Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předměty pro minor OI „Telekomunikace“ Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předměty pro minor OI „Telekomunikace“ Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Předměty pro minor OI „Telekomunikace“ Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (vodrazka@fel.cvut.cz)

2 Motivace Počítačové a SW inženýrství –návrh kritických systémů s vysokou mírou robustnosti a odolnosti –řízení vývoje - vedení náročných softwarových projektů Telekomunikace –kritické aplikace pro zajištění provozu lokálních i globálních sítí –distribuované systémy pro management sítě a poskytování služeb –SW síťových prvků pro podporu a řízení komunikačních procesů (přepínání, směrování, monitorování) v reálném čase Příklady řešení –Aplikace TMN – bussines, service layer –Zákaznická podpora – ovládání služeb zákazníkem –Call centra, obsluhové systémy obecně –Konvergované platformy pevných a mobilních sítí (IP Multimedia Subsystem) –SW ústředny, brány

3 Charaktristika Minor Telekomunikace dotváří informatického inženýra v odborníka ICT. Pomůže získat zejména praktické znalosti v oblasti telekomunikačních systémů a sítí s důrazem na mobilní komunikaci a konvergované sítě založené na paketovém způsobu přenosu. Hlavní pozornost je věnována komunikačním protokolům a signalizačním systémům pro řízení komunikačních procesů. Klíčovou teoretickou disciplínou specializace je teorie provozního zatížení, která je nutným předpokladem pro dimenzování sítí, efektivní návrh síťových prvků a obecně pro dimenzování obsluhových systémů.

4 Navrhované atributy Garant minor oboru –Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (garant oboru „Sítě“ KME) Doporučený průchod studiem –Pro minor Telekomunikace doporučujeme následující tři předměty: Mobilní komunikační sítě – A2M32MKS Řízení komunikačních procesů – A2M32RKP Modelování a dimenzování sítí – A2M32MDS –Čtvrtý předmět si student volí podle svých preferencí z této skupiny: Telekomunikační sítě – A2B32TSI (doporučuje se, pokud obdobný předmět nebyl absolvován v Bc. studiu, např. Principy telekomunikačních systémů)Telekomunikační sítě – A2B32TSI Pokročilé síťové technologie – A0M32PST Informační bezpečnost – A0M32IBEInformační bezpečnost – A0M32IBE

5 Nabízené předměty Informační bezpečnost – A0M32IBE status: volitelný garant: Vaněk Pokročilé síťové technologie A0M32PST status: volitelný garant: Boháč Telekomunikační sítě – A2B32TSI status: povinný oboru Sítě (Bc.) garant: Pravda Mobilní komunikační sítě – A2M32MKS status: povinný KME (Mgr.) garant: Chod, Bešťák Modelování a dimenzování sítí – A2M32MDS status: povinný oboru sítě (Mgr.) garant: Křížovský, Hampl Řízení komunikačních procesů – A2M32RKP status: povinný oboru Sítě (Mgr.) garant: Troller, Bezpalec

6 Personální zajištění Doc. Ing. Jiří Chod, CSc. – hluboké praktické zkušenosti z provozu sítí a výzkumného centra RDC, projekt navigace nevidomých osob Ing. Robert Bešťák, Ph.D. – bohaté mezinárodní zkušenosti a projekty (Ph.D. – Francie), 3 projekty 7. RP Ing. Pavel Troller, CSc. – praktické zkušenosti z práce u telco operátora, konvergované sítě, VoIP, otevřené systémy Doc. Ing. František Křížovský, CSc. – dlouholeté zkušenosti v oblasti provozního zatížení – dimenzování sítí Tým skupiny síťových technologií – školitelů CNA Ing. Leoš Boháč, Ph.D. – vedoucí pracovní skupiny síťových technologií Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. – specialista na VoIP Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. – specialista na informační bezpečnost Ing. Petr Hampl – specializuje se na provozní zatížení

