Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WINDOWS VISTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WINDOWS VISTA."— Transkript prezentace:

1 WINDOWS VISTA

2 OBSAH Plocha Nabídka Start Hlavní panel
Windows Postranní panel a miniaplikace Práce s okny

3 PLOCHA

4 PLOCHA

5 PLOCHA Zahrnuje hlavní panel a Postranní panel Hlavní panel
V dolní části obrazovky Ukazuje spuštěné programy Umožňuje přepínání mezi nimi Tlačítko Start Postranní panel Malé programy - miniaplikace

6 Práce s ikonami na ploše
Ikony Malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky

7 Přidání a odebrání ikon z plochy
Snadný přístup k programům pomocí zástupce Ikona představující propojení na položku Zástupce poznáte podle šipky v ikoně Poklepáním na zástupce se otevře příslušná položka Odstraněním – zmizí pouze zástupce a nikoli původní položka

8 Postup přidání zástupce na plochu
Najděte položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Klepněte na příkaz Odeslat Klepněte na příkaz Plocha (vytvořit zástupce) Na ploše se zobrazí ikona zástupce

9 Postup odebrání ikony z plochy
Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Klepněte na příkaz Odstranit Pokud se jedná o ikonu zástupce, odstraní se pouze zástupce, nikoli původní položka

10 Odpadkový koš Při vymazání souboru nebo složky Nesmažou se okamžitě
Odeslány do Odpadkového koše Vymazaný soubor můžete použít Odstraněné položky nebudeme potřebovat Vyprázdnění odpadkového koše Trvale odstraní smazané

11 Obnovení souborů z Koše
Poklepejte na ikonu Koš Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Klepněte na příkaz Obnovit Obnovení všech souborů Klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Obnovit všechny položky Soubory budou obnoveny

12 Trvalé odstranění souborů ze složky Koš
Otevřete složku Koš poklepáním na ikonu Koš • Chcete-li odstranit jeden soubor, klepněte na něj a stiskněte klávesu DELETE • Chcete-li odstranit všechny soubory, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Vysypat koš

13 Vysypat Koš bez otevření Klepněte na něj pravým tlačítkem myši
Klepněte na příkaz Vysypat koš Trvale odstranění souboru z počítače bez odeslání do složky Koš Klepněte na soubor Stiskněte klávesy SHIFT+DELETE Plocha-podrobnější informace

14 NABÍDKA START

15 Nabídka Start Provádí následující běžné činnosti: spouštění programů
otevírání běžně používaných složek hledání souborů, složek a programů úprava nastavení počítače získání nápovědy k OS Windows vypnutí počítače odhlášení od systému Windows nebo přepnutí na jiný uživatelský účet

16 Začínáme s nabídkou Start
Klepněte na tlačítko Start v levém dolním rohu obrazovky nebo Stisknout klávesu s logem Windows na klávesnici Zobrazí se nabídka Start

17 Tři základní částí: Velké podokno vlevo Pole Hledat Pravé podokno
Krátký seznam programů v PC Příkaz Všechny programy zobrazí seznam všech programů Pole Hledat Vyhledávání programů a souborů v PC zadáním kritérií hledání Pravé podokno Přístup k běžně používaným složkám, souborům, nastavením a funkcím Odhlášení od systému Windows a vypínání počítače

18 Spouštění programů z nabídky Start
V levém podokně nabídky Start Klepněte na program Spustí se a nabídka Start se zavře Není-li v nabídce zobrazen Klepněte na příkaz Všechny programy Levé podokno zobrazí seznam všech programů v abecedním pořadí následovaný seznamem složek

19 Všechny programy

20 Pokud klepnete na složku Příslušenství, zobrazí se všechny v ní obsažené programy

21 Ukážete-li na určitou položku, zobrazí se informace o ní

22 Pole Hledat Vyhledává různé položky v počítači
Prohledá všechny programy a složky v osobní složce (Dokumenty, Obrázky, Hudba, Plocha a další běžná umístění) Prohledá také vaše e‑mailové zprávy, uložené okamžité zprávy, události a kontakty

23 Pravé podokno Osobní složka Dokumenty Obrázky Hudba Hry
Otevře vaši osobní složku pojmenovanou podle uživatele Dokumenty Složka - textové soubory, tabulky, prezentace i jiné typy dokumentů Obrázky Složka s digitálními obrázky a grafickými soubory Hudba Složka - ukládat a přehrávat hudbu a další zvukové soubory Hry Přístup ke hrám v počítači Naposledy otevřené položky Seznam posledních otevřených souborů. Klepnutím daný soubor otevřete

