Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Obsah : 1.Rekapitulace - http://www.idea-bmc.euhttp://www.idea-bmc.eu 2.Inovační projekt – skupiny, konzultace 3.Přednášky č. 2 4.Vybrané pojmy k opakování ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

3 3.3. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt : http://idea-camp.eu/wp- content/uploads/2013/09/innovation-camp-modules-1-5.pdf Překlad na IS (zip file) Využijte http://www.idea-bmc.eu (Business Model Creator) pro vytvoření konkrétního podnikatelského modelu (komercializace inovace) a použijte výstup ve Vaší závěrečné prezentaci.http://www.idea-bmc.eu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

4 4.4. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt : Zvolte libovolnou inovaci produktu nebo služby, se kterou jste se setkali nebo případně vytvořte svou virtuální inovaci a popište ji. Proveďte rozbor jejího charakteru v duchu přednášené látky: 1. spojitá – nespojitá a proč 2. odhad, zda jde o univerzální nebo spíše modulární architekturu a pravděpodobné důvody její volby 3. grafické znázornění konkurenčního profilu a jeho změny 4. mapa užitečnosti produktu pro zákazníka a její vývoj 5. hodnotová inovace a tvorba ceny pomocí ziskového modelu 6. cena a její poloha v cenovém koridoru a důvod volby této polohy V případě nedostatku informací doplňte svými předpoklady, odhady a myšlenkovými experimenty. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

5 5.5. ŘÍZENÍ OBCHODU METODIKA ZPRACOVÁNÍ ZÁPOČTOVÉ PRÁCE OBSAH práce: Titulní list (předmět, téma, jméno studenta, UČO, příslušnost zápočtového období) Obsah práce Popis zvoleného tématu Vlastní zpracování Vlastní názor na problematiku a shrnutí / závěr Konkrétní zdroje (literatura) použité pro zpracování zápočtové práce ROZSAH práce: Celkem min. 6 stran včetně případných tabulek a grafů (A4, písmo: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 1,5) FORMA práce: Elektronicky, dle pravidel pro psaní akademického textu, před prezentací na posledním cvičení ODEVZDÁNÍ práce: Na e-mail pedagoga Prosím pozor: v případě výskytu identických prací budou všichni tito autoři požádáni o zpracování zcela jiného tématu, přičemž nejzazší možný termín odevzdání práce dle studijního řádu není možné prodloužit ŘÍZENÍ OBCHODU [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 6.6. Prezentace a skupinové diskuse „Přesvědčte potenciální investory o úspěšnosti Vaší inovace“ – skupinová prezentace výstupu z „Business Model Creator“ Termín prezentace, po dohodě ve dnech – poslední a předposlední seminář Práce musí být odevzdána před prezentací Prezentuje celý tým ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

7 7.7. Prezentace a skupinové diskuse ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

8 8.8. Prezentace a skupinové diskuse ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

9 9.9. Pojmy k opakování Společná diskuze 1.Kdo jsou vyzyvatelé a kdo váhavci – uveďte příklady 2.Jak členíme inovace – uveďte příklady, které znáte 3.Pro jaké dvě možnosti se vedení firmy musí rozhodnout v oblasti svého podnikání v případě, že nechce ukončit činnost – uveďte příklad 4.Inovační postupy – uveďte příklady. Zúčastnili jste se některého z nich? Byly uvedené postupy pro danou situaci vhodné? 5.Je vynález inovací? Kdy lze procesní nebo technologickou změnu označit jako inovaci – pokuste se uvést příklad? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

10 10. Pojmy k opakování Společná diskuze 6.Znáte příklady společností, které uvízly v pasti technického rozvoje? – uveďte příklady 7.Základem pro zvolení vhodné strategie je business plan – pakliže se firma rozhodne pro –Spojitou inovaci jaká je její strategie a jakého zákazníka oslovuje –Nespojitou inovaci jaká je její strategie a jakého zákazníka oslovuje 8.Životní cyklus – pojmenujte jednotlivé části a co je jejich součástí? 9.Inovace jako konkurenční výhoda – uveďte příklad ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

11 SPOJITÁ inovace zacílena na náročné zákazníky, požadující vysokou kvalitu produktu a ochotné za ni zaplatit vyšší cenu orientace na segmenty, kde lze získat prémii za kvalitu většinou bez obrany proti vstupu nových producentů na méně výnosné segmenty trhu NESPOJITÁ inovace hodnotově orientována zacílena na méně náročné zákazníky na stávajících trzích nebo na nové zákazníky, kteří o koupi produktu dosud neuvažovali „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“ Spojitá vs. nespojitá inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

12 12. Spojité a nespojité inovace Spojité inovace organizace nabízí vylepšené produkty stávajícím cílovým skupinám zákazníků při aplikaci stále stejného modelu podnikání Nespojité inovace organizace mění model svého podnikání oslovuje nové cílové skupiny zákazníků nabízí levnější a/nebo jednodušší produkty Základem pro vhodnou strategii (business plan) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

13 13. Užitek pro zákazníka (životní cyklus)xxx xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz NÁKUP: Za jak dlouho dokáže zákazník vyhledat produkt, který potřebuje? Je místo prodeje snadno dosažitelné a příjemné? DODÁVKA: Za jak dlouho je produkt dodán tam, kde si to zákazník přeje? Jak obtížné je produkt vybalit a instalovat? UŽÍVÁNÍ: Vyžaduje využívání produktu zácvik a expertní podporu? Jak účinné jsou funkční vlastnosti produktu a jak působí jeho vnější vzhled? DOPLŇKY: Je nutné pořídit další produkty a služby aby bylo možné produkt používat? ÚDRŽBA: Vyžaduje produkt externí údržbu? Jak obtížná je údržba nebo modernizace produktu? LIKVIDACE: Jak snadno je možné produkt zlikvidovat po skončení jeho životnosti?

14 Provozní vlastnosti produktu Čas Vývoj potřeb a očekávání zákazníků Unikátní řešení, integrovaná produkce Modulární řešení, kombinovaná produkce Rozdíl v kvalitě mezi unikátním a modulárním řešení Přesah očekávání: Konkurenční výhody z DOPLŇKŮ (rychlosti dodávky, snadné dostupnosti, výhodné ceny a jednoduchosti obsluhy). Nenaplněná očekávání: Konkurenční výhody z vysoké kvality a provozní spolehlivosti Zvyšování kvality v konkurenční soutěži ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

15 15. Pojmy k opakování Společná diskuze 10.Modulární architektura a unikátní architektura – uveďte příklady hlavních výhod 11.Značka jako symbol kvality – jak rozumíte pojmu kvalita? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

16 16. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura a integrovaná produkce zajištění produkce z vlastních zdrojů Modulární architektura a kombinovaná produkce zajištění produkce z cizích zdrojů (modulů) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

17 Provozní výkonnost (jiné měřítko) Čas Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu 1 2 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Model působení inovačních změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

18 Využitelnost zákazníkem Jednoduch ost obsluhy Pohodlí při užívání Provozn í rizika Přitažlivý vzhled Ohleduplno st k okolí 6 faktorů užitečnosti produktu pro zákazníka 6 stupňů cyklu zákaznických zkušeností Nákup Dodávka Užívání Doplňky Údržba Likvidace Mapa užitečnosti produktu pro zákazníka ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google