7 TýdenNáplň přednášky 1. Úvod do předmětu. Základních pojmy z datové komunikace, RM-OSI model 2. Přístupové metody k médiu (náhodné a deterministické) 3. Bezdrátové lokální sítě 4. Lokální síť Ethernet, základní funkce přepínačů v LAN síti 5. Virtuální lokální datové sítě, princip dvojího značkování 6. Redundance na spojové vrstvě v lokálních sítích (Spanning Tree protokol) 7. Protokoly spojové vrstvy v rozsáhlých sítích (HDLC, PPP, PPPoE) 8. Technologie geograficky rozlehlých datových sítí (SDH, ATM, FR, X.25) 9. Směrování v IP sítích, adresace, funkce směrovače 10. Směrovací protokol RIP 11. Směrovací protokol OSPF 12. Překlad adres a filtrování provozu na síťové a transportní vrstvě 13. Zabezpečení přístupu k síťovému zařízení Základy síťových technologií – ZST - přednášky

8 TýdenNáplň cvičení 1. Zadání semestrálního projektu 2. Realizace a ověření korektní funkce virtuální přepínané lokální sítě 3. Řešení projektu 4. Realizace a ověření korektní funkce SPT protokolu u přepínané lokální sítě 5. Řešení projektu 6. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, statické směrování 7. Řešení projektu 8. Realizace směrované sítě a ověření její korektní funkce, OSPF směrování 9. Řešení projektu 10. Realizace směrované sítě s překladem adres 11. Řešení projektu, Kontrolní test 12. Aplikace principů bezpečnosti u datových sítí 13. Prezentace výsledků projektu, zápočet Základy síťových technologií – ZST - cvičení Hodnocení: zkouška 50%, projekt 30%, průběh cvičení 20%

9 Pokročilé síťové technologie Předmět předpokládá základní znalosti z lokálních sítí. Aplikuje tyto znalosti na globální sítě a poskytování pokročilých služeb. Základní pojmy síťové komunikace. Principy funkce hraničního směrovacího protokolu, monitorování směrovacích cest v Internetu. Metody ovlivnění distribuce datových toků pomocí BGPv4. Principy IP multicastu. Distribuovaný algoritmus protokolu hustého multicastu a řídkého multicastu, ukázka použití pro směrování v IPTV Síťový protokol IPv6, Adresace, Směrování. Metody spolupráce mezi IPv4 a IPv6. Mobilní verze IP. Řešení uzlů datové sítě (směrovače a přepínače), vyhledávací algoritmy, klasifikace provozu, tvarování provozu, vícevrstvové přepínání, metody řazení do výstupních front. Diferencovaný a integrovaný model záruky kvality služeb v datových sítích, definice kontraktu (SLA) a jeho parametrů (SLO) Technologie páteřních sítí MPLS, principy realizace virtuálních privátní sítě. Model řízení a správy sítě. Nabízené předměty Nabízené předměty

10 TýdenNáplň cvičení 1. Zadání semestrálního projektu 2. Realizace a ověření komunikace s podporou BGP 3. Řešení projektu 4. Ověření a vlastnosti provozu Multicast, PIM – DM a SM 5. Řešení projektu 6. Návrh adresace IPv6, směrování v sítí 7. Řešení projektu 8. Nastavení vlastností sítí VPN a MPLS 9. Řešení projektu 10. Nastavení a měření QoS parametrů 11. Řešení projektu, Kontrolní test 12. Principy správy pomocí SNMP – program pro výčet objektů 13. Prezentace výsledků projektu, zápočet Pokročilé síťové technologie – PST - cvičení Hodnocení: zkouška 50%, projekt 30%, průběh cvičení 20%

11 Literatura ke studiu Bešťák, R. - Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principle of Telecommunication Systems and Networks. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2007. Fantauzzi, G.: Digital Switching Control Architectures. Boston, London: Artech House, 1993. Halonen, T. - Romero, J. – Melero, J.: GSM, GPRS and EDGE Performance. John Wiley & Sons, Ltd. England 2003. Holma, H. – Toskala, A.: WCDMA for UMTS, Radio Access for Third Generation Mobile Communications – 3rd edition. John Wiley & Sons, Ltd. England 2004 Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, London: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0- 471-17083-6 Stamp M., Information Security – Principles and Praktice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4 moodle.kme.fel.cvut.cz