24 Pravé podokno Počítač Síť Připojit Ovládací panely Výchozí programy
Přístup k diskovým jednotkám, fotoaparátům, tiskárnám, skenerům a dalšímu hardwaru připojenému k počítači Síť Přístup k počítačům a zařízením v síti Připojit Připojení k nové síti Ovládací panely Umožňuje přizpůsobit vzhled a funkce počítače, přidat nebo odebrat programy, nastavit síťová připojení a spravovat uživatelské účty Výchozí programy Nastavení programu pro určité činnosti, například procházení webu, úpravy obrázků, odesílání e‑mailů a přehrávání hudby či videa Nápověda a podpora Nápověda a podpora k systému Windows

25 V dolní části pravého podokna dvě tlačítka: Tlačítko pro vypnutí
Tlačítko pro zamknutí Klepnutí na šipku vedle tlačítka pro zamknutí Nabídka s možnostmi pro přepínání uživatelů, odhlášení, restartování nebo vypnutí počítače Nabídka START – podrobnější informace

26 HLAVNÍ PANEL

27 Hlavní panel Vodorovný panel v dolní části obrazovky
Bývá většinou vidět Má čtyři hlavní části: • Tlačítko Start • Panel Snadné spuštění - jedním klepnutím • Střední část - spuštěné programy, rychlé přepínání mezi nimi • Oznamovací oblast - hodiny a ikony - oznamují stav určitých programů a nastavení počítače

28 Přehled o oknech Spustíte program Otevřete složku Dokument
na hlavním panelu tlačítko odpovídající otevřené položce Na tlačítku ikona a název

29

30 Minimalizace a obnovení oken
Klepnutím na tlačítko aktivního okna na hlavním panelu se okno minimalizuje Dojde k dočasnému odstranění okna z plochy

31 Minimalizace a obnovení oken

32 Minimalizace a obnovení oken
Klepnutím na tlačítko Minimalizovat v pravém horním rohu okna Obnova klepnutí na příslušné tlačítko na hlavním panelu

33 Seskupování položek Otevření více oken
Šířka tlačítek na hlavním panelu se zmenšuje Hlavní panel tlačítky přeplněn, tlačítka stejného programu do jednoho Tři okna programu Malování zobrazená jako samostatná tlačítka na hlavním panelu

34 Seskupování položek Při spuštění více programů a otevření mnoha dokumentů, sloučí se tato tři tlačítka do jednoho Klepneme-li na toto tlačítko, zobrazí se nabídka, v níž je uveden seznam souborů ve skupině Tři okna programu Malování seskupená do jednoho tlačítka na hlavním panelu Klepnete-li na některou z položek nabídky aktivuje se a zobrazí příslušné okno

35 Panel Snadné spuštění Vpravo od tlačítka START
Spouštění programů jedním klepnutím Přidání oblíbených programů Najděte program v nabídce Start Klepněte na něj pravým tlačítkem myši Klepněte na příkaz Přidat na panel Snadné spuštění Ikona programu se zobrazí na panelu

36 Panel Snadné spuštění Odstranění ikony z panelu Snadné spuštění
Klepneme na ni pravým tlačítkem myši Klepneme na příkaz Odstranit Možnost Ano

37 Oznamovací oblast Pravý okraj hlavního panelu Hodiny a skupina ikon

38 Oznamovací oblast Oznamují stav hardwaru či softwaru počítače
Umožňují přístup k určitým nastavením Programy nebo služby které jsou nainstalovány Ukazatel myši na ikoně, zobrazí se její název nebo stav nastavení Poklepáte-li na ikonu otevře se související program nebo nastavení V některých případech zobrazí ikona v oznamovací oblasti malé místní okno Přidání nového hardwaru zobrazí: Hlavní panel – podrobnější informace

39 Postranní panel Windows miniaplikace

40 Postranní panel Windows miniaplikace
Svislý panel po straně plochy Miniaplikace nabízejí Rychlé informace Přístup k nejčastěji používaným nástrojům

