Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady tvorby grafů Iveta Jiruchová 3MA381.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady tvorby grafů Iveta Jiruchová 3MA381."— Transkript prezentace:

1 Zásady tvorby grafů Iveta Jiruchová 3MA381

2 Obsah Vlastnosti grafu Zdrojová data pro graf Sloupcový graf
Spojnicový graf Výsečový graf Formát grafů Pravidla pro tvorbu grafů Poznámky xjiri04

3 Vlastnosti grafu Pomůcka při zpracování výstupů z různých statistik
Dokáže porovnat velké množství hodnot Zvýraznit důležité hodnoty Přehledné znázornění časového vývoje určitých hodnot vzájemné závislosti více veličin Rozlišujeme 2D (výška, šířka) 3D (výška, šířka, hloubka) Graf je názornou pomůckou při zpracování dat z různých statistik. Dokáže porovnat velké množství hodnot a jejich závislost. Grafy mohou posloužit i k analýze průběhu a prognóze budoucího vývoje. Do grafu lze zakreslit různé trendy vývoje. Data zobrazuje názorněji a přehledněji než tabulka, která poskytuje pouze jednotlivé údaje. Grafy rozlišujeme na 2D a 3D. Třetím rozměrem u 3D grafů je buď přidaná hloubka k 2D grafu (např. 3D sloupcový graf, spojnicový), nebo jsou jednotlivé proměnné umístěny za sebou, do hloubky. xjiri04

4 Zdrojová data Datová tabulka s příslušnými hodnotami
Typ grafu volíme na základě charakteru zpracovávaných dat Nejpoužívanější - sloupcový, spojnicový, výsečový, bodový Příslušné hodnoty pro vytvoření grafu jsou uložená v datové tabulce. Tato tabulka je s grafem stále propojena, tudíž pokud změníme některá data v tabulce, graf se automaticky upraví. V tabulce by neměli být prázdné řádky tam kde být nemají. Nejdůležitější je zvolit vhodný typ grafu. Ten se odvíjí od charakteru zpracovávaných dat. Nejpoužívanějšími jsou grafy sloupcový, spojnicový a výsečový. Jednotlivé grafy lze také kombinovat. xjiri04

5 Sloupcový graf poměrné porovnání většího množství dat
Sloupcový graf se používá k porovnání většího objemu dat. Pro příklad jsem použila data z Českého statistického úřadu. Graf znázorňuje nejčastější jména dívek narozených v lednu 2008. U sloupcového grafu můžeme libovolně měnit například barvu jednotlivých sloupců. Stačí dvakrát poklepat myší na graf a poté dvakrát na daný sloupec a otevře se Formát datového bodu a na záložce vybereme požadovanou barvu. xjiri04

6 Spojnicový graf znázornění trendu, vývoje v čase
Spojnicový graf znázorňuje vývoj v čase. Na příkladu je uveden trend kurzu CZK/USD v jednotlivých letech od roku 1993 do roku 2007. V jednom grafu je možné zobrazit dvě osy y pro porovnání hodnot s jiným měřítkem přes Formát datové řady na záložce osa přes položku na vedlejší ose. xjiri04

7 Výsečový graf pro menší počet dat
Výsečový graf slouží pro zpřehlednění menšího počtu dat. Na příkladu je uvedena průměrná spotřeba vajec na obyvatele v ČR za čtyři roky a to 2002,2003,2004 a 2005. U výsečového grafu je možné například vysunout jeden dílek. Dvakrát pomalu poklepeme na výseč a posuneme do požadované polohy myší. xjiri04

8 Formát grafů Název grafu Popisky os + mřížky
Zobrazení a umístění legendy Popisky dat Tabulka dat Jednotlivé barvy kontrastní, ale harmonické vhodné 3 základní barvy a jejich odstíny Každý graf musí být pro přehlednost vhodně pojmenován. Název by se měl týkat obsahu grafu a typ písma by měl být shodný s normálním textem. Graf by neměl obsahovat příliš mnoho číselných hodnot a popisek. Vše by mělo být dobře čitelné. Každá osa grafu má mít svůj popis, jednotku a veličinu. Mřížky lze zobrazit hlavní a vedlejší u obou os, ale pro přehlednost se doporučuje použít pouze hlavní mřížky. Legendu lze zobrazit dole, v rohu, nahoře, vpravo nebo vlevo. U grafů lze zobrazit také popisky dat a to: název řady, kategorie nebo hodnoty, ale pro přehlednost je lepší nezobrazovat. Barvy použité v grafu by měly být ve vzájemné harmonii, ale dostatečně kontrastní, aby se odlišily jednotlivé oblasti grafu. Doporučuje se použít na jednom snímku jen tři základní barvy a jejich odstíny. xjiri04

9 Základní pravidla Sloupcový graf Spojnicový graf Výsečový graf
Bodový graf Sloupcový graf by neměl obsahovat více než 7 sloupců odlišených barevně nebo texturou. Horizontální orientace sloupců po­skytuje více místa na legendu. Spojnicový graf by neměl obsahovat více než tři křivky. Výsečový graf by neměl obsahovat více než 7 výsečí. Číselné údaje je možno umístit dovnitř a popisky vně kruhu. Bodový graf vyjadřuje závislost veličin. Pokud je vztah významný, je vhodné uvést korelační koeficient, regresní křivku, případně regresní rovnici. xjiri04

10 Poznámky 3D vypadají působivěji
U 3D sloupcových grafů se překrývají řady, které jsou za sebou U výsečového grafu se zakresluje jen jedna proměnná Některé 2D grafy lze kombinovat mezi sebou Nelze kombinovat různé 3D grafy mezi sebou 3D grafy vypadají působivěji, ale jsou hůře čitelné. U 3D sloupcových grafů se překrývají řady, které jsou za sebou. Proto by prvními sloupci měli být proměnné s nejmenšími hodnotami. Výsečové grafy zachycují pouze jednu proměnnou, více jich zachycují prstencové grafy, ale jsou hůře čitelné. Některé grafy lze kombinovat mezi sebou, např. spojnicový a sloupcový. Naopak nelze kombinovat různé 3D grafy mezi sebou. Ani 2D a 3D do jednoho grafu. xjiri04

11 Zdroje http://www.czso.cz/ web.vscht.cz/krotkap/prvni/navod.ppt
xjiri04

12 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Zásady tvorby grafů Iveta Jiruchová 3MA381."

Podobné prezentace


Reklamy Google