12 Doporučená literatura - sítě GRAHAM, Buck. TCP/IP Addressing : Designing and Optimizing Your IP Addressing Scheme. [s.l.] : [s.n.], 2000. 400 s. SEIFERT, Rich. The Switch Book : The Complete Guide to LAN Switching technology. [s.l.] : [s.n.], 2000. 698 s. ISBN 0-471-34586-5. DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s. SPORTACK, Mark. IP Addressing Fundamentals. [s.l.] : [s.n.], 2002. 368 s. ISBN 978- 1587050671. SPURGEON, Charles E. Ethernet : The Definitive guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. 498 s. ISBN 1-56592-660-9. CHIN, Jonathan. Cisco Frame Relay Solutions Guide : Implement Frame Relay Solutions on Cisco Networks with This Definitive Resource. [s.l.] : [s.n.], 2004. 696 s. ISBN 978-1587051166.

13 Obdobné předměty v zahraničí Computer Networks –http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer- Science/6-829Computer-NetworksFall2002/CourseHome/index.htmhttp://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer- Science/6-829Computer-NetworksFall2002/CourseHome/index.htm Data Communication Networks –http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer- Science/6-263JData-Communication- NetworksFall2002/CourseHome/index.htmhttp://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer- Science/6-263JData-Communication- NetworksFall2002/CourseHome/index.htm Queues: Theory and Applications –http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-072JSpring- 2006/CourseHome/index.htmhttp://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-072JSpring- 2006/CourseHome/index.htm ISEP Francie –http://www.isep.fr/uk/engineer-training/french-engineer-degree-5th- year.php#pohttp://www.isep.fr/uk/engineer-training/french-engineer-degree-5th- year.php#po

14 Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v přepínaných lokálních sítích a funkcí klíčových směrovacích protokolů v IP sítích. Druhá část předmětu seznamuje přehledově s problematikou zajištění informační bezpečnosti v komunikačních sítích.... Základní funkce přepínače v síti Ethernet, koncepce virtuálních LAN Návrh přepínané sítě Ethernet, speciální podpůrné protokoly Architektury směrovacích a přepínacích prvků v datových sítích Směrovací algoritmy a techniky….. Protokoly pro registraci a směrování multicastu (IGMP a PIM) Zajištění bezpečnosti přenosu dat, typy útoků a opatření proti nim Metody a protokoly pro zabezpečení přenosu v bezdrátových sítích Autorizační a autentikační infrastruktura Certifikáty a jejich použití (PKI, VPN) Rozlehlé datové sítě WAN (MPLS) Protokoly pro přenos a sdílení souborů Správa počítačových sítí Nabízené předměty

15 Předmět se zabývá principy a funkcemi digitálních systémů přenosových a spojovacích. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem sítě. Telefonní kanál, metody digitalizace telefonního signálu, Páteřní přenosové systémy a sítě. Hierarchie přenosových systémů PDH, SDH, OTH. Spojovací systémy, generace, klasické telefonní přípojky, ISDN. Spojovací pole digitálních ústředen, signalizace. Synchronizace sítě, hierarchie rozvodu taktu, vznik skluzů. Sítě NGN. Konvergence sítí, ATM, využití sítí TCP/IP. Technologie VoIP. SIP. Kvalita služby (QoS). Mobilní sítě, rozdělení, generace. Základní principy komunikace a signalizace v mobilní síti. Přístupové sítě, rozdělení, vlastnosti. Přípojky xDSL, rozbor vlastností, aplikace. Bezdrátové přístupové sítě. Nabízené předmětyNabízené předměty