41 Postranní panel

42 Otevření postranního panelu
Tlačítko Start Všechny programy Příslušenství Postranní panel Windows

43 Miniaplikace Hodiny Myši na miniaplikaci Hodiny
Pravý horní roh - dvě tlačítka: Tlačítko Zavřít Tlačítko Možnosti

44 Prezentace Myši na miniaplikaci Prezentace
Nepřetržitá prezentace obrázků ve vašem počítači V pravém horním rohu tlačítka Zavřít Možnosti Tlačítko Možnosti: Výběr obrázků Řízení rychlosti přehrávání Změna efektu přechodu mezi obrázky

45 Miniaplikace v počítači
Zjištění nainstalovaných miniaplikací: V horní části postranního panelu klepněte na znaménko plus (+) Otevřete Galerii miniaplikací Tlačítko Přidat miniaplikaci Všechny miniaplikace - klepněte na posuvná tlačítka Klepněte na miniaplikaci a klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti zobrazte informace o dané miniaplikaci v dolní části dialogového okna

46 Galerie miniaplikací Postranní panel – podrobnější informace

47 Práce s okny

48 Práce s okny Spuštěný program, otevřený soubor nebo složka se zobrazí na obrazovce v rámečku, kterému se říká okno anglicky „okno“ - „window“, množné číslo „windows“, odtud název operačního systému Windows

49 Části okna

50 Části okna Záhlaví Zobrazuje název dokumentu, programu nebo složky
Tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat a Zavřít Pomocí těchto tlačítek se okno skrývá, zvětšuje na celou obrazovku a zavírá Panel nabídek Obsahuje položky, na které můžete klepnout a vybrat tak možnosti v programu Posuvník Umožňuje posouvat obsah okna Ohraničení a rohy Tyto prvky lze přetahovat ukazatelem myši a tak měnit velikost okna

51 Přesunutí okna Nastavte ukazatel myši na záhlaví okna
Přetáhněte okno na požadované místo (Přetažení znamená ukázání na položku, stisknutí tlačítka myši, posunutí položky ukazatelem myši a uvolnění tlačítka myši.)

52 Změna velikosti okna Zvětšení okna na celou obrazovku
Klepněte na tlačítko Maximalizovat nebo poklepejte na záhlaví okna Obnovení původní velikosti okna Klepněte na tlačítko Obnovit (zobrazí se místo tlačítka Maximalizovat) nebo poklepejte na záhlaví okna Změna velikosti okna (zmenšení, zvětšení) Ukažte na některé ohraničení či některý roh okna. Když se ukazatel myši se změní na dvojitou šipku , zvětšete nebo zmenšete okno přetažením ohraničení nebo rohu

53 Skrytí okna Minimalizace Dočasné odstranění okna – ne zavření
Tlačítko Minimalizovat Okno zmizí z plochy Zobrazeno jako tlačítko na hlavním panelu

54 Zavření okna Tlačítko Zavřít Odstranění z plochy i hlavního panelu

55 Přepínání mezi okny Otevřeno více programů či dokumentů
Okna se překrývají Pomocí hlavního panelu: Každé okno má na hlavním panelu příslušné tlačítko Stačí klepnout na jeho tlačítko Okno se zobrazí před ostatními okny

56 Přepínání mezi okny Pomocí kombinace kláves ALT+TAB:
Podržení klávesy ALT a opakovaným stisknutím klávesy TAB Procházíme postupně všemi otevřenými okny Po uvolnění klávesy ALT se zobrazí vybrané okno

57 Přepínání mezi okny Použití funkce Windows Flip 3D
Přidržte klávesu s logem Windows a aktivujte funkci Flip 3D stisknutím klávesy TAB Podržte klávesu s logem Windows stisknutou, opakovaným stiskáváním klávesy TAB nebo točením kolečkem myši procházejte mezi otevřenými okny. Nebo ŠIPKA DOPRAVA či ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA DOLEVA či ŠIPKA NAHORU Zobrazení okna (nejvíce vpředu), uvolněte klávesu s logem Windows V hromádce klepnete na jeho libovolnou část

58 funkce Windows Flip 3D

59 Automatické uspořádání oken
Uspořádání přesouváním Automatické uspořádání Tří způsoby: Na sebe Nad sebe Vedle sebe Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na hlavním panelu Klepněte na příkaz Okna na sebe, Zobrazit okna nad sebou nebo Zobrazit okna vedle sebe

60 Automatické uspořádání oken
Práce s okny – podrobnější informace


Stáhnout ppt "WINDOWS VISTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google