny). Ohýbáním lze tvarovat desky z termoplastů po předchozím zahřátí do plastického stavu buď ručně přes hranu tvrdého předmětu, anebo v tvarovacích přípravcích. Po ochlazení zůstane ohnutý obrobek v nově nabytém tvaru.

12 3.15 Opracování plastických hmot 3.15.1 Opracování plastů
b) Reaktoplasty jsou plastické hmoty nenávratně vytvrzené chemickou reakcí, které ve vytvrzeném stavu nelze dalším zahříváním změkčit ani roztavit. Proces vytvrzovací reakce lze v určitém stadiu přerušit a získat tak polotovary, které se mohou tvarovat lisováním a přitom současně vytvrzovat do konečného stadia. Vytvrzené reaktoplasty se obrábějí třískovým obráběním – řezáním, frézováním, vrtáním. K obrábění se používají nástroj z rychlořezné oceli a slinutých karbidů. Tvarovým lisováním se vyrábějí z polyesterové pryskyřice a skelných tkanin nebo skelných vláken skořepiny sedacího nábytku, z jiných pryskyřic, například z melaminformaldehydové se lisují různé předměty pro domácnost, z tvrzeného polystyrenu nebo polyuretanu zásuvky, apod. Dekorační fólie pro olepování dřevních materiálů se zhotovují impregnováním (napouštěním) papírových pásů melaminformaldehydovými nebo polyesterovými pryskyřicemi. Do konečného stadia se tyto pryskyřice vytvrdí dalším zahříváním při nalepování na povrch materiálů v lisech.

13 3.15 Opracování plastických hmot 3.15.1 Opracování plastů
c) Elastomery jsou plastické hmoty, které lze snadno tvarovat i za studena. Jsou to syntetické kaučuky a silikony, používané především na těsnící profily pro okna a dveře a těsnící hmoty používané ve stavebnictví (například pro utěsnění spár mezi zdivem a oknem)

14 3.15 Opracování plastických hmot 3.15.2 Spojování plastických hmot
Plastické hmoty se spojují obvykle svařovánim nebo lepenim. Svařováním lze spojovat pouze termoplasty. Podle způsobu, jakým se svařovanému materiálu dodává teplo, rozlišujeme svařování horkovzdušné a svařování kontaktní pomocí pevného topného článku. Při horkovzdušném svařováni se používá ruční svářečka, v níž je vzduch zahříván elektrickou spirálou a foukán na svařované místo, které se změkčuje a taví a současně se taví přídavná svařovací tyčinka ze stejného materiálu.Při svařování kontaktním se používá přístroj s vyhřívanou destičkou, na kterou se z obou stran přitlačí spojované plochy plastu. Až se plast začne tavit, oba konce materiálů se přitisknou k sobě. Lepením se spojují termoplasty i reaktoplasty. Při lepení termoplastů se na lepené plochy nejdříve nanese rozpouštědlo, kterým styčné plochy změknou a potom se nanese velmi tenká vrstvička lepidla. Lepené plochy se k sobě přitlačí na dobu odpaření rozpouštědla. Při lepení stejných termoplastů stačí obě lepené plochy změkčit rozpouštědlem a přitisknout k sobě. Reaktoplasty se lepí dvousložkovými lepidly, která jsou po vytvrzeni rovněž reaktoplastická. Nejvíce se používají lepidla epoxidová a polyuretanová. Před lepením se obě plochy zlehka přebrousí jemným brusným papírem.

15 Kontrolní otázky : l. Jaká kritéria platí pro výběr vhodného materiálu? 2. Uveďte způsoby měření šířky řeziva. 3. Podle čeho se určuje délka překližky a laťovky? 4. Vyjmenujte druhy nástrojů a nářadí používaných v truhlářské výrobě a uveďte jejich konkrétní účel při obrábění. 5. Vysvětlete, jak lze zabránit svírání pilového listu v řezné spáře. 6. Které druhy ručních pil na dřevo znáte? 7. Vyjmenujte základní druhy hoblíků a popište je. 8. Uveďte hodnoty úhlů břitu a řezu u hoblíků a vysvětlete, jak ovlivňují jakost obrobení plochy. 9. Jak se vrtají otvory průchozí, stupňovité a se zahloubením? 10. Popište dláta používaná v truhlářské výrobě a uveďte účel jejích používání. l l. Uveďte, jaké brusné papíry se používají v truhlářské výrobě. Vysvětlete, co znamená číslo zrnění 12. Uveďte postup při vykružování. l3. Vysvětlete, co znamená tvarování příčného průřezu. 14. Uveďte příklady konkrétního použití kovů v nábytku a stavebně truhlářských výrobcích. 15. Jaký je základní rozdíl mezi termoplasty a reaktoplasty? Vysvětlete, proč reaktoplasty nelze svařovat.

16

17

18


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google