16 Řešení spojovacích polí, řízení systémů a přehled signalizací pro řízení spojování jak v ústřednách, tak i v sítích. Zaměřuje se jak na digitální spojovací systémy s komutací okruhů tak i s přepojováním paketů. Funkce sítí nové generace s návazností na koncepci inteligentní sítě a na její služby. Telekomunikační síť. Spojovací systém. Princip řízení spojovacího systému. Řídicí prvky spojovacích systémů. Příklady spojovacích systémů. Spojovací výstroj - spojovací pole, účastnické sady, přenašeče. Digitální spojovací pole. Účastnické jednotky. Účastnické sady. Linkové kódy. Číslovací plány telekomunikačních sítí. Signalizace ve spojovacích systémech. CAS a CCS. Signalizace CCS. Signální systémy DSS1, Q-sig, DPNSS. Signalizace SS7 - část MTP L2 a L3, směrování zpráv. Signalizace SS7 - protokoly SCCP, TCAP, ISUP, MAP. Inteligentní sítě (IN). Definice, implementace. IP telefonie. Kvalita IP služeb, její zajištění a hodnocení. IMS systémy. Signalizační protokoly H.323, SIP/SDP, Centra obsluhy volání, IVR systémy, hlasová pošta, audiotextové služby Nabízené předměty Nabízené předměty

17 Seznámení s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS. Závěry teorie hromadné obsluhy jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí. Telekomunikační síť (TS). Rozbor problematiky. Hodnocení jakosti služeb (QoS,GoS, NP). Obsluhový systém. Aplikace teorie hromadné obsluhy pro dimenzování TS. Typy OS. Provozní toky v TS. Matematický popis, vlastnosti a vliv na GoS. Modely OS typu M/G/N/0, popis, parametry GoS. Dimenzování. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace v sítích UMTS. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi. Modelování OS a TS. Intervalový odhad přesnosti výsledků. Simulační jazyky. OS s prioritami - využití systémů v praxi (paketové sítě). Modely řízení QoS v IP sítích, metody klasifikace a značkování datových toků. Optimalizace topologie sítě. Spolehlivost a pohotovost. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Nabízené předměty Nabízené předměty

18 Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou sítí, použitími protokoly, s vlastnostmi a modifikacemi ke kterým dochází v přístupové a páteřní síti s vývojem mobilních sítí. Rovněž jsou popsány bezdrátové lokální, metropolitní sítě a sítě typy ad-hoc a mesh. Koncepce fixních a mobilních sítí, architektura, vrstvy, roviny. Struktura bezdrátových sítí, buňkové sítě, frekvenční plánování. Sdílení přenosového média, přístupové metody. Optimalizace přenosu na fyzické a spojové vrstvě. Řešení přechodu terminálu mezi buňkami, řízení výkonové úrovně, přístup terminálu do sítě. Sítě typu mesh a ad-hoc sítě. Bezšňůrové telefonní přístroje, generace a vlastnosti. Vývoj mobilních sítí, standardizace. Mobilní sítě 2. generace, architektura sítě, vlastnosti a služby. Mobilní sítě 3. generace, architektura sítě, vlastnosti a služby. Budoucí vývoj mobilních sítí (architektura sítě, vlastnosti, služby). Lokální bezdrátové sítě, přístup k mediu (WiFi). Metropolitní bezdrátové sítě(WiMAX). Nabízené předmětyNabízené předměty

19 Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací v oblasti ochrany informačních systémů a informačních technologií. Studenti se seznámí s moderními šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a kryptografickými protokoly. Součástí předmětu jsou i laboratorní úlohy demonstrující praktické využití kryptografických technik. Kryptologie, základní pojmy, digitální vodoznaky, DRM Blokové šifry I - DES, AES, Camellia, Mars, Serpent, RC6, Blowfish Proudové šifry (RC4, A5), Režimy činnosti Kryptosystémy veřejného klíče, kryptosystémy na bázi eliptických křivek Hashovací funkce. Útoky na hashovaní funkce. Autentizace a autentizační protokoly Protokol IPsec. Protokoly SSL/TLS, WTLS, SSH. Útoky v lokálních sítích, útoky odmítnutím služby Zabezpečení bezdrátových sítí Zabezpečení přenosu hlasu v IP sítích (H.323, SIP, SCCP, Skype) Elektronický podpis, časová razítka, certifikát, certifikační autority Nabízené předměty


Stáhnout ppt "Předměty pro minor OI „Telekomunikace“ Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google