Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Doplnění znalostí o skicáři Pro/E Wildfire Skicář,  Základní skicář a Intent Manager Nastavení skicáře Práce se skicářem u Uložení a načtení skici, možnosti ovládáni při skicování Skicování složitější geometrie Modifikace skicované geometrie Relace

3 Skicář n n Dva typy skicáře, u Zapnutí a vypnutí skicáře -. u Zapnutí a vypnutí skicáře - sketch > Intent Manager. n n Základní (historie ) u Nutná regenerace skici u Bez automatického kótování, není průběžná kontrola kótování Intent Manager u Automatické kótování u Kóty a vazby (constraints) u Systémové kóty (volné) a uživatelské kóty (pevné) u Rychlá nabídka – pravé tlačítko na myši

4 Nastavení skicáře n n Config.pro u Zapnutí Inten manageru F sketcher_intent_manager ( yes) u nastaveni prostředí skicáře, (barva pozadí, mřížka, zachycování, atd.)  sketcher_set_grid_x_spacing  …… u Nastavení způsobu a přesnosti kótování  sketcher_num_digits  …… u nastavení vazeb (H,V, L, tan., kol., atd.)  sketcher_perpendicular_skamps  ……. n n Nastavení prostředí u u Sketch > Options nebo nástrojový panel Sketcher F Zobrazení na display F Zapínaní,vypínání vazeb F Parametry mřížku

5 Základní entity n n Line u Centrline u Tangent n n Rectangle n n Circle u Center/Point. u Concentric u 3 Point  3 Tangent n n Arc u 3 Point/Tangent End u Concentric u 3 Tangent u Center/Ends n n Fillet n n Dimension

6 Tvorba geometrie při skicování n n Volba referencí n n Ovládání vazeb pomocí myši n n Základní entity, pravé tlačítko myši n n Vkládání a mazání vazeb n n Načtení, přidání a uložení skici u u Sketch> Data from file u u File> Save

7 Kuželosečky n n Elipsa n n Obecná kuželosečka, Sketch > Arc > Conic u Kóta „rho“ pro segment kuželosečky - rho = a/(a+b) F Pro elipsu - 0.05 < "rho" < 0.5 F Pro uzavřenou elipsu rho = (sqrt (2) - 1) F Pro parabolu - "rho" = 0.5. F Pro hyperbolu - 0.5 < "rho" < 0.95 u Kótování koncových bodů

8 Souřadne systémy,body n n Body u Pomocná entita, snadnější a přesnější okótování skici n n Souřadné systémy u Kotování bodů křivky k jednomu souřadnému systému u Reference ve skice u Pro prvek typu blend, relativní polohu jednotlivých skic.

9 Spline n n Kreslení u u Sketch > Spline u n n Konverze na spline u u Edit > Convert To > Spline n n Kótování u Lineární koty koncových bodů u Lineární koty intrpolačnich bodů u Tečné podmínky u Poloměry křivosti

10 Modifikace Spline n n Modifikace koncových a interpolačních bodů spline u Posunutí interpolačních bodů. u Přidání bodů nebo vrcholů. u Vymazání bodů nebo vrcholů. u Ovládání spline pomocí řídícího polygonu. u Vytvoření řídícího polygonu. u Modifikování souřadnic bodů splajnu. u Načíst souřadnice bodů splajnu ze souboru. u Získat informace o bodech splajnu. u Interpretovat souřadnicový systém jako kartézský. u Interpretovat souřadnicový systém jako polární. n n Modifikace koncových podmínek koncových bodů u Modifikace tečných podmínek. u Modifikace křivosti n n Modifikování počtu interpolačních bodů u Snížení stupně spline. u Vyhlazení splajnu.

11 Text n n Kreslení u u Sketch > Text n n Modifikace textu u Font - pro_font_dir v config.pro u Aspect Ratio ….poměr výšky a šířky u Slant Angle ….sklon textu u Place Along Curve ….přiřazení ke křivce

12 Modifikace geometrie n n Zrcadlení skici n n Rotace skici n n Posun skici

13 Relace n n Přepínání kót u u Info > Switch Dimension n n Definice relací u u Tools> Relations… n n Editace relací


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 2. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google